späť na zoznam chorôb

Cievna mozgová príhoda - liečba

Späť na Cievna mozgová príhoda

Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od mechanizmu vzniku, a teda od toho či je ischemického, alebo hemoragického pôvodu. Pri ischemickej CMP sa podáva kyslík, monitorujú sa životné funkcie. Lieči sa príčina vzniku, a teda upchatá cieva. V závislosti na trvaní nedokrvenia sa vyskytuje neskorší neurologický deficit.

Celková starostlivosť:

 • zvýšená poloha v ležmo, trup a hlava zvýšená o 30 - 40°
 • podpora dýchania, podľa potreby kyslík
 • úprava hodnoty krvného tlaku - odborná a opatrná
 • úprava hodnoty cukru, glykémie
 • kontrola telesnej teploty
 • sledovanie vracania, pre riziko aspirácie (vdýchnutia cudzieho predmetu, zvratkov)

Čím dlhšie CMP trvá a nelieči sa, tým je poškodenie mozgu väčšie. Následne bude aj horší neurologický stav človeka, teda neurologický deficit. Skorá liečba má ochrániť ešte nepoškodené mozgové tkanivo. Najúčinnejšia je liečba do 3, avšak, maximálne 6 hodín. Tento časový úsek sa označuje ako terapeutické okno.

Pri skorej liečbe do 3 hodín je vysoká pravdepodobnosť, že sa postihnutý človek vylieči a nebude mať žiadny neurologický problém. Ak ťažkosti a CMP trvá viac ako 12 hodín, nie je ju možné vyliečiť. Mozog je poškodený a liečba sa zameriava na následky, ktoré sa dajú ovplyvniť.

Liečba je akútna a musí byť včasná, metódy liečby ischemickej CMP uvádza tabuľka

Názov Popis
Medikamentózna chemická - trombolytická liečba
označuje sa aj ako intravenózna trombolýza IVT
najlepšie do 3 - 4,5 hodín od vzniku prvých príznakov
sonotrombóza - kombinácia IVT a USG
Endovaskulárna vnútrocievny zákrok, výkon sa robí vo vnútri cievy
napríklad PTA - intrakraniálna perkutánna angioplastika
endovaskulárna tromolektómia, embolektómia
rekanalizácia laserom
endovaskulárnym USG
najlepšie do 8 hodín
vyššie riziko vo veku nad 80 rokov
STENT je zavedenie STENTU do problematickej cievy, ktorá sa tak rozšíri, čo obnoví jej priechodnosť
s kombináciou PTA
kombinovaná kombinuje viaceré metódy medikamentóznu s endovaskulárnou
Karotická endarterektómia pri postihnutí karotických (krčných) ciev

Hemoragická CMP je závažnejšia a aj náročnejšia na liečbu. V prvej fáze je dôležité znížiť krvný tlak. Následne po CT neurochirurg hodnotí možnosť liečby. Buď sa volí konzervatívna alebo chirurgická liečba. Pri subarachnoidálnom krvácaní ako prvá operačná liečba. Pri ťažkých stavoch sedácia, intubácia a riadené dýchanie.

Doplnkom je terapia opuchu mozgu, čiže antiedematózna liečba. Na bolesti hlavy analgetiká, opiáty. Následne pokračuje dlhodobá liečba, rehabilitácia, kúpele, logopédia, psychológia. Dôležitá je prevencia recidívy, teda návratu ochorenia, novej cievnej mozgovej príhody. 

Dlhodobá prevencia zahŕňa liečbu rizikových faktorov, ako sú aj ostatné chronické ochorenia. Pri ischemickej príhode aj podávanie antiagregačných liekov, proti zrážaniu krvi. Cievna mozgová príhoda sa nedá liečiť doma, domácimi receptami a ani prírodnou liečbou. Potrebná je skorá odborná pomoc a zásah. Pri podozrení je nevyhnutné okamžité vyšetrenie.

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Peter Gergely
    Adresa: Ambulancia angiológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Ladislav Kosa
    Adresa: Chirurgická ambulancia so zameraním na proktológiu, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Karol Šúth
    Adresa: Ambulancia úrazovej chirurgie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Utorok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Streda 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Piatok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.