späť na zoznam príznakov

Znížená telesná teplota: Aké má najčastejšie príčiny? + Hodnoty v tabuľke

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Znížená telesná teplota: Aké má najčastejšie príčiny? + Hodnoty v tabuľke
Zdroj foto: Getty images

Vyskytuje sa aj ako príznak ochorení. A to hlavne pri poruchách endokrinného systému či poškodení mozgu v oblasti termoregulácie. Tá je riadená z hypotalamu. Samozrejme, veľmi často je zníženie telesnej teploty vyvolané okolitým prostredím. Pri dlhom trvaní a nízkych hodnotách telesnej teploty ohrozuje zdravie a život. Avšak, svoje využitie našla aj v lekárstve.


Choroby s príznakom "zníženej telesnej teploty"

Znížená telesná teplota môže svedčiť o zlyhaní termoregulačných mechanizmov v tele. Ale môže byť spôsobená aj vonkajšími faktormi, napríklad teplotou okolia.

Hoci väčšina ľudí má telesnú teplotu v rozmedzí od 36 do 37 stupňov Celzia, bežná hodnota sa môže u každého líšiťje individuálna. Napríklad starší ľudia, ale aj malé deti majú niekedy bežne nižšiu teplotu a nejde o chorobný stav.

Niekedy súvisí teplota tela aj s metabolizmom v organizme. Pričom v pokoji je nižšia ako pri aktivite. V prípade zníženej teploty vplyvom prostredia ale hrozia aj problémy.

Podchladenie vplyvom vonkajšieho prostredia

Zimná krajina, hory, obloha, sneh, chlad, zima
Časté je podchladenie vplyvom prostredia. Zdroj foto: Pixabay

Podchladenie, teda aj hypotermia môže spôsobiť človeku viaceré problémy. Pokiaľ je spôsobená teplotou okolia, dochádza pri určitej hodnote telesnej teploty k poruchám srdcového rytmu, čiže k arytmii.

Môže zlyhať srdce, do organizmu sa nedostáva vplyvom zníženej srdcovej činnosti dostatok kyslíka a dokonca zlyháva aj samotná termoregulácia.

Pri nízkych hodnotách teploty okolitého prostredia môžu vzniknúť na tele omrzliny. Omrzliny vznikajú pri poškodení nízkou teplotou počas dlhšej doby. Medzi veľké riziká vzniku omrzlín patrí najmä porucha prekrvenia končatín.

Najčastejšie vznikajú omrzliny na koncových častiach tela, na rukách a nohách. Kde je prekrvenie následkom regulačných mechanizmov pri podchladení najslabšie. Znížené prekrvenie spôsobuje ischemické zmeny a poškodenie tkaniva, a to vtedy, ak vplyv vonkajšieho prostredia pretrváva. 

Pokiaľ telesná teplota klesá pod 34 stupňov Celzia, dochádza k poruchám vedomia. V prvom rade ide o kvalitatívnu (dezorientácia) poruchu vedomia, neskôr kvantitatívnu (spavosť až kóma). V neskoršej fáze aj k zlyhaniu krvného obehu a dýchania.

Práve z tohto dôvodu je znížená telesná teplota dlhodobo nebezpečná. Avšak, obvykle sa nedosahujú také kritické hodnoty bez vonkajších faktorov, ktoré by mohli spôsobiť zástavu srdca alebo dýchania.

Ako vplýva hypotermia na telo

Hypotermia, ako sa stav nízkej telesnej teploty nazýva, je charakteristický nechceným poklesom teploty tela pod obvyklú hodnotu bežnej teploty človeka. Väčšinou pri nej dochádza k stiahnutiu ciev, ktoré tak znižujú tepelnú stratu. Dýchanie je rýchlejšie plytkejšie.

Pokiaľ sa dostane telesná teplota nižšie až o 4 stupne Celzia pod bežnú hladinou teploty človeka, nastávajú najvážnejšie príznaky, ako neschopnosť reči, použitia rúk, zmodranie kožev bunkách sa zastavujú metabolické procesy.

Neskôr dochádza aj k zlyhávaniu hlavných telesných orgánov. Smrť najčastejšie nastáva pri poklese vnútornej teploty pod 24 stupňov Celzia.

Tabuľka znázorňuje hodnoty telesnej teploty a ich vzťah k telesným funkciám

Hodnota v stupňoch Celzia Názov Informácie
menej ako 29 ťažká hypotermia studená koža, stuhnutosť nehmatný pulz pod 28°C - 24 °C 
 • poruchy srdcového rytmu
 • bezvedomie, kóma
menej ako 24 °C
 • zástava krvného obehu
 • zástava dýchania
 • smrť
29 - 32 stredná hypotermia spomalenie reflexov zníženie spotreby kyslíka (využíva sa pri riadenej hypotermii) pod 32°C poruchy vedomia:
 • somnolencia, teda spavosť 
 • sopor, reakcia na bolestivý podnet
pod 31°C telo stráca schopnosť triašky (nevie sa zohriať) 29°C riziko poruchy srdcového rytmu
33 - 35 mierna hypotermia zmätenosť, poruchy jemnej motoriky, triaška pod 34°C poruchy reči, zrýchlené dýchanie, zrýchlený pulz
35,9 - 36,9 normálna telesná teplota normotermia
37 - 38 zvýšená telesná teplota subfebrília telo sa snaží bojovať proti patogénom 
38,1 - 40 horúčka febrília alebo aj febris odporúča sa zníženie telesnej teploty 
40 - 42 prehriatie organizmu hyperpyrexia 
nad 42 smrť  

+ Namerali ste si na teplomery teplotu nižšiu ako 35 či oveľa menej? A to i pri meraní v bežnom prostredí, pri izbovej teplote a v prípade, že ste neboli vystavený chladu? 

V tejto situácii nemusí byť problém vaša teplota, ale citlivosť teplomeru. Digitálny teplomer nemusí jednoducho pri normálnej hodnote citlivo reagovať, samozrejme, dôvodom môže byť i chybné meranie. 

Avšak, pri ostatných meraniach zmeria zvýšenú teplotu či horúčku, ale pri teplote menej ako 36,... nemusí byť dostatočne citlivý. Tu je skôr otázka na výrobcu, ako je daný kus nastavený a schopný presného merania.

Aké sú príčiny podchladenia?

Podchladenie u človeka, vzniká následkom pôsobenia okolitého prostredia. Ale poznáme aj niektoré ochorenia, ktoré sú príčinou zníženia telesnej teploty.

Medzi chorobné stavy a iné príčiny, ktoré vyvolávajú zníženie telesnej teploty patria:

 • hypotyreóza, teda znížená produkcia hormónov štítnej žľazy
 • porucha funkcie nadobličiek
 • hypopituitarizmus, čo je porucha hypofýzy
 • znížená imunita
 • anémia
 • hypoglykémia, čiže nížená hodnota cukru v krvi
 • malnutrícia, teda podvýživa
 • intoxikácia
 • poškodenie mozgu, nádor (porucha funkcie hypotalamu)
 • úrazy, popáleniny a iné šokové stavy, pri centralizácii obehu, odkrvenie periférnych, teda koncových častí tela
 • v niektorých prípadoch sepsy (septický šok), taktiež pre centralizáciu obehu
 • niektoré lieky (barbituráty, sedatíva)
 • preťaženie a únava
 • alkohol
 • drogy

Hypotermia je u detí nebezpečnejšia

Malé deti, hlavne novorodenci kojenci sú na stratu tepla veľmi náchylné. U novorodencov dochádza pri strate tepla k rýchlemu poklesu telesnej teploty. Rýchlo sa u nich vyvíja hypotermia, následne poruchy srdcového rytmu, dýchania a pri pretrvávaní dochádza aj k zlyhaniu obehu a dýchania, a teda k smrti.

Preto je dôležité, aby bolo novorodené dieťa chránené od strát tepla. K najväčším stratám tepla dochádza cez hlavičku, samozrejme, aj cez končatiny a zvyšok tela, podobne je to ale aj u dospelých.

Dieťa, leží zakryté, v červeno bielej pruhovanej čapici
U novorodencov a dojčiat je dôležité brániť stratám tepla. Zdroj foto: Getty images

U detí je možné sledovať príznaky hypotermie, a to sú:

 • zlá nálada
 • odmietanie hier
 • apatia
 • bolesť hlavy
 • nechutenstvo

Aj u detí môže nastať zníženie telesnej teploty následkom viacerých chorobných stavov. Ako je napríklad porucha imunity, nedostatok vitamínu C, anémia, intoxikácia, ochorenie štítnej žľazy a nadobličiek.

Chlapec sedí pri bazéne, nohy vvo vode je mu zima
U detí treba dávať pozor aj pri letnom kúpaní. Zdroj foto: Getty images

Ale väčšinou je príčina v externých faktoroch, do tých patrí aj:

 • dlhodobý pobyt v chladnom prostredí
 • nedostatočné oblečenie a ochrana koncových častí tela (čiapka, rukavice, šál)
 • vlhké a mokré oblečenie, napríklad po daždi
 • aj v lete pri kúpaní, odchod z bazéna

Prevencia strát tepla zahŕňa, u malých detí dostatočné oblečenie, a teda aj zahalenie hlavičky. Vhodné je bavlnené oblečenie, ktoré je vzdušné a nespôsobuje nadmerné potenie dieťatka.

U väčších detí, okrem dostatočného oblečenia, je vhodné zvýšiť fyzickú aktivitu. Samozrejme, dôležitá je aj vyvážená a rozmanitá strava, obsahujúca dostatok vitamínov a stopových prvkov.

Problém je aj u starších ľudí

Aj starší ľudia majú vyšší sklon k zníženiu telesnej teploty. Celkovo na to vplýva pomalší metabolizmus a zníženie telesnej aktivity.  So zníženou telesnou teplotou sú viac náchylnejší na prechladnutie.

Preto by sa mali pred vonkajšími podmienkami lepšie chrániť. U starých ľudí je normálne, že pociťujú chlad aj počas teplých dní.

Alkohol a podchladenie

Pri nadmernom požívaní alkoholu nastávajú ťažkosti, ten rozťahuje cievy. V dôsledku roztiahnutia ciev dochádza k rýchlejšiemu úniku telesného tepla.

A hoci môže mať človek pod vplyvom alkoholu subjektívny pocit tepla. A to v dôsledku metabolizmu, v skutočnosti u neho nastáva podchladenie rýchlejšie. Pri ťažkej opitosti je riziko spavosti, poruchy vedomia a rýchleho podchladenia, a tým aj zástavy krvného obehu a dýchania vysoké.

Riadená hypotermia

Jej využitie sa uplatnilo v lekárstve, aby sa zabránilo poškodeniu životne dôležitých orgánov. Riadená celotelová hypotermia sa využíva aj u novorodencov na prevenciu poškodenia mozgu.

Pri riadenej hypotermii sa znižuje telesná teplota na hodnotu 34 - 32 °C. Pri tejto hodnote klesá spotreba kyslíku, znižuje sa metabolizmus, a to približne o 5 - 8 % pri 1°C. Udržiava sa maximálne na 24 hodín. Následne je potrebné postupné ohrievanie.

Využíva sa hlavne pri:

 • pri resuscitácii, teda KPR
 • po úspešnej resuscitácii
 • pri kardiochirurgických zákrokoch
 • operácie mozgu
 • ťažké poranenia mozgu
 • cievna mozgová príhoda
 • kryoterapia
 • otužovanie
 • fyzioterapia
  Infografika udáva súhrn základných informácií o príčinách podchladenia
  Súhrn najčastejších príčin podchladenia

Video znázorňuje, čo robí nízka teplota s telom a mozgom

Video znázorňuje, čo robí nízka teplota s telom a mozgom

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Zníženou telesnou teplotou

Znížená telesná teplota: Aké má najčastejšie príčiny? + Hodnoty v tabuľke patri medzi príznaky Systémových príznakov
Ďalšie názvy: Hypotermia, podchladenie
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať? MEĎ: Účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá? Aké zásady príjmu treba dodržiavať?

MEĎ a jej účinky na ľudské telo. Prečo je dôležitá a aké zásady platia pri jej príjme?

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Ako na otužovanie? Začnite s ním v lete či na jeseň. Podporte imunitu Ako na otužovanie? Začnite s ním v lete či na jeseň. Podporte imunitu

Má otužovanie vplyv na zdravie človeka? Ak sa s ním začne v správny čas, nemusíme sa vyhýbať chladnej vode v lete ani v zime. Ako naň bude reagovať organizmus? Budeme vďaka nemu...

Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc? Otrava alkoholom, vracanie a ostatné príznaky, aká je prvá pomoc?

Alkoholizmus a otravy alkoholom nie sú až tak ojedinelým fenoménom. Alkoholizmus je „metlou ľudstva” a častou príčinou spoločenských konfliktov. Je číslom jeden medzi všetkými...

Čo je to otrava krvi - sepsa, aké má prejavy a ako prebieha? Čo je to otrava krvi - sepsa, aké má prejavy a ako prebieha?

Sepsa, ktorú verejnosť pozná skôr ako otravu krvi, patrí medzi jeden z najvýznamnejších problémov dnešnej medicíny. Ide o závažnú komplikáciu viacerých chorobných stavov, ktorá sa...

Naposledy aktualizované 01.03.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
znížená telesná teplota - mária 09.10.2017 09:27

podchladenie, mala som len 34,6 °C, mala som závraty a bolesti hlavy, predtým bolesti kĺbov. Pre lekára to zjavne nič nebolo, žiadne lieky predpísané. Len sestrička mi povedala, že som mala asi nejakú virózu. Skúšala som Paralen- nič, Theraflu- tiež nič, zázvorový čaj- tiež bez efektu. na el. poduške a vaňa s

Čo mi pomohlo

Zahrievala som sa v posteli na el. poduške a vaňa s horúcou vodou. Zatiaľ nie celkom v poriadku, ešte sa cítim celkom nanič...ale už som v práci.

chripka pri 35.3 teploty - Eva 14.02.2017 11:33

Cítila som sa zle a tak som si zmerala teplotu 35.3 bolo mi zle ako pri vysokej,bolela ma hlava a bola som malátna ale nebola mi zima.Ked ma niekto teplotu dá si aspon paralèn a čo my tiež si môžeme niečo dať?Skôr potrebujem poradiť ja ako radiť iným.Pri chripke keď vás bolí celè telo je to ťažkè.

Barbara 03.11.2021 23:11

Dnešní ľudia sú zvyknutí "dať si niečo" pri každom stave, iba "dať si pohov" nevedia, lebo stále sa naháňajú za peniazmi. Vyrastala som medzi starými ľuďmi, neskor som bola opatrovateľkou starých ľudí... a tak som videla, čo si dali oni: jednoducho poležať v posteli v teple a piť teplé bylinné čaje. Viem, dnes sú moderné energy drinky, nie čaje. Nuž, potom sa nečudujme, že aj mladí športovci kolabujú počas zápasu. Pri chrípke stále platí: VYLEŽAŤ!!!