späť na zoznam špecializácií

Doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD, MPH.Telefón: 02 / 541 313 72

Centrum pre neuro-oftalmológiu Škultétyho 1, 83103 Bratislava

Ordinačné hodiny

deň oddo prestávka poznámka
Pondelok  11:30 16:30  13:00-14:00  Konzília: 8,00-11,00 
Utorok 09:00 13:00    Konzília: 8,00-9,00, 13,00-15,30 
Streda 09:00 13:00    Konzília: 8,00-9,00, 13,00-15,30 
Štvrtok 09:00 13:00    Konzília: 8,00-9,00, 13,00-15,30 
Piatok 09:00 13:00    Konzília: 8,00-9,00, 13,00-15,30 

Informácie

 • Možnosť parkovania
 • Bezbariérový prístup
 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • UNION POISŤOVŇA, a.s.
  (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)
 • Bez zmluvných poisťovní.
 • Lekár - genetik konzultant
 • Asistent lekára
 • Zdravotná sestra
 • Neuro-oftalmologická komplexná starostlivosť
 • Genetická diagnostika očných ochorení
 • HRV biofeedback
 • Psychowalkman
 • Psychoanalýza
 • Biorezonančná diagnostika + terapia
 • Naturoterapia
 • Električka: 2, 4, 8, 9;
 • Autobus: 31, 39, 51, 53, 61, 63, 64, 68, 74, 78;
 • Trolejbus: 201, 204, 209.
 • Endokrinná orbitopatia (ochorenie očí pri poruche štítnej žľazy)
 • Diplopia (dvojité videnie ) + Aplikácia botulotoxínu v medicínskych indikáciách
 • Poruchy videnia – prechodné poruchy videnia, vypadávanie videnia, neurogénne a cievne podmienené poruchy videnia
 • Poruchy zrenice - veľkosť, reakcie, spomalená akomodácia, potreba častej zmeny okuliarovej korekcie
 • Nystagmus (vôľou neovplyvniteľné pohyby očí)
 • Blefarospazmus - nadmerné zvieranie, zášklby mihalníc), tíky
 • Poškodenie zraku po cievnej mozgovej príhode, po operácii mozgu, po úraze
 • Zmeny na terči zrakového nervu - edém, zmeny tvaru, alebo exkavácie terča zrakového nervu
 • Komplexná digitálna fotodokumentácia – digitálna stereofotografia
 • Glaukóm – zelený zákal
 • Bolesti oka – očí, Sclerosis multiplex
 • B-scan ultrazvuk: 2-rozmerné zobrazenie vyšetrovanej časti oka
 • 3D scan: 3- rozmerné vyšetrenie vyšetrovanej časti oka  (Fotogaléria)
 • CFM (color flow imaging): špecializované vyšetrenie prúdenia krvi v oku a za okom – (Fotogaléria)
 • Perimetria kinetická
 • Perimetria statická
 • Blefarospazmus - nadmerné zvieranie, zášklby mihalníc, tiky – zášklby mihalníc
 • Keratopathia a lagophthalmo – neschopnosť zavrieť oči mihalnicami po úrazovom poškodení, po operáciách alebo nádoroch mozgu, po zápalovom poškodení nervov a svalov zodpovedných za fyziologický uzáver očnej štrbiny. Nahrádza operačné dočasné zošitie očnej štrbiny
 • Strabizmus paralytický – škúlenie po úraze, zápaloch, pri poškodení štítnej žľazy
 • Entropium dolnej mihalnice: prehnutie dolnej mihalnice dovnútra
 • Nystagmus: vôľou neovplyvniteľné pohyby očí.
 • Mikroskopická fotodokumentácia je spoľahlivá dokumentácia
 • Nie je rečová bariéra – v prípade konzultácie v zahraničí
 • Jednoduchá archivácia – CD nosič
 • Umožňuje presnú diagnostiku, kedže nález je zobrazovaný mikroskopicky s vysokým rozlíšením
 • Slnečné okuliare by mali by pohodlne „sedieť“ na nose a netlačiť za ušami.
 •  Dôležitá je šírka bočného rámu SO. Na jednej strane široký bočný rám výhodne blokuje slnečné žiarenie, na druhej strane, napríklad u šoférov, môže značne obmedzovať zorné pole.
 • V zásade si môžeme vybrať SO so sklenenými, alebo plastickými šošovkami. Pojem šošovka označuje optický materiál v okuliarovom ráme,  všeobecne nazývaný ako „sklá“. Sklenené šošovky sú ťažšie, ľahšie sa rozbijú, ale sú viac odolné proti poškrábaniu a blokujú i infračervené žiarenie. Plastické šošovky sú oproti tomu ľahšie, viac odolné voči rozbitiu, ale väčšinou nevychytávajú infračervené žiarenie a skôr sa poškrábu.
 • Pri výbere SO pre deti by mali byť SO označené vinnetou „impact rezistent“ - odolné proti nárazu.
 •  Tónovanie šošoviek by malo byť absolútne totožné pred obidvomi očami.
 • Zakrivenie a hrúbka šošoviek by mala byť rovnomerná a rovnaká na pravej i ľavej strane. Je to veľmi dôležité obzvlášť pre deti. Na to si môžeme urobiť jednoduchý test. Postavíme sa pod fluoresceínové, alebo neónové svetlo napríklad v obchode. Okuliare chytíme do ruky a pozoruje odrazené fialové svetlo. Potom pomaly kýveme okuliarmi do bokova pozorujeme ako sa mení odrazený lúč. Ak je rovný ide o bezchybné okuliare.
 •  Dôležitý je i farebný filter na SO.
 • Všetky SO by mali mať filter na UV žiarenie.
 •  Pri výbere z ponuky módnych typov slnečných okuliarov treba zvážiť aj na aký účel ich kupujeme. Ak ich používa častý návštevník hôr, nemali by im chýbať bočnice, ktoré odrážajú všetky nepriame lúče dopadajúce v šikmých uhloch.
 • Tvar okuliarov by mal zodpovedať aj veľkosti a zakriveniu tváre. Príliš malá vzdialenosť medzi očami a sklami môže kumulovať infračervené žiarenie, ktoré potom spôsouje prehriate okolie očí.
 • Ľudia s nedostatočnou pigmentáciou( albinizmus) by mali mať aspoň dvoje SO.Jedny na bežné používanie na slnečný deň, najlepšie s graduovaným tónovaním( hore tmavé, dole bledé, alebo bezfarebné),  a druhé polarodiné rovnako tónované s vysokou absorbciou pri podmienkach zvýšeného slenčného žiarenia.
 • Pacienti s glaukomom (zelený zákal) by sa mali vyvarovať používaniu oranžovo-červených filtrov, a používať hnedo-želené filtre, alebo Neutral Gray filtre.
 • Pre pacientov s chronickou konjuktivitídou sú najvhodnejšie graduované SO.
 • Pacienti po operácii - extrakcii šošovky by mali nosiť pri zvýšenom slnečnom žiarení SO s kompletnou absorbciou UV a IR žiarenia.
 • Absorbujúce filtre - prepúšťajú a filtrujú optické spektrum podľa farby šošovky. Červená šošovka prepúšťa maximálne v červenej oblasti a maximálne absorbuje v modrej oblasti. Zelené prepúšťa maximálne v zelenej oblasti, absorbuje maximálne v modrej a červenej oblasti. Niektoré do zelena sfarbené šošovky poskytujú ochranu UV a čiastočne absorbujú IR žiarenie ale majú obyčajne šitoké pásmo transmisie -prepúšťania svetla. Žlté šošovky eliminujú všetko modré svetlo, ale prepúšťajú dlhovlnné žiarenie. Modro-zelené šošovky absorbujú IR, ale vzhľadom k tomu, že sekundárne emitujú a umiestňujú IR do oka, musia mať slnečné okuliare v prostredí so zvýšeným množstvom  infračerveného svetla aj inú optickú ochranu. Všeobecne sa odporúča sivozelený filter – G15, ktorý najmenej skresľuje farby. Obrázok stmavne a odfiltruje 75 až 85 percent prebytočného svetla.
 • Neutral filtre - absrbujú väčšinou rovnomerne viditeľné spektrum a zdajú sa sivé vo farbe. Neutrálne plochy sa robia z oftalmického skla, obyčajne prepúšťajú obidve UV a IR žiarenie. Neutral Gray robené z plastu tiež prepúšťajú UV a IR. Sú vhodné na zachovanie farbocitu, lebo rovnomerne absorbujú viditeľné spektrum (UV, IR v 20-30%)
 • Polarizujúce filtre - selektívne blokujú určité slnečné žiarenie, ktoré spôsobuje oslnenie. Žiarenie emitované zo slnka vibruje vo všetkých smeroch okrem dopredu a dozadu v smere šírenia. Keď je svetlo polarizované, všetky vibrácie sú blokované, okrem tých, ktoré undulujú v jednoduchom smere - vertikálne a horizontálne. Svetlo môže byť i parciálne polarizované. Fyziologicky je to napríklad keď sa slnečné žiarenie odráža od veľkých odrazových plôch - rieka, sneh, jazero, cesta atď. Vtedy odrazené svetlo vibruje len v horizontálnom a vertikálnom smere. Najviac oslnenia spôsobuje vibrovanie v horizontálnom smere. Polarizované šošovky selektívne blokujú oslňujúce horizontálne vlnenie a prepúšťajú prevážne vertikálne vibrujúce žiarenie. Preto výrazne znižujú oslnenie a sú vhodné najmä pri vodných plochách, na ceste atď. Polarizačný filter je fólia z plastu, ktorá obsahuje pretiahnuté makromolekuly. Pri výrobe filtra sa natiahnutím fólie makromolekuly paralelne usporiadajú a tak sa získa polarizačný efekt.
 • Reflektujúce filtre -  sú robené nanášaním vákuovým depozitom kovového náteru na sklo, alebo plastickú hmotu. Používajú sa rôzne nátery: Kovový náter proti poškrábaniu, ACR - antireflexná vrstva - redukuje nechcené reflexy zo šošovkového povrchu a zvyšuje priepustnosť viditeľného žiarenia,  SCR - náter odolný voči poškrábaniu, Interferenčný filter, a Kontrolný filter na žiarenie.
 • Veľmi dôležité je osvetlenie priestoru. Nie je vhodné používať pri dlhšej práci s PC žiarivkové osvetlenie vzhľadom k rôznemu kmitaniu obrazovky monitora a žiarivky. Vtedy je potrebné doplniť osvetlenie stolovou lampou so žiarovkou. Nepoužívajte lampy s reflexnými plochami. Mnoho z nás si pamätá na nepríjemné odrazy zo stropných lámp na školskú tabuľu, ktoré znemožňovali rovnomerné videnie celej tabule bez potreby nakláňať sa. Vhodné sú osvetľovacie telesá, ktoré nemajú vyžarovací diagram kruhový, ale sústredený do 30st. od zvislej kolmice, maximálne do 45st., ale nedopadá priamo až k zemi, takže pri vstupe do takejto miestnosti sa nevie ktoré svetlo svieti a ktoré nesvieti.
 • Osvetlenie dokumentov, klávesnice, jas monitoru by mali byť rovnomerné, hodné sú malé stolné osvetľovacie lampy pracoviská s monitorom umiestňovať bez priameho a intenzívneho slnečného svetla - vhodné sú žalúziny, rolety.
 • Pre zníženie reflexivity pracovného prostredia je do kancelárii vhodnejší tmavý a matný nábytok.
 • Klávesnica: by mala byť v takej výške, aby paže v predlaktí zvierali pravý uhol, pod zápästie patrí podložka, tak, aby ruka nesmerovala príliš nahor, pred klávesnicou a po jej stranách je potrebné mať voľný priestor; po jednej strane klávesnice musí byť miesto pre myš (len tak na okraj: ak ste praváci, pouvažujte o umiestnení myši na ľavej strane; naučíte ovládať ju ľavou rukou, pravá bude voľná pre inú činnosť, napr. pre písanie).
 • Prestávka: po jednej až dvoch hodinách práce s počítačom  si urobte krátku prestávku, aby si oči oddýchli. Stačí sa vystrieť, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť, zavrieť oči a jemne si ich pomasírovať rukami. V pracovnom nasadení občas zamierte pohľadom do diaľky. Upretý pohľad na blízke predmety môže vyvolať stuhnutie očných svalov, ktoré sa pri zmene vzdialenosti a smeru opäť uvoľnia.  Alebo robte niečo, čo vaše oči nenamáha, napríklad vybavujte telefonáty. Odporúča sa pracovať s počítačom maximálne päť hodín denne. To nie je irónia k dnešnej dobe, ale odporúčanie z lekárskeho hľadiska.
 • Nastavenie monitoru – v prípade CRT monitoru je potrebné zvýšiť maximálne dostupnú frekvenciu blikania (aspoň na 85Hz). V prípade LCD monitoru tento problém odpadá.
 • Nadmerný jas obrazovky spočiatku zlepšuje prácu s PC, pri dlhodobej práci dochádza k nadmernej únave očí. Jas monitoru je potrebné na minimum pohodlného čítania a rozlišovania zobrazeného materiálu. Odlišný jas obrazovky bude potrebný pri práci večer, iný pri práci cez slnečný deň. potrebné zmeniť jasnosť cez deň a znížiť podvečer.
 • Monitory by nemali byť nasmerované priamo na svetlo, tak aby pracovník nemal mať zdroj svetla v svojom zornom poli.
 • Vzdialenosť očí od hornej hrany monitoru by mala byť cca 60cm, vzdialenosť očí od klávesnice, dokumentu cca 40m. Je vhodné aby predloha bola medzi dolným okrajom monitoru a klávesnicou
 • Monitor vyžaruje elektromagnetické a röntgenové žiarenie, musí vyhovovať vytvoreným normám (napr. TCO99). Nesmie byť otočený zadnou stranou k iným pracovníkom. Stoly s počítačmi nesmú byť usporiadané za sebou ako v klasickej učebni. Podobne monitory nemajú byť umiestnené v rade za sebou, rozhodne nedopusťte, aby v kuželi EMI (elektromagnetického poľa), ktorý monitor zo zadnej časti vyžaruje, sedel ďalší spolupracovník; z rovnakého dôvodu nie je dobré opierať sa o zadnú časť monitora.

  Pomocou kvalitných filtrov je možné zlepšiť kvalitu obrazu na monitore. Keďže výber filtra na monitor závisí od mnoho požiadaviek, je potrebné poradiť sa s odborníkom v danej oblasti.

 • Žmurkanie: ak sústredene sledujete obraz na monitore, žmurkáte menej ako je potrebné a vysychajú vám oči. Pravidelne by ste mali používať očné kvapky, takzvané umelé slzy. Dajú sa kúpiť v každej lekárni.  Očné kvapky v nevyhnutnosti nahradí čistá studená voda. Kvôli prítomnosti chlóru ju nechajte približne hodinu odstáť. Potom si ju nalejte do dlane a vypláchnite v nej oči.
 • Zrak si dávajte vyšetrovať pravidelne, pretože výkon očí sa môže počas niekoľkých rokov zmeniť. Preventívna prehliadka je vhodná raz za rok.
 • Väčšinou ide o nedostatočnú korekciu refrakčných chýb – krátkozrakosť, vetchozrakosť, astigmatizmus.
 • Vhodné okuliare sú s antireflexívnou úpravou – zvýšením kontrastu zmenšujú očnú námahu. Pri požiadavke na okuliare do blízka je potrebné u očného lekára uviesť potrebu zrakového komfortu aj pri práci s PC obrazovkou. Je vhodné vedieť v akej vzdialenosti je umiestnená PC obrazovka od očí. Pri vzdialenosti väčšej ako 30cm môžu byť okuliare do blízka opticky príliš silné a tak byť ďalším zdrojom únavy. V prípade potreby – vhodnosti multifokálnych okuliarov netreba šetriť na kvalite, pretože kvalita optických skiel nie je len v samotnom zložení optickej šošovky, ale aj v šírke optického koridoru (Obr.3). Čím je optický koridor širší, tým je pozeranie cez optickú šošovku pohodlnejšie a naopak.
 • Veľmi častou príčinou okulárneho dyskomfortu pri práci s PC je nedostatočné obmývanie oka slzami. Za normálnych okolností oko produkuje slzný film, ktorá spĺňa viaceré ochranné funkcie. Film chráni oko pred prachom a zvlhčuje očný povrch. Býva obnovovaný mrkaním viečka, ktoré roztiera slzný film po celom povrchu oka. Pri práci za obrazovkou človek žmurká iba 3-4 krát. Vtedy sa  oko vysušuje a začnú spomínané pálenie a únava očí.
 • Pozrite sa na predmet vo vzdialenosti 25-30cm pár sekúnd, potom na vzdialený predmet  potom to opakujte. Najviac prospieva pohľad na zeleň.
 • Po hodine práce pri počítači si aspoň na tri až päť minút oddýchnite, nechajte myšlienky blúdiť a potom sa pomaly vráťte k obrazovke. Pozrite sa priamo pred seba, potom pomaly zdvihnite oči hore, posuňte pohľad dolu, potom doľava a doprava a nakoniec sa opäť pozrite priamo pred seba. Pohybujte očami v tvare písmena “H”. Niekoľkokrát to zopakujte. Pohybovať by sa mali len oči, nie hlava.
 • Po každom cviku nasleduje krátky odpočinok. Cvičí se zásadne bez okuliarov!
 • Napätie očí môžete uvoľniť aj dlaňami. Najprv si ich navzájom pošúchajte, aby sa zvýšila ich teplota. Potom zavrite oči a dlaňami si ich zakryte.
 • Masírujte oči, prípadne celú tvár ľahkými krúživými pohybmi bruškami prstov.
 • Niekoľkokrát denne si ošpliechajte oči studenou vodou.
 • Čítanie:  Vhodné je aj paradoxne čítanie – nie je podstatné, aké množstvo textu se číta, ale záleží len na tom, aby boli oči po celú dobu uvoľnené. Začnite čítať bez okuliarov zo vzdialenosti, ktorá Vám nejviac vyhovuje. Akonáhle pocítite únavu očí, prestaňte čítať a na 1-2 sekundy si oči zavrite. Potom to môžete opakovať.
 •  „Suché oko“ označuje skupinu chorôb spojených so symptómami -  suchosti, iritácie, pálenia, pocit piesku. Príčinou môže byť:
 • Nevhodná kvalita sĺz: očné choroby, poškodenie pečene, niektoré antialergické lieky, lieky proti bolesti, niektoré psychotropné lieky, akné.
 • Abnormality žmurkania: nedostatočné žmurkanie pri práci s počítačom, poškodenie oka a očnice pri poruche štítnej žľazy (Endokrinná orbitopatia), poškodenie inervácie mihalníc.
 • Abnormality povrchu oka: všetky očné ochorenia, ktoré spôsobujú nerovnosť povrchu rohovky a spojovky.
 • Environmentálne faktory: nadmerný chlad, nízka vlhkosť vzduchu - klimatizácia v aute, vietor, chemikálie prúdiace vo vzduchu, cigaretový dym, fluoreskujúce svetlo, kozmetika (saponáty, šampóny, výparu z laku na nechty),  dym z komínov.
 • Máte pocit piesku v očiach?
 • Napriek tomu Vám oči neslzia?
 • Mávate červené oči?
 • Mávate pocit „ťažkých“ – unavených očí?
 • Mávate sezónne alergie?
 • Vnímate svetlo nepríjemne, alebo bolestivo?
 • Zobúdzate sa ráno so zalepenými očami, „karpinami“?
 • Najväčšie obtiaže máte večer?
 • Niektoré ochorenia zvýrazňujú Syndróm suchého oka
  • Sjogrenov sy
   • Môžete jesť jedlo bez zapíjania
   • Máte pocit praskania v kĺboch?
   • Máte nejaké systémové choroby?
   • Užívate nejaké lieky, kvapky?
  • Cukrovka – Diabetes mellitus
  • Akne rosacea
  • Reumatoidná artritída
 • Sjogrenov sy
  • Môžete jesť jedlo bez zapíjania
  • Máte pocit praskania v kĺboch?
  • Máte nejaké systémové choroby?
  • Užívate nejaké lieky, kvapky?
 • Cukrovka – Diabetes mellitus
 • Akne rosacea
 • Reumatoidná artritída
 • Môžete jesť jedlo bez zapíjania
 • Máte pocit praskania v kĺboch?
 • Máte nejaké systémové choroby?
 • Užívate nejaké lieky, kvapky?
 • Kvapky (na trhu je široké spektrum  -je potrebné poradiť sa s očným lekárom)
 • Očný gél – vhodnejšie pri úporných obtiažiach, respektíve pri niektorých očných ochoreniach
 • Očný spray - pri šoférovaní, v spoločnosti je možné použiť špeciálny spray na hornú mihalnicu – viečko. Látka prejde cez pokožku na povrch oka a zavlaží ho
 • Implantáty. Jedná sa o špeciálne netoxické implantáty do slzných ciest. Implantácia je absolútne nebolestivá, bez krvácania, s možnosťou kedykoľvek obnoviť pôvodný stav. Je vhodná pri extrémne suchých očiach, zamedzuje, alebo znižuje potrebu aplikácie očných lubrikancií a výrazne zlepšuje okulárny komfort. Implantácia nie je hradená zo zdravotného poistenia
 • optickým systémom, ktoré musí byť číre a funkčne adaptované
 • zdravým tkanivom oka, očných svalov
 • nepoškodeným mozgovým tkanivom
 • Amaurosis fugax je prechodná zraková porucha, spôsobená nedostatočným prekrvením oka, alebo mozgu. Subjektívne obtiaže sú rôznorodé - najčastejšie prechodné zhoršenie zrakovej ostrosti, zorného poľa, alebo zhoršenie farbocitu, kontrastu. Prechodné zhoršenie trvá v závislosti od niekoľkých minút až niekoľko hodín. Pokiaľ je príčinou poškodenie mozgu, pacienti udávajú okrem vizuálnych obtiaží aj iné problémy akými sú dvojité videnie, obtiažna reč, závrate a podobne.
 • Obnubilácie sú výpady videnia na obidvoch očiach v trvaní niekoľko sekúnd. Môžu sa vyskytovať napríklad pri opuchu zrakového nervu, pri zvýšenom tlaku v hlave.
 • Oftalmická migréna trvá zvyčajne niekoľko minút – cca 15-30 minút. Začína sa ako pohyblivý zákal - skotóm pred okom, ktorý sa pohybuje od centra smerom k okraju zorného poľa. Neskôr skotóm mizne a začína sa záchvatovitá bolesť hlavy.
 • Uhthoffov príznak je tiež prechodný pokles zrakovej ostrosti. Je typickým príznakom sklerózis multiplex. Vzniká po telesnej námahe, teplej kúpeli, horúčke a  psychickom strese, kedy človek pociťuje prechodne zhoršenie zrakovej ostrosti.
 •  Akútny – záchvatovitý typ glaukómu: človek nemá žiadne obtiaže, ani bolesti. V prípade záchvatu, vyprovokovaného kombináciou dlhšieho pobytu v tme, požitia väčšieho množstva tekutiny behom krátkej doby a výrazným stresom prudko stúpne vnútroočný tlak z fyziologickej hodnoty 14-20 torr. na 40-60 torr, poprípade viac. Pacient vidí rozmazano, keď sa pozerá na bodové svetlo, vidí okolo neho svetelný prstenec (tzv. irizácia) a pri opatrnom pohmate oka zistí, že oko je veľmi tvrdé oproti druhému oku. Takto výrazné zvýšenie vnútroočného tlaku spôsobí ukrutnú bolesť v oku a v danej polovici tváre, nezriedka spojenú s nevoľnosťou a vracaním. Preto niekedy sa pacient mylne domnieva, že má migrénu, ktorá po 1-2 dňoch po analgetikách ustúpi. Samozrejme iba málokedy je „migrenózna“ bolesť hlavy podmienená týmto typom glaukómu. Napriek tomu je potrebné, ak má niekto dlhodobo „migrény“ aby podrobil vyšetreniu u očného lekára.
 • Nezáchvatovitý typ – najčastejšie tzv. glaukóm s otvoreným uhlom. Ten je veľmi zákerný v tom, že človek nepociťuje žiadnu bolesť, ani vizuálne poruchy. Častými obtiažami ešte pred vypuknutím zrakových obtiaží, respektíve diagnostiky glaukómu sú občasné tlaky v očiach, zvýšená únava očí, slzenie a častejšia potreba zmeny okuliarovej korekcie. Jedinou možnosťou je preventívne vyšetrenie u svojho očného lekára. Bez kontinuálnej liečby sa začínajú poškodzovať jednotlivé zrakové funkcie ako kontrastné videnie, farbocit - porucha farbocitu sa prejavuje najskôr v modro-žlto/zelenom spektre a predchádza poškodenie v zornom poli až o 5 rokov). Tieto zmeny sú síce veľmi senzitívne ale vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach oka a zrakového nervu. Neskôr (bez adekvátnej liečby) dochádza k zmenám v zornom poli človeka. Tieto zmeny sa diagnostikujú perimetrickým prístrojom. Záverom môže dôjsť k postupnému zhoršovania zrakovej ostrosti (t.j. pacient začína vidieť horšie bez možnosti okuliarovej korekcie).
 • Farbocit – vyšetrenie farebnými tabuľkami, prístrojovou technikou.
 • Kontrastné vyšetrenie – špeciálnou prístrojovou technikou.
 • Farebná dopplerovská ultrasonografia – jediná metodika, ktoré umožní bezbolestne a relevantne zhodnotiť hemodynamické faktory (prekrvenie ) zrakového nervu.
 • V prípade niektorých ochorení (napr. endokrinná orbitopatia pri poškodení štítnej žľazy, iné ochorenia očnice, niektoré mozgové ochorenia) Oftalmodynamometrické vyšetrenie. Týmto vyšetrením sa hodnotí vnútroočnicový tlak a nepriamo vnútrolebečný tlak. Výhradne oftalmodynamometrické vyšetrenie nám umožní pri vyššie uvedených chorobách exaktne zhodnotiť potrebu liečby vnútroočného tlaku.
 • Elektrofyziologické vyšetrenie:  elektroretinografia (oscilačné potenciály, PERG)
 • Vyšetrenia s morfologickou analýzou zrakového nervu.
 • Digitálna fotoanalýza zrakového nervu (vrátane vyšetrenia v bezčervenom svetle a stereoskopických snímkov digitálnych, resp. foto)
 • HRT - I.-II-III. = Heidelberg retina tomograf: (Fotogaléria)
  • zrakový nerv je ako koaxiálny kábel, tvorený z miliónov nervových vlákien, ktoré sú špecificky v zrakovom nerve uložené. Každé toto vlákno prenáša nejaký vizuálny vnem. Pri glaukóme tieto vlákna sa poškodzujú a odumierajú – bez možnosti náhrady. Pokiaľ je úbytok týchto vlákien malý – vizuálne funkcie sú minimálne ohrozené. Ak je úbytok vlákien vo veľkom rozsahu, človek začína mať zrakové obtiaže. Cieľom a trendom dnešnej medicíny je diagnostikovať tieto zmeny čo možno najskôr. Veľmi včasné štádia glaukómu je možné detekovať pomocou laserového prístroja HRT (Heidelberský retinálny tomograf).
  • HRT umožňuje nebolestivé a pritom precízne vyšetrenie zrakového nervu pri glaukóme a iných ochoreniach zrakového nervu, umožňuje zhodnotenie objemu nervových vlákien zrakového nervu. Vďaka sofistikovanému softwéru je možné presne hodnotiť progresiu zmien zrakového nervu, alebo poukázať na stacionárny nález. Prístroj umožní 3-rozmerne zobraziť terč zrakového nervu aj s patologickými zmenami.  (Fotogaléria)
 • OCT = optická koherentná tomografia (vhodná najmä na vyšetrenie žltej škvrny)
 • GDx = analyzátor nervových vlákien (umožňuje zhodnotiť hrúbku nervových vlákien zrakového nervu)
 • Pachymetria - meranie hrúbky rohovky
 • zrakový nerv je ako koaxiálny kábel, tvorený z miliónov nervových vlákien, ktoré sú špecificky v zrakovom nerve uložené. Každé toto vlákno prenáša nejaký vizuálny vnem. Pri glaukóme tieto vlákna sa poškodzujú a odumierajú – bez možnosti náhrady. Pokiaľ je úbytok týchto vlákien malý – vizuálne funkcie sú minimálne ohrozené. Ak je úbytok vlákien vo veľkom rozsahu, človek začína mať zrakové obtiaže. Cieľom a trendom dnešnej medicíny je diagnostikovať tieto zmeny čo možno najskôr. Veľmi včasné štádia glaukómu je možné detekovať pomocou laserového prístroja HRT (Heidelberský retinálny tomograf).
 • HRT umožňuje nebolestivé a pritom precízne vyšetrenie zrakového nervu pri glaukóme a iných ochoreniach zrakového nervu, umožňuje zhodnotenie objemu nervových vlákien zrakového nervu. Vďaka sofistikovanému softwéru je možné presne hodnotiť progresiu zmien zrakového nervu, alebo poukázať na stacionárny nález. Prístroj umožní 3-rozmerne zobraziť terč zrakového nervu aj s patologickými zmenami.  (Fotogaléria)
 • konzervatívne- očnými kvapkami. Pokiaľ táto liečba nie je dostatočne účinná očný lekár musí pristúpiť k ďalším terapeutickým možnostiam:
 • laserovou liečbou
 • operačným zákrokom
 • zníženie (úprava) vnútroočného tlaku
 • stabilizácia (úprava) krvného toku v zrakovom nerve
 • znížiť tzv. oxidatívny stres. Oxidatívnym stresom rozumieme metabolický faktor, ktorý významne zhoršuje stratu a poškodenie funkcie gangliových buniek.
 • Okrem klasickej a nevyhnutnej terapie pomocou špeciálnych antiglaukomatóznych kvapiek je vhodné dopĺňať terapiu bežným telesným cvičením a látkami, ktoré ovplyvňujú vyššie spomínané rizikové faktory. Patria sem: Ginko biloba (významne znižuje oxidatívny stres buniek), čučoriedky, čaj, tmavá čokoláda (ktorá obsahuje aj vazoprotektívne látky), v rozumnej miere aj káva, ktoré majú schopnosť znižovať oxidatívny stres buniek.
 • Liečba glaukómu býva väčšinou celoživotná, je potrebné aby sa dodržiavala pravidelnosť v aplikácii očných kvapiek a kontrol o očného lekára. Je obzvlášť dôležité vedieť, že glaukóm sa dá vo väčšine prípadov sa dá glaukóm veľmi dobre kompenzovať a pri včasnej diagnostike nemá újmu na zrakových funkciách.

Oznam pacientom

V rámci Centra neuro-oftalmológie môžete využiť tiež: Psychologické poradenstvo Psychosomatickú medicínu

Choroby spojené s očnými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s očnými ambulanciami

Ďalšie Očné ambulancie ambulancie Bratislava

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.