Choroby podnebia a pier

Choroby podnebia a pier sa týkajú tak sliznice ústnej dutiny, ako aj vnútornej a vonkajšej časti pier a môže ísť o rôzne vrodené choroby a poruchy, taktiež o získané zápalové, nádorové alebo funkčné poruchy. Niekedy sa v ústnej dutine na sliznici alebo na perách prejavujú aj choroby iných častí organizmu a to najčastejšie rôznymi vyrážkami alebo inými dermatologickými poruchami, ale rovnako postihujú podnebie aj pery samostatné ústnej a iné ochorenia.

Pery sú vstupná časť do ústnej dutiny a samostatný viditeľný orgán okolo úst, ktorý je tvorený viacvrstvovým dlaždicovým epitelom. Obvykle je väčšia pera horná ako menšia, pričom pohyb pier zabezpečujú svaly, konkrétne ide o svalové zdvíhače pier a to ústny kruhový sval. Tento sval zabezpečuje aj vyťahovanie dolnej pery dopredu, pričom obtáča štrbinu úst a je uložený v perách. Ide o typ zvieracieho svalu. Pery ako také majú viacero funkcií, či už pre príjem potravy, pri mimike alebo pri rečovej artikulácii.

Podnebie je časť ústnej dutiny, ktoré je tvorené hornou čeľustnou kosťou a zo strany ústnej dutiny je pokryté sliznicou. Je to strop ústnej dutiny a v podstate ide o prepážku oddeľujúcu nosnú dutinu od úst. Podnebie je tvorené tvrdou prednou časťou a zadnou mäkkou časťou, ktoré je tvorené aj svalovinou a väzivom. Podnebie má tiež niekoľko funkcií, pričom najdôležitejšie sú zabránenie potravy v prieniku nahor pri prehĺtaní a pomocná funkcia pri tvorbe zvukov.

Stavba podnebia

Podnebie predstavuje strop ústnej dutiny a oddeľuje ústnu dutinu od nosnej dutiny. Je pokryté mukóznou membránou ako súčasť sliznice a u človeka sa skladá z dvoch častí a to tvrdého podnebia a mäkkého podnebia. Tvrdé podnebie je tvorené z hornej strany hornou čeľusťou a nachádza sa na prednej, kým na zadnej strane je mäkké podnebie, kde sa nachádza väzivo a svalovina. Samotné tvrdé podnebie sa rozdeľuje ešte na niekoľko útvarov, ktoré sa na ňom nachádzajú.

V tvrdom podnebí možno nájsť plicae palatinae transversae, čo sú nízke riasy, ktoré sú tuhé a postupom veku sa vyhladzujú. Nachádza sa tu aj pozdĺžny val v strednej časti podnebia nazvaný raphae palati a ide o pozostatok zrastu dvoch kostí, ktoré tvoria horné podnebie v prednej časti. V strednej časti sa nachádza aj papila incisiva, čo je menšia vyvýšenina, kde je možné nájsť poklesnutie sliznice v ústnej dutine a dva slepé kanáliky, ktoré nemajú žiadnu významnú funkciu.

Mäkké podnebie je tvorené pohyblivou platničkou, pričom základ platničky tvorí väzivové tkanivo, na ktoré nadväzujú voľne svaly mäkkého podnebia a hltanového vstupu. Povrch zo strany ústnej dutiny je aj pri mäkkej časti podnebia tvorený sliznicou, ktorá je tvorená viacvrstvovým epitelom, ktorý obsahuje aj chuťové poháriky. Na hornej strane je epitel viacradový a obsahuje menšie riasenky, ktoré sú tvorené ostrovčekmi dlaždicového mnohovrstvového epitelu.

Podnebie u človeka môžu postihovať rôzne zápalové aj nezápalové ochorenia, vyskytujú sa tu napríklad rozličné patologické útvary, nádory, vriedky, cysty, zhluky pomnožených buniek, prípadne tu vznikajú zápaly prenesené z okolitých tkanív. Niektoré choroby sa týkajú len sliznice podnebia, ale veľmi často postihujú aj iné tkanivá v ústnej dutine, najčastejšie sliznicu ostatných častí úst, jazyk, prípadne ďasná. Môže ísť tak o vrodené ako aj traumatické a získané choroby.

Stavba pier

Pery sú samostatný orgán lemujúci ústnu dutinu, ktorý je bohato inervovaný a cievne zásobený, pričom ide o párový orgán skladajúci sa z hornej pery a dolnej pery. Pery sú tvorené viacerými druhmi tkanív, pričom objemovo najväčšou časťou je priečne pruhovaný okrúhly ústny sval. Na povrchu svalu je väzivová časť a nad ňou epitelová časť. Epitel na povrchu pery môže byť troch typov, podľa toho, na ktorej časti pery sa nachádza.

Na vonkajšej strane pery možno nájsť viacvrstvový rohovujúci dlaždicový epitel, ktorý obsahuje ochlpenie a menšie žľazy. Na strane od ústnej dutiny sa nachádza naopak nerohovujúci dlaždicový viacvrstvový epitel, ktorý vo väzive obsahuje tiež menšie, tentokrát slinné žľazy. V mieste prechodu medzi týmito dvoma časťami pery, ktoré sa nazýva aj červeň pery, je epitel tvorený bohato prekrvenými väzivovými papilami, ktoré dávajú tejto časti pery túto farbu.

Na kožnej časti pery sa nachádza tenká vrstva pokožky tvorená rohovujúcim vrstevnatým dlaždicovým epitelom a kožnou adexou, čo je časť obsahujúca vlasové folikuly, mazové žľazy a potné žľazy. V oblasti červene sú zas nervové zakončenia a Meissnerove telieka, pričom táto časť je bohato inervovaná a citlivá. V slizničnej časti pier sa nachádza tiež viacvrstvový dlaždicový epitel, ale aj riedke kolagénne väzivo, zmiešané seromucinózne slinné žľazy a priečne pruhovaná svaloviny.

Čo sa týka rozličných ochorení pier, tu sú veľmi často prítomné infekčné a zápalové ochorenia na vonkajšej aj vnútornej časti, ale tiež rôzne defekty získané na základe traumatickej príčiny, čiže pri poranení napríklad hryzom alebo na základe vonkajších a externých faktorov. Perám sa ale nevyhýbajú ani niektoré ochorenia súvisiace aj s podnebím a okolitou sliznicou ústnej dutiny, ktoré môžu vzniknúť na základe iných ochorení a ide o príznaky viacsystémových chorôb.

Cysty, nádory a ložiská

Podnebie podobne ako aj ostatné časti ústnej sliznice postihujú viaceré druhy cýst a nádorov. Môže ísť vývinové neodontogénne cysty v oblasti úst, ako napríklad cysty podnebnej papily, alebo o rozličné nádorové ložiská, či už maligné alebo benigné, ktoré postihujú globálne celú ústnu dutinu. Medzi takéto ložiská, ktoré postihujú sliznicu podnebia a úst, patria aj leukoplakie, čo sú choroby ústneho epitelu postihujúce tak sliznicu podnebia ako napríklad aj jazyk.

Najčastejším nádorovým ochorením postihujúcim aj sliznicu podnebia je rakovina ústnej dutiny. Ide o zhubné nádorové ochorenie, ktoré môže mať veľmi veľa krát pôvod aj vo fajčení, ktoré je významným rizikovým faktorom pre vznik nádorového bujnenia v ústach. Čo sa týka podnebia, viac ako ? prípadov nádorov sa nachádzajú v mäkkej časti podnebia, pričom sem sa často dostane nádor mestastázovaním z okolitých tkanív alebo okolitej sliznici.

Začínajúci nádor môže vypadať ako škvrna alebo ako vred a tak ho človek veľmi ľahko buď podcení alebo úplne prehliadne. Len veľmi málo prípadov je v úvodných štádiach bolestivých, väčšinou je počiatočný vývoj nádoru asymptotický. Neskôr, keď sa už objavia bolesti a napríklad aj pocit cudzieho telesa alebo problémy s rečou či prehĺtaním, ide už o pokročilé štádium, kedy prišlo aj k vytvoreniu metastáz. Čo sa týka liečby, tá kombinuje chirurgickú, chemoterapeutickú a rádiologickú formu.

Pomerne nebezpečné sú aj rôzne cysty, ktoré sa môžu tvoriť na papilách podnebia a vznikajú väčšinou z epitelových tkanív sliznice. Leukoplakia, ktorá sa prejavuje veľmi často na ústnej sliznici a to najmä na ďasnách, ale napríklad aj na podnebí alebo perách, je nebezpečná v tom, že z nej môžu postupom času vzniknúť nádory. Aj v tomto prípade sa choroba prejavuje najprv bledými ložiskami a škvrnami, ktoré sa neskôr rozširujú. Najčastejšie je tzv. nikotínová leukoplakia, spôsobená aj fajčením.

Zápaly podnebia a defekty podnebia

Podnebie a sliznicu podnebia postihujú aj rôzne zápaly, poruchy funkcie alebo defekty. Ide napríklad o granulómové typy ochorení ako sú rozinofilný granulóm ústnej sliznice, pyogénny granulóm ústnej sliznice alebo verukózny xantóm ústnej sliznice. Jazyk ale aj ústnu sliznicu môžu postihnúť tiež ústna podsliznicová fibróza, prípadne iritačná hyperplázia ústnej sliznice. Ložisková ústna mucinóza je ochorenie vyskytujúce sa zriedkavejšie a má súvislosť aj so slinnými žľazami.

Najčastejšou formou zápalov v ústnej dutine sú stomatitídy. Do tejto kategórie patria napríklad recidivujúce ústne afty, ktoré sa vyskytujú najmä na podnebí, ale aj nešpecifikovaná, ulcerózne alebo verikulózna stomatitída. Niekedy môže prísť aj k vzniku abscesu, kedy vzniká zápal s nekrotizujúcim tkanivom, ktoré sa hromadí v ložiskách na povrchu sliznice ústnej dutiny. Aftózna stomatitída a herpetická stomatitída sú najčastejším zápalom na podnebí.

V tomto prípade môže byť príčin vzniku týchto zápalov viacero, napríklad ide o chemické alebo mechanické podráždenie, vírusovú alebo bakteriálnu infekciu, ale napríklad afty môžu byť aj odrazom pre poruchy trávenia alebo podvýživu, keďže ústna dutina úzko súvisí s tráviacou trubicou. Taktiež afty môžu byť príznakom avitaminózy, kedy je nedostatok alebo veľmi nízka hladina určitých vitamínov, najčastejšie ide o vitamíny skupiny B, prípadne zinok, železo a vápnik.

Niektoré ochorenia môžu pochádzať aj zo sliznice jazyka, pričom ide tiež najčastejšie o zápalové ochorenia na infekčnom podklade. Podnebie však postihujú aj rôzne deformácie a defekty, ktoré sú vrodeného charakteru, pričom najčastejšie sú rázštepy. Ide o stav, kedy nedochádza počas prenatálneho vývoja k správnemu zrasteniu hornej časti čeľuste a párových kostí podnebia, takže vzniká medzera. Tieto stavy sa už dnes dajú chirurgicky pomerne úspešne riešiť.

Zápalové a nezápalové ochorenia pier

Medzi choroby pier patria zápalové ochorenia, nezápalové typy chorôb a rozličné poruchy funkčnosti, štruktúry a defekty pier. Najčastejšou formou zápalov sú chelitítdy, ktoré môžu byť angulárne - kútikové, exfoliatívne a glandulárne. Okrem toho pery postihujú aj cheilodýnia, cheilóza a rôzne defekty spôsobené hryzením líca a pery. Medzi nezápalové typy chorôb patria jednoznačne rozličné druhy nádorov a tiež defekty, napríklad rázštepy pery a iné vývojové vady.

Pri nádorových ochoreniach ide najčastejšie o zhubné a nezhubné nádory, ktoré sa takmer vo všetkých prípadoch objavujú na dolnej pere a to či už na jej vonkajšej, alebo vo väčšine prípadov, na vnútornej strane pery. Niekedy zasahujú tieto nádory aj príbuzné sliznice. Najčastejšie sú spojené s vplyvom externých faktorov, ako napríklad fajčenie, ale samozrejme vznikajú aj na základe vrodených predpokladov. V prvotných štádiach môžu vyzerať ako vriedky alebo škvrny.

Medzi časté zápalové ochorenia patria napríklad afty, ktoré postihujú tak ústnu sliznicu, ako aj podnebie alebo vnútornú stranu pier, ale tiež aj opary. Ide o vírusové infekcie postihujúce pokožku a sliznicu, pričom častokrát ide o recidivujúci zápal, ktorý sa neustále vracia. V tomto prípade ide o zápal spôsobený infekčným vírusom herpetického typu. Niektoré vírusy vyvolávajú vznik pľuzgierov a vredov, iné sa prejavujú začervenaním a zapálením postihnutého miesta.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.