Ambulancie cystickej fibrózy, Bratislava

  • MUDr. Ingrid Mikulášová
    Adresa: Ambulancia cystickej fibrózy - deti, Krajinská 91, 82556 Bratislava
    deň oddo
    Utorok 09:30 12:00 
    Štvrtok 09:30 12:00