späť na zoznam špecializácií

MUDr. Jozef VančoTelefón: 421-053-4297760

Štefánikovo námestie č. 5, 05201 Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

deň oddo prestávka poznámka
Pondelok  08:00 12:00  12:00-13:00  návštevy do 16:00 
Utorok 08:00 12:00  12:00-13:00  návštevy do 16:00 
Streda 08:00 12:00  12:00-13:00  návštevy do 16:00 
Štvrtok 10:00 12:00  12:00-13:00  návštevy do 16:00 
Piatok 08:00 12:00  12:00-13:00  návštevy do 16:00 
Sobota 13:00 16:00    iba na objednávku 

Informácie

 • Možnosť parkovania
 • Príjem nových pacientov
 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • UNION POISŤOVŇA, a.s.
  (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)
 • diagnostika a liečba ochorení a úrazov v rozsahu stanovenom zákonom
 • preventívne prehliadky pre zamestnávateľa (vstupné,výstupné,periodické)
 • základné odbery venóznej krvi,odbery biologického materiálu
 • oruentačné vyšetrenia zraku,sluchu a orientačné vestibulárne vyšetrenie
 • EKG vyšetrenie
 • prehliadky pred prácou v cudzine, pre vodičský preukaz, zbrojný preukaz,
 • pred nástupom na vysokoškolské štúdium
 • vyšetrenia pre sociálnu poisťovňu
 • hodnotenie bolestného  a následkov po úrazoch
 • vyšetrenia na žiadosť pacienta (poistenca)
 • Poradenstvo pri dočastnej práceneschpnosti a  konaní o invalidite
 • poradenstvo pri výbere povolania  a zamestnania v závislosti na zdravotnom stave poistenca
 • základná inštruktáž o zdravom životnom štýle a stravovaní
 • poradentvo o vhodnosti alternatívnych foriem medicíny (fytoterapia,  bioenergetická liečba ap.)
 • Medecínsko  - právne poradenstvo v otázkach dočastnej práceneschopnosti a invalidite a odvolávacom konaní
 • Poradenstvo pri výbere vhodného pracovného miesta  v závislosti na zdravotnom stave poistenca a vhodnom postupe pri vyhľadávaní takéhoto miesta *
 • Poradenstvo pre zamestnávateľov - problematika a motivácia zamestnávania osôb zo zmenenou pracovnou schopnosťou ,poradenstvo pri zriaďovaní chráneného miesta,chránenej dielne *
 • Poradenstvo ,konzultácie a komplexný servis v otázkach bioenergetickej liečby
 • Poradenstvo , konzultácie a komplexný servis  v otázkach duchovnej liečby (Spiritual responze therapi)
 • Poradenstvo , konzultácie a komplexný servis  v otázkach  protistresových opatrení a postupov, zdravý životný štýl, liečebná výživa a liečba potravinovými doplnkami

Choroby spojené s ambulanciami všeobecného lekára - dospelí

Vyšetrenia spojené s ambulanciami všeobecného lekára - dospelí

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.