späť na zoznam špecializácií

MUDr. Bohuslav KolčákTelefón: 037 6521791

Hviezdoslavova 1, 94911 Nitra

Ordinačné hodiny

deň oddo poznámka
Pondelok  07:00 12:00  preventívne vyšetrenia ( 12:00 - 15:30 ) 
Utorok 07:00 11:30  detská poradňa Jarok ( 12:00 - 14:00 ) 
Streda 07:00 12:00  detská poradňa Nitra ( 12:00 - 14:00 ) 
Štvrtok 07:00 12:00  preventívne vyšetrenia ( 12:00 - 15:30 ) 
Piatok 07:00 12:00  preventívne vyšetrenia ( 12:00 - 15:30 ) 

Informácie

 • Možnosť parkovania
 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • na základe symptómov lekár určuje, ktoré ochorenia môže liečiť sám, ktoré vyžadujú špecializované konziliárne vyšetrenie, dispenzarizáciu aj u špecialistu, ktoré je nutné hospitalizovať a zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť u dieťaťa alebo mladistvého po hospitalizácii.
 • Preventívne prehliadky u detí do 15 rokov  - komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. V termínoch jednotlivých preventívnych prehliadok sa vykonáva aj pravidelné povinné očkovanie.
  Periodicita
  1,deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku, z toho najmenej tri do troch mesiacov.
  2, jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
  3, jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov do 15 rokov raz za dva roky.
 • Preventívna starostlivosť o dorast 15 - 28 rokov – komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovaní, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti vrátane rád a dokumentácie, laboratórne vyšetrenia.
  Periodicita – raz za dva roky, v prípade darcov krvi a handicapovaných pacientov, jedenkrát ročne.
  Lekár vykonáva plošný vakcinačný program schválený v SR.
 • Po ordinácii návštevná služba v teréne u chorých detí, ktoré sa vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nemôžu dostaviť do ambulancie. Je nutná telefonická výzva počas ordinačných hodín.
 • CRP vyšetrenie ako infekčný parameter pri diagnostickom rozhodovaní či sa jedná o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu z kvapky kri dietaťa s výsledkom do 4 minút. Výsledok odhalí či je nutná antibiotická liečba.
 • Prednostné vyšetrenie – vyštrenie pacienta v ambulancii a v prevencii na konkrétnu hodinu za poplatok.  
 • Nadštandardné očkovania – žltačka typu A, Meningitída C, Pneumokokové infekcie, Kliešťová encefalitída, rotavírusové hnačky u malých detí, očkovanie proti rakovine krčku maternice.

Choroby spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Vyšetrenia spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.