Ochorenia chrupu

Zoznam chorôb

Ochorenia chrupu sa týkajú najmä zubov, ale tiež aj zubnej dreni, periapikálnych tkanív a vývoja zubov v rámci chrupu. Na tieto choroby v niektorých prípadoch nadväzujú aj ochorenia týkajúce sa fixačného zubného aparátu a podporných štruktúr, najmä alveolárneho hrebeňa. Samotný chrup sa začína vyvíjať už počas vnútromaternicového vývoja, pričom človek má najprv dočasný, tzv. mliečny chrup a ten neskôr počas života nahradí trvalý chrup.

Choroby chrupu postihujú tak dočasný ako aj trvalý chrup. Chrup človeka je heterodontný, čiže obsahuje rôzne typy zubov a to stoličky, črenové zuby, očné zuby a rezáky. Kým mliečny dočasný chrup je tvorený len 20 zubmi a tento chrup sa vyvíja od 6. do 30. Mesiaca, trvalý chrup rastie omnoho dlhšie a na dve fázy. Od 6. do 12. roku väčšina z trvalých 32 zubov a od 15. do 25. roku tzv. zuby múdrosti, čo sú posledné stoličky na každej strane chrupu.

Zuby a celý chrup majú viacero funkcií, ale najdôležitejšou je rozhodne funkcia žuvania potravy a ide teda o súčasť procesu tráviacich funkcií. V určitom zmysle sa podieľa chrup aj pomocnou funkciou na tvorbe zvukov, ale ide len o menšinový zmysel. Zub ako taký sa skladá z korunky, krčku a koreňa, pričom zubná korunka je viditeľná časť zuba, v oblasti zubného krčku sa fixuje zub do ďasna a zubný koreň fixuje zub v zubnom lôžku, ktoré je súčasťou čeľuste.

Problémy vývinu a vyrastania zubov

Medzi poruchy vývinu zubov a ich vyrastania patria viaceré kategórie, či už ide o tvar, početnosť alebo iné poruchy priamo týkajúce sa stavby zubov. Menej časté sú anodoncie, čiže bezzubost, častejšie sú buď hypodoncia alebo oligodoncia. Vyskytuje sa aj nadpočetnosť zubov, ktorá má viaceré typy porúch ako sú suplementárne zuby, distomolár, paramolár, mesiodens alebo štvrtý molár. Tiež medzi problémy vývinu patria aj škvrnité zuby, či už zubná fluoróza, opákna škvrnitosť skloviny alebo nefluorózové zákaly.

Problémové sú aj rozličné abnormality tvaru alebo veľkosti zubov. Medzi tieto typy chorôb chrupu patria zrastania zubov, zdvojenie alebo makrodoncia a mikrodoncia, kónické zuby, evaginový a invaginový zub alebo tzv. zub v zube, rôzne sklovinové perly či taurodontizmus. Časté sú aj problémy s tvorbou zubou, ako aplázia a hypoplázia cementu, dilacerácia zuba, hypoplázia zubnej skloviny pred a po pôrode, prípadne dedičné poruchy zubnej štruktúry a zuboviny.

Pri vyrastaní zubov, tzv. zubnej erupcii, môže dochádzať tiež k rozličným poruchám. Medzi tieto ochorenia patria stavy zvané ako natálny alebo neonatálny zub, predčasná erupcia alebo predčasné vypadávanie mliečnych zubov alebo naopak pretrvávanie dočasných zubov. Nastať môžu aj poruchy zubného vývinu vo forme farebných zmien počas tvorby zubov alebo vo forme vnútorného sfarbenia zubov. U detí a v štádiu vývinu nastávajú aj neprerezanie zubov bez obštrukcie iným zubom alebo zaklinenie, ktoré je obštrukciou spôsobené.

V rámci problémového vývinu alebo vyrastania zubov sa najčastejšie vyskytujú tieto ochorenia v čase detstva a dospievania, ojedinele aj v čase rannej dospelosti, ak ide o problémy s prerezávaním zubov. Tie však najviac trápia deti a to najmä vo forme retinovania, čiže kedy nedošlo k prerezaniu zubu v očakávanom čase a to aj napriek tomu, že je možné fyziologické prerezanie. Niekedy ide aj o impaktáciu, kedy nedošlo k prerezaniu v dôsledku nejakej prekážky, napríklad iným zubom alebo v dôsledku uzáveru.

Zubné kazy

Kazy zubov sú ich najčastejším ochorením, pričom môže byť viacero druhov kazov, ktoré zuby postihujú a rozlišujú sa jednak podľa miesta, ale aj podľa priebehu a postihnutia konkrétnych zubov. Kaz môže byť ohraničený na sklovinu, kedy ide o začínajúci kaz, prípadne môže ísť o kaz dentínu, čo je už zubovina nachádzajúca sa pod sklovinu, ale aj o kaz cementu, ktorý môže narušiť samotné uloženie a fixáciu zuba v zubnom lôžku.

Okrem toho existujú ešte aj zastavený zubný kaz a ondoklázia, ktorá môže mať formu detskej melanodoncie aj melanodontoklázie. Zubné kazy ako také sa odborne volajú aj caries a ide v podstate o akútnu alebo chronickú chorobu tvrdých zubných tkanív, kedy dochádza najprv k narušeniu a rozpadu zubnej skloviny na povrchu a v prípade neriešenia kazu aj k narušeniu zuboviny pod povrchom zuba. Najčastejšie spôsobujú zubný kaz baktérie, ktoré sa nachádzajú v ústnej dutine.

Tieto vytvárajú na povrchu zubov povlak a pokiaľ majú dostatok jednoduchých cukrov z potravy, dokážu tieto cukry premieňať na organické kyseliny, ktoré znižujú pH v ústnej dutine a zároveň demineralizujú zubnú sklovinu a zubovinu. Prvotne sa prejavujú kazy len citlivosťou, pokiaľ prichádza k narušeniu skloviny, bolesti sú prítomné až keď kaz prenikne do zuboviny pod sklovinou. Najprv ide o prechodné bolesti, avšak ak kaz postúpi hlbšie, vzniká zápal a trvalá bolesť.

Pokiaľ ani v tomto prípade nepríde k riešeniu, ktoré spočíva v odstránení celého poškodeného tkaniva a jeho nahradení výplňou, tak postupuje zápal ďalej ku koreňu do dreňe, kde spôsobuje odumretie zubu a bolesť ustúpi. Problém vzniká aj keď zápal pokračuje aj do ďalších tkanív, vytvára sa hnis, prichádza k zápalu v priľahlej kosti a bolesť sa vracia. V tomto prípade už hrozí aj chronický zápal v chrupe a vznik rôznych zápalových ložísk, ktoré spôsobujú ďalšie problémy v ústnej dutine.

Nezápalové ochorenia tvrdých tkanív zubov

Tvrdé tkanivá zubov okrem zubného kazu postihujú aj iné problémy, poruchy a ochorenia. Môže ísť napríklad o nadmerné obrusovanie zubov, ktoré vzniká z rozličných príčin a dôvodov. Ide napríklad o opotrebovanie bočných a hryzacích plôch zubov, abráziu zubov nadmerným čistením tvrdou kefkou, habituálnu abráziu zubov, abráziu z povolania a vyskytuje sa aj tzv. klinový defekt spôsobený tvrdou kefkou, alebo neurologickými dôvodmi. Niekedy dochádza aj k vzniku erózii na základe účinku kyselín zo stravy či liekov.

Medzi ochorenia postihujúce zuby patria aj patologická resorbcia zubov a to či už vonkajšia alebo vnútorná aj s prítomnosťou granulómu drene. Nadmerná cementóza zubu nastáva pri hyperplázii cementu zubu, problémom je aj ankylóza zubov, kedy dochádza lokalizovaným splynutím alveolárnej kosti a cementu zubného koreňa. Najčastejšie tento stav trápi deti, keďže sa vyskytuje vo väčšine prípadov pri dočasnom chrupe a vzniká počas alebo po vystúpení zubov.

Zuby a tvrdé tkanivo zubov trápia zväčša aj rôzne povlaky alebo usadeniny na zuboch. Najčastejším takýmto problémom je zubný kameň, ktorý môže byť subgingiválny alebo supragingiválny. Zubný kameň sa objavuje pomerne často a ani jeho jednorázové odstránenie nemusí znamenať hneď, že človek sa ho nadobro zbaví. Tento povlak vzniká na základe stvrdnutia- mineralizácie bežného zubného povlaku a môže sa nachádzať tak v blízkosti ďasna, ako aj na vnútornej strane zubov.

Okrem zubného tkaniva sa môžu na zuboch vyskytovať aj rôzne iné typy usadenín a povlakov, ako napríklad betelová usadenina, čierny povlak, zelený povlak, biely povlak, oranžový povlak alebo rôzne nešpecifické povlaky a sfarbenie zubov. Veľakrát nejde ani tak o samotný patologický stav, ako o symptóm alebo klinický príznak inej choroby, vychádzajúcej zo zuba alebo súvisiacej s ústnou dutinou. V rámci iných ochorení postihujú sklovinu ožiarenie a zubovinu nadmerná citlivosť.

Ochorenia ostatných tkanív a častí zubov

Aj iné tkanivá a súčasti chrupu postihujú rôzne zápalové a nezápalové ochorenia. Najčastejšie sú zápaly a nekrózy zubnej drene, či už ide o dreňový absces, dreňové polypy, akútny, hnisavý a chronický zápal zubnej drene, ktorý môže byť hyperplastický alebo ulcerózny. Medzi nekrózy patrí aj gangréna zubnej drene, ktorá úzko súvisí s prestupom baktérii pôvodne napríklad z ďasna alebo tvrdých zubných tkanív a vzniká pri dlhodobom neliečení.

Pulpitída, ako sa zápal postihujúci zubnú dreň odborne nazýva, je veľmi nepríjemný patologický stav, ktorý je navyše extrémne bolestivý. Ide o veľmi akútne ochorenie, ktoré má rýchly nástup a vzniká zvyčajne na základe rozšírenia zápalu a infekcie z tvrdých zubných štruktúr až smerom ku koreni zuba. Pokiaľ človek navštívi stomatológa včas, je možné ochorenie úplne vyliečiť, v prípade pokročilej pulpitídy však obvykle v dreni nastanú nezvratné chorobné procesy a hrozí dokonca nekróza- odumretie.

Nebezpečná je aj degenerácia zubnej drene, ktorá sa prejavuje ako dentikly alebo dreňové kalcifikácie a kamene zubnej drene. V zubnej dreni sa môže abnormálne tvoriť aj zubné tvrdé tkanivo, prípadne aj radikulárne cysty, ktoré môžu mať viacero foriem. Ide o apikálnu, periapikálnu alebo reziduálnu radikulárnu cystu. Časté sú aj zápalové apikálne periodontitídy dreňového pôvodu, ktoré môžu byť akútne alebo chronické, pričom pri chronických vzniká aj granulóm.

Na základe komplikovaných zápalov vzniká v oblasti chrupu aj viacero druhov abscesov, pričom v rámci ústnej dutiny a ochorení chrupu ide o periapikálne abscesy, ktoré vznikajú na alveolárnej kosti a v jej blízkosti. Môže ísť o zubný absces , dentoalveolárny absces alebo o periapikálne abscesy. Veľakrát tieto abscesy a zápaly majú súvislosť aj s abscesmi a zápalmi ďasna, čo znamená možnosť vzniku ďalších komplikácii, ak sa neliečia včas.

 

Anomálie a problémy zubov a poruchy podporných tkanív

Chrup, ako aj jednotlivé alveolárne časti postihujú tiež viaceré anomálie alebo poruchy a to sa týka aj rôznych podporných tkanív pre chrup. Typické sú napríklad anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov, kam patria skrížený hryz, ktorý môže byť predný aj zadný, distooklúzia, mezioklúzia, tvorený predný alebo zadný hryz, nadmerný prehryz hlboký, horizontálny alebo vertikálny, prípadne zadná lingválna oklúzia mandibulárnych zubov.

Samotné zuby môžu mať tiež anomálie v postavení. Medzi tieto stavy patria natlačenie zuba alebo zubov, diastéma medzi prednými zubami, posun zuba, rotácia zuba, vytvorenie veľkých medzier, prípadne transpozície zubov. Viaceré ochorenia sú zapríčinené rôznymi systémovými príčinami, ako exfoliácia zubov, prípadne strata zubov, ktorá je zapríčinená lokálnymi chorobami parodontu.

Alveolárny hrebeň môžu zas postihnúť buď atrofia, prípadne zväčšenie, niekedy sa vyskytuje aj nepravidelný výbežok. Viaceré poruchy podporných tkanív súvisia aj s ochoreniami čeľustí, najmä pokiaľ ide o rozličné anomálie alebo defektné patologické stavy.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste

Prichádza nečakane, trvá nepredvídateľne dlho a nikdy nevieme, kedy sa zopakuje. Nepríjemné hučanie, šumenie, zvonenie či pískanie v ušiach je fenomén, ktorý sa objavuje...

Ako na zdravé zuby a prečo je zubný kaz nebezpečný? Ako na zdravé zuby a prečo je zubný kaz nebezpečný?

Zuby sú dôležitou súčasťou tráviacej sústavy. U človeka sa prispôsobili spôsobu získavania potravy a k metóde jej spracovania. Potrava sa prvotne spracuje v ústnej dutine a následne môže...

Ako zvoliť vhodnú zubnú kefku a prečo je správna voľba dôležitá? Ako zvoliť vhodnú zubnú kefku a prečo je správna voľba dôležitá?

Ústna, a teda dentálna hygiena, pravidelné a správne čistenie zubov, zdravé zuby a pre mnohých aj krásny úsmev. Tieto slová spájajú jednu tému. Do tejto kategórie spadá aj zubná kefka....

Pečatenie zubov u detí: Má svoj význam a čím sa pečatí? Pečatenie zubov u detí: Má svoj význam a čím sa pečatí?

Medzi najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o chrup, patrí i pečatenie zubov. Jedná sa o úkon, ktorým cieľom je chrániť zub pred kazom. Má slúžiť teda ako prevencia. Uprednostňuje sa...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.