späť na zoznam chorôb

Cievna mozgová príhoda - liečba

Späť na Cievna mozgová príhoda

Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od mechanizmu vzniku, a teda od toho či je ischemického, alebo hemoragického pôvodu.

Pri ischemickej CMP sa podáva kyslík, monitorujú sa životné funkcie. Lieči sa príčina vzniku, a teda upchatá cieva. V závislosti na trvaní nedokrvenia sa vyskytuje neskorší neurologický deficit.

Celková starostlivosť:

 • zvýšená poloha v ležmo, trup a hlava zvýšená o 30 - 40°
 • podpora dýchania, podľa potreby kyslík
 • úprava hodnoty krvného tlaku - odborná a opatrná
 • úprava hodnoty cukru, glykémie
 • kontrola telesnej teploty
 • sledovanie vracania, pre riziko aspirácie (vdýchnutia cudzieho predmetu, zvratkov)
Čím dlhšie CMP trvá a nelieči sa, tým je poškodenie mozgu väčšie.

Následne bude aj horší neurologický stav človeka, teda neurologický deficit. Skorá liečba má ochrániť ešte nepoškodené mozgové tkanivo.

Najúčinnejšia je liečba do 3, avšak, maximálne 6 hodín. Tento časový úsek sa označuje ako terapeutické okno.

Pri skorej liečbe do 3 hodín je vysoká pravdepodobnosť, že sa postihnutý človek vylieči a nebude mať žiadny neurologický problém. Ak ťažkosti a CMP trvá viac ako 12 hodín, nie je ju možné vyliečiť. Mozog je poškodený a liečba sa zameriava na následky, ktoré sa dajú ovplyvniť.

Liečba je akútna a musí byť včasná, metódy liečby ischemickej CMP uvádza tabuľka

Názov Popis
Medikamentózna chemická - trombolytická liečba
označuje sa aj ako intravenózna trombolýza IVT
najlepšie do 3 - 4,5 hodín od vzniku prvých príznakov
sonotrombóza - kombinácia IVT a USG
Endovaskulárna vnútrocievny zákrok, výkon sa robí vo vnútri cievy
napríklad PTA - intrakraniálna perkutánna angioplastika
endovaskulárna tromolektómia, embolektómia
rekanalizácia laserom
endovaskulárnym USG
najlepšie do 8 hodín
vyššie riziko vo veku nad 80 rokov
STENT je zavedenie STENTU do problematickej cievy, ktorá sa tak rozšíri, čo obnoví jej priechodnosť
s kombináciou PTA
kombinovaná kombinuje viaceré metódy medikamentóznu s endovaskulárnou
Karotická endarterektómia pri postihnutí karotických (krčných) ciev

 

Hemoragická CMP je závažnejšia a aj náročnejšia na liečbu.

V prvej fáze je dôležité znížiť krvný tlak. Následne po CT neurochirurg hodnotí možnosť liečby. Buď sa volí konzervatívna alebo chirurgická liečba. Pri subarachnoidálnom krvácaní ako prvá operačná liečba. Pri ťažkých stavoch sedácia, intubácia a riadené dýchanie.

Doplnkom je terapia opuchu mozgu, čiže antiedematózna liečba. Na bolesti hlavy analgetiká, opiáty. Následne pokračuje dlhodobá liečba, rehabilitácia, kúpele, logopédia, psychológia. Dôležitá je prevencia recidívy, teda návratu ochorenia, novej cievnej mozgovej príhody. 

Dlhodobá prevencia zahŕňa liečbu rizikových faktorov, ako sú aj ostatné chronické ochorenia. Pri ischemickej príhode aj podávanie antiagregačných liekov, proti zrážaniu krvi. Cievna mozgová príhoda sa nedá liečiť doma, domácimi receptami a ani prírodnou liečbou. Potrebná je skorá odborná pomoc a zásah. Pri podozrení je nevyhnutné okamžité vyšetrenie.

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica s poliklinikou Myjava

   Staromyjavská 59, 90701 Myjava

   Web: http://www.nspmyjava.sk/
   Telefón - ústredňa: 034 6212 721

   Gynekologické ambulancie (2)

   • MUDr. Oľga Kováčová
    Adresa: Detská neurologická ambulancia, Staromyjavská 59, 90701 Myjava
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 12:00   
    Utorok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Streda 08:00 12:00   
    Štvrtok 11:00 15:00  USG mozgu 11:00 - 12:00 
    Piatok 08:00 12:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Peter Gergely
    Adresa: Ambulancia angiológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Revúca - Revúcka medicínsko- humanitná n.o.

   Litovelská 25, 05001 Revúca

   Web: http://www.nsprevuca.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 4833 333

   Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

   • Neurologická ambulancia
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  07:00 - 12:00 Konzíliá 
   • MUDr. Ján Uhrín
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Litovelská 25, 05001 Revúca
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Šaffa st.
    Adresa: Cievna poradňa, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Streda 13:00 16:00 
   • MUDr. Lenka Lidíková
    Adresa: Neurologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Anna Kravecová
    Adresa: Neurologická ÚPS ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo
    Pondelok  16:00 07:30 
    Utorok 16:00 07:30 
    Streda 16:00 07:30 
    Štvrtok 16:00 07:30 
    Piatok 16:00 07:30 
   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • NsP sv. Barbory Rožňava

   Špitálska 1, 04801 Rožňava

   Web: http://www.nsproznava.sk/
   Telefón - ústredňa: 058 7771 111

   Gynekologické ambulancie (4)

   • Zubný rontgen, Schneider RTG Rožňava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 14:30  12:30-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.