Ambulancie všeobecného lekára - dospelí, Bratislava

 • MUDr. Božena Blümelová
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Limbova 5, 83305 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:00 
  Utorok 13:00 16:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 11:00 
 • MUDr. Andrea Kosecová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Limbova 5, 83305 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  08:00 14:00   
  Utorok 08:00 14:00   
  Streda 09:00 12:00  13:00-17:00 
  Štvrtok 08:00 13:00   
  Piatok 08:00 13:00   
 • MUDr. Etela Šlehovská
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Limbova 5, 83305 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 07:30 12:30 
  Streda 11:00 16:00 
  Štvrtok 07:30 12:30 
  Piatok 07:30 12:00 
 • MUDr. Marián Kostelný
  Adresa: Praktický lekár, SNP 10, 814 6 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 15:00 
  Utorok 07:00 16:30 
  Streda 07:00 15:00 
  Štvrtok 07:00 15:00 
  Piatok 07:00 13:30 
 • MUDr. Dagmar Komadelová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Šulekova 20, 81103 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 18:00 
  Utorok 07:30 18:00 
  Streda 07:30 18:00 
  Štvrtok 07:30 18:00 
  Piatok 07:30 14:00 
 • MUDr. Peter LIPTÁK
  Adresa: Ambulancia všeobecného praktického lekára, Dobrovičova 10, 81109 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 13:00   
  Utorok 11:00 17:00  13:00-13:30 
  Streda 07:00 13:00   
  Štvrtok 11:00 17:00  13:00-13:30 
  Piatok 07:00 13:00   
 • MUDr. Ingrid Malgotová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Interná ambulancia, Teslova 33, 82102 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:00 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 13:00 17:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Katarína Sollárová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, SollarMED s.r.o., Teslova 33, 82102 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:00 17:00 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 13:00 17:00 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • Všeobecný lekár pre dospelých
  Adresa:
  deň oddo
  Pondelok  08:00 16:30 
  Utorok 08:00 16:30 
  Streda 08:00 18:00 
  Štvrtok 08:00 16:30 
  Piatok 08:00 15:00 
 • MUDr. Ivana Zvancigerová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Tematínska 5, 85208 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 15:30 
  Utorok 10:00 18:00 
  Streda 07:30 15:30 
  Štvrtok 07:30 15:30 
  Piatok 07:30 15:30 
 • MUDr. Daniela Hatalová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Tematínska 5, 85208 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 15:30 
  Utorok 07:30 15:30 
  Streda 07:30 15:30 
  Štvrtok 10:30 18:30 
  Piatok 07:30 15:30 
 • MUDr. Lenka Bachratá
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých s priateľským prístupom, Zvolenská 36, 82109 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  08:00 14:30  12:00-12:30 
  Utorok 09:00 16:30  12:00-12:30 
  Streda 08:00 14:30  12:00-12:30 
  Štvrtok 12:00 18:00   
  Piatok 08:00 14:00  12:00-12:30 
 • MUDr. Marcela Rosenbergová
  Adresa: MD Plus s.r.o. - všeobecný lekár pre dospelých, Klenová 1, 83101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 11:00 15:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 13:00 
 • MUDr. Viera Šámalová
  Adresa: NZZ - Abulancia praktického lekára pre dospelých, Krajinská 91, 82556 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 07:00 13:00 
  Streda 12:00 17:00 
  Štvrtok 07:00 13:00 
  Piatok 07:00 12:00 
 • MUDr. Magda Nagyová
  Adresa: NZZ praktického lekára pre dospelých, Krajinská 91, 82107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 11:00 17:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Antónia Janotová
  Adresa: Praktická ambulancia pre dospelých, Ďumbierska 32, 83101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 13:30   
  Utorok 07:00 13:00   
  Streda 12:00 17:00  11:00 - 12:00 LPK 
  Štvrtok 07:00 13:00   
  Piatok 07:00 12:00   
 • MUDr. Ján Kupecký
  Adresa: Neštátna praktická ambulancia pre dospelých, Ďumbierska 32, 83007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  06:00 13:00  odbery 07:30 - 08:30 
  Utorok 06:00 11:00   
  Streda 06:00 13:00   
  Štvrtok 06:00 11:30  odbery 7:30 - 8:30 
  Piatok 06:00 11:00   
 • MUDr. Darina Šteffeková
  Adresa: Ambulancia všeobecnej lekárky pre dospelých, Kristy Bendovej 4, 84102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 17:00  10:00-12:30 návštevy pacientov,12:00-12:30 a 16:20-17:00 prednostné vyšetrenia na objednávku 
  Utorok 07:30 12:30  13:00-16:30 návštevy pacientov,08:30-09:00 a 11:50-12:30 prednostné vyšetrenia na objednávku 
  Streda 12:00 17:00  10:00-12:30 návštevy pacientov,12:00-12:30 a 16:20-17:00 prednostné vyšetrenia na objednávku 
  Štvrtok 07:30 12:30  13:00-16:30 návštevy pacientov,08:30-09:00 a 11:50-12:30 prednostné vyšetrenia na objednávku 
  Piatok 07:30 12:00  13:00-16:30 návštevy pacientov,08:30-09:00 a 11:50-12:30 prednostné vyšetrenia na objednávku 
 • MUDr. Jana Gyepesová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých , Saratovská 26, 84102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 17:30  11.00-12.30 obj.na čas 
  Utorok 07:30 12:00  12.00-13.30 obj.na čas 
  Streda 11:00 16:00  16.00-17.00 obj.na čas 
  Štvrtok 07:30 12:00  12.00-13.30 obj.na čas 
  Piatok 07:30 12:00  12.00-13.30 obj. na čas 
 • MUDr. Jozef Dinka
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých a interná ambulancia , Nobelova 34, 83102 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30 
  Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30 
  Streda 07:00 12:00  12:00-12:30 
  Štvrtok 10:00 15:00   
  Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30 
 • MUDr. Zlatica Pohlyová
  Adresa: Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých, Mierová 21, 82105 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:30 13:00 
  Utorok 08:30 13:00 
  Streda 13:00 18:00 
  Štvrtok 08:30 13:00 
  Piatok 08:30 12:00 
 • MUDr. Katarína Palugyayová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Čulenova 6, 81647 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 12:00 17:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Igor Molčák
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Roľnícka 1, 83107 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 17:00  Mimo ordinačných hodín po telef. objednaní 
  Utorok 07:00 12:00  Mimo ordinačných hodín po telef. objednaní 
  Streda 07:00 12:00  Mimo ordinačných hodín po telef. objednaní 
  Štvrtok 07:00 12:00  Mimo ordinačných hodín po telef. objednaní 
  Piatok 07:00 11:00  Mimo ordinačných hodín po telef. objednaní 
 • MUDr. Jana Pikulová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých - Pilumed, s.r.o., Drieňova 38, 82102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:30   
  Utorok 07:30 12:30   
  Streda 07:30 17:30  pre pracujúcich 
  Štvrtok 07:30 12:30   
  Piatok 07:30 12:30   
 • MUDr. Zuzana Zervanová
  Adresa: MUDr. Zuzana Zervanová, Heydukovea 12-14, 81108 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 16:30   
  Utorok 07:30 11:30   
  Streda 07:30 11:30   
  Štvrtok 13:00 16:30  od 10:00 - 12:00 LPK 
  Piatok 07:30 11:30   
 • MUDr. Danica Petrovajová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Staré grunty 36, 84225 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 17:00   
  Utorok 07:00 12:00   
  Streda 07:30 12:30  12:30-13:30 preventívne prehliadky po predchádzajúcom objednaní sa 
  Štvrtok 07:30 12:30  12:30-13:30 preventívne prehliadky po predchádzajúcom objednaní sa 
  Piatok 07:30 12:30  12:30- 13:30 preventívne prehliadky po predchádzajúcom objednaní sa 
 • MUDr. Silvia Sýkorová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých - MUDr. Sýkorová Silvia, Staré Grunty 53, 84102 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 12:30  -:-:  12.30-13.30 objednaní pacienti a prevencie 
  Utorok 11:00 16:00  -:-:  16.00-17.00 objednaní pacienti a prevencie 
  Streda 07:30 12:30  -:-:  12.30-13.30 objednaní pacienti a prevencie 
  Štvrtok 10:00 15:00  -:-:  15.00-16.00 objednaní pacienti a prevencie 
  Piatok 07:30 12:30  -:-:  12.30-13.30 objednaní pacienti a prevencie 
 • MUDr. Alexandra Frolkovičová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Limbova 12, 83301 Bratislava
 • MUDr. Jana Zimanová PhD
  Adresa: CMB nzz s.r.o ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, reumatologická ambulancia, Račianska 66, 83604 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  14:00 17:00  16,15-17,00objednaní pacienti 
  Utorok 14:00 17:00  16,15-17,00objednaní pacienti 
  Streda 00:00 00:00   
  Štvrtok 07:00 13:00  10:00-12:00LPK,12,00-13,00 objednaní pacienti  
  Piatok 07:00 09:00   
 • MUDr. Igor Kollár
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Budovateľská č.6, 82102 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 07:00 13:00 
  Streda 07:00 13:00 
  Štvrtok 10:30 17:00 
  Piatok 07:00 13:00 
 • MUDr. Alena Horváthová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Sedmokráskova 3, 82101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:30 
  Utorok 12:00 17:00 
  Streda 07:30 13:30 
  Štvrtok 12:00 15:30 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Liliana Podhorská MPH
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Rezedová 5, 82101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 07:30 12:30 
  Streda 07:30 12:30 
  Štvrtok 12:30 17:00 
  Piatok 07:30 11:30 
 • MUDr. Sabína Stankovičová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, STANMED, s.r.o., Malokarpatské námestie 2, 84103 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  12:00 17:00 
  Utorok 07:30 12:00 
  Streda 07:30 12:00 
  Štvrtok 07:30 12:00 
  Piatok 07:30 12:00 
 • MUDr. Alžbeta Olexová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, STANMED, s.r.o., Gbelská 8, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 11:00  11:00-12:00 objednaní pacienti 
  Utorok 12:00 15:00  11:30-12:00 a 15:00-15:30 objednaní pacienti 
  Streda 15:00 18:30  14:30-15:00 objednaní pacienti 
  Piatok 12:00 15:00  11:30-12:00 a 15:00-15:30 objednaní pacienti 
 • MUDr. Mariana Galatová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, MAGAPRAKTIK, s.r.o., Ružinovská 12, 82101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:45 12:00  12.00 – 13.30 – LPK 13.30 – 15.00 - návštevy 
  Utorok 07:45 12:30  13.00 – 15.00 - návštevy 
  Streda 13:00 18:00   
  Štvrtok 07:45 12:30  13.00 – 15.00 - návštevy 
  Piatok 07:45 12:00  13.00 – 15.00 - návštevy 
 • MUDr. Daniela Lagínová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MED-AMB DANIELA, s.r.o., Bebravská 1, 82107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:30 
  Utorok 08:00 12:30 
  Streda 13:00 18:00 
  Štvrtok 08:00 11:30 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Šimonka Gaburová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, INTRAMED s.r.o., Cukrová 14, 81109 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  09:00 17:00 
  Štvrtok 09:00 14:00 
 • MUDr. Peter Marko
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Markomedik s.r.o., Cukrova 3, 81108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:00 16:30 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 13:00 16:30 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Jarmila Ceconíková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ZS Bajzova 2, 82108 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 17:00  prevencie: 17.00 - 18.00 (len objednaní pacienti) 
  Utorok 08:00 11:00  odbery: 7.00 - 8.00; KPN: 11.00 - 12.30 (len objednaní pacienti) 
  Streda 08:00 11:30  odbery: 7.00 - 8.00; prevencie: 11.30 - 12.30 (len objednaní pacienti) 
  Štvrtok 08:00 11:30  odbery: 7.00 - 8.00; prevencie: 11.30 - 12.30 (len objednaní pacienti) 
  Piatok 08:00 11:30  odbery: 7.00 - 8.00; prevencie: 11.30 - 12.30 (len objednaní pacienti) 
 • MUDr. Ĺubica Baginová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Drieňova 38, 82102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 17:00   
  Utorok 07:30 12:00   
  Streda 12:00 16:00   
  Štvrtok 07:30 12:00   
  Piatok 07:30 11:00  LPK 12.00 - 14.00 
 • MUDr. Darina Kohnová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Istrijská 20, 84108 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:30   
  Utorok 07:30 12:30   
  Streda 07:30 09:30  09:30 - 11:30 LPK, 11:30-12:30 ordinácia 
  Štvrtok 12:00 17:00   
  Piatok 07:30 12:30   
 • MUDr. Beáta Kopáčiková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Karadžičovu 31, 81108 Bratislava
 • MUDr. Jana Gyepesová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Care Med s.r.o., Saratovská 26, 84102 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  12:30 17:30 
  Utorok 07:30 12:00 
  Streda 11:00 16:00 
  Štvrtok 07:30 12:00 
  Piatok 07:30 12:00 
 • MUDr. Eva Pichňová Tomášová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Medivega, s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  11:30 15:30  15:00-16:00 preventívne prehliadky 
  Utorok 08:30 12:30  12:00-13:00 preventívne prehliadky 
  Streda 11:30 15:30  15:00-16:00 preventívne prehliadky 
  Štvrtok 08:30 12:30  12:00-13:00 preventívne prehliadky 
  Piatok 08:30 12:00   
 • MUDr. Elena Szigetiova
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 14:00 
  Utorok 07:30 14:00 
  Streda 12:00 17:30 
  Štvrtok 07:30 14:00 
  Piatok 07:30 14:00 
 • MUDr. Ján Kupecký
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ďumbierska 3, P. O. Box 99, 83007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  06:00 13:00  odbery 07:35 - 08:30 
  Utorok 06:00 11:00   
  Streda 06:00 14:00   
  Štvrtok 06:00 12:00  odbery 7:35 - 8:30 
  Piatok 06:00 11:00   
 • MUDr. Romana Compagnon
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých MEDIROM s.r.o., Heydukova 14, 81108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  12:30 16:30 
  Utorok 07:00 12:00 
  Streda 07:00 12:00 
  Štvrtok 14:30 16:30 
  Piatok 07:00 12:00 
 • MUDr. Emil Páleš
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Pribinova 23, 81109 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 13:00 18:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 13:00 18:00 
  Piatok 08:00 13:00 
 • MUDr. Vladimír Michalka
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Kvačalova 53, 82108 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:00 17:00  12:00-13:00   
  Utorok 07:00 12:00     
  Streda 07:00 15:30  12:00-13:00  13:00 - 15:00 - prevencia 
  Štvrtok 07:00 12:00     
  Piatok 07:00 12:00     
 • MUDr. Marta Koklesová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, AMB - MAK s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  11:00 17:00 
  Utorok 08:00 14:00 
  Streda 08:00 14:00 
  Štvrtok 08:00 15:30 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Oľga Lošonská
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, AMB - OL s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  11:30 17:30 
  Utorok 07:30 14:00 
  Streda 07:30 14:00 
  Štvrtok 07:30 16:30 
  Piatok 07:30 14:00 
 • MUDr. Štefan Gortha, PhD.
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Benedictus, s.r.o., Bezručova 8, 81109 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:00 12:00     
  Utorok 08:00 16:30  12:00-12:30  12:30 - 16:30 Prevencia, dispenzár 
  Streda 08:00 13:00    12:00 - 13:00 Prevencia, dispenzár 
  Štvrtok 10:00 17:00    10:00 - 12:30 Návštevy 
  Piatok 08:00 12:00    10:30 - 12:00 LPK 
 • MUDr. Gabriela Horáčková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Šustekova 2, 85104 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:00    10:00 - 12:00 LPK 
  Utorok 07:00 12:30     
  Streda 12:00 17:00     
  Štvrtok 07:00 16:00  12:30-13:00  13:00 - 16:00 Prevencia 
  Piatok 07:00 12:30     
 • MUDr. Emil Páleš
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Mlynské Nivy 44/b, 82109 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:00  09:00 - 11:00 prednostné ošetrenie zamestnancov HS SPP 
  Utorok 13:00 18:00  14:00 - 16:00 prednostné ošetrenie zamestnancov HS SPP 
  Streda 08:00 13:00  09:00 - 11:00 prednostné ošetrenie zamestnancov HS SPP 
  Štvrtok 13:00 18:00  14:00 - 16:00 prednostné ošetrenie zamestnancov HS SPP 
  Piatok 08:00 13:00  09:00 - 11:00 prednostné ošetrenie zamestnancov HS SPP 
 • MUDr. Alžbeta Bačiková, PhD.
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, interná ambulancia, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:30 17:00 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 09:30 
 • MUDr. Marta Makovníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, MEDMAK s.r.o., Kubačova 19, 83106 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 16:00  12:30-13:00  13:00 - 16:00 Preventívne prehliadky, dispenzár 
  Utorok 07:00 12:30     
  Streda 07:00 12:30     
  Štvrtok 13:00 17:00     
  Piatok 07:00 11:00     
 • MUDr. Ivona Tisoňová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, MEDITIS s.r.o., Kubačova 19, 83106 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:30   
  Utorok 13:00 17:00   
  Streda 07:00 12:30  8,30-10 sa koná LPK 
  Štvrtok 07:00 16:30  12:30 - 16:30 preventívne prehliadky objednaných pacientov 
  Piatok 07:00 11:00   
 • MUDr. Ľubica Šimková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, MEDISIM s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 16:30 
  Utorok 08:00 14:00 
  Streda 13:00 18:00 
  Štvrtok 08:00 14:00 
  Piatok 08:00 12:30 
 • MUDr. Dagmar Tarinová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, MEDICUS PARTNERS s.r.o., Líčšie údolie 57, 84105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 17:00  17:00 - 18:00 preventívne prehliadky 
  Utorok 08:00 11:30  11:30 - 12:30 preventívne prehliadky 
  Streda 08:00 11:30  11:30 - 12:30 preventívne prehliadky 
  Štvrtok 08:00 10:00  LPK 
  Piatok 08:00 12:00   
 • MUDr. Viktor Kubalec
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Vajnorská 1346, 83104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 13:00  12:00 - 13:00 Dispenzár 
  Utorok 07:00 13:00  12:00 - 13:00 Dispenzár 
  Streda 10:00 15:00  15:00 - 16:00 Dispenzár 
  Štvrtok 07:00 13:00  12:00 - 13:00 Dispenzár 
  Piatok 07:00 13:00  12:00 - 13:00 Dispenzár 
 • MUDr. Ján Krekáň,CSc.
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Gorkého 1, 81101 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 15:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 Návštevy 
  Utorok 07:00 15:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 Návštevy 
  Streda 07:00 16:00  10:30-11:00  07:00 - 10:30 Odbery v domácnosti 
  Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Návštevy 
  Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  12:30 - 15:30 Návštevy 
 • MUDr. Alexandra Zaviačičová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 16:00  12:00 - 16:00 LPK 
  Utorok 08:00 12:30   
  Streda 12:00 17:00   
  Štvrtok 08:00 12:30   
 • MUDr. Katarína Tóthová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, LC med, s.r.o., Uršulínska 9, 81101 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:15 17:00     
  Utorok 07:00 13:00     
  Streda 07:00 13:00     
  Štvrtok 07:00 16:00  13:00-14:00  14:00 - 16:00 Prevencie 
  Piatok 07:00 12:30     
 • MUDr. Jana Radošinská
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva, J- Medic s.r.o., Hubeného 2, 83154 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:30 
  Utorok 07:30 16:00 
  Streda 12:30 18:00 
  Štvrtok 07:30 13:30 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Zuzana Hrabčáková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Záporožská 12, 85101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  11:30 16:30  15:30 - 16:30 objednaní pacienti 
  Utorok 07:30 12:30  10:00 – 11:00 objednaní pacienti 
  Streda 07:30 12:30  10:00 – 11:00 objednaní pacienti 
  Štvrtok 15:00 19:00  18:00 - 19:00 objednaní pacienti 
  Piatok 07:30 12:30  10:00 - 11:00 objednaní pacienti 
 • MUDr. Andrej Pločica
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Budovateľská 6, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:00 17:00 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 13:00 17:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Otília Valachová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dosplých, Dullovo námestie 10, 82103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 17:00   
  Utorok 07:30 12:00   
  Streda 08:00 12:00   
  Štvrtok 07:30 11:00  od 11:00 LPK 
  Piatok 07:30 11:30   
 • MUDr. Andrea Elanová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých AVE VITA. s.r.o., Saratovská 24, 84102 Bratislava - Dúbravka
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  7:00 13:00  13:00-14:00  objednaní pacienti 
  Utorok 12:00 17:00  17:00-18:00  objednaní pacienti 
  Streda 7:00 13:00  13:00-14:00  objednaní pacienti 
  Štvrtok 7:00 13:00  13:00-14:00  objednaní pacienti 
  Piatok 7:00 13:00  13:00-14:00  objednaní pacienti 
 • MUDr. Renáta Gorthová
  Adresa: Všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Renáta Gorthová, Cukrová 14 , 81108 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:00   
  Utorok 08:00 12:00  12:30-16:00 dispenzár a prevencia 
  Streda 08:00 12:00  12:00-13:00 dispenzár a prevencia 
  Štvrtok --:-- --:--  12:30-17:00 ordinácia 
  Piatok 08:00 10:30  10:30-12:00 LPK 
 • MUDr. Vladimír Randus
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  08:00 12:30  12:30-13:00 
  Utorok 08:00 12:30  12:30-13:00 
  Streda 08:00 12:30  12:30-13:00 
  Štvrtok 08:00 12:30  12:30-13:00 
  Piatok 08:00 12:30  12:30-13:00 
 • MUDr. Zuzana Vetráková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cintorínska 2365/16, 81108 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:30  12:30-13:00  13,00 - 15,00 administratívne úkony 
  Utorok 07:00 12:30  12:30-13:00  13,00 - 15,00 administratívne úkony 
  Streda 07:00 12:30  12:30-13:00  13,00 - 15,00 administratívne úkony 
  Štvrtok 07:00 12:30  12:30-13:00  13,00 - 15,00 administratívne úkony 
  Piatok 07:00 12:30  12:30-13:00  13,00 - 15,00 administratívne úkony 
 • MUDr. Michaela Frajbergová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 15:00  13:00-13:30  objednávanie 
  Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30  objednávanie 
  Streda 07:30 15:00  13:00-13:30  objednávanie 
  Štvrtok 07:30 15:00  13:00-13:30  objednávanie 
  Piatok 07:30 13:00  13:00-13:30  objednávanie 
 • MUDr. Daniela Kovárová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00 
  Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00 
  Streda 07:00 15:00  12:30-13:00 
  Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00 
  Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00 
 • MUDr. Liana Dodoková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:00 administratíva 
  Utorok 07:00 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:00 administratíva 
  Streda 07:00 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:00 administratíva 
  Štvrtok 07:00 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:00 administratíva 
  Piatok 07:00 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:00 administratíva 
 • MUDr. Libuša Bačová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 15:30  12:30-13:00 
  Utorok 07:00 15:30  12:30-13:00 
  Streda 07:00 15:30  12:30-13:00 
  Štvrtok 07:00 15:30  12:30-13:00 
  Piatok 07:00 15:30  12:30-13:00 
 • MUDr. Dagmar Petrášová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cintorínska 16, 81108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 12:30 
  Utorok 07:00 12:30 
  Streda 07:00 12:30 
  Štvrtok 07:00 12:30 
  Piatok 07:00 12:30 
 • MUDr. Oliva Rychnavská
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cintorínska 16, 81108 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:30  12:30-13:00  administratíva 
  Utorok 07:00 12:30  12:30-13:00  administratíva 
  Streda 07:00 12:30  12:30-13:00  administratíva 
  Štvrtok 07:00 12:30  12:30-13:00  administratíva 
  Piatok 07:00 12:30  12:30-13:00  administratíva 
 • MUDr. František Šikula
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Nám. A. Dubčeka 1, 81280 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:15 11:30  11:30-12:00  07,30 - 08,15 len odbery 
  Utorok 08:15 11:30  11:30-12:00  07,30 - 08,15 len odbery, od 12,00 do 15,30 kontroly, administratíva, LPK a pozvaní pacienti 
  Streda 08:15 11:30  11:30-12:00  07,30 - 08,15 len odbery, od 12,00 do 15,30 kontroly, administratíva a pozvaní pacienti 
  Štvrtok 08:15 11:30  11:30-12:00  07,30 - 08,15 len odbery, od 12,00 do 15,30 kontroly, administratíva a pozvaní pacienti 
  Piatok 08:15 11:30  11:30-12:00  07,30 - 08,15 len odbery, od 12,00 do 15,30 kontroly, administratíva, LPK a pozvaní pacienti 
 • MUDr. Igor Horvatovič
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Sklabinská 1, 83106 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:45 12:30  12:30-13:00  07.45 - 09.00 prednostné objednané odbery 
  Utorok 08:00 12:30  12:30-13:00   
  Streda 07:45 12:30  12:30-13:00  07.45 - 09.00 prednostné objednané odbery 
  Štvrtok 08:00 12:30  12:30-13:00   
  Piatok 07:45 12:30  12:30-13:00  07.45 - 09.00 prednostné objednané odbery 
 • MUDr. Gustáv Ušiak
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Pribinova 2, 81109 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Utorok 07:30 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Streda 07:30 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:30 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Piatok 07:30 12:30  12:30-13:00  13:00 - 15:30 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • MUDr. Liliana Podhradská
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Rezedová 5, 82101 Bratislava
 • MUDr. Zuzana Glatzová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Rezedová 5, 82101 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  13:00 17:00    (vyhradený pre zamestnaných a akútne stavy ) 
  Utorok 08:00 13:00     
  Streda 08:00 14:00  12:00-12:30  LPK 
  Štvrtok 08:00 13:00     
  Piatok 08:00 13:00     
 • MUDr. Soňa Ostrovská
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Líščie údolie 57, 84104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 17:30   
  Utorok 08:00 12:30   
  Streda 08:00 11:00  08:00 - 11:00 Devín, 11:30 - 13:30 objednaní Karlova Ves 
  Štvrtok 08:00 10:00  od 10:00 do 13:00 - LPK 
  Piatok 08:00 11:30   
 • MUDr. Dagmar Tarinová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Líščie údolie 57, 84104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 17:00  17:00 - 18:00 preventívne prehliadky  
  Utorok 08:00 11:30  11:30 - 12:30 preventívne prehliadky  
  Streda 08:00 11:30  11:30 - 12:30 preventívne prehliadky  
  Štvrtok 08:00 10:00  LPK 
  Piatok 08:00 12:00   
 • MUDr. Iveta Vaverková, MPH
  Adresa: MED-ADULT s.r.o., Líščie údolie 57, 84104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 17:30   
  Utorok 07:45 12:30  odbery od 7:00 - 8:00 
  Streda 07:45 12:30  odbery od 7:00 - 8:00 
  Štvrtok 12:00 17:30   
  Piatok 07:45 11:00  odbery od 7:00 - 8:00 
 • MUDr. Jana Zimanová, PhD.
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, STAMED s.r.o., Líščie údolie 57, 84231 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  10:00 13:00  objednaní od 12.00-13.00 
  Utorok 07:00 13:00  objednaní od 12.00-13.00 
  Streda 14:00 16:30  objednaní od 15.30-16.30 
  Štvrtok 14:00 17:00  objednaní od 16.00-17.00 
  Piatok 10:00 12:00  od 10.00 do 11.00 LPK  
 • MUDr. Eva Tkáčová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Staré grunty 56, 84104 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 18:00 
  Utorok 07:00 18:00 
  Streda 07:00 18:00 
  Štvrtok 07:00 18:00 
  Piatok 07:00 15:30 
 • MUDr. Edita Miškolciová
  Adresa: HEDAK, a.s. - Ambulancia praktického lekára, Mýtna 5, 81107 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  7:00 14:30  13:00-13:30 
  Utorok 07:00 14:30  13:00-13:30 
  Streda 07:00 14:30  13:00-13:30 
  Štvrtok 7:00 14:30  13:00-13:30 
  Piatok 07:00 14:30  13:00-13:30 
 • MUDr. Andrea Štipkalová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Mýtna 5, 81107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:30 12:00 
  Utorok 08:30 12:00 
  Streda 12:00 16:00 
  Štvrtok 08:30 12:00 
  Piatok 08:30 11:00 
 • MUDr. Jana Husárová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Mýtna 5, 81107 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00 - 13:00 / na objednávku / 
  Utorok 07:00 12:00  12:00 - 13:00 / na objednávku / 
  Streda 07:00 12:00  12:00 - 13:00 / na objednávku / 
  Štvrtok 12:00 16:00  16:00 – 17:00 / na objednávku / 
  Piatok 07:00 12:00  12:00 - 13:00 / na objednávku / 
 • MUDr. Ivan Halmo
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Mýtna 5, 81107 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 13:30  11:00 – 12:00 - LPK, 12:00 - 13:30 vyšetrenia na objednávku (poplatok) 
  Utorok 12:00 17:00  16:00 - 17:00 vyšetrenia na objednávku (poplatok) 
  Streda 07:30 13:30   
  Štvrtok 07:30 13:30   
  Piatok 07:30 12:30   
 • MUDr. Andrea Vargová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 18:30 
  Utorok 07:00 18:00 
  Streda 07:00 18:00 
  Štvrtok 07:00 18:00 
  Piatok 07:00 16:00 
 • MUDr. Petra Olejčeková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 18:30 
  Utorok 07:00 18:00 
  Streda 07:00 18:00 
  Štvrtok 07:00 18:00 
  Piatok 07:00 16:00 
 • MUDr. Alexander Kmiecik
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 18:30 
  Utorok 07:00 18:00 
  Streda 07:00 18:00 
  Štvrtok 07:00 18:00 
  Piatok 07:00 16:00 
 • MUDr. Magdaléna Majerčíková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 20:00 
 • MUDr. Igor Marček
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 20:00 
 • MUDr. Peter Meleg
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 00:00 
 • MUDr. Daniela Nováková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 20:00 
 • MUDr. Elena Šušková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 20:00 
 • MUDr. Elena Okoličányová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jelačičova 7, 82108 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 20:00 
  Utorok 07:00 20:00 
  Streda 07:00 20:00 
  Štvrtok 07:00 20:00 
  Piatok 07:00 20:00 
 • MUDr. Janka Martišíková
  Adresa: Ambulancia praktického lekára, Ružinovská 10, 82101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 17:00  objednaní od 16:00 - 17:00 
  Utorok 07:30 12:30  objednaní od 11:30 - 12:30 
  Streda 07:30 12:30  objednaní od 11:30 - 12:30 
  Štvrtok 07:30 12:00  objednaní od 11:00 - 12:00 
  Piatok 07:30 11:30  objednaní od 10:30 - 11:30 
  Sobota    podľa dohody 
  Nedeľa    podľa dohody 
 • MUDr. Andrea Kokavcová
  Adresa: MEDI-KO Ružinov, s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:30 12:30    12,00 - 12,30 objednaní pacienti , 13:30-15:00 návštevy a administratívna práca 
  Utorok 07:30 16:00  13:00-14:00  od 14,00-16,00 len na objednanie preventívne prehliadky 
  Streda 12:30 18:00    17,00 - 18,00 objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:30 12:30    12,00 - 12,30 objednaní pacienti , 13:00-15:00 návštevy a administratívna práca 
  Piatok 07:30 12:30    11,30 - 12,30 objednaní pacienti , 13:00-15:00 návštevy a administratívna práca 
 • MUDr. Petra ITZE
  Adresa: FRAMEDIC, s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 11:30 
  Utorok 08:00 12:30 
  Streda 08:00 12:30 
  Štvrtok 11:00 16:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Eva Gavorníková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:30   
  Utorok 08:00 12:30   
  Streda 12:30 17:30  14:30 - 17:30 pre pracujúcich 
  Štvrtok 08:00 13:00  11:30 - 13:00 LPK 
  Piatok 08:00 11:30   
 • MUDr. Zuzana Čečetková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 08:00 13:00 
  Streda 11:00 16:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 11:00 
 • MUDr. Edita Baumgartnerová
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  06:30 12:30 
  Utorok 06:30 12:30 
  Streda 06:30 12:30 
  Štvrtok 10:00 16:00 
  Piatok 06:30 12:30 
 • MUDr. Viera Mániková
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:00  11:00 - 12:00 obj. pacienti 
  Utorok 13:00 17:30  16:30 - 17:30 obj. pacienti 
  Streda 07:30 12:00  11:00 - 12:00 obj. pacienti 
  Štvrtok 07:30 12:00  11:00 - 12:00 obj. pacienti 
  Piatok 07:30 12:00  11:00 - 12:00 obj. pacienti 
 • MUDr. Pavol Štefanovič
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 12:30 17:30 
  Streda 10:30 16:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 12:00 
 • MUDr. Zuzana Baloghová
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 17:00  10:00 - 12:00 návštevy 
  Utorok 07:30 12:30  13:30 - 15:30 návštevy 
  Streda 07:30 12:30  13:30 - 15:30 návštevy 
  Štvrtok 07:30 12:30  13:30 - 15:30 návštevy 
  Piatok 07:30 11:30  13:30 - 15:30 návštevy 
 • MUDr. Katarína Barusová
  Adresa: Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  15:00 17:00  LPK 13:00-15:00 
  Utorok 07:30 12:00   
  Streda 07:00 12:00   
  Štvrtok 07:30 12:00   
  Piatok 07:30 11:00   
 • MUDr. Andrea Jurišová
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:30   
  Utorok 08:00 12:30   
  Streda 12:00 17:00   
  Štvrtok 08:00 12:30  LPK od 11.00-12.30 hod. 
  Piatok 08:00 12:00   
 • MUDr. Iveta Plšeková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých - Vitality s.r.o., Šustekova 2, 85104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 13:30   
  Utorok 07:00 13:30   
  Streda 07:00 13:30   
  Štvrtok 13:30 17:00  prednostne pracujúci pacienti 
  Piatok 07:00 13:30   
 • MUDr. Anna Šurkalová
  Adresa: Všeobecný lekár - APL DOS, s.r.o., Šustekova 2, 85104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:30   
  Utorok 07:00 12:30  11:00 - 12:30 lekárska posudková komisia 
  Streda 12:00 17:00   
  Štvrtok 07:00 12:30   
  Piatok 07:00 12:30   
 • MUDr. Alena Horsáková
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Šustekova 2, 85104 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:00 18:00 
  Utorok 07:30 12:30 
  Streda 07:30 12:30 
  Štvrtok 07:30 12:30 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Margita Belicová
  Adresa: Všeobecný lekár, Šustekova 2, 85104 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-13:00 objednaní pacienti 
  Utorok 12:00 17:00  12:00-13:00 objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00-13:00 objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 12:00  12:00-13:00 objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 11:00  1 x mesačne LPK 11:00-12:00 / 12:00-13:00 objednaní pacienti 
 • MUDr. Ľubica Šimková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Tehelná 26, 83102 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:30 
  Utorok 08:00 12:00 
  Streda 13:00 17:30 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 11:30 
 • MUDr. Eleonóra Bellová
  Adresa: MUDr. Bellová Eleonóra - všeobecný lekár pre dospelých, Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:15 12:30   
  Utorok 13:00 17:00  od 12:00 - 13:00, 17:00 - 18:00 objednaní pacienti 
  Streda 07:15 12:30   
  Štvrtok 07:15 12:30   
  Piatok 07:15 12:00  12:00 - 13:00 objednaní pacienti 
 • MUDr. Alica Lopatníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDISOLL s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  11:00 17:00  16:00 - 17:00 prevencie 
  Utorok 08:00 13:00  12:00 - 13:00 prevencie 
  Streda 08:00 13:00  12:00 - 13:00 prevencie 
  Štvrtok 08:00 13:00  12:00 - 13:00 prevencie 
  Piatok 08:00 13:00  12:00 - 13:00 prevencie 
 • MUDr. Eva Pichňová Tomášová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Medivega,s.r.o., Tehelná 26, 83103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  11:30 16:00  od 11:00 odbery, podávanie injekcií 
  Utorok 08:30 13:00  od 7:30 odbery, podávanie injekcií 
  Streda 11:30 16:00  od 11:00 odbery, podávanie injekcií 
  Štvrtok 08:30 13:00  od 7:30 odbery, podávanie injekcií 
  Piatok 08:30 12:00  od 7:30 odbery, podávanie injekcií 
 • MUDr. Katarína Romančíková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Vajnorská 40, 83263 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  09:30 13:00 
  Utorok 08:30 12:00 
  Streda 08:30 12:00 
  Piatok 08:30 12:00 
 • MUDr. Blanka Otrusiníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Ružová dolina 21, 82109 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  11:30 16:30   
  Utorok 08:00 12:00   
  Streda 08:00 12:00   
  Štvrtok 08:00 15:30  12:00-12:30 
  Piatok 08:00 13:30  12:00-12:30 
 • MUDr. Monika Pristašová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jarabinková 1, 82109 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:30 13:30  12:00-12:30  objednaní 12:30 - 13:30 
  Utorok 08:30 13:30  12:00-12:30  objednaní 12:30 - 13:30 
  Streda 08:30 13:30  12:00-12:30  objednaní 12:30 - 13:30  
  Štvrtok 13:00 17:00     
  Piatok 08:30 13:30  12:00-12:30  objednaní 12:30 - 13:30 
 • MUDr. Marta Šidlíková
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Ružinovská 10, 82007 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 14:30  12:00-12:30 
  Utorok 09:30 16:00  12:30-13:00 
  Streda 07:00 14:30  12:00-12:30 
  Štvrtok 07:00 14:30  12:00-12:30 
  Piatok 07:00 14:30  12:00-12:30 
 • MUDr. Miriam Novacseková
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Krajinská 91, 82556 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 08:00 13:00 
  Streda 11:00 17:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 12:30 
 • MUDr. Miloš Malejčík
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bebravská 34, 82107 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00   
  Utorok 7:00 13:00   
  Streda 7:00 13:00   
  Štvrtok 10:00 13:30  14:00 - 16:30 prevencia, dispenzár (po dohovore) 
  Piatok 7:00 12:00   
 • MUDr. Marta Nogová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Učiteľská 20, 82106 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 11:30   
  Utorok 12:30 17:00   
  Streda 08:00 11:30   
  Štvrtok 11:00 15:00  odbery od 11-11,30H 
  Piatok 08:00 11:00   
 • MUDr. Andrea Lukšicová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ALmedi, s.r.o., Odbojárov 10, 83232 Bratislava
 • MUDr. Peter Belan, CSc.
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Partizánska 2, 81103 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:30  12:30 - 14:00 geriatrická amb., objednaní pac., bez poplatku 
  Utorok 13:00 18:00   
  Streda 07:30 12:30   
  Štvrtok 07:30 12:30  12:30 - 14:00 geriatrická amb., objednaní pac., bez poplatku 
  Piatok 07:00 12:00   
 • MUDr. Etela Janeková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých a interná ambulacnia, InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19, 85101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  poobede interná amb. 
  Utorok 07:00 12:00  poobede interná amb. 
  Streda 07:00 12:00  poobede interná amb. 
  Štvrtok 14:00 17:00  doobeda klinická farm. 
  Piatok 07:00 12:00  poobede interná amb. 
 • MUDr. Tibor Baranec
  Adresa: Integrovaná medicína Medintegral s.r.o., Mierová 21, 82705 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 12:30 18:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 12:30 18:00 
  Piatok 08:00 13:00 
 • MUDr. Mgr. Erika Kožáková, MPH
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, mediZon s.r.o., Limbová 5, 83305 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:00 
  Utorok 13:00 16:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 11:00 
 • MUDr. Petra Stanková MUDr. Anna Danková MUDr. Ivana Adamcová
  Adresa: Praktická Ambulancia, Kopčianska 8, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 20:00 
  Utorok 08:00 20:00 
  Streda 08:00 20:00 
  Štvrtok 08:00 20:00 
  Piatok 08:00 20:00 
 • MUDr. Michaela Fajtová, MPH
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Praktikmed,spol. s r.o., Balkánska 51, 81104 Bratislava
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  08:15 14:00  12:45-13:00  od 13:00 hod objeddnaní pacienti 
  Utorok 12:00 17:00     
  Streda 08:15 14:00  12:45-13:00  od 13:00 hod objednaní pacienti 
  Štvrtok 11:00 16:00     
  Piatok 08:15 13:00     
 • MUDr. Tatiana Štefaňáková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Ľanová 10, 82101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 11:30 17:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Michal Šarafín
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cukrová 3, 81108 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:00  12.00 - 13.30 objednaní pacienti 
  Utorok 13:00 17:00  17.00- 18.00 objednaní pacienti 
  Streda 08:00 12:00  12.00- 13.00 objednaní pacienti 
  Štvrtok 08:00 11:00  11.00- 12.00 objednaní pacienti 
  Piatok 08:00 12:00  12.00- 13.00 objednaní pacienti 
 • MUDr. Katarína Tesárová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Námestie slobody 16, 81106 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 13:00  14:00-15:00 Objednaní 
  Utorok 07:00 13:00  14:00-15:00 Objednaní 
  Streda 07:00 13:00  14:00-15:00 Objednaní 
  Štvrtok 13:00 17:00   
  Piatok 07:00 13:00  14:00-15:00 Objednaní 
 • MUDr. Lucia Mariničová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, H. Meličkovej 11/C, 84105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:30  12.30-14.00 prevencie objednaní 
  Utorok 08:00 12:30  12.30-14.00 prevencie objednaní 
  Streda 13:00 17:30  12.00-13.00 prevencie objednaní 
  Štvrtok 08:00 12:30  12.30-14.00 prevencie objednaní 
  Piatok 08:00 12:30  12.30-14.00 prevencie objednaní 
 • MUDr. Jaroslava Sládeková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, H. Meličkovej 11/c, 84105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  8:00 12:30  12:30 - 16:30 prevencia 
  Utorok 8:00 12:30  12:30-13:30 administratíva 
  Streda 14:00 17:00  12:00-14:00 prevencia, 17:00-18:00 administratíva 
  Štvrtok 8:00 12:30  12:30-13:30 prevencia 
  Piatok 8:00 12:30   
 • MUDr. Jana Kapustová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Rovniankova 1, 85102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 17:30  17:30 - 18:00 pre objednaných pacientov 
  Utorok 08:00 12:30  12:30 - 13:00 pre objednaných pacientov 
  Streda 08:00 12:30  12:30 - 13:00 pre objednaných pacientov 
  Štvrtok 11:00 12:30  12:30 - 13:00 pre objednaných pacientov, LPK 08:00 – 11:00 
  Piatok 08:00 12:00  12:00 - 13:00 pre objednaných pacientov 
 • MUDr. Viera Vavrová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Rovniankova 1, 85102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:45 12:30  12:30 - 13:30 len objednaní 
  Utorok 13:00 17:00   
  Streda 07:45 12:30   
  Štvrtok 07:45 10:00  10:00 LPK 
  Piatok 07:45 11:00   
 • MUDr. Ján Šimaljak
  Adresa: Ambulancia pre dospelých, Rovniankova 1, 85102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00   
  Utorok 08:00 11:00  11:00- 13:00 LPK 
  Streda 08:00 13:00   
  Štvrtok 08:00 13:00   
  Piatok 08:00 13:00   
 • MUDr. Helena Kompasová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Rovniankova 1, 85102 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:00  12:30- 13:00 vymedzené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Utorok 08:00 13:00  10:00- 13:00 LPK 
  Streda 13:00 18:00  17:00- 18:00 vymedzené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Štvrtok 08:00 13:00  12:30- 13:00 vymedzené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Piatok 08:00 13:00  12:00- 13:00 vymedzené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
 • MUDr. Beáta Rojková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 81102 Bratislava
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:00 13:00  12:00-12:30 
  Utorok 07:00 13:00  12:00-12:30 
  Streda 12:00 18:00   
  Štvrtok 07:00 13:00  12:00-12:30 
  Piatok 07:00 13:00  12:00-12:30 
 • MUDr. Danuša Zábojníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  11:00 16:00 
  Utorok 07:30 13:30 
  Streda 07:30 13:30 
  Štvrtok 07:30 13:30 
  Piatok 07:30 11:30 
 • MUDr. Iveta Fulová
  Adresa: ESCULAP-F s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:30 12:30   
  Utorok 13:00 17:30   
  Streda 08:00 12:30   
  Štvrtok 08:00 10:00  LPK od 10:00 
  Piatok 08:00 12:30   
 • MUDr. Blanka Donovalová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Fedinova 9, 85105 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 07:00 13:00 
  Streda 12:30 17:00 
  Štvrtok 07:00 13:00 
  Piatok 07:00 13:00 
 • Ambulancia praktického lekára pre dospelých
  Adresa:
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 13:00  11:40-12:00  07:30- 08:00 a 12:00- 13:00 prednostné vyšetrenia 
  Utorok 07:30 13:00  11:40-12:00  07:30- 08:00 a 12:00- 13:00 prednostné vyšetrenia 
  Streda 07:30 13:00  11:40-12:00  07:30- 08:00 a 12:00- 13:00 prednostné vyšetrenia 
  Štvrtok 12:00 18:00    12:00- 14:00 LPK; 17:00- 18:00 prednostmé vyšetrenia 
  Piatok 07:30 13:00  11:40-12:00  07:30- 08:00 a 12:00- 13:00 prednostné vyšetrenia 
 • MUDr. Marta Bíla
  Adresa: Obvodná ambulancia pre dospelých, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 07:30 12:30 
  Streda 12:30 18:00 
  Štvrtok 07:30 12:30 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Vlková
  Adresa: Obvodná ambulancia pre dospelých, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:00 
  Utorok 13:00 16:00 
  Streda 13:00 16:00 
  Štvrtok 13:00 16:00 
  Piatok 13:00 18:00 
 • MUDr. Janka Michalková
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, VITAMEDICAL s.r.o., Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00 - 12:30 objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 12:00  12:00 - 12:30 objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00 - 12:30 objednaní pacienti 
  Štvrtok 12:30 17:00  17:00 - 18:00 objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 10:00  10:00 - 12:30 LPK len pre pozvaných 
 • MUDr. Danica Hlavová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých - Vades, s.r.o, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 12:30 18:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Blanka Donovalova
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDIPORT, Fedinova 9, 85101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 07:00 13:00 
  Streda 12:00 17:00 
  Štvrtok 07:00 13:00 
  Piatok 07:00 13:00 
 • MUDr. Ľubica Weinczillerová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára, Gorkého 1, 81101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 13:00   
  Utorok 07:00 13:00  9,00 - 11,00 LPK 
  Streda 07:00 13:00   
  Štvrtok 12:30 17:30   
  Piatok 07:00 12:30   
 • MUDr. Eva Fundárková
  Adresa: Ambulancia - praktický lekár pre dospelých, Gorkého 1, 81101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  09:30 16:00 
  Utorok 07:00 12:30 
  Streda 07:00 13:00 
  Štvrtok 07:00 12:30 
  Piatok 07:00 12:30 
 • MUDr. Helena Ivančová
  Adresa: MUDr. Helena Ivančová - všeobecný lekár, Saratovská 24, 84102 Bratislava
  deň od do poznámka
  Pondelok  10:00  17:00  objednaní 10:00 - 12:00 a 16:00 - 17:00
  Utorok 07:00  14:30  objednaní 9:30 - 14:30 
  Streda 07:00  15:00  objednaní 9:30 - 15:00 
  Štvrtok 07:00  14:30  objednaní 9:30 - 14:30 
  Piatok 07:00  12:00  objednaní 9:30 - 12:00 
 • MUDr. Estera Kubicová
  Adresa: Všeobecná ambulancia pre dospelých, M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:30 18:00  0.30 adm.práce a nahlásené návštevy u pacientov, 
  Utorok 07:00 12:30  adm.práce a návštevy u pacientov nahlásené 
  Streda 12:30 18:00  8.00 konz.pre DD Hestia,Bošániho 2,Bratislava,Lekárska posudková komisia pre pozvaných pacientov 12.30 každé 3 týždne. 
  Štvrtok 07:00 12:30  Adm.práce,návštevy nahlásených pacientov. 
  Piatok 07:00 12:30  adm.práce a návšteva u nahlásených pacientov. 
 • MUDr. Margita Kafková
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00   
  Utorok 07:30 13:00   
  Streda 13:00 18:00   
  Štvrtok 07:30 13:00  LPK každý 3.týž. 
  Piatok 07:30 12:30   
 • MUDr. Helena Maníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 12:30 18:00 
  Streda 07:00 13:00 
  Štvrtok 12:30 18:00 
  Piatok 07:00 13:00 
 • MUDr. Viera Sámelová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  07:00 13:00 
  Utorok 12:30 18:00 
  Streda 07:00 13:00 
  Štvrtok 12:30 18:00 
  Piatok 07:00 13:00 
 • MUDr. Michal Kovár
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDAMB s.r.o., Strečnianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  14:00 18:00  po 18:00 objednaní 
  Utorok 08:30 13:30  po 13:30 objednaní 
  Streda 08:30 13:30  po 13:30 objednaní 
  Štvrtok 08:30 13:30  po 13:30 objednaní 
  Piatok 08:30 13:30  po 13:30 objednaní 
 • MUDr. Mária Vilčeková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:30   
  Utorok 08:00 13:30   
  Streda 12:30 18:00   
  Štvrtok 10:00 13:30  LPK 12:00 - 14:00 
  Piatok 08:00 13:30   
 • MUDr. Oľga Preťová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:30   
  Utorok 07:30 12:30   
  Streda 08:00 13:00  08:00- 10:00 LPK každý tretí týždeň,v ostatnom čase administratívne práce 
  Štvrtok 13:00 18:00   
  Piatok 07:30 12:30   
 • MUDr. Pavol Búzek
  Adresa: Lekár všobecnej zdravotnej starostlivosti o dospelých, Strečnianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:00 15:30  07:30 - 10:30 Ambulancia, 10:30- 12:30 LPK, 13:30 - 15:30 Návštevy 
  Utorok 07:00 15:30  07:30 - 10:30 Ambulancia, 13:30 - 15:30 Návštevy 
  Streda 07:00 15:30  07:30 - 10:30 Ambulancia, 13:30 - 15:30 Návštevy 
  Štvrtok 09:30 18:00  09:30 - 11:30 Návštevy, 13:00 -18:00 Ambulancia 
  Piatok 07:00 15:30  07:30 - 10:30 Ambulancia, 13:30 - 15:30 Návštevy 
 • MUDr. Helena Okoličányová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00  17:00 - 18:00 Vyhradené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Utorok 08:00 13:00  12:00 - 13:00 Vyhradené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Streda 08:00 13:00  12:00 - 13:00 Vyhradené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
  Štvrtok 10:00 13:00   
  Piatok 08:00 13:00  12:00 - 13:00 Vyhradené ordinačné hodiny pre objednaných pacientov 
 • MUDr. Jana Omelková
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00   
  Utorok 08:00 13:30  13:00 - 13:30 Objednaní pacienti 
  Streda 08:00 13:00  10:30 - 13:00 LPK 
  Štvrtok 08:00 13:30  13:00 - 13:30 Objednaní pacienti 
  Piatok 08:00 13:30  13:00 - 13:30 Objednaní pacienti 
 • MUDr. Elena Kondášová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:30   
  Utorok 12:30 18:00   
  Streda 08:00 13:30   
  Štvrtok 08:00 13:30  10:00 - 12:00 Posudková komisia 
  Piatok 08:00 13:30   
 • MUDr. Alžbeta Tomašovitzová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Strečianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  12:00 18:00  17:30 - 18:00 Objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 13:00  12:30 - 13:00 Objednaní pacienti 
  Streda 07:00 13:00  12:30 - 13:00 Objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 13:00  11:00 - 13:00 LPK (predvolaní pacienti na komisiu s revíznym lekárom), 12:30- 13:00 Objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 13:00  12:30 - 13:00 Objednaní pacienti 
 • MUDr. Peter Kliment, CSc.
  Adresa: Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Strečnianska 13, 85105 Bratislava
  deň oddo
  Pondelok  13:30 16:00 
  Streda 07:15 11:00 
  Piatok 13:30 16:00 
 • MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - GEPAMED,s.r.o., Strečnianska 19, 85105 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:30  12,30-13,20 objednaní  
  Utorok 08:00 12:30  12,30-13,20 objednaní  
  Streda 13:00 17:00  17,00-18,00 objednaní  
  Štvrtok 08:00 12:30  12,30-13,20 objednaní  
  Piatok 08:00 12:30  12,30-13,20 objednaní  
 • MUDr. Oliver Dibák
  Adresa: Prevencia a zdravie s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Záporožská 12, 85101 Bratislava
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:15 14:30  po 12.30 objednaní pac 
  Utorok 07:15 14:30  po 12.30 objednaní pac 
  Streda 07:15 14:30  po 12.30 objednaní pac 
  Štvrtok 07:15 14:30  po 12.30 objednaní pac 
  Piatok 07:15 14:30  po 12.30 objednaní pac 

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.