Ochorenia Eustachovej trubice

Ochorenia Eustachovej trubice súvisia najčastejšie so stredným uchom, pretože táto trubica spája práve oblasť stredného ucha a nosohltanu. Táto trubica bola známa už v starovekom Grécku a v 16. storočí už bola Eustachova trubica detailne popísaná Bartolomusom Eustachiusom, podľa ktorého aj dostala pomenovanie. Ochorenie v tomto orgáne vznikajú na základe funkcie a dysfunkcie trubice, prípadne na zápalovom, obštrukčnom alebo nadmerne otvorenom podklade.

Táto trubica sa niekedy nazýva aj sluchová trubica a v dospelosti je dlhá zhruba 4 cm, pričom jej úlohou je spojenie stredného ucha a nosohltanu a vyrovnávanie náhlych tlakových zmien medzi atmosférickým tlakom a tlakom v strednom uchu. Častokrát cez túto trubicu prenikajú do stredného ucha aj rôzne zápaly a je tak pôvodcom viacerých ušných infekčných ochorení. Taktiež sa problémy s trubicou niekedy spájajú aj s nádormi v nosohltane alebo inými chorobami nosohltana.

Chorobami Eustachovej trubice sa myslia buď priamo ochorenia tejto trubice spájajúcej stredného ucho a nosohltan, prípadne choroby, ktoré súvisia priamo s Eustachovou trubicou, ale prejavujú sa buď v strednom uchu alebo v nosohltane. Najviac postihujú ochorenia trubice deti, kedy je trubica ešte len vo vývoji, je užšia a kratšia a tak je náchylnejšia najmä na upchatie a z toho plynúce problémy a poruchy. Samozrejme, aj v dospelosti môžu byť tieto choroby časté.

Funkcie a dysfunkcie trubice

Eustachova trubica vpúšťa vzduch z nosohltanu do stredného ucha. Jeden koniec sa nachádza medzi bubienkom a slimákom v strednej časti ucha, druhý sa nachádza medzi nosovou dutinou a hltanom. Každý človek má tieto trubice dve, pre každé ucho jednu. Okrem toho, že vzduch z ústnej dutiny prúdi do ucha, môže naopak prúdiť aj tekutina a hlavným cieľom tejto trubice je udržiavať rovnováhu medzi atmosférickým tlakom v okolí a tlakom priamo v strednom uchu.

Trubica sa skladá z kostenej a chrupavkovej časti, pričom kostená časť tvorí jednu tretinu dĺžky trubice a chrupavková zvyšné dve tretiny dĺžky trubice. V mieste spojenia týchto dvoch rôznych častí je trubica najužšia. Tuba sa môže uzavrieť a otvoriť, čo človek vie ovplyvniť funkciou zadného prehĺtacieho svalu. Hodí sa to vtedy, ak máme napríklad zaľahnuté v ušiach a potrebujeme vyrovnať tlak. Jednoduchým prehltnutím sa dostane vzduch z nosohltana do stredného ucha a príde pocit odľahnutia.

V bežnom stave je tuba uzavretá a to vďaka priblíženiu stien a zmrštením elastických vlákien. Pri prežúvaní potravy, ale aj pri kýchaní alebo zívaní sa krátkodobo otvorí a umožní výmenu tlakov. Okrem toho má aj drenážnu funkciu a to odvodom sekrétu a tekutín zo stredného ucha do ústnej dutiny. Najčastejšie vznikajú problémy a poruchy v Eustachovej trubici buď ako obštrukčné poruchy alebo ako poruchy spôsobené nadmernou otvorenosťou trubice. Obštrukčné sú mechanické alebo funkčné.

Medzi mechanické dysfunkcie trubice patria napríklad zápaly v dôsledku infekcie či alergie, ale napríklad aj nádory nosohltanu. Funkčné poruchy vznikajú zas na základe trvalej dysfunkcie stien trubice a to následkom nadmernej únavy vlákien alebo poruchou mechanizmu otvárania. Niekedy ide aj o kombináciu oboch typov porúch. Nadmerné otvorenie trubice je spojené napríklad s hladinou hormónov, stresom alebo užívaním niektorých liekov či môže súvisieť s rádioterapiou.

Zápal a opuch Eustachovej trubice

Veľmi častým problémom je zápal Eustachovej trubice. Tento zápal môže vzniknúť buď na infekčnom podklade alebo na alergickom podklade. V prípade infekčného zápalu je najčastejším pôvodcom bakteriálna alebo vírusová infekcia z nosohltanu, prípadne zo stredného ucha, ktorá sa sem dostala z týchto vedľajších dutín. Ak ide o alergický zápal, jedná sa najčastejšie o jednu z reakcií na bežnú alergiu, ktorá sa prejavuje aj inde, čiže nejde o samostatný typ alergie.

Zápal sa prejavuje bolesťou a zaľahnutím v ušiach a ide o pomerne vážnu chorobu, ktorá sa vyžaduje dlhodobejšiu liečbu. Najčastejším je bakteriálny zápal, ktorý sa dostane do Eustachovej trubice z nosohltanu alebo z hornej časti dýchacích ciest a následne pokračuje aj do stredného ucha, takže zapálené sú oba orgány. Najčastejšie sa tento zápal vyskytuje u detí. Okrem toho môže byť zápal aj neinfekčný a to v dôsledku dlhodobej obštrukcie tuby, kedy sa jedná o chronický sekretorický zápal.

Práve preto tieto dva problémy, čiže chronická obštrukcia a chronický zápal, môže veľakrát súvisieť pri neinfekčnej povahe zápalu. V tomto prípade je nutná niekedy aj chirurgická liečba a dokonca aj rekonštrukcia prevodného mechanizmu v strednom uchu. V dôsledku zápalu prichádza častokrát aj k opuchu Eustachovej trubice, ale príčinou môže byť aj začínajúci nádor. Vo väčšine prípadov ide o nezhubný nádor, ktorý je pomerne ľahko odstrániteľný.

Ten najčastejšie prerastá z okolitých tkanív, napríklad z nosohltanu a hoci na začiatku sa nemusí nijako prejavovať, neskôr už vplyvom zväčšenia nádoru dochádza k utlačovaniu Eustachovej trubice a znova k dysfunkcii ohľadom možnosti otvorenia. V dôsledku narušenia tejto funkcie a trvalého uzatvorenia trubice hrozia taktiež zápaly a iné problémy v strednom uchu, takže aj kvôli tomuto je nutné nádor čo najskôr vybrať, prípadne použiť rádioterapiu alebo iný druh liečby.

Pri liečbe alergického zápalu môže taktiež prísť k opuchnutiu a znepriechodneniu sluchovej trubice a v tomto prípade sa užívajú antihistaminiká na zmiernenie alergickej reakcie, čím b sa mal príčina opuchu stratiť a funkčnosť a mechanizmus trubice obnoviť. Takáto mechanická dysfunkcia je teda pomerne ľahko riešiteľná, ale niekedy môže trvalý opuch vzniknúť aj v dôsledku funkčnej dysfunkcie, najčastejšie v dôsledku nesprávnej hladiny hormónov a to môže súvisieť aj s inými ochoreniami.

Choroby súvisiace so stredným uchom

Niekedy súvisia ochorenia Eustachovej trubice aj so stredným uchom. Najčastejšie sa takto prejavuje choroba zápalu stredného ucha a keďže to je cez túto trubicu prepojené priamo s nosohltanom, veľmi často prichádza k vzniku infekcii práve prestupom baktérií do stredného ucha cez Eustachovu trubicu. Tieto baktérie môžu spôsobiť zápal aj na stenách tejto trubice a tak je mnohokrát stredoušný zápal sprevádzaný aj zápalom alebo upchatím sluchovej rúry.

Aj opačným smerom je možná infekcia, kedy sa do stredného ucha dostanú mikroorganizmy cez vonkajšie ucho alebo napríklad v prípade infekcie vodou alebo inými externými vplyvmi a následne prejde zápal, čo je typické najmä pre chronické zápaly, do sluchovej trubice. Všeobecne zápal stredného ucha spojený s Eustachovou trubicou nastáva najčastejšie u detí, ktoré majú túto rúru ešte príliš krátku a tak sa tu zápal veľmi ľahko usadí a rozvíja spolu so stredoušnou infekciou.

Najčastejšie vzniká na podklade vírusovej infekcie, ale neskôr sa pridáva aj sekundárna bakteriálna infekcia a tak sa na liečbu používajú antibiotiká. Okrem liečby farmakologickou formou je možné uvoľniť Eustachovu trubicu aj kloktaním slanej vody, výplachmi nosa a počas noci pri spánku je lepšie mať hlavu vyššie ako obvykle, aby nedochádzalo pri vodorovnej polohe k zastaveniu prirodzeného odtoku prípadnej sekrécie zo stredného ucha do nosohltanu.

Medzi problémy, ktoré môžu spôsobiť poruchu v Eustachovej trubici, patrí aj zatekanie a následná stagnácia sekrétu zo stredného ucha v tejto časti trubici, najčastejšie v mieste spojenia kosticovej a chrupavkovitej časti trubice, kde je priestor najtenší a steny trubice sú najviac blízko seba. Podobne opačný problém, kedy dochádza k nasávaniu sekrétu z nosohltanu a ten následne postupuje do stredného ucha, môže byť rizikový faktor pre infekcie v trubici.

Patentné poruchy sluchovej trubice

Problémom je aj stav tzv. patentnej sluchovej trubice, čiže Eustachovej trubice. Tento stav nastáva, ak je trubica nadmerne trvalo priechodná, napríklad pri fyzickej námahe alebo ak dochádza k znižovaniu peritubárnej extracelulárnej tekutiny. Ide o poruchu spôsobenú viacerými faktormi, napríklad hormonálnou liečbou, rádioterapiou, užívaním dekongesčných nosných kvapiek, pri rýchlej strate hmotnosti alebo v dôsledku stresu, čiže ide o vonkajšie faktory.

V dôsledku patentnej poruchy Eustachovej trubici má človek pocity plnosti v uchu, počuje rôzne šumy a tinitus a dokonca môže počuť aj svoje vlastné dýchanie. Liečba tohto stavu je buď konzervatívna alebo operačná. Pri konzervatívnej sa používajú kyselina dusičná, kyselina boritá alebo rastlinné prepratáty, pričom cieľom je vytvoriť čiastočnú obštrukciu trubice. Ak toto riešenie zlyhá, nastupuje operačná cesta a väčšinou sa vytvorí katéter ústia trubice, ktorý pôsobí obštrukčne.

Ochorenia spojené s nosohltanom

Okrem toho, že je viacero chorôb Eustachovej trubice spojených alebo spôsobených s chorobami v strednom uchu, taktiež problémy v nosohltane a hornej časti dýchacích ciest môžu spôsobiť problémy v tejto sluchovej trubici. Či už ide o prestup infekcií, ktoré spôsobujú následne zápaly v Eustachovej trubici, prípadne o nádorové bujnenie. V prípade zápalov ale aj nádoru napríklad z nosohltanu prichádza k uzatvoreniu trubice, čo prináša viacero problémov.

Uzatvorenie v tomto prípade nastáva najčastejšie ako následný proces po opuchu sliznice sluchovej trubice, pričom následne v dôsledku uzavretia prichádza k chronickému zápalu, ktorý je nutné riešiť jednak antibioticky a taktiež v prípade problémového priebehu je niekedy nutné aj chirurgické riešenie. Veľmi nebezpečné je, ak ide o alergický zápal, ktorý sem prešiel z nosohltanu, vtedy je potrebné zmierniť alergickú reakciu a taktiež podávať postihnutému antihistaminiká.

Opuch a uzavretie Eustachovej trubice spôsobujú nemožnosť ovplyvňovať tlak v strednom uchu, čo je primárna funkcia tohto orgánu, takže človek má pocit tlaku a zaľahnutia v ušiach. Z nosohltanu sa dostanú napríklad baktérie alebo vírusy pri chrípke či zápale dutín priamo do Eustachovej trubici, kde spôsobia podráždenie sliznice, tá následne opuchne a uzavrie sa. Okrem toho v niektorých prípadoch okrem porúch sluchu spôsobí toto uzavretie aj točenie hlavy a závrate.

Taktiež v dôsledku upchatia hlienom pri rôznych nádchových a iných ochoreniach môžu vzniknúť komplikácie a to vtedy, ak prejde infekcia aj do prínosových dutín alebo do nosohltanu a odtiaľ priamo do Eustachovej trubice. Problémom je aj nádor v blízkosti trubice, napríklad v nosohltane alebo prínosových dutinách. Ktorý sa zväčšuje, tlačí na okolité tkanivá a môže tiež spôsobiť uzavretie trubice a z toho rezultujú následne zápaly aj nezápalové problémy.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste Najčastejšie príčiny hučania v ušiach? Nájdete ich tu na jednom mieste

Prichádza nečakane, trvá nepredvídateľne dlho a nikdy nevieme, kedy sa zopakuje. Nepríjemné hučanie, šumenie, zvonenie či pískanie v ušiach je fenomén, ktorý sa objavuje...

Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky

Klimatizácia má slúžiť na zvýšenie komfortu v práci, doma či počas cestovania. Pri nesprávnom používaní a zanedbanej údržbe má negatívny vplyv na zdravie. Je pôvodcom chorôb dýchacieho,...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.