späť na zoznam chorôb

Popáleniny - liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Späť na Popáleniny

Liečba popálenín sa rozdeľuje na prvú pomoc, ktorá je vo väčšine prípadov laická, a teda bez pomôcok. Na toto prvotné ošetrenie nasadá odborná prvá pomoc a liečba. Preto aj prvá pomoc poskytnutá neodborne, bez pomôcok ale správne významne pomáha pri ďalšom postupe.

1. dôležité úkony:

 • prerušenie pôsobenia vysokej teploty či elektrického prúdu
 • presun osoby z horiaceho prostredia či z dosahu horúceho predmetu a škodlivého prostredia
 • vyzlečenie horúceho, horiaceho či mokrého odevu
 • opatrne v prípade, ak je odev priškvarený o telo, nedávame ho dole
 • odstrániť z tela prstene, šperky
 • poloha postihnutého, minimálne v sede, pri väčšom rozsahu poloha ležmo
 • chladenie postihnutého miesta
  • v prípade I. a II. stupňa aspoň 20 minút
  • III. a IV. stupeň sa vodou nechladí
 • prekrytie rany, najlepšie nepriľnavým obväzom, ak nie je postačuje čisté mikroténové vrecko či potravinová fólia
  • I. stupeň sa nemusí kryť
  • pľuzgiere sa neprepichujú, hrozí infikovanie rany
  • pľuzgier sa sám odlúpi
  • na ranu sa nepoužívajú masti ani zásyp
 • postihnutá končatina sa fixuje, aby sa zamedzilo pohybu
 • protišokové opatrenia pri popáleninách nad 15 % u dospelých a 10 % u detí
 • dôležité je aj odhalenie ostatných možných zranení
 • dôležité je zachovať pokoj v okolí postihnutej osoby
 • zakazaný je príjem potravín a tekutín až do odborného vyšetrenia
 • smerovať na odborné vyšetrenie alebo privolanie pomoci 155

Správny postup pri chladení popáleniny

Potrebné je mať na pamäti, že správne chladenie zníži konečné poškodenie. Následne zmierňuje bolesť. Chladiť by sa malo tečúcou a studenou vodou. Prúd vody by mal byť mierny a nie prudký, aby nepoškodil už tak narušenú pokožku.

Chladiť by sa mali aj popáleniny na väčšej ploche tela. Údaje z rôznych zdrojov uvádzajú rozdielne informácie. Napríklad že by sa mali chladiť aj pri postihnutí až do 50 % u dospelých a do 30 % u detí. Iný zdroj uvádza, že by sa u dospelých nemalo chladiť už nad 20 %. U detí nad 10 % a u batoliat nad 5 % celkovej odhadovanej plochy tela.

Avšak, čo je dôležité a potrené, chrániť ostatnú časť tela od tepelných strát. To zamedzí podchladeniu. Pri chladení postačuje voda z vodovodu, ktorá má 10 - 15 stupňov Celzia. A aj voda s teplotou do 25 stupňov Celzia. Napríklad čistá voda z fľašky.

Maj na pamäti:
Popáleninu chlaď, zraneného zahrievaj.
Na chladenie sa nepoužívajú potraviny z chladničky či mrazničky a ani kocky ľadu.  

Pri poskytovaní prvej pomoci je veľmi dôležité dbať na vlastnú bezpečnosť. V mieste udalosti môže hroziť nebezpečenstvo. Aj z toho dôvodu je významné zistiť okolnosti úrazu či nehody. Sú na mieste aj iné osoby, koľko zranených je na mieste.

Zistené informácie sú nápomocné pri kontaktovaní 112, čo je integrovaný záchranný systém. Komunikácia s operátorom linky 112 alebo operátorom záchrannej zdravotnej služby 155 by mala byť pokojná, zrozumiteľná, informácie vecné a pravdivé. 

Dôležité informácie pri volaní sú:

 • čo sa stalo
 • kde sa stalo
 • kedy sa stalo
 • komu sa stalo

Najčastejšie sú popáleniny v domácom prostredí, ktoré majú menší rozsah a zasahujú približne 1 % povrchu tela. Pri I. stupni je dôležitá prvá pomoc v zmysle chladenia. Následne nie je potrebné ranu prekrývať. V prípade II. stupňa platia uvedené zásady vyššie.

Prvá pomoc pri chemických popáleninách:

 • odstránenie zasiahnutého odevu
 • suché chemikálie najskôr odstrániť bez použitia vody, voda ich môže aktivovať
 • následne po odstránení chladenie vodou 30 - 60 minút
 • zistenie látky a jej koncentrácie
 • čisté prekrytie

Pri zasiahnutí oka:

 • vyplachovanie najmenej 30 minút
 • otvoriť očné viečko a žmurkať
 • prúd vody z vnútornej strany od očného kútika von
 • čisté prekrytie
 • vyšetrenie 

Zasiahnutie dutiny ústnej:

 • výplach úst
 • vodu z vyplachovania vypľuť
 • vyšetrenie

Po prehltnutí žieraviny:

 • POZOR, nesmie sa vyvolávať zvracanie !
 • nerobí sa ani výplach žalúdka
 • ak je možné, tak poloha v sede, inak stabilizovaná poloha
 • človeku pri vedomí podávať čistú vodu
 • vyšetrenie

Inhalačná trauma, vdýchnutie horúceho dymu, vzduchu, pary:

 • zhodnotenie popálenín tváre
 • ohorené chĺpky v nose, na tvári
 • vykašliavanie hlienov so sadzami
 • zhoršené dýchanie
 • ošetrenie viditeľných popálenín
 • zaistenie prívodu čerstvého vzduchu
 • uvoľnenie tesného odevu
 • upokojovanie postihnutého
 • zistenie príčiny

Poranenie elektrickým prúdom:

 • zistenie a odstránenie pôsobenia zdroja elektrického prúdu
 • inak sa nedotýkať postihnutého
 • zhodnotenie funkcie krvného obehu
  • časté poruchy srdcového rytmu
  • zastavenie srdcovej činnosti
  • okamžité zahájenie KPR, čiže kompresií hrudníka
 • pozor na pridružené poranenia, časté pády a riziko zlomenín
 • minimálny pohyb s postihnutým
 • ošetrenie popálenín, vyhľadať oblasť prechodu elektrického prúdu telom
  • miesto vstupu elektrického prúdu
  • miesto výstupu elektrického výstupu

Bežné menšie popáleniny sa ošetrujú ambulantne, a to chladivými prostriedkami a následne antibakteriálnymi krémami. Podávajú sa analgetiká, teda lieky na bolesť. Pre urýchlenie hojenia sa môžu v následnej starostlivosti používať rôzne krémy, spreje, gély či náplasti na popáleniny.

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Hlohovec

   Nábr.A.Hlinku 27, 92001 Hlohovec

   Kožné ambulancie - dermatologické (1)

   • MUDr. Andrea Ševčeková
    Adresa: Kožná ambulancia, derma - M.D., s.r.o., Náb. A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec
    deň oddo
    Pondelok  06:30 12:00 
    Utorok 06:30 12:00 
    Streda 06:30 12:00 
    Štvrtok 06:30 12:00 
    Piatok 06:30 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Ladislav Kosa
    Adresa: Chirurgická ambulancia so zameraním na proktológiu, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Karol Šúth
    Adresa: Ambulancia úrazovej chirurgie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Utorok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Streda 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Piatok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
   • MUDr. Dušan Pajerchin
    Adresa: Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  15:30 19:30  15:30 - 19:30 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Utorok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Streda 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Štvrtok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva; 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 16:30 konzília; 16:30 - 18:00 dermatoskopické vyšetrenie - objednaní pacienti 
    Piatok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 dermatoskopické vyšetrenia - len objednaní pacienti 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.