späť na zoznam článkov

Je tvrdenie o prekyslení pravda alebo nezmysel? Nedajte sa nachytať

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Je tvrdenie o prekyslení pravda alebo nezmysel? Nedajte sa nachytať
Zdroj foto: Getty images

Ako na prekyslenie organizmu? S rozumom! 


Prekyslenie?!
Na internete sú uvedené tvrdenia, že je príčinou menej závažných, ale aj tých najzávažnejších ochorení.
Ohľadom tejto témy koluje množstvo informácií, ktoré nie sú vedecky overené.
Vedú čitateľa viac od pravdy, ako k nej. 

Pýtate sa: 

Mám prekyslený organizmus = mám kyslé prostredie v organizme? 
Ide o zdravotné riziko? 
Pomôže mi pri prekyslení sóda bikarbóna? 
Treba sa ho obávať? 
Kyslá či zásaditá strava - kto sa v tom má vyznať? A má to vôbec význam - poznať pH všetkého čo zjem?
Aký názor si mám na prekyslenie urobiť?

Alebo...

Ako na prekyslenie organizmu? 

Odpoveď znie:

S rozumom!

Verte, že niektoré telesné tekutiny musia byť jednoducho kyslé.

Ak by tomu tak nebolo, značilo by to problém. A mať prekyslený celý organizmus, tak ako to uvádzajú niektorí, nečítame tieto riadky.

Nenechajme mýtus o prekyslení organizmu riadiť naše životy. Zbytočné dávkovanie sa sódou bikarbónou môže skôr uškodiť.

Ľudský organizmus má na zmeny pH svoje kompenzačné mechanizmy. Každá chemická látka v tele má svoj význam.

Pokúsim sa, stručne podať najdôležitejšie informácie o vnútornom prostredí a acidobázickej rovnováhe. Potom bude aj pre vás jednoduchšie zaradiť pojem prekyslenia organizmu na správne miesto.

 

Vnútorné prostredie - náročný základ

Pokladám za potrebné, napísať k tejto téme niečo ohľadom vnútorného prostredia.

Je to prostredie organizmu, ktoré je tvorené vodným roztokom z organických a anorganických látok.

Množstvo tohto roztoku je závislé na viacerých faktoroch. Medzi tie patrí napríklad vek a pohlavie.

Celková telesná voda tvorí približne 60 % hmotnosti (mladý muž). V tele ju môžeme nájsť v priestore medzi bunkami a v bunkách (extracelulárne a intracelulárne).

 

Celková telesná voda

 • intracelulárna je voda obsiahnutá v bunkách, čo predstavuje približne 40 % telesnej hmotnosti, ⅔ celkovej telesnej vody
 • extracelulárna je mimobunková voda, a tá predstavuje 20 % telesnej hmotnosti
  • tkanivový mok (intersticiálna tekutina) je približne 75% mimobunkovej tekutiny (15 % telesnej hmotnosti), obklopuje bunky a orgány
  • plazma (intravaskulárna tekutina) je v cievach krvného obehu, predstavuje 25 % mimobunkovej tekutiny (5 % telesnej hmotnosti)

 

Tabuľka uvádza - rozloženie telesnej vody v organizme v závislosti na veku v % telesnej hmotnosti

Vek Celková telesná voda Extracelulárna tekutina Intraceluárna tekutina
novorodenec  79,0  44,0 35,0
1 - 3 mesiace  72,0 32,0 40,0
2 - 3 roky  63,5 26,7 36,8
3 - 5 rokov  62,0 21,0 41,0
5 - 10 rokov  61,5 22,0 39,5
10  -16 rokov  58,0 19,0 39,0
20 - 30 rokov  51,0 - 58,0 17,0 - 19,0 34,0 - 39,0
40 - 50 rokov  47,0 - 54,0 15,5 - 18,0 31,5 - 36,0
60 - 70 rokov 47,0 - 49,0 15,5 - 16,0 31,5 - 33,0
nad 80 rokov 48,0 16,0 32,0

 

Homeostáza

Je udržovanie vnútorného prostredia v pre život potrebných hodnotách.

Vonkajšie prostredie, v ktorom sa náš organizmus nachádza, je odlišné od vnútorného prostredia. Tieto dve prostredia medzi sebou neustále komunikujú a vymieňajú si energiu a informácie. Napriek tejto otvorenej komunikácii si je telo schopné zachovať stálosť vnútorného prostredia.

Ako prvý sa myšlienkou zachovania si stálosti vnútorného prostredia (milieu intérieur) zaoberal francúzsky vedec Claude Bernard (1813 - 1878). Tvrdil, že jeho stála hodnota je dôležitá pre život.

Termín homeostáza navrhol v roku 1932 americký fyziológ Walter Bradford Cannon (1871-1945).

Zachovanie homeostázy, navzdor všetkým vonkajším vplyvom, je proces nazývaný homeostatický regulačný systém.

Ten je definovaný, ako súbor vzájomne funkčne prepojených buniek a tkanív, ktoré spolupracujú na udržaní fyzikálnej alebo chemickej veličiny v úzkom rozmedzí. Medzi tieto veličiny sa zahŕňa napríklad telesná teplota, krvný tlak, hladina glukózy v krvi, pH.

Regulačné systémy sú v ľudskom organizme zastúpené v hojnom množstve, vzájomne na seba nadväzujú a sú prepojené. Regulácia prebieha na úrovni nervového systému, hormonálneho systému a na systéme spätnej väzby.

 

Acidobázická rovnováha - bludisko, v ktorom sa nedajte nachytať

Z chémie si pamätáme, že hodnoty pH sa pohybujú od 1 do 14.

 

Tabuľka uvádza pH kyslého, neutrálneho a zásaditého prostredia

Kyslé pH Neutrálne pH Zásadité pH
1 - 6,99 = 7 7,01 - 14

 

Acidobázická rovnováha je rovnováhou medzi tvorbou - neutralizovaním kyselín a zásad v organizme.

Všetky metabolické činnosti organizmu sú možné len v určitom úzkom rozsahu pH.

V organizme vznikajú neustále produkty metabolizmu, ktoré majú prevažne kyslý charakter. Za 24 hodín sa vytvára približne 12 000 mmol/ l vodíkových iónov. H+ ióny v mimobunkovej tekutine tvoria približne pH 7,40 čo predstavuje hodnotu 40 nmol/l H+.

Telo ich podľa hodnoty z tela odstraňuje. Udržuje takzvanú izohydriu.

 

V danej tabuľke je vidieť vzťah koncentrácie H+ s hodnotou pH

Koncentrácia H+ pH
20  7,70
30  7,52
40  7,40
50  7,30
60  7,22

 

Dostávame sa k hodnote pH v organizme, ktorá je potrebná k prežitiu organizmu.

Krv, krvná plazma má pH udržiavané v úzkom rozmedzí, čo predstavuje hodnotu pH od 7,35 do 7,45.

Pokles pH pod 7,35 je acidóza
a
vzostup pH nad 7,45 sa nazýva alkalóza.

Acidóza ani nie je stav, kedy pH tekutiny je kyslé, len sa presúva smerom ku kyslému.

Krátkodobý stav, ktorý je ešte zlučiteľný so životom je v rozsahu 6,8 - 7,8 pH. Ak by sa hodnoty pH aj naďalej pohybovali od týchto hodnôt nasledovala by smrť organizmu.

 

Spôsob regulácie pH v organizme

V tele ako produkt metabolizmu vznikajú kyseliny. Sú to napríklad kyselina sírová, chlorovodíková, mliečna, mastné kyseliny, kyselina acetónová a fosforečná.

Naše telo je vybavené mechanizmami, ktoré sú schopné regulovať pH.

Prvý je chemický a druhý fyziologický.

 

1. Ako prvé nastupujú chemické nárazníkové tlmivé systémy - pufre. Zasahujú okamžite.

Tie buď zvyšujú alebo znižujú pH, tým, že buď viažu alebo uvoľňujú H+. Najvýznamnejšie pufrovacie systémy sú bikarbonátový systém, hemoglobínový pufrovací systém, proteíny.

 

2. Druhou voľbou sú fyziologické, a tu sa uplatňujú dýchací a vylučovací systém.

Dýchací systém (respiračný) za pomoci dýchania (ventilácie) buď vo zvýšenej miere alebo v zníženej odstraňuje CO2 z krvi. Tento proces nastupuje v minútach. Produktom bunkového metabolizmu je CO2 (parciálny tlak CO2 - pCO2 je v rovnováhe s H+).

Vylučovací systém pomocou obličiek. Reguluje hladinu pH a jeho nástup je v hodinách až desiatkach hodín. Ak hladina H+ v krvnej plazme rastie, obličky pristúpia k jeho zvýšenému vylučovaniu v moči.

V prípade jeho poklesu, naopak, bráni vylučovaniu a spätne ho resorbuje. Takisto, aj hladina bikarbonátu je regulovaná obličkami.

 

3. významný vplyv na udržiavaní pH majú i pečeň a srdce.

 

Možností vyšetrenia acidobázickej rovnováhy

O stave acidobázickej rovnováhy (ABR) nám môže niečo povedať vyšetrenie ABR, ASTRUP.

Vyšetruje sa krv z artérií (okysličená krv) odobratá z arteria radialis alebo femoralis, krv z drobných ciev (kapilárna krv z bruška prstu). Následne vyšetrenie, ktoré dopomáha k vytvoreniu obrazu o stave ABR je rovnováha iontov (Anion gap). Okrem týchto existujú aj iné parametre na posúdenie stavu ABR.

 

Poruchy acidobázickej rovnováhy

 • acidóza je pokles pH
 • alkalóza je vzostup pH

Pre úplnosť informácií uvádzame základné poruchy ABR:

 1. Respiračná acidóza, ktorej príčiny sú napríklad: zápal pľúc (pneumónia), cystická fibróza, pľúcny emfyzém, prekážka v dýchacích cestách (obštrukcia), astmatický záchvat, poruchy CNS (centrálny nervový systém), otravy opiátmi
 2. Respiračná alkalóza, ktorej príčiny sú napríklad: hyperventilácia (psychicky navodená alebo vo vysokej nadmorskej výške), poranenia CNS, otrava salicilátmi (Aspirin, ktorý sa podáva pri horúčkach)
 3. Metabolická acidóza vzniká pri hypoxii, pri ťažkých hnačkách, syndróm krátkeho čreva, ketoacidóza pri cukrovke, otrava alkoholom
 4. Metabolická alkalóza vzniká pri dlhodobom vracaní, pri nízkej hodnote bielkovín v krvi (ochorenia pečene a obličiek), hyperaldosterizme

 

V tele máme rôzne telesné tekutiny a tie majú svoje pH, kyslosť či zásaditosť

V našom organizme sa nachádzajú tekutiny s rôznym pH. Každá hodnota pre daný prípad má svoje opodstatnenie.

Mali by sme si uvedomiť, že akoukoľvek snahou zmeniť to, môžeme spôsobiť opak toho čo sme si zaumienili.

V žalúdku musí byť kyselina, inak by to značilo problém. Vysoké pH v žalúdku by mohla zvyšovať žlč.

Pamätajte si: 
Žlč je zelená a vylučuje sa v tenkom čreve. Žlté sú žalúdočné šťavy. Toľko k farbám, ktoré vidíme pri zvracaní. 
Žltá farba = žalúdočné šťavy, obsah. 
Zelená farba = žlč, obsah zo žlčníka. 

Otázka: A čo moč?

Rovnako, aj jeho kyslé pH má svoj význam. A to konkrétne - pri ochrane pred prienikom cudzorodých látok do vylučovacej sústavy.

Nesnažme sa preto znížiť pH moču. Aký to má význam?

Mladí, nemyslite si, že ak budete jesť zásadité potraviny, tak vám zmizne akné. Prečítajte si radšej článok ako na liečbu akné doma.

Kyslá krv = nie!
Jej pH je 7,35 - 7,45.
Všetko mimo = problém = nezlučiteľné so životom.

A týmto spôsobom by sme mohli pokračovať ďalej, od slín, cez pankreatické šťavy až po vaginálnu tekutinu a spermatickú tekutinu.

Vaginálne prostredie = kyslé = taktiež má i ochranný význam.
pH spermií je tomu prispôsobené.

 

Tabuľka uvádza hodnotu pH rôznych telesných tekutín

Hodnota pH rôznych telesných tekutín pH
Intracelulárna tekutina 
Krv 7,35 - 7,45
Mozgovomiešny mok  7,3 - 7,6
Žalúdočné šťavy  2,0 - 3,0
Pankreatické šťavy  7,5 - 8,5
Žlč   8,0 - 8,5
Črevná šťava  7,5 - 8,0
Sliny  6,5 - 7,5
Moč   5,5 - 7,0 
Vaginálna tekutina  3,8 - 4,5 
Spermatická tekutina  7,2 - 7,8

 

Aký záver o prekyslení organizmu si mám utvoriť?
Stručne a zrozumiteľne, nie sme prekyslení

Poruchy acidobázickej rovnováhy nie sú zapríčinené zlou stravou, životosprávou, ale sú následkom ochorení.

Ako je vidieť v tabuľke, tráviace šťavy majú svoje pH. To žalúdočnej je na rozdiel od pH potravín výrazne kyslé. Preto nie je dôvod na obavy z príčin chorobnosti na základe zlého prekyslenia potravín.

Ale, aby som nehodnotil len negatívne, tak autori článkov o prekyslení majú predsa v niečom pravdu.

Zdravý životný štýl je základom pre dobrú kondíciu tela aj psychiky.

Vhodným zložením jedálnička si vieme dopriať všetky dôležité prvky, ktoré telo potrebuje pre správne fungovanie alebo boj s chorobami. Zdravá miera pohybovej aktivity tiež dodá energiu. K zdraviu treba pristupovať s rozumom a nie sa púšťať do experimentov. To isté platí aj pri výbere informácií, ktoré sú nám na internete poskytnuté.

Bezhlavé znižovanie prekyslenia organizmu = bezvýznamný boj, ktorý môže uškodiť.

 

Test z prekyslenia organizmu

Krátky kvíz pre zopakovanie problematiky o prekyslení

Telesná voda tvorí

Telesná voda sa rozdeľuje

Homeostáza je

Acidobázická rovnováha je

Neutrálne pH sa rovná

pH krvi sa udržiava v rozmedzí

Acidóza je

Všetky telesné tekutiny majú rovnaké pH

Organizmus sa prekysľuje nesprávnou životosprávou

Výborne, odpovede sú správne.

 1. hmotnosť mladého muža je tvorená zo 60 % telesnou vodou
 2. telesná voda sa delí na vnútro a mimo bunkovú
 3. homeostáza je udržiavanie vnútorného prostredia pre život vhodných hodnotách
 4. acidobázická rovnováha je rovnováha pri tvorbe a neutralizácii kyselín a zásad v tele
 5. neutrálne pH má hodnotu 7
 6. pH krvi je udržiavané v hodnotách 7,35 až 7,45
 7. pri poklese pH sa hovorí o acidóze, telo tento stav ihneď reguluje
 8. telesné tekutiny majú rôzne hodnoty pH
 9. prekyslenie organizmu tak, ako ho prezentujú nie je správnym tvrdením. Pri tak výraznom a dlhodobom prekyslení by organizmus neprežil

 

Zdroje informácií

 • wikiskripta.eu - o acidobázickej rovnováhe
 • fblt.cz - informácie o udržiavaní rovnováhy
 • akv.sk - článok: Fakt máte prekyslený organizmus?

Literatúra

 • Lekárska fyziológia Kamil Javoka a kolektív 2001
 • Lékařska fyziologie Stanislav Trojan a kolektiv 2003
 • Lékařska fyziologie Otomar Kittnar a kolektiv 2011

Naposledy aktualizované 26.06.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 22. 10. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 22. 10. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 22. 10. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 22. 10. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 22. 10. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 22. 10. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 22. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 22. 10. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 22. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 22. 10. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.