späť na zoznam chorôb

Chronická obštrukčná pľúcna choroba: Prečo vzniká a komu hrozí? - liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Späť na Chronická obštrukčná pľúcna choroba: Prečo vzniká a komu hrozí?

Liečba chronickej obštrukčnej choroby nie je jednoduchá.
Treba mať na zreteli, že toto závažné poškodenie pľúc vznikalo chronickou inhaláciou škodlivých látok dlhé roky.
Dôležitým, avšak nie veľmi pozitívnym faktom zostáva, že vzniknuté patologické zmeny dýchacej sústavy sú chronické, vážne a takmer ireverzibilné, teda nezvratné.

Farmakologická terapia, ale aj nefarmakologické intervencie však môžu do istej miery zlepšiť pľúcne funkcie, kapacitu pľúc, zmierniť prejavy ochorenia, zredukovať výskyt exacerbácií, a tým zlepšiť kvalitu života pacienta, mortalitu a morbiditu.

To znamená, že nie len lieky, ale komplexnosť liečby môžu významným spôsobom modifikovať ochorenie, spomaliť jeho progresiu, a tým predĺžiť a skvalitniť život chorého.

Liečbu CHOCHP možno rozdeliť do troch základných skupín:

 • Farmakologická liečba CHOCHP - lieková terapia
 • Oxygenoterapia v liečbe CHOCHP - terapia kyslíkom
 • Nefarmakologická liečba CHOCHP - ostatné neliekové intervencie

 

Farmakologická liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc

 

V liečbe chronickej obštrukčnej choroby sa používa viacero liečiv súčasne.

Základom sú bronchodilatanciá, teda lieky, ktoré pomáhajú rozšíriť dýchacie cesty, a tým zmierniť obštrukciu.
Dôležité sú taktiež inhalačné kortikoidy, ktoré zabraňujú tmu, aby sa u pacienta opakovali exacerbácie.
Okrem toho sa používajú aj selektívne inhibítory PDE-4, systémové kortikosteroidy, mukolytiká, antibiotiká, antivirotiká, antidepresíva a iné.

Tabuľka s liekmi používanými pri CHOCHP:

Bronchodilatanciá
 • krátkodobo pôsobiace inhalačné β2 sympatikomimetiká (SABA)
 • krátkodobo pôsobiace anticholinergiká (SAMA)
 • dlhodobo pôsobiace β2 sympatomimetiká (LABA)
 • ultra dlhodobo pôsobiace β2 sympatomimetiká (uLABA)
 • dlhodobo pôsobiace anticholinergiká (LAMA)
Metylxantíny
 • nešpecifický infibítor fosfodiesterázy - teofylín
Inhibítory fosfodiesterázy - 4 (PDE-4)
 • roflumilast
Inhalačné kortikoidy
 • samostatne podávané inhalačné kortikoidy
 • kombinácia inhalačných kortikoidov s LABA
Mukolytiká
 • v rámci symptomatologickej terapie (vykašliavanie hlienov)
Antimikrobiálne lieky
 • antibiotiká
 • antivirotiká
Antidepresíva
 • lieči depresiu vzniknutú v súvislosti s CHOCHP
 • lieči dystýmiu vzniknutú v súvislosti s CHOCH

 

Nefarmakologická liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Nefarmakologická liečba CHOCHP v sebe zahŕňa prevenciu a ostatné intervencie.

1. Prevencia vzniku ochorenia sa síce odporúča v čase, keď pacient daným ochorením ešte netrpí, a teda zabraňuje jeho vzniku. Avšak pri chronickej obštrukčnej chorobe je dodržiavanie preventívnych opatrení obzvlášť dôležité, pretože zamedzuje progresii ochorenia.

Prevencia vzniku CHOCHP:

 • nefajčite, prípadne sa pokúste vyhýbať fajčiarskemu prostrediu
 • vyhýbajte sa prašnému, alebo rizikovému prostrediu (práca, domov - tuhé palivá - odvetrávanie)
 • chráňte sa pred vznikom infekcie a jej recidív (dezinfekcia, liečba, rúško v rizikovom prostredí)
 • pravidelne navštevujte lekára (kontrolné prehliadky)

2. Medzi ostatné intervencie patria tie, ktoré napomáhajú pacientovi zlepšiť pľúcne funkcie, eliminovať symptómy, zvýšiť fyzickú silu a kvalitu života.

Ostatné intervencie pri CHOCHP možné vykonávať v domácom prostredí:

 • osvojte si prechádzky v prírode na čerstvom vzduchu
 • pravidelne vetrajte, aby ste mohli doma dýchať čerstvý vzduch
 • naučte sa praktizovať dychové cvičenia
 • domáca oxygenoterapia - kyslíková liečba v domácom prostredí
 • poproste príbuzného, aby si osvojil techniku vyklepkávania hlienov
 • používajte mechanické pomôcky na odsávanie hlienov, ktoré sa nedajú vykašľať (odsávačka)
 • dajte sa zaočkovať (chrípka, pneumokokové infekcie)

Ostatné lekárske intervencie pri CHOCHOP:

 • rehabilitácia a cvičenie na zvýšenie fyzickej aktivity za prítomnosti zdravotníka
 • oxygenoterapia v nemocnici za súčasného merania okysličenia krvi a hyperkapnie (zvýšené nasýtenie krvi oxidom uhličitým)
 • neinvazívna pľúcna ventilácia
 • operácia pľúc
 • transplantácia pľúc

 

Oxygenoterapia v liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Oxygenoterapiu, alebo taktiež kyslíkovú terapiu možno zaradiť medzi farmakologickú terapiu, nefarmakologickú terapiu, ale taktiež ju možno uzavrieť ako samostatnú kapitolu.
Oxygenterapia zvyšuje okysličenie krvi pri jej nízkej saturácii kyslíkom (nízke nasýtenie arteriálnej krvi kyslíkom), zároveň posilňuje imunitný systém, a teda bráni vzniku infekcií. Zlepšuje energetický stav, fyzickú výkonnosť a priaznivo ovplyvňuje psychiku.

Liečba kyslíkom je nie len liečebná, ale aj regeneračná metóda, pri ktorej pacient inhaluje primerané dávky kyslíka pomocou kyslíkovej masky, alebo kyslíkových okuliarov. 

Prečo primerané dávky?
Môže inhalácia kyslíka ublížiť?

Každý človek vie, že kyslík vo vdychovanom atmosferickom vzduchu tvorí 21%.
Vzduch sa ďalej skladá zo 78% dusíka, 0,93% argónu, 0,03% oxidu uhličitého a iných plynov (hélium, neón a kryptón).
Koncentrácia kyslíka pri inhalovaní z kyslíkovej bomby je však až 95%!

Nadmerná a dlhodobá inhalácia koncentrovaného kyslíka môže spôsobiť až poškodenie pľúcnych mechúrikov, prípadne môže vyvolať opuch pľúc.
Taktiež znižuje frekvenciu srdca, čím dochádza k opaku želaného efektu, a to k hypoxii orgánov, až k ich poškodeniu.

 

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Imrich Mucska
    Adresa: Pneumologická ambulancia / Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania/ Spánkové laboratórium, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  12:00 13:00 
    Utorok 11:00 13:00 
    Streda 08:00 10:00 
    Štvrtok 12:00 13:00 
    Piatok 08:00 10:00 
 • Trnavský kraj
  • Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto

   Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

   Telefón - ústredňa: 02 57290 111

   Predchádzajúci názov: FNsP Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

   • MUDr. Imrich Mucska
    Adresa: Pneumologická ambulancia / Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania/ Spánkové laboratórium, Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  12:00 13:00 
    Utorok 11:00 13:00 
    Streda 08:00 10:00 
    Štvrtok 12:00 13:00 
    Piatok 08:00 10:00 
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Šudíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Anna Forgáčová
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftiziológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 15:30 
    Streda 07:00 15:30 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 15:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Kodajová
    Adresa: NZZ Pneumológia a ftizeológia, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Streda 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Štvrtok 07:30 15:00  13:00-13:30  ambulancia+konzíliá 
    Piatok 07:30 13:00    test a očkovanie proti TBC 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Darina Plžíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 13:30 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
    Adresa: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
   • MUDr. Martina Miškovská
    Adresa: Pneumoftizeologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30   
    Utorok 07:00 14:30   
    Streda 07:00 14:30  len akútni pacienti 
    Štvrtok 07:00 14:30   
    Piatok 07:00 14:30   
 • Košický kraj
  • Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

   Mieru 12, 07301 Sobrance

   Telefón - ústredňa: 056 6522 396

   Interné ambulancie (1)

   • MUDr. Irena Remáčová
    Adresa: Poliklinické oddelenie tbc a pľúcnych chorôb, Mieru 12, 07301 Sobrance
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Streda 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.