späť na zoznam chorôb

Popáleniny - liečba

Späť na Popáleniny

Liečba popálenín sa rozdeľuje na prvú pomoc, ktorá je vo väčšine prípadov laická, a teda bez pomôcok. Na toto prvotné ošetrenie nasadá odborná prvá pomoc a liečba. Preto aj prvá pomoc poskytnutá neodborne, bez pomôcok ale správne významne pomáha pri ďalšom postupe.

1. dôležité úkony:

 • prerušenie pôsobenia vysokej teploty či elektrického prúdu
 • presun osoby z horiaceho prostredia či z dosahu horúceho predmetu a škodlivého prostredia
 • vyzlečenie horúceho, horiaceho či mokrého odevu
 • opatrne v prípade, ak je odev priškvarený o telo, nedávame ho dole
 • odstrániť z tela prstene, šperky
 • poloha postihnutého, minimálne v sede, pri väčšom rozsahu poloha ležmo
 • chladenie postihnutého miesta
  • v prípade I. a II. stupňa aspoň 20 minút
  • III. a IV. stupeň sa vodou nechladí
 • prekrytie rany, najlepšie nepriľnavým obväzom, ak nie je postačuje čisté mikroténové vrecko či potravinová fólia
  • I. stupeň sa nemusí kryť
  • pľuzgiere sa neprepichujú, hrozí infikovanie rany
  • pľuzgier sa sám odlúpi
  • na ranu sa nepoužívajú masti ani zásyp
 • postihnutá končatina sa fixuje, aby sa zamedzilo pohybu
 • protišokové opatrenia pri popáleninách nad 15 % u dospelých a 10 % u detí
 • dôležité je aj odhalenie ostatných možných zranení
 • dôležité je zachovať pokoj v okolí postihnutej osoby
 • zakazaný je príjem potravín a tekutín až do odborného vyšetrenia
 • smerovať na odborné vyšetrenie alebo privolanie pomoci 155

Správny postup pri chladení popáleniny

Potrebné je mať na pamäti, že správne chladenie zníži konečné poškodenie. Následne zmierňuje bolesť. Chladiť by sa malo tečúcou a studenou vodou. Prúd vody by mal byť mierny a nie prudký, aby nepoškodil už tak narušenú pokožku.

Chladiť by sa mali aj popáleniny na väčšej ploche tela. Údaje z rôznych zdrojov uvádzajú rozdielne informácie. Napríklad že by sa mali chladiť aj pri postihnutí až do 50 % u dospelých a do 30 % u detí. Iný zdroj uvádza, že by sa u dospelých nemalo chladiť už nad 20 %. U detí nad 10 % a u batoliat nad 5 % celkovej odhadovanej plochy tela.

Avšak, čo je dôležité a potrené, chrániť ostatnú časť tela od tepelných strát. To zamedzí podchladeniu. Pri chladení postačuje voda z vodovodu, ktorá má 10 - 15 stupňov Celzia. A aj voda s teplotou do 25 stupňov Celzia. Napríklad čistá voda z fľašky.

Maj na pamäti:
Popáleninu chlaď, zraneného zahrievaj.
Na chladenie sa nepoužívajú potraviny z chladničky či mrazničky a ani kocky ľadu.  

Pri poskytovaní prvej pomoci je veľmi dôležité dbať na vlastnú bezpečnosť. V mieste udalosti môže hroziť nebezpečenstvo. Aj z toho dôvodu je významné zistiť okolnosti úrazu či nehody. Sú na mieste aj iné osoby, koľko zranených je na mieste.

Zistené informácie sú nápomocné pri kontaktovaní 112, čo je integrovaný záchranný systém. Komunikácia s operátorom linky 112 alebo operátorom záchrannej zdravotnej služby 155 by mala byť pokojná, zrozumiteľná, informácie vecné a pravdivé. 

Dôležité informácie pri volaní sú:

 • čo sa stalo
 • kde sa stalo
 • kedy sa stalo
 • komu sa stalo

Najčastejšie sú popáleniny v domácom prostredí, ktoré majú menší rozsah a zasahujú približne 1 % povrchu tela. Pri I. stupni je dôležitá prvá pomoc v zmysle chladenia. Následne nie je potrebné ranu prekrývať. V prípade II. stupňa platia uvedené zásady vyššie.

Prvá pomoc pri chemických popáleninách:

 • odstránenie zasiahnutého odevu
 • suché chemikálie najskôr odstrániť bez použitia vody, voda ich môže aktivovať
 • následne po odstránení chladenie vodou 30 - 60 minút
 • zistenie látky a jej koncentrácie
 • čisté prekrytie

Pri zasiahnutí oka:

 • vyplachovanie najmenej 30 minút
 • otvoriť očné viečko a žmurkať
 • prúd vody z vnútornej strany od očného kútika von
 • čisté prekrytie
 • vyšetrenie 

Zasiahnutie dutiny ústnej:

 • výplach úst
 • vodu z vyplachovania vypľuť
 • vyšetrenie

Po prehltnutí žieraviny:

 • POZOR, nesmie sa vyvolávať zvracanie !
 • nerobí sa ani výplach žalúdka
 • ak je možné, tak poloha v sede, inak stabilizovaná poloha
 • človeku pri vedomí podávať čistú vodu
 • vyšetrenie

Inhalačná trauma, vdýchnutie horúceho dymu, vzduchu, pary:

 • zhodnotenie popálenín tváre
 • ohorené chĺpky v nose, na tvári
 • vykašliavanie hlienov so sadzami
 • zhoršené dýchanie
 • ošetrenie viditeľných popálenín
 • zaistenie prívodu čerstvého vzduchu
 • uvoľnenie tesného odevu
 • upokojovanie postihnutého
 • zistenie príčiny

Poranenie elektrickým prúdom:

 • zistenie a odstránenie pôsobenia zdroja elektrického prúdu
 • inak sa nedotýkať postihnutého
 • zhodnotenie funkcie krvného obehu
  • časté poruchy srdcového rytmu
  • zastavenie srdcovej činnosti
  • okamžité zahájenie KPR, čiže kompresií hrudníka
 • pozor na pridružené poranenia, časté pády a riziko zlomenín
 • minimálny pohyb s postihnutým
 • ošetrenie popálenín, vyhľadať oblasť prechodu elektrického prúdu telom
  • miesto vstupu elektrického prúdu
  • miesto výstupu elektrického výstupu

Bežné menšie popáleniny sa ošetrujú ambulantne, a to chladivými prostriedkami a následne antibakteriálnymi krémami. Podávajú sa analgetiká, teda lieky na bolesť. Pre urýchlenie hojenia sa môžu v následnej starostlivosti používať rôzne krémy, spreje, gély či náplasti na popáleniny.

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Hlohovec

   Nábr.A.Hlinku 27, 92001 Hlohovec

   Kožné ambulancie - dermatologické (1)

   • MUDr. Andrea Ševčeková
    Adresa: Kožná ambulancia, derma - M.D., s.r.o., Náb. A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec
    deň oddo
    Pondelok  06:30 12:00 
    Utorok 06:30 12:00 
    Streda 06:30 12:00 
    Štvrtok 06:30 12:00 
    Piatok 06:30 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Ladislav Kosa
    Adresa: Chirurgická ambulancia so zameraním na proktológiu, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Karol Šúth
    Adresa: Ambulancia úrazovej chirurgie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Utorok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Streda 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Piatok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
   • MUDr. Dušan Pajerchin
    Adresa: Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  15:30 19:30  15:30 - 19:30 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Utorok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Streda 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 ordinácia 
    Štvrtok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva; 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 16:30 konzília; 16:30 - 18:00 dermatoskopické vyšetrenie - objednaní pacienti 
    Piatok 14:00 18:00  14:00 - 14:30 administratíva, 14:30 - 16:00 lekárska kozmetika; 16:00 - 18:00 dermatoskopické vyšetrenia - len objednaní pacienti 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
V ambulanciách je potrebná trpezlivosť a empatia pani doktorka mikulašova - T.A.3rail 15.03.2019 11:42

ambulanciách je potrebná trpezlivosť a empatia Chorý človek potrebuje nájsť dôveryhodnú osobu, chápajúcu jeho ťažkosti, ktorá sa mu snaží pomôcť vyrovnať sa s nimi, nech už je výsledok liečenia akýkoľvek, schopnosť požiadať MUDr. Lucia Mikulášová chirurg by mala prijať bez urážky vyrovnat s kritikou. Poslouchat negativní ohlasy

Čo mi pomohlo

ambulanciách je potrebná trpezlivosť a empatia Chorý človek potrebuje nájsť dôveryhodnú osobu, chápajúcu jeho ťažkosti, ktorá sa mu snaží pomôcť vyrovnať sa s nimi, nech už je výsledok liečenia akýkoľvek, schopnosť požiadať MUDr. Lucia Mikulášová chirurg by mala prijať bez urážky vyrovnat s kritikou. Poslouchat negativní ohlasy

mudr Lucia Mikulášová Ako jasne davaju najavo - Penta 15.03.2019 09:10

MUDr. Lucia Mikulášová maloverne (veľmi nedôverčivo pochmúrne vidieť všetko nepriaznivo životný princíp aj ako karikatúra seba samého.

Čo mi pomohlo

MUDr. Lucia Mikulášová maloverne (veľmi nedôverčivo pochmúrne vidieť všetko nepriaznivo životný princíp aj ako karikatúra seba samého.

vyjadrujem nazor mudr. Mikulášová chirurgička - steve415 15.03.2019 08:32

bol som na ošetrení ambulantne vyjadrujem svoj nazor MUDr. Lucia Mikulášová chirurgička Takýto má byť Múdry, priateľský a zhovievavý považem to za bežnú súčasť zdravotnictve – to je len krátky výpočet vlastností lekara, ktorého by pacienti chceli mať Drvivá väčšina pacientov nie sú spokojní Mala by to byť osobnosť a ona to nespĺňa.

Čo mi pomohlo

bol som na ošetrení ambulantne vyjadrujem svoj nazor MUDr. Lucia Mikulášová chirurgička Takýto má byť Múdry, priateľský a zhovievavý považem to za bežnú súčasť zdravotnictve – to je len krátky výpočet vlastností lekara, ktorého by pacienti chceli mať Drvivá väčšina pacientov nie sú spokojní Mala by to byť osobnosť a ona to nespĺňa.

Lucia Mikulášová dovoľte mi povedať, pripomienku - skúsenosti s ostatnými návštevníkmi 15.03.2019 01:07

MUDr. Lucia Mikulášová dovoľte mi povedať, pripomienku že si o vas myslím uvedomte si že pacienti tam či už tak chodia stresujúco vy ako ešte pridava svoju zlu energiu Nehovoria veľa, je zamračenou tvárou jednoducho nepracujte prichádzate s namrzeným výrazom, vysielate negatívne postoje

Čo mi pomohlo

MUDr. Lucia Mikulášová dovoľte mi povedať, pripomienku že si o vas myslím uvedomte si že pacienti tam či už tak chodia stresujúco vy ako ešte pridava svoju zlu energiu Nehovoria veľa, je zamračenou tvárou jednoducho nepracujte prichádzate s namrzeným výrazom, vysielate negatívne postoje

Lucia Mikulášová je lekárka - filip 15.03.2019 00:28

MUDr. Lucia Mikulášová je lekárka pracuje ako chirurg Karlova Ves Bratislava mam iba jedno slovo Nespokojnosť lekára To už netreba overovať. Je to potvrdený fakt. jej usmev na tvari jej kysne a aj akoby ho mala kŕčovitý,

Čo mi pomohlo

MUDr. Lucia Mikulášová je lekárka pracuje ako chirurg Karlova Ves Bratislava mam iba jedno slovo Nespokojnosť lekára To už netreba overovať. Je to potvrdený fakt. jej usmev na tvari jej kysne a aj akoby ho mala kŕčovitý,

Lucia Mikulášová je sice Skúsená lekárka dôchodkyňa - marian 14.03.2019 23:50

MUDr. Lucia Mikulášová je sice Skúsená lekárka dôchodkyňa robi na chirurgii Karlova Ves Bratislava najmä navonok vo vystupovaní a v slovách

Čo mi pomohlo

MUDr. Lucia Mikulášová je sice Skúsená lekárka dôchodkyňa robi na chirurgii Karlova Ves Bratislava najmä navonok vo vystupovaní a v slovách

Lucia Mikulášová chirurg - gregor 14.03.2019 23:27

MUDr. Lucia Mikulášová chirurgia Karlova Ves Bratislava Zdá sa mi, že toho veľa nenahovorí Čo si teda ľudia mylne myslia o tých, ktorí veľa nerozprávajú? Čo je za tým? dlho musim čakať u lekára. veľmi nespokojní.Nespokojnosť s prístupom lekára Na názor pacienta sa lekárka nepýta Všimol som si veľa nenahovorí, je v skutočnosti človek s vlastným názorom

Čo mi pomohlo

MUDr. Lucia Mikulášová chirurgia Karlova Ves Bratislava Zdá sa mi, že toho veľa nenahovorí Čo si teda ľudia mylne myslia o tých, ktorí veľa nerozprávajú? Čo je za tým? dlho musim čakať u lekára. veľmi nespokojní.Nespokojnosť s prístupom lekára Na názor pacienta sa lekárka nepýta Všimol som si veľa nenahovorí, je v skutočnosti človek s vlastným názorom

Mikulášová pred dôchodkovým vekom, ? - Atila 09.03.2019 22:19

dobrý chirurg, Mikulášová pred dôchodkovým vekom, ?

Čo mi pomohlo

dobrý chirurg, Mikulášová pred dôchodkovým vekom, ?

mikulasova ako lekar - techno day 09.03.2019 21:48

Nájsť dobrého lekára je niekedy ťažké. Viete, čo si máte všímať?Rebríčky lekárov nájdete aj na stránkach zdravotných poisťovní. Lucia Mikulášová som nenasiel alebo top lekar ani tam som ju nenasiel Čo o ňom hovoria iní? Ak sa kvôli protichodným názorom na fórach strácate, vylúčte z hodnotenia najpozitívnejšie a najnegatívnejšie príspevky. Pravda bude zrejme niekde uprostred

Čo mi pomohlo

Nájsť dobrého lekára je niekedy ťažké. Viete, čo si máte všímať?Rebríčky lekárov nájdete aj na stránkach zdravotných poisťovní. Lucia Mikulášová som nenasiel alebo top lekar ani tam som ju nenasiel Čo o ňom hovoria iní? Ak sa kvôli protichodným názorom na fórach strácate, vylúčte z hodnotenia najpozitívnejšie a najnegatívnejšie príspevky. Pravda bude zrejme niekde uprostred

lekarka mikulasova chirurgička - bonifac 09.03.2019 21:47

vlastne od lekára očakávam aby doktorka mikulasova dobrým lekárom ten, kto dokáže sám kriticky hodnotiť svoju prácu a jej výsledky a nepovažuje svoje konanie za rezistentné voči omylom? Patrí ešte nezištnosť medzi najvnútornejšie kvality lekára, alebo už pomoc pacientovi stojí len na schopnosti a miere jeho vďaky?

Čo mi pomohlo

vlastne od lekára očakávam aby doktorka mikulasova dobrým lekárom ten, kto dokáže sám kriticky hodnotiť svoju prácu a jej výsledky a nepovažuje svoje konanie za rezistentné voči omylom? Patrí ešte nezištnosť medzi najvnútornejšie kvality lekára, alebo už pomoc pacientovi stojí len na schopnosti a miere jeho vďaky?

pani doktorka chirurg Mikulášová - marcel študent mediciny 09.03.2019 21:46

nespokojný pacient pani doktorka chirurg Mikulášová Medicína je celoživotné štúdium. povolanie lekára charakterizujú tri atribúty: odbornosť, samokontrola a altruizmus. Ich hodnota je spoločensky natoľko vysoká, že človek, ktorý sám seba chce lekárom nazývať, by ich mal spĺňať Pacient hľadá porozumenie

Čo mi pomohlo

nespokojný pacient pani doktorka chirurg Mikulášová Medicína je celoživotné štúdium. povolanie lekára charakterizujú tri atribúty: odbornosť, samokontrola a altruizmus. Ich hodnota je spoločensky natoľko vysoká, že človek, ktorý sám seba chce lekárom nazývať, by ich mal spĺňať Pacient hľadá porozumenie

Lucia Mikulášová chirurgia - miroslav povolanie elektrikar 09.03.2019 21:45

Čo znamená povolanie lekára Lucia Mikulášová chirurgia Bratislava Povolanie lekára je poslanie a služba Bez dôvery medzi lekárom a pacientom je nízky predpoklad úspešnej liečby a spokojnosti pacienta. Bezmála všetci lekári sa dnes sťažujú na nedostatočné finančné ohodnotenie a klesajúci rešpekt spoločnosti voči lekárskemu povolaniu

Čo mi pomohlo

Čo znamená povolanie lekára Lucia Mikulášová chirurgia Bratislava Povolanie lekára je poslanie a služba Bez dôvery medzi lekárom a pacientom je nízky predpoklad úspešnej liečby a spokojnosti pacienta. Bezmála všetci lekári sa dnes sťažujú na nedostatočné finančné ohodnotenie a klesajúci rešpekt spoločnosti voči lekárskemu povolaniu

Lekár mikulasova chirurgie - jozef robotnik 09.03.2019 21:43

Lekár musí mať schopnosť, čas a trpezlivosť vypočuť a pochopiť pacienta. Venovať mu pozornosť Nie je a ani sa nezamýšľa

Čo mi pomohlo

Lekár musí mať schopnosť, čas a trpezlivosť vypočuť a pochopiť pacienta. Venovať mu pozornosť Nie je a ani sa nezamýšľa

Mikulášová chirurgicka - gabriel 09.03.2019 21:42

Viac poslanie ako práca od lekára očakávam prístup, Mikulášová chirurgicka Človek – kolega, či už je to lekár inej odbornosti alebo psychológ, liečebný pedagóg, logopéd alebo sociálny pracovník si praje, aby lekár zvážil aj jeho pohľad na konkrétny prípad. Aby si dokázal osvojiť aj iné videnie a zahrnul ho do svojho liečebného procesu v prospech pacienta

Čo mi pomohlo

Viac poslanie ako práca od lekára očakávam prístup, Mikulášová chirurgicka Človek – kolega, či už je to lekár inej odbornosti alebo psychológ, liečebný pedagóg, logopéd alebo sociálny pracovník si praje, aby lekár zvážil aj jeho pohľad na konkrétny prípad. Aby si dokázal osvojiť aj iné videnie a zahrnul ho do svojho liečebného procesu v prospech pacienta

doktor lucia mikulasova - bronislav 09.03.2019 21:41

Želám – lekárovi, aby to, čo robí, mohol vykonávať viac ako svoje povolanie a poslanie než prácu a zamestnanie. No tiež, aby pri tom nezabudol na svoju hodnotu a hodnotu svojho povolania a nedal sa zneužívať. Vo svojej hodnote nech však vie byť pokorný. Nech má „uši“ pre svoje okolie, ale nech nezabúda ani na seba. Nech môže nájsť tú rovnováhu, ktorú potrebuje a potom ju môže odovzdávať tým, ktorí potrebujú jeho pomoc a nech ostane človekom

Čo mi pomohlo

Želám – lekárovi, aby to, čo robí, mohol vykonávať viac ako svoje povolanie a poslanie než prácu a zamestnanie. No tiež, aby pri tom nezabudol na svoju hodnotu a hodnotu svojho povolania a nedal sa zneužívať. Vo svojej hodnote nech však vie byť pokorný. Nech má „uši“ pre svoje okolie, ale nech nezabúda ani na seba. Nech môže nájsť tú rovnováhu, ktorú potrebuje a potom ju môže odovzdávať tým, ktorí potrebujú jeho pomoc a nech ostane človekom

lekar mikulašova - juro 09.03.2019 21:36

Keď sa lekár s vami nerozpráva Pacient často nedostane žiadnu informáciu Konzultovať svoj stav s viacerými lekármi je vo svete bežná prax, na Slovensku zatiaľ ojedinelý jav

Čo mi pomohlo

Keď sa lekár s vami nerozpráva Pacient často nedostane žiadnu informáciu Konzultovať svoj stav s viacerými lekármi je vo svete bežná prax, na Slovensku zatiaľ ojedinelý jav

Mikulášová chirurgia - bruno 09.03.2019 21:34

Mikulášová chirurgia - ​ Plná čakáreň, šomranie, občas sa niekto predbieha a čakanie trvá nekonečne dlho.Niektorí lekári ordinujú i napriek svojmu vyššiemu veku, napriek svojmu vyššiemu veku chyba vám Dôvera pomôže nájsť u pacientov porozumenie

Čo mi pomohlo

Mikulášová chirurgia - ​ Plná čakáreň, šomranie, občas sa niekto predbieha a čakanie trvá nekonečne dlho.Niektorí lekári ordinujú i napriek svojmu vyššiemu veku, napriek svojmu vyššiemu veku chyba vám Dôvera pomôže nájsť u pacientov porozumenie

Mikulášová chirurgia - kazimir 09.03.2019 21:34

Pacient hľadá porozumenie Človek – pacient hľadá u lekára starostlivosť, ochotu, ochranu, porozumenie, odbornosť. Tak to zrejme bolo vždy opak som nespokojní,

Čo mi pomohlo

Pacient hľadá porozumenie Človek – pacient hľadá u lekára starostlivosť, ochotu, ochranu, porozumenie, odbornosť. Tak to zrejme bolo vždy opak som nespokojní,

doktorka Mikulášová nemusia trpieť Pacienti - Jonas 09.03.2019 21:21

komplexná ošetrovateľská starostlivosť odvádzajú dostatočne dobrú prácu Existujú však jedna kritika Ak mávate pochmúrne dni, Ak mávate náladu pod psa, nemusia trpieť Pacienti

Čo mi pomohlo

komplexná ošetrovateľská starostlivosť odvádzajú dostatočne dobrú prácu Existujú však jedna kritika Ak mávate pochmúrne dni, Ak mávate náladu pod psa, nemusia trpieť Pacienti

pani doktorka Mikulášová Sme len ľudia - Maximilian 09.03.2019 20:49

No v čakárni som sedel tak dlho, Takto funguje Úlohou lekára je komunikačné schopnosti Čo by som odkázal ? Ako vidím celú situáciu ja? pani doktorka Mikulášová je nutne sa prinutit a zlepsovat sa vyčariť úsmev na tvári. Sme len ľudia Je ťažké ubrániť sa náladovosti ? Povolanie lekára je poslanie a služba. Každý lekár sa počas svojej praxe stretáva s mnohými diagnózami. Mnohé si vyžadujú dlhú a trpezlivú diagnostiku odbornosť

Čo mi pomohlo

No v čakárni som sedel tak dlho, Takto funguje Úlohou lekára je komunikačné schopnosti Čo by som odkázal ? Ako vidím celú situáciu ja? pani doktorka Mikulášová je nutne sa prinutit a zlepsovat sa vyčariť úsmev na tvári. Sme len ľudia Je ťažké ubrániť sa náladovosti ? Povolanie lekára je poslanie a služba. Každý lekár sa počas svojej praxe stretáva s mnohými diagnózami. Mnohé si vyžadujú dlhú a trpezlivú diagnostiku odbornosť