späť na zoznam špecializácií

Prof. Doc. MUDr. Viera Kupčová, CSc.Telefón: 02 5954 2370

FNsP Bratislava - Kramáre Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny

deň oddo
Pondelok  13:00 14:30 
Utorok 10:00 12:00 
Štvrtok 11:00 14:30 

Choroby spojené s hepatologickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s hepatologickými ambulanciami

Ďalšie Hepatologické ambulancie ambulancie Bratislava