späť na zoznam článkov

Ako dostať astmu pod kontrolu a zmierniť ju: V piatich bodoch?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Ako dostať astmu pod kontrolu a zmierniť ju: V piatich bodoch?
Zdroj foto: Getty images

Astma bronchiale je závažné ochorenie priedušiek, ktoré výrazne ovplyvňuje  kvalitu života pacienta. Ak chcete žiť plnohodnotnejšie, musíte ju mať pevne pod kontrolou. Ako na to?


Astma predstavuje celosvetový problém. Postihuje približne 300 000 ľudí, pričom hypotetické odhady na ďalších 5rokov toto číslo takmer zdvojnásobujú. Percentuálne ňou trpí 3 až 5% dospelých ľudí, a až 10% detí.

Stúpajúcu tendenciu výskytu astmy má do istej miery na svedomí aj stúpajúci počet ľudí zo slabších spoločenských vrstiev, a samozrejme casus socialis.
Podmienky na život u týchto skupín sú zároveň dokonalým faktorom vyvolávajúcim ochorenie, prípadne jeho spúšťačom.
Zároveň sa jedná o skupinu, u ktorej je astma veľmi zle kontrolovaná.
Edukácia strednej a vyššej vrstvy nie je problematická.

Dostaňte astmu pod kontrolu raz a navždy!

Aj napriek dostatočným vedomostiam o príčinách a rizikových faktoroch vzniku astmy, počet prípadov stúpa. Dôvodom sú práve už spomínané skupiny ľudí, ktorí o svoje zdravie buď nedbajú, nemajú také možnosti alebo patria do rizikovej skupiny pacientov.

Napriek hrozivým číslam v celosvetovom počte pacientov trpiacich astmou, došlo k výraznému nárastu poznatkov o tomto ochorení, k zmene pohľadu naň a v neposlednom rade k zefektívneniu liečby a krízovej intervencie.
Tento medicínsky pokrok dáva pacientom široké možnosti, ktorými je možné dostať astmu pod kontrolu a žiť plnohodnotný život s minimálnymi obmedzeniami.

Ako na to sa dočítate ďalej v článku.

Čo je astma, ako sa prejavuje, a čo ju spôsobuje?

Astma bronchiale, alebo tiež priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, konkrétne priedušiek. Ochorenie je spôsobené hyperaktivitou bronchiálneho stromu, čo má za následok zúženie priedušiek (bronchov), a zároveň nadprodukciu hlienu.
V konečnom dôsledku zúženie a súčasná obštrukcia dýchacích ciest spôsobujú ťažkosti s dýchaním.

Dôležité:
Astmatický záchvat sa prejavuje typicky pískavým zvukom pri výdychu, ktorému hovoríme stridor.
V prípade, že máte astmatický záchvat (pocit dýchavičnosti s ostatnými prejavmi) bez prítomnosti stridoru, a auskultačne (fonendoskopom) nie sú počuteľné patologické fenomény a ani dýchacie šelesty, hovoríme o tzv. tichom hrudníku.
„Tichý hrudník” predstavuje progresiu stavu a vážne riziko, kedy pacientovi bezprostredne hrozí smrť.

Typické prejavy astmatického záchvatu

Astmatický záchvat je postupná exacerbácia astmy, teda stav dýchavičnosti, ku ktorému dochádza vplyvom rôznych faktorov. Frekvencia záchvatov nie je u každého chorého rovnaká. U niekoho sa objavujú niekoľko krát do týždňa, u iného raz za mesiac.

Klasifikácia astmy podľa frekvencie symptómov:

 1. intermitentná forma astmy - prejavy ochorenia sú sporadické, a nie je narušená funkcia pľúc
 2. perzistujúca forma astmy - prejavy ochorenia sú časté, a je narušená funkcia pľúc

Tabuľka so základnou symptomatológiou astmy bronchiale:

Poruchy dýchania
 • dýchavičnosť (najhoršia býva počas noci a skoro ráno)
 • sípavé dýchanie
 • problém s výdychom 
 • expiračný stridor (pískavý zvuk pri výdychu)
 • záchvatový, dráždivý kašeľ
 • znížená saturácia kyslíkom (okysličenie) - modré sfarbenie kože a slizníc
Poruchy krvného obehu
 • tachykardia - zrýchlená činnosť srdca so subjektívnym pocitom búšenia (palpitácií)
 • bolesť na hrudníku (pichavého alebo tlakového charakteru)
 • arytmia - porucha srdcového rytmu, nepravidelná akcia so subjektívnym pocitom vynechávania srdca
Ostatná symptomatológia
 • výrazný psychomotorický nepokoj
 • vynútená poloha v sede/polosede s miernym predklonom - ortopnoe
 • nadmerné potenie - studené kropaje potu počas záchvatu
 • únava vyplývajúca s nevyspatia, alebo s namáhavého dýchania
 • nespavosť z dôvodu horšej tolerancie horizontálnej polohy počas spánku, či záchvatov počas noci a nadránom

 

Som rizikovým pacientom?

Okrem vyššie uvedenej skupiny ľudí existujú pacienti, u ktorých sa astma kontroluje o niečo ťažšie. V týchto prípadoch by mal byť pacient poučený nie len o ochorení, ale aj náhlych stavoch a možných následkoch s ním spojených.

Rizikový pacienti:

 • pacienti, ktorých v minulosti bolo nutné pre ťažkosti s dýchaním uspať, intubovať a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu
 • pacienti, ktorí v minulosti prekonali závažnú exacerbáciu astmy s nutnosťou hospitalizácie na JIS
 • pacienti, ktorí boli za posledný rok minimálne raz akútne hospitalizovaný v nemocnici
 • pacienti, ktorí boli za posledný rok opakovane liečený záchrannou zdravotnou službou pre neefektívnosť ich liečby
 • pacienti, ktorí užívajú nízku dávku kortikosteroidov
 • pacienti, ktorým museli byť opakovane zvyšované dávky liekov
 • pacienti, ktorí sú dependentní na užívanie liekov
 • pacienti, ktorí nemajú inhalačné kortikosteroidy
 • pacienti, ktorí sú nedisciplinovaný (neužívanie liečby, občasné užívanie liečby, psychiatrický pacienti - úzkosti, depresie) 

Negatívne faktory a činitele spôsobujúce prieduškovú astmu

S astmou bronchiale sa môžeme buď narodiť, alebo ju získavame v dospelosti. Vzniká u senzibilizovaného (precitliveného) jedinca vplyvom endogénnych a exogénnych činiteľov. Takémuto jedincovi hovoríme aj vnímavý jedinec.

Prečítajte si tiež magazínový článok: Peľová sezóna útočí

K procesu senzibilizácie dochádza počas vnútromaternicového vývoja, ale aj počas života. K jeho vzniku vedie vzájomná interakcia heterogénnej genetickej predispozície a okolitých vplyvov.

Faktory ovplyvňujúce vznik astmy:

 • genetická predispozícia
 • pôsobenie infekčných agens (vírusy, baktérie, plesne, parazity)
 • pobyt v prašnom prostredí (dlhodobý, opakovaný)
 • pravidelné vdychovanie výparov chemických látok (práca s dezinfekčnými a inými prchavými látkami)
 • vystavovanie sa alergénom 

Faktory ovplyvňujúce vznik záchvatu u astmatika:

 • nadmerná fyzická aktivita (zadýchanie sa po športovom výkone)
 • psychické rozrušenie, rozčúlenie, stres, silné emócie (záchvat podmienený zrýchleným dýchaním)
 • súčasne prebiehajúce ochorenie dýchacích ciest (vírusové, bakteriálne, plesňové, parazitárne)
 • studený vzduch (zimné obdobia, studený vietor, práca v mraziarňach)
 • vdychovanie výparov chemických látok (acetón v odlakovači, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky)
 • aktívne fajčenie, pobyt v zafajčenom prostredí
 • pobyt v prašnom prostredí (prach pri zametaní chodníka, zvýšená premávka vozidiel)
 • pobyt v prostredí s roztočmi, parazitmi, plesňami (staré domy, chaty)
 • pobyt v prostredí so zvieratami (zvieracie chlpy, paplóny z pier)
 • pele, trávy (časté vychádzky von počas peľovej sezóny, zlé protipeľové opatrenia)
 • konzumácia potravín podporujúcich uvoľnenie histamínu (zrejúce syry, mliečne výrobky, citrusy, víno)
 • niektoré konzervačné látky s obsahom síričitanov, metatasulfitov, tartrazínov (sušené ovocie, konzerva s rybami, krevetami)
 • užívanie niektorých liekov (nesteroidné antiflogistiká - ibalgin, aspirin, betablokátory - metoprolol) 

Manažment dobre kontrolovanej astmy bronchiale

Nie je to pravidlo, no väčšina pacientov so zle kontrolovanou astmou, si za svoj stav môže sama.
O ochorení vedia žalostne málo, k lekárovi zájdu až keď sa ich stav výrazne zhorší, neberú lieky, a už vonkoncom sa nevyhýbajú rizikovým faktorom.

Ak neviete ako na tom s vašim ochorením ste, môžete si urobiť krátky test kontroly astmy. Na to, aby bola vaša astma dobre kontrolovaná, potrebujete v prvom rade pevnú vôľu. Keď ju máte, stačí sa držať týchto piatich pravidiel a budete mať nad chorobou navrch.

Dôležité upozornenie:
Zle kontrolovaná, alebo nekontrolovaná astma môže byť príčinou vzniku spontánneho pneumotoraxu.
Zle kontrolovaná, alebo nekontrolovaná astma vedie k exacerbácii, zástave dýchania a krvného obehu!
Prečítajte si tiež: Pneumotorax 

1. Poznajte dokonale svoje ochorenie

Ak chcete byť pánom svojho zdravia, musíte dobre poznať svoj zdravotný stav. Vedomosť, že astma spôsobuje dusenie po vyfajčení cigarety, alebo počas peľovej sezóny nie je dostatočná. Každý jeden astmatik by mal vedieť viac ako len toto.

Obvodný lekár, či pneumonológ zväčša nemá čas, aby vám vysvetľoval celú patofyziológiu ochorenia v ambulancii. Z praxe vieme, že tie sú plné pacientov, a preto informácie, ktoré vám lekár poskytne sú len okrajové.

Edukáciu treba brať vážne, pretože je dôležité poznať riziká a následky, s ktorými sa môžete stretnúť.
Preštudovanie si knihy, alebo odborného materiálu s konkrétnou problematikou na internete nezaberie veľa času, a môže vám zachrániť život!

Pozri aj: Združenie astmatikov - zaujímavé informácie 

2. Nezabúdajte na pravidelné návštevy lekára a potrebné vyšetrenia

Okrem preventívnych lekárskych prehliadok by astmatici nemali zabúdať ani na kontroly pneumonológom, a taktiež na pravidelné podstúpenie  vyšetrenia pľúc. Frekventovanosť kontrol a vyšetrení je individuálna podľa stavu konkrétneho pacienta. Dátum tej nasledujúcej vždy určuje lekár na základe aktuálneho stavu a výsledkov.
Povinnosťou pacienta je to rešpektovať, a samozrejme v prípade zhoršenia stavu medzi jednotlivými kontrolami okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Za základné vyšetrenie považujeme spirometriu. Spirometria je vyšetrenie pľúc, na základe ktorého lekár zisťuje ich funkčnosť.

Spirometria je zameraná na:

 • vyšetrenie, resp. stanovenie saturácie arteriálnej krvi kyslíkom
 • vyšetrenie pľúcnej kapacity, teda objemu vzduchu, ktorý pľúca dokážu zadržať po nádychu
 • vyšetrenie množstva vzduchu prúdiace z pľúc pri výdychu

Okrem spirometrie podstupujú pacienti aj ďalšie vyšetrenia, ako napríklad fyzický záťažový test, celotelová pletyzmografiu, bronchodilatačné testy, či meranie kapacity plynovej difúzie pľúc

3. Nezanedbávajte predpísanú liečbu

Liečba astmy je na to, aby sa dodržiavala. Predpísané medikamenty sa užívajú buď pravidelne, alebo podľa potreby!
Farmakologická liečba obsahuje veľké množstvo antiastmatík.

Antiastmatiká sa delia na dve základne skupiny:

 1. lieky uvoľňujúce spazmus s krátkym polčasom - lieky rozťahujúce priedušky a zvyšujúce ich lúmen
 2. lieky proti zápalu s dlhým polčasom - zmierňujú zápal na sliznici priedušiek

Lieky uvoľňujúce spazmus - tzv. bronchodilatans, sa neužívajú pravidelne. Napriek tomu by ich mal mať každý astmatik neustále u seba. Patria sem beta - mimetiká a anticholinergiká. Zväčša sú vo forme sprejov (ventolin) alebo aj sirupov, či tabliet.
Užívajú sa v prípade astmatického záchvatu, kedy dochádza k zúženiu priedušiek. Vdýchnutím liečiva dochádza k ich opätovnému rozšíreniu a uľahčeniu dýchania. Neliečia zápal.

Medzi protizápalové lieky patria inhalačné, ale aj systémové kortikoidy (dexametazón), leukotriény (montelukast), kromóny (kromoglykát) a niektoré bronchodilatans s dlhodobým účinkom (theofylin).


Tieto lieky sa nazývajú aj kontrolórmi astmy, pretože na jednej strane liečia astmu, na druhej strane zabraňujú zúženiu priedušiek vyvolaných alergénmi. 

Pomôcť môže tiež biologická liečba

4. Vyhýbajte sa faktorom zhoršujúcim astmu

Rôzne endogénne a exogénne činitele vyvolávajúce a zhoršujúce astmu bronchiale už boli v článku popísané. Všetky tieto činitele pôsobia u vnímavého jedinca ako alergén.
Vyhýbanie sa týmto faktorom je v jej liečbe kľúčové. Dokonca sa považuje za nefarmakologickú liečbu astmy.

Čomu sa musí astmatik vyhýbať?

 • nadmernej fyzickej záťaži (maratón, beh do schodov)
 • psychickému rozrušeniu následkom silných emócií (stres, plač, záchvat smiechu)
 • zdroju možnej nákazy (chorý človek)
 • studenému vzduchu (dlhé prechádzky vo vetre v zimnom období)
 • vdychovaniu výparov chemických látok (odfarbovanie vlasov, čistenie chemickými a dráždivými prostriedkami - napr. Sifo)
 • fajčeniu ale aj pobytu v nadmerne zafajčenom prostredí (bary, krčmy, nočné podniky)
 • pobytu v prašnom prostredí (v centre miest so zvýšenou premávkou vozidiel)
 • pobytu v prostredí s roztočmi, parazitmi, plesňami (staré domy, chaty)
 • pobytu v prostredí so zvieratami (návšteva kamaráta, ktorý chová psi, mačky a zároveň vtáky)
 • peľom (mal by minimalizovať vychádzky počas peľovej sezóny, dodržiavať protipeľové opatrenia)
 • konzumácii potravín podporujúcich uvoľnenie histamínu (zrejúce syry, mliečne výrobky, citrusy, víno)
 • konzumácii niektorých konzervačných látok s obsahom síričitanov, metatasulfitov, tartrazínov (sušené ovocie)
 • užívaniu niektorých liekov (nesteroidné antiflogistiká - ibalgin, aspirin, betablokátory - metoprolol) 

5. Monitorujte svoj stav sami v pohodlí domova - selfmonitoring

Na monitorovanie aktuálneho stavu astmy sa používa prístroj zvaný výdychomer. Toto zariadenie meria hodnoty vrcholového expiračného prietoku. Je ukazovateľom rýchlosti vydýchnutia vzduchu z pľúc pacienta.

Má veľký význam v praxi, pretože chorému pomáha včas zachytiť obštrukciu dýchacích ciest, a tým aj skontrolovať účinnosť terapie.
Na zjednodušenie domáceho použitia laikom je výsledok farebne rozlíšený v troch základných farebných zónach.

 

Tabuľka s farebnými zónami výdychomera s popisom

Zóny Zelená zóna Žltá zóna Červená zóna
Stav
Dobre kontrolovaná astma Zle kontrolovaná astma Kritická astma
Prejavy
 • bez prejavov
 • dýchavičnosť
 • sipanie
 • expiračný stridor
 • kašeľ
 • poruchy spánku
 • únava
 • výrazná dýchavičnosť
 • výrazný stridor
 • cyanóza pier, tváre
 • ortopnoe
Aktivity
 • bez obmedzení
 • obmedzenie niektorých činností
 • výrazné obmedzenia
 • neschopnosť chodiť, rozprávať
 ! RIZIKO ZADUSENIA !
Liečba
 • bez nutnosti terapie
 • efektívna terapia
 • terapia bez efektu
 volaj 155

 

Ako používať výdychomer?

Domáce monitorovanie je veľmi jednoduché. Samotný prístroj sa podobá teplomeru so základnou stupnicou a pohyblivým ukazovateľom. Jeho použitie je podobné ako pri fúkaní do dregera.

Náustok (súčasť balenia prístroja) je nutné vsunúť do prístroja.

Ukazovateľ musí byť pred použitím vždy vo východiskovej polohe (poloha nula).
Vyšetrenie sa robí výhradne v stoji!


Pacient sa musí zhlboka nadýchnuť (plné pľúca) a vložiť si prístroj do úst. Ten perami obopne tak, aby nemohol unikať vzduch pomimo. Všetok vzduch z pľúc je potrebné maximálne vydýchnuť do prístroja.
Následne už je treba len odčítať výsledok na stupnici s farebnými zónami (tabuľka vyššie).

 

Ďalšie zaujímavé zdroje nájdete

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia? Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia?

Keď povieme liečba zápalu pľúc, väčšina si predstaví antibiotiká, lieky uľahčujúce dýchanie a lieky proti teplote. Zápal pľúc sa týmito farmakami síce lieči, ale iba jeho časť. Dôvodom...

Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc? Pomáha domáca liečba a bylinky na zápal pľúc?

Zápal pľúc je závažné ochorenie bez ohľadu na príčinu jeho vzniku. Jeho liečba by sa nemala podceňovať. V rámci prevencie a doplnenia terapie sú vhodnou alternatívou byliny a bylinné...

Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta? Chronická obštrukčná choroba. Ako ovplyvňuje kvalitu života pacienta?

Chronická obštrukčná choroba pľúc sa vyskytuje prevažne v staršej populácii. Je následkom dlhodobého pôsobenia určitého inzultu (cigaretový dym,  chemické látky), ktorý vedie k trvalému...

Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká Ako súvisí fajčenie a chronický zápal priedušiek? + Príznaky a riziká

Chronická obštrukčná choroba pľúc je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo svete a do roku 2020 sa presunie na tretiu priečku. Prečo je jej výskyt narastajúci je asi zrejmé....

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 30. 11. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 30. 11. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.