späť na zoznam článkov

Syndróm karpálneho tunela - prevencia, cviky a možnosti liečby

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Syndróm karpálneho tunela - prevencia, cviky a možnosti liečby
Zdroj foto: Getty images

Syndróm karpálneho tunela je ochorenie ruky postihujúce prevažne ženy. Vyvoláva ho útlak mediálneho nervu. Spôsobuje nepríjemné pocity ako je stuhnutosť, mravčenie, necitlivosť až silné záchvatové bolesti, objavujúce sa prevažne v noci. Prevenciou tejto choroby z povolania je buď zmena zamestnania alebo správna poloha ruky a cviky. Ako na to?


Nech už pracujete kdekoľvek, každé povolanie zo sebou prináša isté riziká. V každom zamestnaní hrozí vznik inej choroby z povolania. Niekto si namáha oči, iný ruky, a aj u človeka ktorý „sedí na zadku” trpí chrbtica.

Ruka je nenahraditeľným nástrojom, schopným vykonávať mnoho činností. Jej poranením alebo ochorením dochádza nielen k bolestiam, ale aj k funkčným obmedzeniam, ktoré majú svoje dôsledky.

Jedným z najznámejších chorôb z povolania je aj syndróm karpálneho tunela. Vyskytuje sa u ľudí, ktorý majú pri svojej práci permanentne alebo často zohnuté ruky v zápästí. Typickým príkladom je práca s počítačom.

Syndróm karpálneho tunela alebo tunelový syndróm

Ruka držiaca myš od počítača
Bolesť a tŕpnutie ruky Foto: Getty images

Syndróm karpálneho tunela (syndroma canalis carpi) nazývaný aj tunelový syndróm alebo acroparesthesia nocturna (nočné tŕpnutie akrálnych častí) je neuropatické ochorenie ruky. Dokonca ide o najčastejšiu neuropatiu vôbec.

Vzniká zúžením karpálneho tunela, s následným útlakom mediálneho nervu (nervus medianus). K zúženiu karpálneho tunela a tlaku na nervus medianus dochádza akútne ale aj chronicky. Príčin je viac ako len nevhodné povolanie a sústavné namáhanie ruky alebo jej držanie v zlej pozícii.

Prejavuje sa tŕpnutím a v konečnom dôsledku dochádza k silnej ischemickej bolesti (bolesť z neprekrvenia) spôsobenej hypoxiou (nedostatkom kyslíka) nervových tkanív prechádzajúcich karpálnym tunelom.

Príčiny vzniku syndrómu karpálneho tunela

Rizikové povolania
 • povolania s monotónnym držaním ruky v nesprávnej pozícii (pracovníci s počítačom)
 • povolania, pri ktorých je zápästie sústavne namáhané (klavirista, krajčír, kuchár, maliar)
 • povolania, kde sú rizikom vibrácie (robotníci pracujúci so zbíjačkou, motorovou pílou)
Chronické ochorenia
 • zápalové ochorenia (artritída, reuma, synovitída)
 • metabolické ochorenia (cukrovka, dna, obezita)
 • degeneratívne ochorenia (artróza, osteoporóza)
 • genetické ochorenia (kostné malformácie, Marfanov syndróm)
 • hormonálne vplyvy (gravidita, hormonálne ochorenia)
Zlomeniny a úrazy
 • zle zhojené zlomeniny zápästných kostí
 • Collesova zlomenina

Čo je to karpálny tunel a mediálny nerv?

Anatomická stavba ruky je zložitý komplex drobných kostičiek, kĺbových spojov, svalov, väzov, nervov a ciev.

Kĺby a väzy ruky začínajú v mieste, kde končí predlaktie. Toto miesto sa nazýva vretenno zápästný kĺb (articulatio radiocarpalis). Je to kĺbové spojenie koncovej časti predlaktia  s kosťami zápästia.

Medzi dvoma radami kostí zápästia sa nachádza stredno zápästný kĺb (articulatio mediocarpalis).

Kosti zápästia sú spojené silným väzom, ktorý vytvára brázdu a ďalším prechodom cez ruku obklopuje kostný kanál zápästia (canalis carpi), nazývaný aj karpálny tunel.

Je to voľný priestor, ktorého stredom prechádzajú šľachy svalov, nervovo cievny zväzok a teda aj pokračovania stredového - mediálneho nervu (nervus medianus). Ten sa ťahá až od predlaktia a zabezpečuje cit a pohyb prstov ruky.

Nasledujú zápästno záprstné kĺby (articulationes carpometacarpales), záprstné kosti (ossa metacarpi), záprstno článkové kĺby (articulationes metacarpophalangeae), medzičlánkové kĺby (articulationes interphalangeae manus) a jednotlivé články prstov.

ruka ohnutá v zápästí
Karpálny tunel je priestor v oblasti zápästia, ktorým prechádza nervus medianus Foto: Getty images

Ako sa prejavuje syndróm karpálneho tunela?

Príznaky začínajú nenápadne. V úvode dochádza k mravčeniu (parestézie) prstov ruky, konkrétne sa jedná o I.,II a III. prst na palcovej strane

Práve tieto tri prsty sú inervované mediálnym nervom a pri jeho zalomení dochádza k nedostatočnému prekrveniu a okysličeniu nervových vláken, čo sa prejavuje práve parestéziami a poruchami citlivosti.

Tŕpnutie ruky sa objavuje hlavne v noci a neraz pacienta zobudí zo spánku. Práve v noci často dochádza k zvýšenému tlaku v karpálnom tunely.

K tŕpnutiu sa pridružujú stále sa stupňujúce bolesti v rovnakej oblasti ako parestézie. Bolesti sa taktiež z rovnakého dôvodu zväčšujú v noci a taktiež sú provokované horizontálnou polohou ruky. Často vyžarujú smerom k predlaktiu, niekedy až k ramenu (dráha n. medianus).

Parestézie, necitlivosť a bolestivosť spolu spôsobujú motorickú poruchu ruky, čo sa prejavuje akoby nemotornosťou ruky, problémom s uchopením predmetu, častým padaním predmetov z rúk, oslabením flexie a opozície palca (porucha pohyblivosti palca).

Menej často a hlavne pri silných bolestiach sa lokálne môže objaviť opuch. Tento príznaky však býva skôr sporadický a nemusí sa vyskytnúť u každého jedinca.

Typické príznaky syndrómu karpálneho tunela:

 • mravčenie I., II. a III. prsta ruky
 • znížená citlivosť ruky
 • bolesti zápästia s vyžarovaním do predlaktia až ramena
 • lokálne opuchy
 • porucha pohyblivosti na strane palca
 • oslabenie flexie a opozície palca
 • problém s uchopením predmetov
 • časté padanie predmetov z rúk

Prevencia - vaše ruky si zaslúžia pozornosť

Ženské ruky držiace zlatý prášok
Aj ruky si zaslúžia starostlivosť Foto: Pixabay

Prevenciou by sa mali zaoberať hlavne ľudia, ktorých povolanie je rizikovým pre vznik karpálneho syndrómu.

Taktiež by mali byť obozretní tí, ktorí trpia ochoreniami zvyšujúcimi riziko vzniku syndrómu karpálneho tunela.

Prevencia nie je možná len pri akútnom vzniku ochorenia, a to napríklad po úraze a zle zhojených zlomeninách, ktoré vytvárajú mechanickú prekážku.

Doprajte svojim rukám oddych

Prvoradým aspektom v prevencii vzniku ochorenia je nepreťažovanie rúk. V niektorých prípadoch to ale nie je jednoduché, a ak sa to aj dá, v nápore práce na to ľudia často zabúdajú.

Počas voľnej chvíľky je dobré precvičiť si unavené zápästia sériou krúživých pohybov. To je možné uskutočňovať zakaždým, keď cítite tlak, stuhnutosť alebo stŕpnutie rúk. Po rozhýbaní drobných kĺbov je najlepšie nechať ruky oddychovať, kým sa dá, a nevenovať sa iným činnostiam, kde by ste ich museli znova používať.

Práce má každý určite vyše hlavy, no krátke prestávky medzi jednotlivými pracovnými činnosťami sa dajú urobiť vždy. Najlepšie a správne je, ak si dáte prestávku skôr, ako vás k tomu donúti bolesť.

Pravidelná ranná rozcvička na rozhýbanie kĺbov

Ranná rozcvička je tým najvhodnejším skokom do nového dňa. Rozprúdi krv v žilách, rozhýbe stuhnuté kĺby a preberie človeka lepšie ako šálka kávy. V dnešnom uponáhlanom svete na to často zabúdame a zdravý životný štýl zahrňujeme na svoj denný harmonogram až keď pocítime nejaké zdravotné ťažkosti.

Nastaviť si budík o niečo skôr ešte nikoho nezabilo. Zopár správnych cvikov, hlavne u rizikových ľudí zamedzuje vzniku konkrétnych ochorení. Pri syndróme karpálneho tunela dokonca ani nemusíte vstávať z postele.

Potrebné opatrenia u rizikových povolaní

Niektoré povolania nezmeníme a ruka je pravidelne namáhaná. Existuje však celá rada pracovných pomôcok, ale aj ortopedických pomôcok, ktoré je možné využiť a ktorých cieľom je minimalizovať tlak na stredový nerv.

Pri práci za počítačom alebo v kancelárii nad kopou papiera by sa nemalo zabúdať na vhodnú, zdravotnú stoličku, správne nastavenie výšky stoličky, výšku stola, celkovú polohu tela, správne položenie lakťov a zápästí.

Je absolútne nevhodná vyvýšená poloha klávesnice, ktorá spôsobuje extenčné položenie rúk. Používať by sa mala ergonomická klávesnica. Ruky by mali byť vo vodorovnej polohe súbežne s predlaktiami.

Ktoré cviky sú vhodné v prevecnii a liečbe tunelového syndrómu

Masáž rúk
Malá masáž - veľká úľava Foto: Pixabay

Princípom cvikov v prevencii vzniku syndrómu karpálneho tunela je rozhýbanie namáhanej oblasti a jej dostatočné prekrvenie. Prekrvenie zabraňuje hypoxii a následnému poškodzovaniu mediálneho nervu.

Jednoduchý cvik jemným kolísaním tela:

Dajte sa na všetky štyri končatiny, pričom nohy zostávajú na šírku bedier a ruky položte na podložku dlaňami nadol na šírku ramien. Chrbtica musí byť vyrovnaná a spevnená. Jemnými pohybmi celého tela dopredu a dozadu sa prekrvia a oblasti zápästia a dlane.

Cviky, ktoré možno vykonávať aj v práci

 1. Cvikom alebo skôr masážou, ktorú je jednoducho vykonávať aj v práci medzi krátkymi prestávkami je tlak vyvíjaný opozičným palcom, ktorý položíme na oblasť zápästia v hornej, vnútornej časti. Palcom prechádzame od východiskového bodu smerom distálne až k prstom. Tento jednoduchý cvik prekrvuje danú oblasť. Vhodné je aj masírovanie zápästia.
 2. Precvičovanie prednej a zadnej strany flektorov (ohýbačov) a extenzorov (odťahovačov) je taktiež možné kdekoľvek. Ako cvičebná pomôcka dobre poslúži stena v kancelárii alebo akýkoľvek iný, oporný bod. Predpažené horné končatiny nasmerujeme smerom k opornému bodu. Dlane a potom striedavo predné plochy rúk položíme po celej dĺžke k stene a mierne zatlačíme.
 3. Ak pracujete vonku a nemáte stenu, o ktorú sa oprieť, je možné svojpomocne precvičiť extenzory, a to zohnutím lakťov pričom predlaktia smerujú hore až k úrovni tváre, dlane oboch rúk sa dotýkajú po celej ploche (ruky ako pri modlitbe). Striedavo tlačíme dlane proti sebe a uvoľňujeme.
 4. Jednoduchou pomôckou na precvičenie a prekrvenie dlaní je aj mäkká gulôčka, ktorú uchopíme a opakovane stláčame dlaňou a uvoľňujeme. V obchode zo zdravotníckymi pomôckami možno zakúpiť aj elastický trojuholník s piatimi otvormi na prsty, pričom vrch trojuholníka je zakončený pol guľou, ktorá smeruje k zápästiu. Princíp cviku je rovnaký ako pri gulôčke.
 5. Kancelársky stôl sa dá využiť rôzne. Položte si predlaktia na stôl tak, aby dlane smerovali nahor. Opakovane stlačte ruky v päsť a uvoľnite. Cvik je dobrý na prekrvenie oblasti zápästia.
 6. Predtým ako dáte ruky zo stola preč, prejdite dlaňou opačnej ruky za stáleho tlaku od vnútornej strany lakťovej jamky až po oblasť zápästia a ruky vystriedajte.

Diagnostika a liečba

modré neurologické kladivko
Neurologické vyšetrenie Foto: Getty images

Diagnostika ochorenia nie je ťažká, liečba príznakov je účinná, no vo vyšších štádiách už nemusí byť.

Operácia sa môže stať nevyhnutnosťou.

Čo sa liečby týka, nemalo by sa zabúdať na liečbu základného ochorenia, ktoré môže byť taktiež spúšťačom syndrómu karpálneho tunela.

Diagnostické minimum

Konečnú diagnózu by mal vysloviť neurológ na základe anamnestických údajov, typických prejavov a faktorov evokujúcich zhoršenie stavu. Pacient by mal podstúpiť aj fyzikálne vyšetrenie, USG vyšetrenie a EMG vyšetrenie.

Pri fyzikálnom vyšetrení lekár zisťuje neschopnosť úplného stlačenia dlane a objavenie sa parestézií po provokačných manévroch. Typicky sa zápästie dostáva do flexčného postavenia po zohnutí ruky v lakti.

Najistejším je tzv. Tinelov príznak, kedy lekár kladivkom poklepe na volárny, karpálny väz a u pacienta sa objavia parestézie  a bolestivosť prvých troch prstov z palcovej strany.

Pomocou USG alebo RTG vyšetrenia sa potvrdí alebo vylúči zúženie karpálneho tunela. EMG vyšetrením sa dá objektívne odhaliť porucha vodivosti mediálneho nervu.

Domáce recepty a úkony uľavujúce od bolesti

Ľadové obklady prikladané miestne na boľavé zápästia uľavujú nielen od bolesti ale zmierňujú aj opuch. Ruka by mala byť počas liečby chladom vyrovnaná a v pokoji, čo uvoľňuje tlak a napätie.

Pohyb v chorej končatine by sa mal minimalizovať. To sa dá dosiahnuť ortopedickým pomôckami na zápästia ale aj jednoduchým elastickým ovínadlom, ktorým ruku spevníme. Ovínadlo zabraňuje pohybu ale ja mierni opuch.

Farmakologická liečba príznakov a bolesti

Na liečbu symptómov už vniknutého tunelového syndrómu sa ako prvá voľba používajú kortikoidy. Najefektívnejšie sú podávané lokálne v injekčnej forme. Najčastejšie sa používa Kenalog alebo Diprophos. Už jedna injekcia kortikoidov uľavuje od bolesti. Stáva sa zriedka, že by nebola účinná.

K dispozícii sú aj rôzne druhy analgetík, ktoré sú však málo účinné pre útlak znásobený aj opuchom. Pokiaľ pretrváva tlak, pretrvávajú aj príznaky.

Kedy je jediná možnosť operácia? Treba sa obávať?

Operácia je nevyhnutá vtedy ak došlo k takému zúženiu tunela, že príznaky prestávajú byť pre pacienta prijateľné, obmedzujú ho v denných činnostiach a nezaberajú na doterajšiu liečbu. Takisto ak podľa RTG a USG je zúženie príliš rozsiahle, prípadne sa tvoria nekrózy.

Operácia syndrómu karpálneho tunela nie je vôbec zložitá. Cieľom operácie je dekompresia vzniknutého tlaku preťatím väzu carpi volare. Tento jednoduchý výkon prináša pacientom okamžitú úľavu. Komplikácie môžu nastať pri zanedbaní stavu s tvorbou nekróz.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Otestujte sa:

1. Syndróm karpálneho tunela je ochorenie:

2. Koho postihuje viac?

3. Karpálny syndróm sa prejavuje mravčením prstov. Ktorých?

4. Kedy sú príznaky karpálneho tunela najvýraznejšie?

5. Ktorá poloha ruky provokuje vznik bolestí?

6. Ako sa nazýva priestor, kadiaľ prechádza n. medianus?

7. Ktoré lieky sú najvhodnejšie na utlmenie symptómov?

8. Čo je príčinou vzniku akútneho karpálneho tunela?

9. Čo pomáha na uľavenie príznakov vrátane liekov?

10. Ktorého špecialistu by sme mali navštíviť, ak máme príznaky tunelového syndrómu?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Cviky - autoterapia syndrómu karpálneho tunela

Cviky - autoterapia syndrómu karpálneho tunela

Naposledy aktualizované 16.11.2018

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie , vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať...

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 7. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 7. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 7. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 7. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.