späť na zoznam špecializácií

Ambulancia pre deti a dorast
ZS Fedinova Fedinova 9, 85101 Bratislava

Oznam pacientom

Od 1.7.2009 obvod MUDr. Polakovičovej prevzala MUDr. Terézia Henteková, ordinujúca v ambulancii. MUDr. Polakovičovej.

Choroby spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Vyšetrenia spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Ďalšie Ambulancie všeobecného lekára - deti a dorast ambulancie Bratislava