späť na zoznam špecializácií

MUDr. Tibor KalocsayTelefón: 048-4413650

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny

deň oddo
Utorok 07:30 15:00 
Štvrtok 07:30 15:00 

Choroby spojené s zubnými ambulanciami - stomatologickými

Vyšetrenia spojené s zubnými ambulanciami - stomatologickými