späť na zoznam príznakov

Zrýchlený tep

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Zrýchlený tep
Zdroj foto: Getty images

Srdcovú činnosť nie je za normálnych okolností cítiť. Pri zvýšenej frekvencii srdca stúpa aj rýchlosť tepu. A za určitých okolností už citeľná je. Stúpa pri zvýšenej fyzickej, či psychickej námahe. Ale často krát za jej zvýšením treba hľadať aj ochorenie.


Zrýchlený tep alebo aj pulz je odborne nazvaný tachykardia. Ide o stav, kedy je zrýchlená srdcová činnosť a zvýšená tepová frekvencia.

Môže to byť prirodzené napríklad pri reakcii organizmu na veľkú fyzickú, psychickú alebo emocionálnu záťaž. Nemusí ísť o chorobný stav alebo symptóm poruchy v organizme.

Normálna tepová frekvencia je obvykle od 60 do 90 tepov za minútu, ale môže to byť individuálne. Napríklad u športovcov môže byť normálny tep oveľa nižší, často okolo 50 pulzov za minútu.

Srdcovú činnosť a tep si človek neuvedomuje, necíti ju. Ale pri vyšších frekvenciách, hlavne nad 100 za minútu, býva prítomné búšenie srdca, odborne palpitácie.

Hlavne je ho cítiť v prípade, kedy je srdcová činnosť okrem zrýchlenia aj nepravidelná. V takom prípade, je búšenie srdca prítomné aj pri nižších frekvenciách.

Srdcovo cievne ochorenia

O ochoreniach srdcovej činnosti teda o tachykardii hovoríme aj vtedy, ak sa elektrický signál šíri po srdci inak, ako je normálne. Môže ísť o zmenu jeho dráhy, alebo zmenu miesta v ktorom vzniká.

Poruchy rytmu v zmysle tachykardie delíme ďalej podľa toho, či vzniká v predsieni alebo v komore srdca. A následne aj podľa toho v akom mieste danej lokality je problém. Alebo podľa toho ako sa prejavuje. 

fonendoskop, lieky, EKG, kuliare
Pri stanovení diagnózy prichádza na rad vhodná liečba

Tie z predsiene sa odborne volajú aj nadkomorové, alebo supraventrikulárne. Sú menej závažné a nepredstavujú ohrozenie života. Sprevádzajú ich nepríjemné pocity, ako je búšenie.

Komorové inak aj ventrikulárne sú tie, kedy elektrický signál vzniká v srdcovej komore. Následkom toho je ich rýchla a nekontrolovaná činnosť.

vysoko závažné a priamo ohrozujú človeka na živote. Funkcia srdca ako pumpy je zlyhaná a krv v organizme neprúdi. Následkom čoho dochádza k bezvedomiu až ku smrti.

Predsieňových porúch poznáme viacero. Ako príklad uvádzam fibriláciu a flutter predsiení alebo atrio-ventrikulárna nodálna reentry tachykardia . Čo sú časté poruchy u ľudí liečených na ischemickú chorobu srdca.

Komorové sú komorová tachykardia a komorová fibrilácia. Srdce neplní svoju funkcie pumpy a krv nedostatočne prúdi cievami, čo má za následok nedokrvenie životne dôležitých orgánov.

Pri iných ochoreniach kardiovaskulárneho systému

Najčastejšie zrýchlený tep súvisí teda s ochoreniami kardiovaskulárneho systému. Dobrým príkladom je ateroskleróza. Tá má za následok mnoho chorôb aj mimo tento systém.

Ateroskleróza zasahuje tepny, konkrétne ich steny. Vplyvom metabolických porúch dochádza k ukladaniu lipidov do stien tepien.

Čím ich jednak narušujú a tiež spôsobujú zúženie priesvitu tepny. Prichádza k tvorbe krvných zrazenín, ktoré upchajú tepnu a znemožnia prúdiť krvi a vyživovať orgány.

Tak je to v prípade ischemickej choroby srdca, ale aj v prípade infarktu srdcového svalu (infarkt myokardu). Sprievodným príznakom býva zrýchlený tep.

Bolesťami na hrudníku, ťažkým dýchaním, úzkosťou a tiež zvýšenou tepovou frekvenciou, sa okrem infarktu myokardu, prejavuje aj pľúcna embólia. Ide o stav, kedy sa v pľúcnom arteriálnom riečišti vytvorí prekážka.

Najčastejšie nejaká krvná zrazenina a človek má problémy s dýchaním. V dôsledku toho sa zvýši práca srdca a tep.

tlakomer, fonendoskop,vysoký krvný tlak
Vysoký krvný tlak preťažuje srdce, treba ho liečiť

Pričom tento stav môže nastať aj v súčinnosti viacerých iných ochorení, ako je napríklad ateroskleróza, vysoký krvný tlak.

Pri tomto ochorení dochádza aj k preťažovaniu srdca, pričom sa zvýši aj tep. Človek môže cítiť svalovú slabosť a to najmä na končatinách, kde je problém dostať dostatok krvi.

Tiež viaceré srdcové vývojové vady môžu za zrýchlený tep. Napríklad taká koarktácia aorty. Ide o ochorenie spôsobujúce vrodené vývojové vady srdca a veľkých tepien. Dochádza k zúženiu aorty vystupujúcej zo srdca.

K zrýchlenému pulzu dochádzať aj v prípade nízkeho krvného tlaku. Je to fyziologická reakcia. Srdce sa snaží, zvýšenou prácou dopraviť krv do všetkých častí tela, ale hlavne do životne dôležitých orgánov ako je mozog.

Nízky krvný tlak m§že byť príčinou rôznych ochorení, ale aj ako následok krvácania. Ale sú ľudia, ktorí majú nižší krvný tlak za normálnych okolností.

TIP: o nízkom krvnom tlaku sa dočítate aj v magazínovom článku na Zdravotéke.

Ochrenie krvi

Môže byť súčasťou príznakov pre chudokrvnosť, čiže anémiu. Čo je stav, kedy je znížená hladina hemoglobínu v krvi, ktorý viaže na seba kyslík.

Dochádza aj k zníženiu počtu červených krviniek a tiež k rôznym zmenám v ich štruktúre a objeme. Ochorenie sa typicky prejavuje aj bledosťou, únavou, nadmernou spavosťou a rýchlym tepom aj v kľude.

Ostatné ochorenia

Okrem ochorení srdca sa zvýšená srdcová činnosť a tým pádom aj rýchly tep, prejavujú aj ochorenia iných systémov. Ako súčiniteľ pri zvyšovaní telesnej teploty je vždy prítomný aj zrýchlený tep, tak isto aj pri bolesti.

Pľúca a dýchací systém

Zrýchlený tep môže byť príznakom viacerých ochorení, či už ide napríklad o ochorenia pľúc a dýchacej sústavy. Sprievodný jav viacerých horúčkovitých a infekčných ochorení.

Pri laryngitíde čiže pri zápale hrtanu, môže byť zvýšená tepová frekvencia jedným z menej charakteristických prejavov a ide skôr o následok ako o príznak ochorenia.

V tomto prípade dochádza k tomuto stavu najmä v noci. Kedy človeka prenasledujú aj najväčšie dýchacie problémy a intenzívny kašeľ a tiež zvýšená teplota.

Zápal hrtanu môže byť akútny aj chronický a vo väčšine prípadov. Vzniká na podklade vírusovej infekcie.

Tráviaci systém

drevená figúrka sa drží za brucho, značí bolesť brucha
Problém v brušnej dutine zvýši frekvenciu tepu

Veľakrát sa prejavuje zrýchlenie tepu aj pri ochoreniach v rámci tráviacej sústavy. Napríklad pri peritonitíde, čo je zápal membrány v brušnej dutine. Vystiela a pokrýva orgány v brušnej dutine, napríklad črevá, žalúdok alebo pečeň.

Pri pankreatitíde, čo je zápal pankreasu, môže byť tep zrýchlený aj spolu s dýchaním. Človek trpí celkovou nevoľnosťou, dezorientáciou a pri závažných formách tohto zápalového ochorenia prichádza aj k poruchám vedomia.

Zrýchlenie tepu môže mať aj fyziologické príčiny, napríklad pokiaľ ide o zápal slepého čreva, kedy je zrýchlený tep spôsobený bolesťami, zápalom a horúčkou.

Ktoré sa objavujú pri tomto druhu postihnutia v rámci tráviacej sústavy. Podobne aj pri žlčníkových kameňoch.

Je to zrýchlenie na fyziologickom podklade z dôvodu celkového nekomfortu a nepohody organizmu. Prenasledujú tiež prudké kolikovité bolesti. Aj pod pravou lopatkou a človek aj rýchlejšie dýcha.

Nervový systém

Tachykardia nastáva aj pri viacerých ochoreniach nervového systému. Napríklad pri diabetickej neuropatii, ktorá postihuje nervy. 

A ide o ochorenie, ktoré je spojené s cukrovkou. Dochádza k postihnutiu funkcie a tiež aj štruktúry nervov a človek má problémy vnímania, svalovú slabosť a tiež môže pociťovať bolesti v končatinách.

Typicky sa tiež neuroaptia prejavuje na zrýchlenej srdcovej činnosti. Kedy sa zrýchli frekvencia tepu a práce srdca.

Metabolizmus a endokrinný systém 

Tiež niektoré ochorenia metabolického a endokrinného systému môžu byť sprevádzané zvýšením tepovej frekvencie. Typicky napríklad pri hypertyreóze.

Kedy dochádza k zvýšeniu hladiny hormónov v tele v dôsledku nadmernej produkcie hormónov štítnou žľazou. Ochorenie postihuje viac ženy. Pri celkovom zrýchlení metabolizmu na hormonálnej úrovni.

Prejavuje sa predovšetkým:

  • nadmerným zväčšením štítnej žľazy
  • nepokoj
  • nervozitou
  • búšením srdca
    infografika znázorňuje čo je pulz, aké sú jeho hodnoty, príčiny tachykardie a najčastejšie dostupné vyšetrenia
    Čo je pulz, aké sú jeho hodnoty, príčiny tachykardie a najčastejšie vyšetrenia pri nej

Aj po úrazoch

Rovnako je to aj v prípade úrazu, keď je príznak zrýchlený tep. Viaceré traumatické príčiny vo všeobecnosti spôsobia zvýšenie tepovej frekvencie.

Pri otrase mozgu, čo je v podstate úraz vyvolaný vonkajšími faktormi, môže prísť tiež k zrýchleniu tepu. Ale aj pri iných tupých úrazoch akejkoľvek časti tela.

Typické je zrýchlenie tepu pri krvácajúcich poraneniach. A to v dôsledku stresu, ale aj ako následok krvných strát. Hlavne v prípade ak sa jedná o krvácanie vyššej intenzity, so stratou väčšieho objemu krvi.

Zrýchlenie tepu je príznačné pre intoxikáciu. Čiže otravu organizmu, či už drogami, alkoholom alebo chemikáliami.

V každom prípade, dlhodobo zvýšený tep je určite veľmi dobrým dôvodom ku komplexnej lekárskej prehliadke. A to najmä vtedy, pokiaľ nie je zjavná príčina tohto stavu.

Zrýchlený tep v tehotenstve

tehotná žena leží, na bruchu má detskú topánočku
V tehotenstve je fyziologický, ale iba po určitú hodnotu

Veľa budúcich mamičiek má obavy zo zrýchleného tepu počas tehotenstva. Ale mali by si uvedomiť, že ich srdce musí pracovať viac. Pumpuje krv v cievach pre vlastnú potrebu, ale aj pre potrebu plodu.

Placenta musí byť stále prekrvovaná. Dodáva plodu dôležitý kyslík a výživné látky. Bez kvalitného prekrvenia placenty by mohlo prísť k vývojovým vadám plodu alebo k jeho úmrtiu.

Presná frekvencia je individuálna. Nie je sa čoho obávať, ak nie sú pridružené iné ťažkosti. Samozrejme, istejšie je odborné vyšetrenie.

Ak máte pochybnosti, tak gynekológ alebo praktický lekár vás vie odporučiť na odborné interné alebo kardiologické vyšetrenie.

Video o príčinách zrýchleného pulzu

Video o príčinách zrýchleného pulzu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s zrýchleným tepom

Zrýchlený tep patri medzi príznaky Kardiovaskulárneho a lymfatického systému
Ďalšie názvy: takychardia, zrýchlený pulz, zrýchlená srdcová frekvencia
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky? Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky...

Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť? Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť?

Hnačka sa v období tepla, a teda aj leta objavuje častejšie. Čo ju vyvoláva, aké má príznaky, riziká, ako sa jej účinne zbaviť? Stručné a prehľadné informácie nájdete v článku.

Naposledy aktualizované 14.06.2018


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
kolibrík - ján 04.04.2018 07:29

perikardiálny výpotok /cca 6dcl/- vysoká tepová frekvencia -chronický stav-viac ako 2 roky.

Čo mi pomohlo

Toto je iba moja osobná skúsenosť Vôbec tým nemám na mysli aby ste sa vyhýbali lekárom...! Mne zatiaĺ Nepomohlo nič. Hlavne mi pomohlo vyhýbanie sa lekárom- bohužiaĺ niekedy platí -keby sme ich nemali tak ich nepotrebujeme-presne ako právnikov..... treba však žiť - a samozrejme sa spoliehať na prírodu a zdravý rozum. Prajem Veľa zdravia.