späť na zoznam špecializácií

.Telefón: 02/57887113

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o. Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

Ordinačné hodiny

deň oddo poznámka
Pondelok  15:30 07:00  akútne stavy 
Utorok 15:30 07:00  akútne stavy 
Streda 15:30 07:00  akútne stavy 
Štvrtok 15:30 07:00  akútne stavy 
Piatok 15:30 07:00  akútne stavy 
Sobota 07:00 07:00  akútne stavy 
Nedeľa 07:00 07:00  akútne stavy 

Informácie

  • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
    (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
  • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • UNION POISŤOVŇA, a.s.
    (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)
  • Bez zmluvných poisťovní.

Choroby spojené s chirurgickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s chirurgickými ambulanciami

Ďalšie Chirurgické ambulancie ambulancie Bratislava