späť na zoznam špecializácií

MUDr. František ŠpačekTelefón: 02/57887113

FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o. Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

Ordinačné hodiny

deň oddo prestávka
Pondelok  08:00 15:30  12:30-13:00 
Utorok 08:00 15:30  12:30-13:00 
Streda 08:00 15:30  12:30-13:00 
Štvrtok 08:00 15:30  12:30-13:00 
Piatok 08:00 15:30  12:30-13:00 

Informácie

 • Príjem nových pacientov
 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • UNION POISŤOVŇA, a.s.
  (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)
 • Bez zmluvných poisťovní.

Choroby spojené s chirurgickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s chirurgickými ambulanciami

Ďalšie Chirurgické ambulancie ambulancie Bratislava