späť na zoznam článkov

Lymfodrenáž: Ako podporiť lymfatický systém? Na čo všetko slúži?

Autor: Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová
Lymfodrenáž: Ako podporiť lymfatický systém? Na čo všetko slúži?
Zdroj foto: Getty images

Lymfodrenáž je špecifická technika zameraná primárne na liečbu lymfatického systému. Pomáha zmierňovať opuchy, odvádzať odpadové látky, stimulovať látkovú výmenu a priaznivo vplýva na cievny systém. Čo všetko je dôležité vedieť o lymfatickom systéme a lymfodrenáži?


Čo je to lymfodrenáž a kde všade pomáha?

Lymfatický systém človeka

Lymfatický systém človeka zohráva dôležitú úlohu obranného štítu. Od narodenia vytvára a zdokonaľuje obranyschopnosť a odolnosť imunitného systému.

Po celý život sa v lymfatických orgánoch vytvárajú protilátky proti nebezpečným a škodlivým látkam. V minulosti bolo riečisko lymfatického systému prezývané ako „cievy s bielou krvou.“

Lymfatický systém je zložený z:

 • Lymfa (miazga)
 • Lymfatické uzliny
 • Lymfatické cievy
 • Lymfatické orgány

Lymfa

Lymfa je bezfarebná číra tekutina vznikajúca z tkaninového moku a filtráciou krvnej plazmy. Sú do nej filtrované bielkoviny, vitamíny rozpustné v tukoch, steroidné  hormóny a niektoré druhy kovov.

Hlavnou funkciou lymfy je zber, transport a odtok odpadových látok. Dôležitou funkciou je jej filtrácia a čistenie v lymfatických uzlinách.

Pohyb lymfy je zabezpečený vďaka pohybom hladkej svaloviny ciev, kontrakcii okolitého svalstva, dýchacím pohybmi, peristaltikou čriev a nasávacím tlakom pravej predsiene srdca.

Denne sa v obehu človeka vymenia 2 litre lymfatickej tekutiny.

Lymfatické uzliny

V lymfatickom riečisku sú špecificky uložené uzliny. Sú lokalizované najmä v miestach, kde steká lymfa z určitej časti tela. Do uzliny prichádzajú prívodné lymfatické cievy a z uzliny vychádzajú odvodné lymfatické cievy.

Hlavnou funkciou uzlín je filtrácia a čistenie lymfy. Sú prezývané ako biologické filtre, ktoré filtrujú baktérie, viry, plesne a iné škodlivé odpadové látky. Lymfa prechádzajúca uzlinami sa teda vyčistí.

Lymfatické cievy

Lymfatické kapiláry sa spojujú a vytvárajú cievy. Obsahujú špecifické chlopne, ktoré bránia spätnému toku lymfy v tele. Ich úlohou je sprostredkovanie toku lymfy do lymfatických uzlín a orgánov. Sú rozložené takmer po celom tele človeka a pripomínajú riečisko.

Lymfatické orgány

Lymfatické orgány sú podlá funkcie delené na primárne a sekundárne. Primárnym orgánom je červená kostná dreň a týmus.

Červená kostná deň je zodpovedná za tvorbu T-lymfocytov a B-lymfocytov, ktorých úlohou je obrana organizmu (imunitné bunky).

Týmus hrá rolu najmä od narodenia po koniec puberty, pričom v ňom dozrievajú lymfocyty a sú diferencované na konkrétne T-lymfocyty. Pomáha rozpoznávať škodlivé a telu cudzie látky. Po ukončení puberty sa mení na špecifickú väzivovú štruktúru.

Imunitný systém
Imunitný a lymfatický systém človeka. (Immune system - imunitný systém, Thymus - týmus, Liver - pečeň, Lymph nodes - lymfatické uzliny, Appendix - červovitý výbežok, Tonsil - mandľa, Red bone marrow - červená kostná dreň, Spleen - slezina, Peyer´s patches - peyerove plaky) Zdroj foto: Getty Images

Sekundárnym orgánom je slezina a lymfatické uzliny.

Medzi základnú funkciu sleziny patrí filtrácia a čistenie krvi. Dochádza v nej k zániku starých erytrocytov (červených krviniek). Ďalšou funkciou je produkcia bielych krviniek. Sú tu vytvárané lymfocyty a špecifikované na rôzne typy.

Funkcie lymfatického systému:

 • Tvorba lymfocytov (imunitných buniek)
 • Zvyšovanie obranyschopnosti organizmu
 • Rozpoznávanie škodlivých látok
 • Filtrácia škodlivých a odpadových látok
 • Filtrácia a čistenie krvi

Lymfedém

Lymfedém resp. lymfatický opuch vzniká v prípade, keď nie sú produkty metabolizmu dostatočne odvedené lymfatickým systémom.

Jedná sa o patologický jav v dôsledku nedostatočnosti lymfatického systému. Dochádza k hromadeniu lymfy a jej nedostatočným odvodom.

Opuch sa môže objaviť na ktoromkoľvek segmente tela, no najčastejšie postihuje horné a dolné končatiny.

Kvôli nadmernému hromadeniu bielkovín resp. lymfy dochádza v tele k zápalovému procesu. Množia sa kolagénové vlákna, čo vedie k fibróze kože a podkožia, a tým pádom k zníženiu hybnosti končatiny.

Medzi najčastejšie príznaky lymfedému patrí viditeľný opuch, pocit ťažkých nôh, tlaku pod kožou, znecitlivenie postihnutej oblasti  a problém s ohýbaním končatín v kĺboch.

Lymfedém je podľa etiológie delený na primárny a sekundárny. 

Primárny lymfedém vzniká v dôsledku vrodenej choroby (aplazia, hypoplazia ciev a iné). Zo začiatku sa prejavuje v dolných končatinách a šíri sa smerom k srdcu.

Väčšinou sa rozvíja v období puberty, no môže vznikať aj v období tehotenstva, infekcie alebo  úrazu, kedy lymfatický systém nie je schopný zvládať zvýšenú záťaž.

Sekundárny lymfedém môže vznikať v dôsledku poškodenia lymfatického systému a vyskytuje sa v akomkoľvek veku. Príčinou poranenia sú najmä úrazy, nádory, operácie, obezita, zápaly, imobilizácia končatín a iné.

V rámci diagnostiky a terapie lymfatických problémov je nutná konzultácia s lekárom, ktorý určí príčinu vzniku a zvolí postup liečby.

Vhodná je podrobná anamnéza, vyšetrenie aspekciou i palpáciou a výstup z cievneho a kardiálneho vyšetrenia a lymfoscintigrafie.

Cieľom liečby je zlepšenie kvality života pacienta, zmiernenie bolesti, zredukovanie opuchu, podpora aktivácie lymfatického systému a prevencia možných komplikácii.

Lymfedém
Lymfedém (Lymphedema - lymfedém/opuch, Disrupted flow - narušený tok, Lymph node - lymfatická uzlina). Zdroj foto: Getty images

Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je špeciálna terapeutická technika zameraná na podporu lymfatického a cievneho systému.

Jedná sa o špecifickú masáž mäkkých štruktúr tela, ktorá zvyšuje transport a odtok lymfy.

V minulosti bola táto metóda najmä využívaná pri poruchách imunity a liečbe zväčšených lymfatických uzlín. Jednalo sa o vývin metódy spočívajúci v rytmických jemných pohyboch s cieľom stimulácie odtoku lymfy.

Lymfodrenážne účinky:

 • Podpora látkovej výmeny
 • Zvýšenie prekrvenia
 • Podpora odtoku odpadových látok
 • Zvýšenie obranyschopnosti
 • Zvýšená regenerácia tkanív

Indikácie lymfodrenáže

 • Tromboflebitída
 • Kŕčové žily v nižšom štádiu
 • Rôzne druhy opuchov
 • Kožné nezápalové ochorenia
 • Poruchy prekrvenia
 • Celulitída
 • Bolesti hlavy a migréna
 • Obezita
 • Redukcia hmotnosti (chudnutie)
 • Kĺbové ochorenia - artróza
 • Zápcha
 • Gynekologické obtiaže (bolestivá menštruácia, steriltia)
 • Oslabený imunitný systém
 • Artritída (dna)
 • Jazvy po operáciách
 • Poúrazové stavy
 • Pooperačné stavy v ortopédii
 • Regenerácia organizmu
 • Pomoc pri rýchlejšej regenerácii tela

Konktraindikácie lymfodrenáže

 • Onkologické ochorenia
 • Zápalové kožné ochorenia
 • Vážne srdečné choroby
 • Pľúcne ochorenia (astma, bronchitída)
 • Ochorenia pečene, srdca, obličiek
 • Vysoký krvný tlak
 • Prítomnosť infekcie a zápalu v tele
 • Poruchy látkovej premeny
 • Zvýšená činnosť štítnej žľazy
 • Neurologické ochorenia (CMP, epilepsia)

Manuálna lymfodrenáž

Manuálna (ručná) lymfodrenáž je manuálna technika tvorená špeciálnymi hmatni určitého tlaku a smeru, ktoré vedú k rozprúdeniu toku lymfy.

Jednotlivé hmaty využívajú anatomické rozloženie uzlín lymfatického systému. Tlak masírujúcich prstov by nemal prevýšiť tlak 40mm Hg. Pacient pociťuje túto techniku ako jemnú bezbolestnú masáž.

Následne po masáži je odporúčané nevstávať príliš prudko, aby sa pacientovu nezatočila hlava. Je možná mierna bolesť hlavy, ktorá po chvíli ustúpi.

Silná trvajúca bolesť hlavy po terapii môže byť signálom pre nesprávne odvedenú lymfodrenáž, no i signál pre potencionálny problém tele. V takomto prípade je potrebná konzultácia s odborníkom.

Potrebné je dodržať v daný deň kľudový režim a dbať na dostatočný pitný režim čistej vody.

Lymfodrenáž pôsobí močopudne a telo sa zbavuje škodlivých látok i prebytočnej vody. Niekto môže byť po masáži unavený, a niekto naopak plný energie. Účinok terapie je individuálny.

Pre aplikovanie manuálnej lymfodrenáže je potrebný rozsiahly terapeutický kurz a následná prax v obore. Táto technika je jednou z najvyhľadávanejších masáži u žien kvôli jej anti-celulitídnym účinkom.

Manuálna ručná lymfodrenáž
Manuálna ručná lymfodrenáž. Zdroj foto: Getty images

Prístrojová lymfodrenáž

Prístrojová lymfodrenáž je prezývaná aj ako presoterapia/tlakoterapia.

Známa je i pod pojmom lymfatické nohavice.

Jedná sa o liečebný postup, ktorý imituje manuálnu lymfodrenáž pomocou masáže v špeciálnom nafukovacom návleku. Návleky obsahujú niekoľko vzduchových komôr, ktoré sa v záväznosti na sebe nafukujú a vyfukujú.

Vytvárajú sa vzduchové(tlakové) vlny. Najčastejšie je využívaný tlak medzi 20 -40 mm Hg. Pri terapii dochádza k stimulácii transportu a odtoku lymfy pacienta.

Najviac využívané sú lymfatické nohavice na dolné končatiny a ručné návleky na horné končatiny.

Prístrojová lymfodrenáž je taktiež vhodnou prevenciou žilových zápalov, urýchľuje regeneráciu po fyzickej záťaži, využíva sa v rehabilitácii po úrazoch a operáciách, zlepšuje prietok krvi tkanivom, napomáha odstraňovať napätie v končatinách a pocity únavy.

Výhodou je presné nastavenie tlaku a programu, ktorý pacientovi vyhovuje. Nevýhodou je nemožnosť lokálneho sa zamerania na viac problematickú časť tela.

Prístrojová lymfodrenáž trvá 20 45 minút, pričom sa odporúča približne 10 opakovaní.

Prístrojová lymfodrenáž
Prístrojová lymfodrenáž. Zdroj foto: Getty images

5 tipov, ako spoznáte kvalitnú lymfodrenáž:

 • Terapeut sa oboznámil s Vašim zdravotným stavom
 • Prvotným krokom je uvoľnenie lymfatických uzlín
 • Nie je použitý žiaden olej alebo emulzia
 • Lymfodrenáž nebolí a nevyvoláva nepríjemné pocity
 • Poučenie o následnom režime po konci terapie

Lymfatický kinesiotaping

Kinesiotaping je terapeutická metóda využívajúca liečebného účinku špeciálnych pások aplikovaných na kožu pacienta. Účinok spočíva v pôsobení na mäkké štruktúry tela vzhľadom na ťah a smer nalepenia kinesio-tapu.

Lymfatický kinesiotaping je také nalepenie tapu, ktoré pôsobí priaznivo na lymfatický a cievny systém. Lymfatické cievy sa pomocou lymfo-tapingu otvárajú a spriechodňujú tok lymfy. Uloženie pások pripomína tvar riečiska.

Táto technika je využívaná lokálne na problematické opuchnuté časti tela, obzvlášť po úrazových a operačných stavoch či terapiách jazvy a varixov (krčových žíl).

Lymfo-taping býva často kombinovaný s komplexnou lymfodrenážnou technikou, ako je manuálna či prístrojová lymfodrenáž alebo pohybová cievna terapia.

Lymfotaping
Lymfotaping. Zdroj foto: Getty images

Kompresné bandáže

Kompresívna bandáž je najdostupnejšou a nepostrádateľnou súčasťou terapie lymfatického a cievneho systému. Vonkajšia kompresia vytvára bariéru k šíreniu opuchu a zároveň podporuje drenáž lymfy.

Pri správne zvolenej bandáži dochádza k lepšej látkovej výmene a odplavovaniu mediátorov zápalu.

Ide o druh liečby pomocou elastických obväzov, kompresívnych pančúch alebo prístrojovej kompresie, ktorými sa nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy, obmedzuje sa preplňovanie povrchových žíl a zrýchľuje žilový prietok.

Krátkodobo po operácii sa využívajú najmä kompresné obväzy.

Na dlhodobé prevenčné nosenie sa využíva špeciálne kompresné prádlo ktoré sa môže nosiť pod bežným oblečením – kompresné pančuchy, nadkolienky, podkolienky, rukávy na horné končatiny a podobne.

Cievna kinezioterapia

Základom podpory cievneho a lymfatického systému je pohybová terapia. Využíva sa metóda cievnej gymnastiky obsahujúca jednoduché opakujúce sa cviky. Dochádza k opakovaným svalovým kontrakciám a uvoľneniam.

Cieľom je podpora svalovej pumpy a toku krvi i lymfy z končatín. Cievna gymnastika je kombinovaná s uvedomelým dýchaním a respiračnými pohybmi.

Využívaná je i hydrokinezioterapia – aktívne cvičenie vo vodnom prostredí s využitím hydrostatického tlaku a vztlaku vody, ktorá pôsobí ako bandáž.

Efekt cvičenia vo vode predstavuje lepšiu tonizáciu cievneho systému, zníženie účinku gravitácie a zvýšenie práce svalov proti vodnému odporu, čím je podporený návrat krvi z periférnych oblastí tela k srdcu.

Je potrebné dbať na pomalé prevedenie cvikov bez švihu. Pohyb vo vode pacientovi navodzuje príjemný pocit odľahčenia a voľnosti po fyzickej i psychickej stránke.

Domáce tipy na rozprúdenie lymfy

Prvým typom je pravidelná vychádzková chôdza, pri ktorej sa aktivuje celý pohybový aparát a sú stimulované lymfatické uzliny v podkolenných a lakťových jamkách.

Beh je doporučený iba v kvalitnej mäkkej obuvi a na mäkkej bežiacej ploche, nakoľko tvrdé nárazy môžu nepriaznivo vplývať na cievny systém.

Pravidelné cvičenie je pre udržanie lymfatického systému potrebné.

Na rozprúdenie lymfy sú vhodné pomalšie preťahovacie cviky s viacerými opakovaniami resp. kontrakciami a relaxáciami. Vhodné sú i pozície, kedy sú dolné končatiny vyššie ako zbytok tela.

Domáca metóda suchého kartáčovania pokožky je vhodná ako príjemná auto-masáž, rozprúdenie lymfy a zároveň odstránenie odumretých kožných buniek.

Pre pozitívny účinok na lymfatický systém je však nutné poznať zásady, vhodné pohyby a smer suchého kartáča (základom je jemný tlak od periférie smerom k stredu tela).

Domácou metódou je i striedanie teplej a studenej vody v sprche. Pôsobením horkej vody sa cievy rozťahujú a naopak pôsobením studenej vody sa sťahujú.

Týmto spôsobom sa hladká svalovina steny ciev trénuje posilňuje a stimuluje tok lymfy. Pri kardiovaskulárnych ochoreniach nie je táto metóda doporučená.

Maderoterapia je aktuálne využívanou manuálnou metódou pochádzajúcou z Kolumbie. Jedná sa o modernú masážnu techniku prírodnými drevenými valčekmi, ktoré uvoľňujú najmä svalové a iné mäkké štruktúry tela.

Pohybom valčekov smerom k stredu tela stimulujú prietok lymfatického i žilného systému. Pre aplikovanie maderoterapie na pacientoch je potrebné absolvovať odborný masérsky kurz.

 

Zdroje

 • solen.cz - Co lze očekávat od lymfodrenáží, MUDr. Jana Štrinclová
 • ncbi.nlm.nih.gov - Systematic Review of Efficacy for Manual Lymphatic Drainage Techniques, J Man Manip Ther
 • theses.cz - Léčebný význam manuální lymfodrenáže při lymfedému končetin. Eva Votrubová, Mgr. Petra Placatková

Naposledy aktualizované 01.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová

Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová

Absolvovala som bakalárske štúdium fyzioterapie na fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe. Nadviazala som a absolvovala magisterské štúdium fyzioterapie na fakulte zdravotníctva TnUAD. Aktuálne sa venujem PhDr. rigoróznemu konaniu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Počas štúdií som pracovala na pozícii fyzioterapeuta v rehabilitačnej klinike spoločnosti Vamed Mediterra v Prahe a následne ako fyzioterapeut v Krajskej nemocnici v Liberci na oddelení neurológie. Počas výkonu zamestnania som bola súčasťou zdravotníckeho tímu na oddelení Covid19. Najviac sa zaujímam o pohybový aparát človeka, rehabilitáciu, fyzioterapiu v gynekológii a prírodnú medicínu. K mojim hobby patrí cvičenie, beh, písanie a spravovanie sociálnych sietí

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.