späť na zoznam špecializácií

MUDr. Anna KopasováTelefón: 055/6333430

Detská fakultná nemocnica Košice Obrancov mieru 18, 04001 Košice

Choroby spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Vyšetrenia spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Ďalšie Ambulancie všeobecného lekára - deti a dorast ambulancie Košice