späť na
zoznam liekov

PSILO-BALSAM GÉL DER 1X20GM

 PSILO-BALSAM  GÉL DER 1X20GM

Patrí medzi antihistaminiká. Upokojí podráždenie a svrbenie pokožky po uštipnutí hmyzom či po dotyku žihľavy. Rovnako utlmí bolesť po spálení slnkom či popálení horúcimi predmetmi. Jeho použitie je možné aj pri ovčích kiahňach.


Cena: 3.39 € DO OBCHODU

Výrobca: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL

EAN kód: 4011548001141

Psilo-Balsam
dermálny gél
difenhydramíniumchlorid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Psilo-Balsam
obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Psilo-Balsam
3.       Ako používať Psilo-Balsam
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Psilo-Balsam
6.       Ďalšie informácie
 
 
 
1.       ČO JE Psilo-Balsam A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Psilo-Balsam je liek proti alergickým reakciám.
 
Psilo-Balsam sa používa na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Psilo-Balsam
 
Neužívajte Psilo-Balsam
-        keď ste alergický (precitlivený) na difenhydramíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Psilo-Balsamu.
-        Na rozsiahle plochy tela.
-        So žiadnym iným liekom, ktorý obsahuje difenhydramín, dokonca aj ak ho užívate ústami.
-        U detí mladších ako 2 roky.  
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Psilo-Balsamu
Psilo-Balsam je určený len na vonkajšie použitie.
 
Psilo-Balsam nemáte nanášať na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.
 
Ak sa Vaše príznaky zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Psilo-Balsam sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pretože nie sú dostupné žiadne údaje.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Psilo-Balsam
 
Len na lokálne použitie.
 
Vždy používajte Psilo-Balsam presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
Dospelí a deti staršie ako 2 roky.
Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne
sa má rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.
 
Psilo-Balsam nepoužívajte častejšie než je odporučené.
 
Ak máte pocit, že účinok Psilo-Balsamu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac Psilo-Balsamu, ako máte
Ak Psilo-Balsam užijete náhodne ústami, okamžite zavolajte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšie oddelenie pohotovosti. 
 
Ak zabudnete použiť Psilo-Balsam
Pokračujte v liečbe podľa predpisu. Nenanášajte si viac gélu než používate zvyčajne.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Psilo-Balsam môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky. Frekvencia nie je známa (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
-           reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída – zápal kože).  
 
V prípade výskytu neželaných kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) sa má nanášanie Psilo-Balsamu ukončiť a okamžite vyhľadajte lekára.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Psilo-Balsam
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Psilo-Balsam po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Po prvom otvorení tuby použite v priebehu 1 roka.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Psilo-Balsam obsahuje
 
-          Liečivo je difenhydramíniumchlorid. 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.
-          Ďalšie zložky sú monohydrát cetylpyridíniumchloridu, glyceromakrogol-300-oktanodekanoát, trometamol, kyselina polyakrylová, čistená voda.
 
Ako vyzerá Psilo-Balsam a obsah balenia
 
Psilo-Balsam je dostupný v baleniach s 20 g a 50 g gélu.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
STADA Arzneimittel AG,
Stadastrasse 2-18,
D-61118 Bad Vilbel, Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.

 

 

Písomná informácia pre používateľa

 

Psilo-Balsam

dermálny gél

 

difenhydramíniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať  tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte  tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal  váš lekár alebo lekárnik.

-              Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-              Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

-              Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.       Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Psilo-Balsam

3.       Ako používať Psilo-Balsam

4.       Možné vedľajšie účinky

5.       Ako uchovávať Psilo-Balsam

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 

1.       Čo je Psilo-Balsam a na čo sa používa

 

Psilo-Balsam je liek proti alergickým reakciám.

 

Psilo-Balsam sa používa na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne. Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Psilo-Balsam

 

Nepoužívajte Psilo-Balsam

-        Ak ste alergický na difenhydramíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).

-        Na rozsiahle plochy tela.

-        So žiadnym iným liekom, ktorý obsahuje difenhydramín, dokonca aj ak ho užívate ústami.

-        U detí mladších ako 2 roky.   

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Psilo-Balsam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Psilo-Balsam je určený len na vonkajšie použitie.

 

Psilo-Balsam nenanášajte na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.

 

Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Iné lieky a Psilo-Balsam

Ak teraz používate  alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať  ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

 

Psilo-Balsam sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pretože nie sú dostupné žiadne údaje.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

 

3.       Ako používať Psilo-Balsam

 

Len na lokálne použitie.

 

 Vždy používajte  tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Odporúčaná dávka je:

Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 2 roky.

Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne

rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.

 

Psilo-Balsam nepoužívajte častejšie než je odporúčaná dávka.

 

Ak máte pocit, že účinok Psilo-Balsamu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Ak použijete viac Psilo-Balsamu, ako máte

Ak Psilo-Balsam užijete náhodne ústami, okamžite zavolajte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšie oddelenie pohotovosti. 

 

Ak zabudnete použiť Psilo-Balsam

Pokračujte v liečbe podľa odporúčania. Nenanášajte si viac gélu než používate zvyčajne.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4.       Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky. Frekvencia nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

-           reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída – zápal kože).  

 

V prípade výskytu nežiaducich kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) nanášanie Psilo-Balsamu ukončite a okamžite vyhľadajte lekára.

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

5.       Ako uchovávať Psilo-Balsam

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po prvom otvorení tuby použite v priebehu 1 roka.

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Psilo-Balsam obsahuje

 

-        Liečivo je difenhydramíniumchlorid. 1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.

-        Ďalšie zložky sú:

monohydrát cetylpyridíniumchloridu,

glyceromakrogol-300-oktanodekanoát,

kyselina polyakrylová,

trometamol,

čistená voda.

 

Ako vyzerá Psilo-Balsam a obsah balenia

 

Psilo-Balsam je dermálny gél, ktorý je dostupný v baleniach s 20 g alebo 50 g gélu.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

61118 Bad Vilbel

Nemecko

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.

 

 

 

 

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1.         NÁZOV LIEKU

 

Psilo-Balsam

10 mg, dermálny gél

 

 

2.         KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 g gélu obsahuje 10 mg difenhydramíniumchloridu.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3.         LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny gél

 

 

4.         KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Terapeutické indikácie

 

Liek je indikovaný na liečbu alergických a svrbivých prejavov pokožky pri jej podráždení vyvolanom nadmerným opaľovaním, popáleninami prvého stupňa, uštipnutím a bodnutím hmyzom, žihľavkou (urtikáriou) a na iné svrbivé prejavy pokožky rôznej etiológie, svrbivý ekzém a ovčie kiahne.

 

4.2       Dávkovanie a spôsob podávania

 

Len na lokálne použitie.

 

Psilo-Balsam je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku od 2 rokov.

Dávkovanie

Psilo-Balsam sa má nanášať na postihnuté miesto pokožky 3 až 4-krát denne v tenkej vrstve a jemne rozotrieť. Gél sa rýchlo vstrebáva a na pokožke nezanecháva žiadne viditeľné zvyšky.

 

4.3       Kontraindikácie

 

-            Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

-            Použitie na rozsiahle povrchy tela.

-            Kombinácia s akýmikoľvek inými liekmi, ktoré obsahujú difenhydramín.

-            Deti mladšie ako 2 roky.

 

4.4        Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Psilo-Balsam sa nemá nanášať na otvorené rany či na poranenú pokožku alebo sliznice.

Ak sa symptómy zhoršia alebo nedôjde k zlepšeniu, pacient má vyhľadať lekára.

 

 

4.5       Liekové a iné interakcie

 

Lokálne použitie Psilo-Balsamu sa nespájalo so žiadnymi interakciami.

 

4.6        Fertilita, gravidita a laktácia

 

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku difenhydramíniumchloridu. Preto sa Psilo-Balsam nemá používať počas gravidity a dojčenia.

 

4.7       Ovplyvnenie schopnosti viest' vozidlá a obsluhovať stroje

 

Dosiaľ nie sú dostupné žiadne známe účinky na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

 

4.8       Nežiaduce účinky

 

V tejto časti sú frekvencie nežiaducich účinkov definované nasledovne: Veľmi časté (³1/10), časté (³1/100 až <1/10), menej časté (³1/1  000 až <1/100), zriedkavé (³1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: reakcie precitlivenosti kože (ekzém, kontaktná dermatitída). 

 

V prípade výskytu neželaných kožných reakcií (napr. ekzém a fotoalergické reakcie) sa má nanášanie Psilo-Balsamu ukončiť a okamžite sa má vyhľadať lekár.

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9       Predávkovanie

 

Dosiaľ sa nehlásili žiadne prípady intoxikácie alebo predávkovania Psilo-Balsamom.

 

 

5.         FARMAKOLOGICKÉ VLASTNosti

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Antipruriginóza, vrátane antihistaminík a anestetík; antihistaminiká na lokálne použitie, ATC kód: DO4AA32

 

Liečivo lieku Psilo-Balsam je difenhydramíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny H1-antihistaminík. Lokálne použitie difenhydramíniumchloridu má antihistaminické ako aj lokálne anestetické účinky. Ak sa používa na liečbu pruritu, difenhydramíniumchlorid znižuje svrbenie a v tom istom čase inhibuje kožnú reakciu histamínu. Predpokladá sa priame pôsobenie na periférne receptory.

 

5.2       Farmakokinetické vlastnosti

 

Antihistanímy prenikajú neporušeniu aj porušenou pokožkou v dôsledku funkcie ich molekulárnej štruktúry.  Difenhydramíniumchlorid sa takmer úplne metabolizuje v pečeni, kde sa najprv dealkyluje na mono- a didemetylfenhydramín a potom sa oxiduje na difenylmetoxyacetát. Tento metabolit sa vylučuje viazaný pravdepodobne na glycín a glutamín.

 

5.3        Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Toxikologické údaje pri lokálnej aplikácii liečiva nie sú dostupné. Akútna toxická dávka perorálneho difenhydramíniumchloridu u ľudí je 5 mg/kg.

 

 

6.          FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1       Zoznam pomocných látok

 

Monohydrát cetylpyridíniumchloridu, glyceromakrogol-300-oktanodekanoát, kyselina polyakrylová, trometamol, čistená voda.

 

6.2       Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3       Čas použiteľnosti

 

2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu (tuby): 1 rok.

 

6.4        Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5        Druh obalu a obsah balenia

 

Obal: ALU tuba, PE uzáver, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20 g a 50 g.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

6.6        Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

 

7.         DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

STADA Arzneimittel AG,

Stadastrasse 2-18,

-61118 Bad Vilbel

Nemecko

 

 

8.         REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

24/0066/97-S

 

 

9.         DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum prvej registrácie: 25. februára 1997.

Dátum posledného predĺženia registrácie: 13. februára 2007.

 

 

10.       DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Apríl 2016

Liek sa používa na liečbu nasledovných chorôb

Alergia

Alergia

Alergia je ochorenie imunitného systému , ktoré je charakteristické jeho prehnanou reakciou na látky alebo podnety z externého prostredia, ktoré sú v podstate pre človeka prirodzené a nie sú...

Ovčie kiahne

Ovčie kiahne

Ovčie kiahne patria medzi najčastejšie detské infekčné choroby, pričom ide o ochorenie prejavujúce sa na koži, ktoré je vírusového charakteru. Typicky sa kiahne objavujú najmä u  detí vo veku...

Popáleniny

Popáleniny

Popálenina je vyvolaná pôsobením nadmerného tepla, ktoré vplýva dostatočne dlho na to, aby vyvolalo poškodenie. Zapríčiňuje ich rôzna forma tepelnej energie, ktorá môže byť v podobe horúcej...

Vývoj ceny PSILO-BALSAM GÉL DER 1X20GM

Podobné produkty

Zodac tablety 7x10mg Zentiva Zodac tablety 7x10mg

Cetirizín, liečivo Zodac®, tlmí "skorú" fázu alergickej reakcie, ako aj pohyb buniek zápalu, hlavne eozinofilov a uvoľňovanie pôsobkov spojených s...

Fenistil por.cps.pro.10x4mg Novartis Fenistil por.cps.pro.10x4mg

Fenistil sa používa na liečbu príznakov alergie ako napr. kožná vyrážka, svrbenie, senná nádcha alebo iné formy alergickej nádchy.

Fenistil gél 1x30g/30mg Novartis Fenistil gél 1x30g/30mg

Gél na liečbu kožných alergií a rôznych druhov svrbenia. Nech už vás trápi poštípanie, alebo bodnutie hmyzom, mierna popálenina, alergia na slnko...

Pridať komentár

Pridaj komentár

Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti s účinkami tohoto lieku / prípravku. Budeme
radi za každý príspevok.

20/01/2017 08:06 Lisa

Hi, This is Lisa from Fashionpay company which is a professional credit cards payment processor, provides safe, reliable and convenient fastpayment link (Virtual Terminal) & API integration. Our Superiority: --Accept high-risk products, such as pharmacy ,IPTV , replicas. -- Visa, Mastercard, JCB and other credit cards available. --Stable and security payment gateway. --Flexible payout cycles & Low transaction rate. --HIGH successful ratio & Outstanding risk control ability. --Support multiple currency. -- 24/7 professional online customer service. if you have any interest ,please feel free to contact me for all the details you need. Best regards, Lisa Email:lisafang1992@gmail.com lisa@fashionpay.com Skype:lisafang1992@outlook.com

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Vyžadované polia sú označené *