späť na zoznam chorôb

Šok - liečba

Späť na Šok

Liečba šoku sa zameriava na odstránenie základnej príčiny šoku. V prípade zlyhania liečby prvotného problému, je šok neriešiteľný, prehlbuje sa a postupuje do nezvratného štádia.

Pri hypovolemickom šoku

Základom je doplnenie chýbajúceho objemu cirkulujúcej krvi. V prvej fáze sa volí náhrada roztokmi (kryštaloidy, koloidy - plazmaexpandery) - označuje sa aj ako objemová resuscitácia.

Podľa špecifík sa môže zvoliť náhrada krvnej plazmy (popáleniny) či krvnej erytrocytárnej masy - pri stratách hemoglobínu, krvácaní.

Samozrejme. pri hemoragickom či traumatickom šoku je dôležité prvotné zastavenie krvácania.

Pri kardiogénnom šoku

V tomto prípade je dôležitá podpora funkcie srdca.

Používajú sa lieky s inotropným účinkom (dopamín, dobutamín), vazopresory (noradrenalín), nitrátov (vazodilatancií), diuretík (lieky na podporu tvorby moču), a iných.

Prípadne sa volí PTCA - čo je výraz pre perkutánnu transluminálnu koronárnu angioplastiku. Skrátene pri infarkte sa používa iba angioplastika či PKI - perkutánna koronárna intervencia.

Pri závažnejšom postihnutí srdcových ciev aj BY - PASS.

Viac o liečbe uvádzame v článku: o liečbe kardiogénneho šoku.

Pri obštrukčnom šoku je rovnako nutná urgentná liečba a odstránenie príčiny. Jej príkladom môže byť punkcia perikardu (odsatie krvi z perikardu, ktorá utláča srdcový sval), drenáž pneumothoraxu (vzduchu v pohrudničnej dutine, ktorý tlačí pľúca, cievy a srdce) či liečba pľúcnej embólie.

Pri distribučnom šoku

V tomto prípade je voľbou doplnenie relatívnej hypovolémie ešte pred riešením vazodilatácie (rozšírenia ciev). Ostatná liečba sa odlišuje podľa konkrétneho typu šoku, či už ide o anafylaktický, septický či neurogénny.

Prvá pomoc pri šoku

Je veľmi ťažké a takmer nemožné odporučiť všeobecné zásady pri šoku.

Každý šok má inú príčinu, a teda aj zásady liečby či prvej pomoc. Vhodná poloha pri traumatickom šoku je iná, ako pri kardiálnom. Tam pomôže protišoková a inde zase v polosede.

 1. dbajte na vlastnú bezpečnosť - bez záchrancu nie je zachránený
 2. privolajte pomoc - iný záchranca v okolí a volanie na tiesňovú linku
  • 112 - dopravná nehoda, alebo iná udalosť s potrebou viacerých zložiek IZS - Integrovaného záchranného systému - hasiči, záchranná zdravotná služba a polícia
  • 155 čisto zdravotnícky problém
 3. pokoj záchrancu aj zachraňovaného
 4. uvoľnenie tesného odevu
 5. pri krvácaní - zastavenie viditeľného vonkajšieho krvácania
 6. poloha
  •  pri krvácaní protišoková poloha
   •  v polohe ležmo na chrbte + zdvihnutie dolných končatín nad rovinu, do asi 30 cm nad podložku
  • pri kardiálnej (srdcovej) príčine v polosede
  • iná vynútená poloha, ktorú si postihnutý udržiava či vynucuje sám
 7. sledovanie a kontrola vedomia a dýchania
 8. pátranie po iných ťažkostiach, a príkladom môže byť aj znehybnenie zlomenín
 9. udržiavanie tepla - zabránenie podchladenia
 10. nič do úst - nič per os - ani vodu, jedlo či lieky
 11. pri anafylaktickom šokualergii aplikovať EpiPen - ak ho má alergik pri sebe
 12. v bezvedomí a neprítomnosti dýchania vykonávať - KPR
  • kardiopulmonálna resuscitácia - kompresie hrudníka, ako náhrada funkcie pumpy
  • na linke 155 poradia a navedú na správny postup 
Dievča s úrazom je zakryté izotermickou fóliou - bráni strate tepla
Izotermická fólia bráni strate tepla. Foto: Getty images

Šok a pravidlo 5T

V prípade šoku sa používa aj výraz protišokové opatrenia - označujú sa skratkou 5T.

Tabuľka uvádza čo značí 5T

5T Popis
Ticho 
 • pokoj v okolí
 • pokojný prístup záchrancu
 • upokojovanie zachraňovaného
 • udržiavanie kontaktu s postihnutým

Nepokoj a rozrušenie zvyšuje spotrebu kyslíka, a teda aj energetickú náročnosť, čo zhoršuje šok

Teplo
 • dôležité je obmedziť straty tepla
 • nenecháme postihnutého ležať na studenej zemi
 • ale ani na priamom slnku  - pri prehriatí a úpale
 • POZOR - pri úraze s postihnutým nehýbeme - nepresúvame ho
  • iba v prípade ohrozenia života - riziko horenia či výbuchu - auta, objektu
  • a pri nutnosti vykonávania KPR - bezvedomie, neprítomnosť dýchania
 • prikrytie suchou prikrývkou
 • chrániť pred vetrom, prievanom
 • vhodná pomôcka je termofólia - hliníková fólia
Tekutiny

aj keď postihnutý pociťuje smäd:

 • nepodávajú sa mu žiadne tekutiny
 • ani jedlo
 • riziko vracania a aspirácie - vdýchnutia
 • maximálne ovlažiť pery a dutiny úst čistou vodou
 • profesionálna pomoc tekutiny sa podávajú iba do žily - intravenózne i.v.
Tíšenie bolesti
 • pri zlomeninách znehybnenie
 • úľavová poloha, ktorú si zaujme postihnutý sám
 • ošetrenie poranenia
 • lieky na bolesť sa cez ústa nepodávajú - ani injekčne do svalu i.m.
 • lieky sa podávajú iba i.v. formou
Transport
 • šetrný transport
 • profesionálne vyprosťovanie zranených z dopravných prostriedkov
 • 155 - transport záchrannou zdravotnou službou

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Piešťany - Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

   Winterova 66, 92163 Piešťany

   Web: http://www.nemocnicapiestany.sk/
   Telefón - ústredňa: 033 7955 111

   Gynekologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jaromír Niepel
    Adresa: Gynekologická ambulancia NAW piešťany, Winterova 66, 92101 Piešťany
    deň oddo
    Pondelok  10:00 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • MUDr. Kamil Vaško
    Adresa: Ambulancia gynekologickej primárnej starostlivosti, Nemocničná 1, 92719 Šaľa
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 12:00 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Žilinský kraj
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

   Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok

   Web: http://www.uvn.sk/
   Telefón - ústredňa: 044 4382 111

   Iné - nezaradené ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Urban
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Ulica gen. Vesela, 03401 Ružomberok
    deň oddo
    Štvrtok 07:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Dušan Chrenko
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 12:30 
    Streda 07:00 14:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Rastislavova 43, 04001 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6153 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Ingrid Sučíková
    Adresa: Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Rastislavova 43, 04001 Košice
    deň oddo
    Pondelok  08:00 13:00 
    Utorok 08:00 13:00 
    Streda 08:00 13:00 
    Štvrtok 08:00 13:00 
    Piatok 08:00 13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.