Cievne ambulancie - angiologické, Poprad

 • MUDr. Ľubica Snopeková
  Adresa: Cievna ambulancia, Banícka 803/28, 05845 Poprad
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 15:30  MUDr. Ľubica Snopeková 
  Utorok 13:30 15:30  MUDr. Anton Roth ml. 
  Streda 13:00 15:30  MUDr. Ľubica Snopeková 
  Štvrtok 13:00 15:30  MUDr. Ľubica Snopeková 
  Piatok 13:00 15:30  MUDr. Ľubica Snopeková