Ortopédia - Giraltovce

Lekárske ambulancie s odborom Ortopédia v meste Giraltovce:

  • MUDr. Peter Kňazovický
    Adresa: Ortopedická ambulancia, Kukorelliho 334/16, 08701 Giraltovce
    deň oddo poznámka
    Štvrtok 07:30 15:00  15:00 - 16:00 - administratíva