pandemia

pandémia, rozšírenie infekčného ochorenia na veľkom území