späť na zoznam špecializácií

MUDr. Irena Šišková
ZS Špitálska Legionárska 19, 91101 Trenčín

Ordinačné hodiny

deň oddo poznámka
Pondelok  07:00 12:30   
Utorok 07:00 12:30   
Streda 07:00 15:30  Domovy dôchodcov, sociálne zariadenia 
Štvrtok 07:00 12:30   
Piatok 07:00 12:30   

Choroby spojené s psychiatrickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s psychiatrickými ambulanciami

Ďalšie Psychiatrické ambulancie ambulancie Trenčín