späť na zoznam špecializácií

MUDr. Eva Vrtíková
FNsP Trnava A. Žarnova 11, 91701 Trnava

Oznam pacientom

FN Trnava ukončila prevádzkovanie Detskej reumatologickej ambulancie ku dňu 1.7.2011

Choroby spojené s reumatologickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s reumatologickými ambulanciami

Ďalšie Reumatologické ambulancie ambulancie Trnava