späť na zoznam špecializácií

MUDr. Jana VeverkováTelefón 2: 02/556 411 88

Rusovská cesta 5, 85101 Bratislava

Informácie

 • Možnosť parkovania
 • Možnosť platby kartou
 • Príjem nových pacientov
 • Bez zmluvných poisťovní.
 • Štandardné vyšetrenia, konzultácie, poradenstvo
 • Vstupné a preventívne prehliadky
 • Profylaxia - ústna hygiena, odstránenie zubného kameňa a povlakov, pieskovanie
 • Ošetrenie s použitím lokálneho anestetika
 • Detská stomatológia, pečatenie zubov
 • Konzervatívna stomatológia - plomby, endodontické ošetrenie koreňových kanálikov, ošetrenie citlivých zubných plôšok
 • Estetická stomatológia - bielenie zubov
 • Stomatologická protetika - korunky, inlay, onlay, mostíky-fazetované, celoplášťové, kovokeramika, bezkovová keramika, zubné náhrady - parciálne, totálne
 • Chirurgická stomatológia - extrakcie zubov, dentoalveolárna chirurgia
 • Samostatná práca dentálnej hygieničky - odstránenie zubného kameňa, povlakov, inštruktáž a nácvik, motivácia a remotivácia ústnej hygieny, odporučenie pomôcok k ústnej hygiene
 • Spolupráca s externým  čelustným ortopédom
 • Spolupráca s externým  paradontológom
 • Intraorálna RVG RTG snímka - rádiovisiografia - prepojenie RTG priamo do počítača, zníženie dávky žiarenia

Choroby spojené s zubnými ambulanciami - stomatologickými

Vyšetrenia spojené s zubnými ambulanciami - stomatologickými