Zásady ochrany osobných údajov

1. Zdravoteka.sk je bezplatný internetový zdravotnícky portál, informačno – diskusný. Na Zdravoteka.sk môžete bezplatne a bez nutnosti registrácie diskutovať, deliť sa o svoje postrehy s ostatnými návštevníkmi.

2. Tu uvedené informácie ohľadom formy, spôsobu a konkrétnej liečby sú len informatívneho charakteru, pričom záleží od každého prípadu a od každého lekára individuálne, akým spôsobom bude liečba realizovaná. Niektoré spôsoby terapie sa vykonávajú ambulantne, ale nielen výlučne ambulantne, ale aj iným spôsobom. V tom prípade ambulancie nemusia byť poskytovateľom konečnej liečby. O forme liečby sa poraďte vždy s odborným lekárom.

Niektoré typy liečby vyžadujú vážnejší zákrok, odborné sledovanie, liečbu mimo domáceho prostredia a mimo bežných možností ambulancie a to v nemocnici alebo inou hospitalizáciou. O forme liečby sa poraďte vždy s odborným lekárom.

3. Informačné služby Zdravoteka.sk sú návštevníkom poskytované zadarmo.

4. Na portali Zdravoteka.sk je zakázaná akákoľvek reklamná inzercia v diskusii.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v diskusných príspevkoch, prípadne komentár vôbec nezverejniť, prípadne komentár odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Zdravoteka.sk alebo dobrými mravmi.

6. Nakoľko diskusiu tvoria príspevky zväčša neodbornej verejnosti,
prevádzkovateľ portálu Zdravoteka.sk nezodpovedá za presnosť informácií obsiahnutých v diskusii, či komentároch. Správnosť informácií si vždy overte u svojho lekára, či (v prípade liečiv) lekárnika.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v diskusii, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím údajov z diskusie. Tieto údaje nikdy nebudú použité na účely nevyžiadanej posty, iba na zdelenie relevantných infromácií.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Zdravoteka.sk ani za spôsob akým služby Zdravoteka.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Zdravoteka.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Zdravoteka.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Zdravoteka.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Zdravoteka.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Zdravoteka.sk ponúka.

13. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.
14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.