späť na zoznam špecializácií

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.Telefón: 02 / 595 41 111 - spojovateľka

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera Limbová 5, 83305 Bratislava

Choroby spojené s gynekologickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s gynekologickými ambulanciami

Ďalšie Gynekologické ambulancie ambulancie Bratislava

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.