Ambulancie všeobecného lekára - dospelí, Košice

 • MUDr. Mária Šlepkovská
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Rastislavova 45, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 12:00 16:00 
  Streda 07:30 12:30 
  Štvrtok 07:30 12:30 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Béreš Ján
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Rastislavova 45, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 12:00 16:00 
  Streda 07:30 12:30 
  Štvrtok 09:00 12:30 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Alena Škvarlová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Urbánkova 2, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 13:00 16:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Juraj Czikk
  Adresa: Všeobecná ambulancia MUDr. Czikk Juraj, Československej armády 18, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 12:30  13:30 - 15:00 iba objednaní za úhradu 
  Utorok 08:00 13:00  13:30 - 15:00 iba objednaní za úhradu 
  Streda 08:00 12:30  13:30 - 15:00 iba objednaní za úhradu 
  Štvrtok 12:30 17:00   
  Piatok 08:00 12:30  13:30 - 15:00 iba objednaní za úhradu 
 • MUDr. Nina Leščišinová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ZDRAVIE-Nina s.r.o., Cesta pod Hradovou 11, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 11:00  11:00-12:00 prednostné objednanie 
  Utorok 13:00 17:00  17:00-18:00 prednostné objednanie 
  Streda 07:30 12:00  12:00-13:00 prednostné objednanie 
  Štvrtok 07:30 11:00  11:00-12:00 prednostné objednanie 
  Piatok 07:30 12:00  12:00-13:00 prednostné objednanie 
 • MUDr. Jana Némethy, terapeut v oblasti naturálnej medicíny
  Adresa: Všeobecný lekár pre deti a dorast, Maršala Koneva 1, 04022 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:30   
  Utorok 08:00 12:30  poradňa 13:30 - 15:00 
  Streda 08:00 13:30   
  Štvrtok 12:00 17:00   
  Piatok 08:00 13:30   
 • MUDr. Amália Popovičová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára - Amimed s.r.o , Budapeštianska 34, 04013 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  13:00 18:00   
  Utorok 07:30 13:00   
  Streda 13:00 18:00   
  Štvrtok 07:30 13:00   
  Piatok 07:30 13:00  párny týždeň, v nepárny 13:00 - 18:00 
 • MUDr. Monika Bargerová
  Adresa: Všeobecný lekár pre dospelých, Masarykova 17, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 12:00 16:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Veronika Rajničová
  Adresa: RAVER s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hroncová č. 3, 04001 Košice
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30 
  Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30 
  Streda 07:30 12:00   
  Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30 
  Piatok 07:30 12:00   
 • MUDr. Valéria Vancáková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých a dorast, VV MED s.r.o., Urbánkova 2, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 13:30  12:00-12:30  prednostné ošetrenie  
  Utorok 07:30 13:30  12:00-12:30  12:30 do 13:30 
  Streda 12:00 17:00    16:00 do 17:00 
  Štvrtok 07:30 13:30  12:00-12:30  prednostné ošetrenie  
  Piatok 07:30 13:30  12:00-12:30  12:30 do 13:30 
 • MUDr. Petronela Vaňová
  Adresa: V-vital, s.r.o. - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Cesta pod Hradovou č.15, 04001 Košice
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:30 13:30  12:00-12:30 
  Utorok 12:00 17:00   
  Streda 07:30 13:30  12:00-12:30 
  Štvrtok 07:30 13:30  12:00-12:30 
  Piatok 07:30 13:30  12:00-12:30 
 • MUDr. Mária Lengyelová
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Československej armády 18, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 12:00 
 • MUDr. Patrícia Šimralová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára, Mlynská 26, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:00  12:00 - 13:00 objednaní pacienti 
  Utorok 07:30 12:00  12:00 - 13:00 objednaní pacienti 
  Streda 07:30 12:00  12:00 - 13:00 objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:30 10:00  10:00 - 12:00 LPK, 12:00 - 13:00 ordinácia 
  Piatok 07:30 12:00  12:00 - 13:00 objednaní pacienti 
 • MUDr. Diana Ganajová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - DIAGMED s.r.o., Mlynská 26, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 15:00 
  Utorok 08:00 13:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 13:00 
 • MUDr. Katarína Parimuchová-Jankovičová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Kastanea, s.r.o., Tr. SNP 1, 04011 Košice
  deň oddo prestávka
  Pondelok  08:00 13:30  12:00-12:30 
  Utorok 08:00 13:30  12:00-12:30 
  Streda 08:00 13:30  12:00-12:30 
  Štvrtok 13:00 16:00   
  Piatok 08:00 13:30  12:00-12:30 
 • MUDr. Adriana Trejbalová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, LECHMED s.r.o., Trieda SNP 1, 04011 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:30 
  Utorok 08:00 13:30 
  Streda 08:00 13:30 
  Štvrtok 08:00 13:30 
  Piatok 13:00 16:00 
 • MUDr. Katarína Straková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, interná a geriatrická amb. Ambene, s.r.o., Smetanova 2, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  08:00 13:00   
  Utorok 12:30 17:00  pre zamestnaných 
  Streda 08:00 13:00   
  Štvrtok 08:00 13:00  08,30-09,30posudk.komisia 
  Piatok 08:00 12:00   
 • MUDr. Eva Spurná
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - GP Doctor, Moyzesova 5, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 10:30 15:30 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 13:00 
 • MUDr. Alena Adamov
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Urbánkova 2, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:00 09:00 
  Utorok 14:00 16:00 
  Streda 07:00 09:00 
  Piatok 07:00 09:00 
 • MUDr. Vlasta Anďalová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ul. Lackova 12, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 11:00 16:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Zlata Antalová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Abovská 89, 04017 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 13:00    09:30 - 10:30 LPK 
  Utorok 07:30 12:30     
  Streda 07:30 12:30     
  Štvrtok 08:30 16:00  11:00-13:00   
  Piatok 07:30 12:30     
 • MUDr. Pavol Perlík
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Maršála Koneva 1, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 12:30  12:30 - 13:00 len objednaní pacienti 
  Utorok 07:30 12:30  12:30 - 13:00 len objednaní pacienti 
  Streda 07:30 12:30  12:30 - 13:00 len objednaní pacienti 
  Štvrtok 11:00 16:00  10:30 - 11:00 len objednaní pacienti 
  Piatok 07:30 12:30  12:30 - 13:00 len objednaní pacienti 
 • MUDr. Stella Čajková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Mäsiarska 27, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 11:00 16:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 11:00 
 • MUDr. Mária Kapasná
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Hlavná 116, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 12:00 17:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Stella Čajková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Mäsiarska 27, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 13:00 
  Utorok 11:00 16:00 
  Streda 08:00 13:00 
  Štvrtok 08:00 13:00 
  Piatok 08:00 11:00 
 • MUDr. Mária Szabariová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - AAAambulancia, s. r. o, Cesta pod Hradovou 13, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 12:30 
  Utorok 07:30 12:30 
  Streda 11:30 16:30 
  Štvrtok 07:30 12:30 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Jana Rajničova
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Hroncova 3, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:30 14:00  12:00-13:00   
  Utorok 07:30 14:00  12:00-13:00   
  Streda 07:30 12:00    podľa počtu pacientov 
  Štvrtok 07:30 14:00  12:00-13:00   
  Piatok 07:30 12:00    podľa počtu pacientov 
 • MUDr. Stanislava Bachledová
  Adresa: Všeobecný lekár MUDr. Stanislava Bachledová, Moyzesova 32, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:30 
  Utorok 08:00 12:30 
  Streda 11:00 16:30 
  Štvrtok 08:00 12:30 
  Piatok 08:00 12:30 
 • MUDr. Katarína Bačová
  Adresa: Všeobecný lekár MUDr. Katarína Bačová, Mäsiarska 27, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  11:30 17:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 07:30 13:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Monika Bargerová
  Adresa: Všeobecný lekár MUDr. Monika Bargerová, Komenského 37/A, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  13:30 16:00 
  Utorok 13:30 16:00 
  Štvrtok 07:30 12:00 
 • MUDr. Renáta Talánová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • MUDr. Štefan Tomajko
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • MUDr. Pavol Petróci
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • MUDr. Kristína Raganová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
  deň oddo prestávka poznámka
  Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
  Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • MUDr. Juraj Czikk
  Adresa: Praktický lekár pre dospelých, Mäsiarska 27, 04001 Košice
  deň oddo poznámka
  Pondelok  07:30 13:00   
  Utorok 07:30 13:00   
  Streda 13:00 17:00   
  Štvrtok 07:30 13:00  Od 11,00 do 13,00 posudková komisia 
  Piatok 07:30 12:00   
 • MUDr. Jana Rexová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice
  deň oddo prestávka
  Pondelok  07:30 16:00  12:00-12:30 
  Utorok 07:30 16:00  12:00-12:30 
  Streda 07:30 16:00  12:00-12:30 
  Štvrtok 07:30 16:00  12:00-12:30 
  Piatok 07:30 16:00  12:00-12:30 
 • MUDr. Ľubica Kmecová
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Jána Pavla II. č.5, 04023 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:00 
  Utorok 12:00 16:00 
  Streda 08:00 12:00 
  Štvrtok 08:00 12:00 
  Piatok 08:00 12:00 
 • MUDr. Martin Pohorenec
  Adresa: Všeobecná ambulancia pre dospelých, Trieda SNP 88, 04011 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 11:00 16:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 12:30 
 • MUDr. Iveta Štofaníková
  Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MED-OAS s. r. o., ČS armády 18, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:00 
  Utorok 07:30 13:00 
  Streda 12:00 16:00 
  Štvrtok 07:30 13:00 
  Piatok 07:30 13:00 
 • MUDr. Ľudmila Kačicová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Urbánkova 2, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:30 
  Utorok 12:00 18:00 
  Streda 07:30 13:30 
  Štvrtok 07:30 13:30 
  Piatok 07:30 13:30 
 • MUDr. Ľudmila Staššová
  Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Protifašistických bojovníkov 11, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  07:30 13:30 
  Utorok 12:00 18:00 
  Streda 07:30 13:30 
  Štvrtok 07:30 13:30 
  Piatok 07:30 13:30 
 • MUDr. Marianna Krupšová
  Adresa: GP-MED s.r.o. Ambulancia všeobecného a dorastového lekárstva, Krivá 23, 04001 Košice
  deň oddo
  Pondelok  08:00 12:30 
  Utorok 08:00 12:30 
  Streda 08:00 12:30 
  Štvrtok 13:00 16:30 
  Piatok 08:00 12:30 

Uvedené informácie majú len orientačný charakter. Pre aktuálne informácie, pozrite prosím oficiálnu stránku subjektu. Tento portál nezodpovedá za presnosť uvedených informácií.