späť na zoznam špecializácií

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.Telefón: +421 2 5954 1111 - informátor/vrátnica

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre - Nemocnica Akademika Ladislava Dérera Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny

deň oddo
Pondelok  13:30 15:00 

Choroby spojené s hepatologickými ambulanciami

Vyšetrenia spojené s hepatologickými ambulanciami

Ďalšie Hepatologické ambulancie ambulancie Bratislava