späť na zoznam článkov

Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty?
Zdroj foto: Getty images

Odbery krvi sú základným vyšetrením pri návšteve ambulancie praktického lekára. To znamená, že v rutinnej praxi sa robí skríningové vyšetrenie krvi, kam patria aj tzv. „pečeňové testy”. Laboratórne výsledky pečeňových testov nám odhaľujú 6 parametrov, ktorých zvýšené hodnoty sú ukazovateľom rôznych ochorení, prevažne pečene. Ktoré sú to?


Máte zvýšené pečeňové testy, GMT, ALT, AST či iné parametre? Ale neviete, čo to znamená? A dajú sa urobiť doma? Informácie z toho okruhu a veľa iných zaujímavostí nájdete v článku.

Ochorenia pečene šiestou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Prekvapivo sú to práve vírusové hepatitídy, ktoré sa vyskytujú veľmi často a sú číslom jedna medzi ochoreniami pečene vôbec, teda aj najčastejšou príčinou jej zlyhania a smrti.

Hneď po vírusových ochoreniach pečene nasledujú metabolické poškodenia, toxické poškodenia (prevažne toxické poškodenia pečene alkoholom a liekmi) a nakoniec nádorové ochorenia.

Všetky tieto ochorenia sa dajú veľmi rýchlo odhaliť, a to pri preventívnej prehliadke praktickým lekárom. Štandardne sa vyšetrujú základné parametre krvi, medzi ktoré patria aj pečeňové enzýmy. Ich zvýšené hodnoty nemusia vždy znamenať závažné ochorenie, no nikdy by sa nemali podceniť.

TIP: Vírusová hepatitída typu A a nedostatočná hygiena

 

Zvýšené pečeňové testy a ich význam

Zvýšené pečeňové testy sa vyskytujú u pacientov pomerne často. Nemusia hneď znamenať vážny stav, ale je nutná ďalšia diferenciálna diagnostika na hepatologickej prípadne gastroenterologickej ambulancii.

Je dôležité urobiť kontrolné odbery krvi. V prípade, že sú hodnoty pečeňových enzýmov dlhodobo zvýšené, jedná sa o jej chronické poškodenie. Medzi chronické ochorenia pečene patrí napríklad steatóza (stukovatenie) pečene alebo cirhóza pečene. Medzi akútne príčiny zaraďujeme napríklad pečeňový abces, metastázu, či vírusovú hepatitídu.

Pri chronických ochoreniach pečene sa tieto testy robievajú pravidelne, a sú ukazovateľom priebehu ochorenia. Ich frekvenciu určuje lekár na základe stavu pacienta.

Informujú nás o regresii alebo naopak progresii stavu, a poukazujú na efektívnosť doterajšej liečby. Nemenej dôležité sú aj ostatné prejavy ochorenia pečene.

 

Hodnoty pečeňových testov odrážajú stupeň poškodenia pečene

Pečeňové testy sa robia odberom venóznej (žilovej) krvi. Pacienti prichádzajú spravidla nalačno, no nie je to podmienka. Venózna krv sa odoberie do skúmavky a následne je poslaná do biochemického laboratória.

Zaujímavé:
Akékoľvek vyšetrenie krvi si môže pacient vyžiadať na vlastnú žiadosť, pričom toto vyšetrenie nie je hradené zdravotným poistením.
Všetko si musí hradiť žiadateľ.
Platí to aj o pečeňových testoch.

Pečeňové testy a ich hodnoty vždy odrážajú stupeň poškodenia pečeňového tkaniva a poukazujú na vážnosť stavu. Umožňujú zachytiť ochorenia v začiatočných štádiách a tým uľahčujú liečbu.

Najzávažnejšiu prognózu má pomerne častá alkoholová alebo polieková pečeňová cirhóza, ale aj menej častý hepatocelulárny karcinóm.

Zaujímavé:
Takmer všetky užívané lieky zvyšujú hodnoty pečeňových testov.
Najčastejšie sa však jedná o nesteroidné antiflogistiká (pr. Ibalgin, Flector), antibiotiká (pr. Penicilin, Augmentin), antiepileptiká (pr. Diazepam, Apaurin) a iné.
Taktiež bolo zistené, že pečeň je často krát zaťažovaná aj bylinnými výťažkami, zvlášť čínskymi čajmi, preto aj v prípade homeopatických prípravkov treba byť opatrný.

Normálne hodnoty základných pečeňových parametrov:

Parameter
Hodnoty u žien v mikrokataloch na liter Hodnoty u mužov v mikrokataloch na liter
 • AST
od 0,17 µkat/l do 0,57 µkat/l od 0,17 µkat/l do 0,75 µkat/l
 • ALT
od 0,17 µkat/l do 0,53 µkat/l od 0,17 µkat/l do 0,63 µkat/l
 • ALP
od 0,50 µkat/l do 1,65 µkat/l od 0,50 µkat/l do 2,15 µkat/
 • GMT
od 0,12 µkat/l do 0,63 µkat/l od 0,18 µkat/l do 0,92 µkat/l
Parameter
Hodnoty u žien v mikromoloch na liter Hodnoty u mužov v mikromoloch na liter
 • Bilirubín
od 5 µmol/l až 22 µmol/l od 5 µmol/l až 28 µmol/l
Parameter
Hodnoty u žien v gramoch na liter Hodnoty u mužov v gramoch na liter
 • Albumín
od 35 g/l do 50 g/l od 35 g/l do 50 g/l
Hodnoty uvedené v tabuľke sa môžu mierne líšiť v závislosti od konkrétneho laboratória a od veku pacienta.

 

Doplňujúce pečeňové testy

Okrem základných pečeňových testov, ktoré nám odhaľujú vyššie uvedené hodnoty AST, ALT, ALP, GMT a bilirubínu sa robia aj špecifické pečeňové testy. Ide o doplnkové vyšetrenia, ktoré sa robia pri zvýšení základných pečeňových testoch, prípadne pri podozrení na závažnú diagnózu pečene.

Špecifické pečeňové testy:

 1. testy merajúce syntetickú aktivitu pečene (albumín, prealbumín, CHE, protrombínové faktory)
 2. testy merajúce pečeňovú kapacitu a schopnosť transportovať organické látky do obehu a odstraňovať z neho žlčovú tekutinu a bilirubín
 3. testy merajúce kapacitu a schopnosť pečene metabolizovať endogénne a xenogénne látky (amoniak)
 4. iné nešpecifické a doplňujúce testy (stanovenie hladiny protilátok, sérologické vyšetrenie na hepatitídu)

 

Zvýšenie AST a ALT je prejavom
poškodenia pečeňových buniek

AST - aspartát-amino-transferáza a ALT - alanín-amino-transferáza sú pečeňové enzýmy, ktorých zvýšené hodnoty nám vypovedajú o poškodení pečene na bunkovej úrovni, t.j. hepatocelulárne poškodenie.

 

Aké sú najčastejšie príčiny zvýšenia aminotransferáz?

K zvýšeniu aminotransferáz dochádza zväčša pri chronických ochoreniach, kedy sú tieto hodnoty zvýšené dlhodobo, t.j. viac ako 6 mesiacov.

Najdôležitejšie je hneď v úvode vylúčiť vírusové hepatitídy, ktorých prognóza je pri neliečenom stave závažná. Deje sa tak prostredníctvom sérologického vyšetrenia na dôkaz protilátok v sére (anti-HBs, anti-HBc, anti-HBe, HBV DNA, anti-HCV, HCV RNA).

Taktiež sú zvýšené napríklad pri steatóze pečene, cirhóze pečene, poliekovom poškodení pečene, či hemochromatóze (na dif.dg sa zisťuje koncentrácia železa v sére).

Najčastejšou príčinou dlhodobo zvýšených aminotransferáz býva poškodenie pečene alkoholom, pričom AST je až dvojnásobne vyššie ako ALT. Taktiež súčasne dochádza k elevácii alebo zvýšeniu GMT. Dôležitá je aj cielená anamnéza pacienta na abuzus alkoholu, ku ktorému sa ťažko priznávajú. Fyzikálnym vyšetrením sa však dajú odhaliť ostatné znaky chronického alkoholizmu.

Zaujímavé:
Známa a kontroverzná Martinka z Turca, nazývaná aj Kleopatra z Turca zomrela len vo veku 34rokov na zlyhanie pečene.
K tomu došlo na základe pečeňovej cirhózy, zapríčinenej toxickým účinkom alkoholu, z dôvodu jeho chronického požívania.
Skôr ako posledný krát vydýchla, ležala Martinka 10 dní v hepatálnej kóme.

 

Zvýšené hodnoty ALP a GMT prezrádzajú poruchy
na úrovni žlčovodov

ALT - Alkalická fosfatáza a GMT - Gama-glutamyl-transferáza sú pečeňové enzýmy, ktorých zvýšené hodnoty nám vypovedajú o poškodení pečene na úrovni žlčovodov, t.j. cholestatické poškodenie pečene.

Na aké ochorenia treba myslieť pri zvýšení ALP a GMT?

Izolované zvýšenie ALT nám prezrádza, že poškodenie je na úrovni žlčovodov napr. obštrukcia žlčových ciest kameňom. Týmto smerom sa uberá diagnostika aj pri zvýšení ALT a GMT súčasne. Pri izolovanom zvýšení GMT a normálnych hodnotách ALP s azvbäčša nejedná o závažné ochorenie.

Treba však myslieť na hepatocelulárny pôvod ako napr. cirhóza, steatóza, hepatocelulárny karcinóm, pričom sú zvýšené aj AST a ALT.

Vyšetrenie krvi pri zvýšení ALP a GMT je nutné doplniť o ďalšie vyšetrenia ako je USG, RTG, CT, MRI a ERCP. Tieto vyšetrenia sú realizované z dôvodu stanovenia presnej diagnózy a správnej liečby.

 

Žlčové farbivo bilirubín pojednáva o probléme
na 3 úrovniach

Zvýšené hodnoty žlčového farbiva a následné žlté sfarbenie kože a slizníc nám indikujú problém na úrovni krvotvorby, pečene, a žlčových ciest. Samotná hyperbilirubinémia a ikterus nám nepovedia nič bližšie, preto sú vždy nutné doplňujúce vyšetrenia (serologické vyšetrenie, onkomarkery, sonografia, ERCP ...).

Žlté sfarbenie kože, slizníc a sklér nemusí znamenať len ochorenia, ktoré poznáme. Jej dôvodom môžu byť aj rôzne cudzokrajné nákazy, ktoré v konečnom dôsledku vedú až k zlyhaniu pečene a smrti.

TIP: Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia - cudzokrajné nákazy

Typ ikteru podľa miesta poškodenia:

 1. prehepatálny ikterus (⇑ n-Bil., norm. k-Bil.) - vzniká na úrovni krvných buniek, kedy dochádza k zvýšenému rozpadu červených krviniek (hemolýza erytrocytov) a zvýšenej koncentrácii konjugovaného bilirubínu. Vyskytuje sa väčšinou u novorodencov. Hovoríme mu hemolytický ikterus. Taktiež sa môže objaviť aj u dospelého z rôznych chorobných príčin (hemolytická horúčka).
 2. hepatálny ikterus (⇑ n-Bil., ⇑ k-Bil.) - vzniká priamo v pečeni poškodením pečeňových buniek - hepatocytov. Príčinou býva cirhóza pečene, všetky typy vírusových hepatitíd (A, B, C) a iné ochorenia. Laboratórne je dokázaná zvýšená koncentrácia konjugovaného aj nekonjugovaného bilirubínu.
 3. posthepatálny ikterus (norm. n.Bil., ⇑ k-Bil.) - vzniká na úrovni žlčovodov. Tie sú z dôvodu obštrukcie rozšírené. Obštrukciu môže tvoriť napríklad žlčníkový kameň alebo nádor vytvárajúci tlak.
Zaujímavé:
Cestovatelia pozor!
Výlety do exotických krajín vás môžu stať vašu pečeň.
Na dovolenkách si okrem opáleného tela môžete priniesť aj jeho žlté sfarbenie.
Stať sa tak môže pri nakazení vírusovou hepatitídou alebo aj žltou zimnicou.

 

Albumín má len malú diagnostickú hodnotu

Albumín je plazmatická bielkovina, ktorá tvorí takmer 60% zo všetkých proteínov v tele. Zvýšené hodnoty albumínu majú malý diagnostický význam, preto nie sú často uvádzané v článkoch o pečeni, či pečeňových testoch.

Albumín však na seba viaže bilirubín a má význam pri jeho rozpúšťaní. Taktiež viaže rôzne toxické látky (ťažké kovy, lieky).

Jeho znížené hodnoty poukazujú na niektoré ochorenia pečene, ale taktiež na ochorenia obličiek, iné ochorenia tráviaceho traktu, poruchy metabolizmu, ale aj na poškodenie tkanív (poranenia, popáleniny).

+

Pečeňové testy doma? 

V lekárni a na internete sa dajú kúpiť aj domáce testy na kontrolu pečeňových funkcií. Avšak, pamätajte si, že žiadny rýchlotest sa nerovná odbornému vyšetreniu.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - Zvýšené „pečeňové testy” v hepatologickej ambulancii - kazuistiky z klinickej praxe
 • wikiskripta.eu - Ikterus
 • solen.sk - Pečeň - Hepatocelulárny ikterus - akútne hepatitídy

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty?

Tento článok súvisí s:
chorobami: Amebiózu pečene, AIDS, Cirhóza, Hepatorenálny syndróm, Zlyhanie pečene, Rakovina pečene, Steatóza pečene , Ochorenia tráviacej sústavy, Choroby pečene
príznakmi: Afty, Agresivita, Chudokrvnosť - anémia, Apatia, Bezvedomie, Bolesť brucha, Bolesť hlavy, Bolesť kĺbov, Bolesť v nadbrušku, Bolesť v pravom nadbrušku, Bolesť vystreľujúca pod pravú lopatku, Bolesť chrbta, Búšenie srdca, Čierna stolica, Demencia, Depresia, Dezorientácia časom a miestom, Dvojité videnie, Krvný výron, Hladký jazyk, Zvýšená telesná teplota, Strata telesnej hmotnosti, Kŕče v bruchu, Krvácanie - hemoragia, Krvácanie z pažerákových varixov, Krvácanie z nosa, Krvácanie z úst, Malátnosť, Malé krvácanie pri menštruácii, Nadmerná spavosť, Nadúvanie, Žltá koža, Nepravidelná činnosť srdca, Neprítomnosť menštruácie, Nespavosť, Nízky krvný tlak, Opuch, Petéchie, Plynatosť, Potenie, Nevoľnosť, Poruchy koncentrácie, Poruchy pamäti, Porucha reči, Poruchy vedomia, Zápcha, Rozšírené žily, Slepota, Stolica s prímesou krvi - Krv v stolici, Svetlá stolica, Únava, Vodu v bruchu - ascites, Točenie hlavy - vertigo, Zhoršenie zraku, Žlté bielka očí, Zväčšenie pečene, Zrýchlený tep, Zväčšenie sleziny, Zvracanie, Vracanie krvi , Bolesti, Tráviaca sústava, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
vyšetreniami: CT, Laparoskopia, Magnetická rezonancia, RTG, Sonografia, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, Biopsia, ERCP, Pečeňové testy, Histológia
odbormi: Chirurgia, Dietológia, Urgentná medicína, Infekčné lekárstvo, Interná medicína - Hepatológia, Interná medicína - Hematológia, Onkológia, Pediatria, Rádiológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci Čo je otrava hubami, ako sa prejavuje? Opatrenia a postup prvej pomoci

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, nepríjemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
vara 15.05.2020 10:01

Keďže Vaša Zdravoteka je magazín určený pre širokú verejnosť, teda z pohľadu zdravotného vzdelania pre laikov, privítal by som, ak by sa vo Vašich článkoch uvádzal pri parametroch a rôznych biochemických ukazovateľoch krvi nie len interval normálnych hodnôt, ale aj hodnoty mierne zvýšených alebo kriticky vysokých hodnôt. Laik ani náhodou nevie určiť čo je to " zvýšená hodnota" - o 10%, o 50%, o 100% ,alebo o 10 násobok oproti normálu... Lekár to zo svojej praxe určite vie, ale laik nie. Tiež mi vadí, ak v texte pre verejnosť (napríklad príbalový popis ku lieku, ale aj rôzne populárne články o zdravotnej problematike, lekárske správy určené pre pacienta, ktoré musí podpísať) sa používa bežná hovorová reč zrozumiteľná aj laikovi, ale kľúčové slová sú uvedené v latinčine. Význam vety alebo aj celej pasáže sa často nedá pochopiť, ale ani vydedukovať. Autor asi zabúda, pre koho sú tieto texty určené. Dá sa to predsa vyjadriť popisným spôsobom. Je to dlhšie ale laikom zrozumiteľné. A čerešničkou na torte je, že tieto latinské termíny sú pomerne často skomolené, skombinované alebo umelo pretvorené do nových termínov ( v lekárskej praxi možno známe a používané - lekárska "hantírka") ale pre väčšinu latinských slovníkov, bežných aj špeciálnych lekárskych, sú nezrozumiteľné - nepoznajú ich. Výsledok je, že pre laikov sú takéto texty nezrozumiteľné a nepreložiteľné. A nepomôže ani Wikipédia, ani tá to nepozná... Zostane len výčitka " čo tým chcel autor povedať". Je dobré čítať s porozumením, ale ešte lepšie je písať s porozumením. Veľa zdravia všetkým A. V.