Poradne na odvykanie od fajčenia, Považská Bystrica