späť na zoznam špecializácií

MUDr. Marta Randíková
Bohúňova 32, 81104 Bratislava

Oznam pacientom

Ambulancia zrušená k 30.09.2011. Zdravotnú dokumentáciu si môžete vyžiadať na adrese Sabinovská 16, P.O.Box 106, 82005 Bratislava.

Choroby spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast

Vyšetrenia spojené s ambulanciami všeobecného lekára - deti a dorast