späť na zoznam článkov

Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Úpal, úžeh, leto, slnko, teplo, zdravie. Poznáte, rozdiel a príznaky?
Zdroj foto: Getty images

Slovo úpal nám rezonuje v ušiach hlavne počas letných dní. Teplo a slnko dokáže vyčerpať dieťa, dospelého, tehotnú ženu či seniora. Ak je horúčavy a slnenia príliš, zanechá to následky na našom zdraví. Čo je úpal, úžeh a prehriatie organizmu?


Úpalúžeh a prehriatie organizmu spôsobuje rôzne zdravotné ťažkosti. Čo znamenajú tieto pojmy, aké majú príznaky a ako sa dokážeme v lete chrániť, uvádzame v našom magazínovom článku na Zdravotéke.

V teplom letnom počasí na naše zdravie útočí horúčava a slnečné lúče.

Najskôr si priblížime vzťah organizmu a tepla

V prvom rade si musíme uvedomiť, že človek je teplokrvná bytosť . Teplo si udržiavame na základe termoregulácie, a to aj za odlišných tepelných podmienok okolitého prostredia. V prípade produkcie a výdaja tepla je dôležitá rovnováha. Problém nastáva pri jej narušení.

Náš organizmus si vymieňa informácie a energiu so svojím okolím. Čiže aj teplo. Teplo čerpá z prostredia a potravy. Zo stravy je to po transformácii z inej formy energie na tepelnú. 

Ak telo potrebuje, tak si vie, teplo aj vyrobiť. Asi každému je známa triaška, chvenie svalov a husacia koža v chladnej klíme. Naopak, pri nadbytočnom teple sa organizmus ochladzuje.

Termoregulácia a jej centrum je ukrytá v mozgu, presnejšie v hypotalamuse. Informácie do tohto centra pochádzajú z tepelných receptorov. Termoreceptoroy sú uložené v koži.

Telesná teplota človeka je regulovaná tak, aby bola ustálená na hodnote 37°C.

Náš organizmus odovzdáva a prijíma teplo z prostredia viacerými mechanizmami. Ako sú sálanie, vedenie, prúdenie či odparovanie. Tým sa snaží zachovať si správnu hodnotu telesnej teploty.

Mechanizmy výmeny tepla uvádzame v tabuľke

Mechanizmus Popis
Sálanie inak aj radiácia
infračerveným žiarením sa teplo z jedného predmetu presúva na druhý
pri tejto forme prenosu sa predmety spolu nedotýkajú približne 10 % strát tepla
Vedenie alebo aj kondukcia
teplo sa prevádza medzi predmetmi počas ich dotyku
z miesta s vyššou na miesto s nižšou teplotou
v našom organizme tak pôsobí napríklad krv a krvný obeh
vysoké straty tepla vedením nastávajú vo vode alebo vo vlhkom prostredí približne 65 % tepelných strát
Prúdenie čiže aj konvekcia
vzniká pri pohybe molekúl
a vo veľkej miere súvisí s vedením
príkladom sú molekuly vzduchu pri fúkaní ventilátora či klimatizácie v miestnosti
alebo molekuly vody pri plávaní vo vode
Odparovanie evaporácia, je odparovanie, vyparovanie vody
napríklad pri:
 • dýchaní, keď sa vydychuje vodná para
  • zarosenie skla či zrkadla pri blízkom výdychu
 • potení
  • potné žľazy môžu takto vylúčiť až 1,5 litra tekutiny
približne 30 % strát tepla

Ľudské telo reguluje telesnú teplotu v normálnom rozdmedzí základnými termoregulačnými mechanizmami. Pri vyššej teplote reaguje zvýšeným odovzdávaním do okolia. Naopak, ak je telesná teplota nižšia, snaží sa odvádzanie do prostredia znížiť. Navyše, samo si produkuje teplo vo väčšej miere.

Pri zvýšení telesnej teploty telo znižuje teplotu:

 • vazodilatáciou, čiže rozšírením ciev, čím sa zvýši vedenie tepla z krvného obehu do kože
 • vyšším odparovaním pri dýchaní
 • nadmerným potením
 • obmedzením produkcie tepla

Naopak, ak je telo ochladené, snaží sa teplo zadržať:

 • vazokonstrikciou, čiže zúžením ciev, tým sa zmenší odovzdávanie tepla do kože
 • zvýšenou produkciou tepla
  • triaškou svalov
  • husou kožou
  • piloerekcia - vzpriamenie chĺpkov
 • hormonálne
 • chemicky
 • metabolizmom
 • pocitom hladu, zvýšený príjem inej formy energie a transformáciou na teplo
Zaujímavé fakty:
pri teplote prostredia nad 35 °C
zastavuje sa vyžarovanie tepla z organizmu
teplo sa z tela dostane iba vyparovaním
1 liter potu = 2000 kJ energie tepla
pri fyzickej námahe sa môže takto odpariť 1 - 2 litre potu
ak je 100 % relatívna vlhkosť prostredia
zastavuje sa aj odvádzanie tepla odparovaním

Čo je to úpal, úžeh a prehriatie organizmu?

Pojem úpal je nám dobre známy a často si ho zamieňame za úžeh. Avšak, mechanizmus ich vzniku sa mierne líši. Prehriatie organizmu môže nastať aj z iných príčin, ako je priame pôsobenie tepla z vonkajšieho prostredia. Pre lepšie pochopenie celej problematiky je dôležité poznať aj iné pojmy spojené s nadmerným teplom a našim organizmom.

Tepelný úraz, úpal a prehriatie organizmu je...

Tepelný úraz vzniká ako následok nahromadenia tepla v organizme. Je dôsledkom pobytu osoby v oblasti s vyššou teplotou. Medzi tepelné úrazy a ich najťažšie formy sa radí prehriatie organizmu a tepelný úpal.

Úpal vzniká ak, naše telo nie schopné ovplyvniť výdaj tepla termoreguláciou a začne sa prehrievať. Telesná teplota prekračuje hodnotu 40°C. Takéto zvýšenie telesnej teploty je nebezpečné pre všetky orgány.

Telesná teplota nad 42°C je dôsledkom poškodenia tkanív a orgánov.

Hypertermia je zvýšenie telesnej teploty

Hypertermia, čiže nefyziologické zvýšenie teploty tela, naruší funkciu orgánových systémov či samotného termoregulačného centra. Nastáva prehnaná vazodilatácia, čiže rozšírenie ciev, čím sa znižuje krvný tlak a prívod krvi do životne dôležitých orgánov.

Veľkým rizikom je opuch pľúc alebo mozgu. Pri vzniku tepelných úrazov je súčinná dehydratácia. Následkom dehydratácie a zníženia prekrvenia mozgu sú kolapsy. Hrozí zlyhanie orgánov, delírium, kŕče tela, bezvedomie až úmrtie.

Prečítajte si tiež:  
V magazíne o príznakoch dehydratácie a dehydratácia u detí je nebezpečná.

Prečo sa v tele nahromadí prebytok tepelnej energie?

Za nahromadením tepla v organizme sa skrývajú rôznorodé príčiny. A to vnútorné, ktoré pochádzajú z nášho tela, pre rôzne ochorenia. Vonkajšie zastupujú vplyv prostredia.

Hlavné príčiny hypertermie:

 • vnútorné ako sú ochorenia - srdcové, kožné choroby, dehydratácia, vracanie, hnačky, horúčka, endokrinné choroby (štítnej žľazy, pankreasu), poruchy vylučovania vody a solí
 • vonkajšie, čiže horúce prostredie, cvičenie pri vysokých teplotách, pobyt v aute, stane, saune, nedostatočná aklimatizácia, nevhodné a nepriedušné oblečenie
 • popáleniny väčšieho rozsahu
 • užívanie liekov, drog a alkoholu, pričom to môžu byť lieky na vysoký krvný tlak, srdce, odvodnenie, psychické poruchy
 • vysokým rizikovým faktorom je obezita

Úpal a jeho prejavy

Už vieme, že telo nie je pri úpale schopné za pomoci termoregulácie ovplyvniť odvádzanie tepla. Prehrieva sa, telesná teplota stúpa nad hodnotu 40 °C. Čo negatívne vplýva na celý organizmus a jeho orgánové systémy.

Pri úpale sa môžeme stretnúť s príznakmi ako:

 • bolesť hlavy
 • únava
 • slabosť
 • závraty
 • bolesť svalov
 • napínanie na vracanie až vracanie
 • zvýšená telesná teplota nad 41°C
 • zmeny správania a podráždenosť
 • zmätenosť až delírium
 • zrýchlené dýchanie
 • zrýchlený tep
 • znížený krvný tlak
 • búšenie srdca
 • svalové kŕče
 • kolaps a krátkodobá strata vedomia
 • šokový stav
 • bezvedomie
 • suchá koža a zastavenie potenia ako neskoré príznaky prehriatia

Určite ste si všimli, že počiatočné príznaky sú skôr nešpecifické a celkové. Podobajú sa na chrípku. Ak teda v lete pociťujete takéto ťažkosti, pomyslite na vyčerpanie z tepla.

Pri tepelnom úpale sa môže vyskytnúť rôznorodá kombinácia uvedených symptómov. Pričom v neskoršej fáze nastupujú poruchy vedomia, a to až u 80 % postihnutých. Tie sú najskôr kvalitatívne a neskôr aj kvantitatívne.

Prečítajte si: 
Rozdelenie porúch vedomia na kvalitatívne a kvantitatívne.

Na postihnutom si všímame zmenu správania, zmätenosť, dezorientáciu, ale napríklad aj bludy a halucinácie. Krátkodobá strata vedomia v podobe kolapsu, avšak, závažnou komplikáciou je bezvedomie.

Človek sa v teplom prostredí potí. Potenie pomáha ochladzovať organizmus. Avšak, v neskorej fáze nastáva zastavenie potenia a koža je suchá.

Čo je to úžeh?

Úžeh je taktiež stav prehriatia organizmu, podobne ako úpal. Avšak, mechanizmus jeho vzniku sa odlišuje. Nevzniká následkom ochorenia či po pobyte v horúcom priestore.

Úžeh vzniká následkom priameho pôsobenia slnečného žiarenia na oblasť hlavy a šije. Náš mozog sa prehrieva, taktiež termoregulačné centrum uložené v hypotalame. Následne nastupujú ťažkosti.

Príznaky pri úžehu sú podobné ako pri úpale, a teda:

 • slabosť
 • malátnosť
 • bolesť hlavy
 • porucha koncentrácie
 • závraty
 • nevoľnosť až vracanie
 • stuhnutie šije
 • suchá koža
 • spálená koža

Zvýšené teplo v lebke vyvolá nadmerné prekrvenie mozgových plien, tak ako je uvedené vo Wikiskriptách, a to môže viesť k opuchu mozgu až smrti.

Aký je rozdiel medzi úpalom a úžehom?

Ľudia často hovoria o úpale, a pritom myslia na úžeh. Pri hľadaní na internete sa môžeme stretnúť s označením úžehu ako slnečný úpal. Príznaky majú skoro totožné, avšak, rozdiel je v tom ako vznikajú.

Tabuľka uvádza rozdiel medzi úpalom a úžehom

Úpal Úžeh
vzniká ako pôsobenie vonkajších a vnútorných faktorov:
 • pobyt v horúcom prostredí
  • pri cestovaní v aute a autobuse
  • nevetranej a neklimatizovanej miestnosti
  • pri vyššom počte ľudí a hromadných podujatiach
  • kostol, športové haly, koncerty, hromadná doprava
 • pre nevhodné oblečenie, ktoré je nevzdušné a bráni odovzdávaniu tepla
 • pri zvýšenej námahe
 • ako dôsledok rôznych ochorení
  • srdca
  • endokrinný systém
 • dehydratácia
 • lieky, alkohol, drogy
vzniká pri pôsobení priameho slnečného žiarenia na hlavu a oblasť šije
priame slnečné žiarenie nie je za vznikom úpalu niekedy ho označujú aj ako slnečný úpal
koža nie je spálená a začervenaná spálená a začervenaná koža, pľuzgiere
zastavenie potenia a suchá koža až v neskoršom štádiu suchá koža, olupovanie kože
nie je prítomná opozícia šije opozícia šije - stuhnutie krčných svalov
nemožnosť priblížiť bradu ku hrudi
podobne ako pri zápale mozgových blán
príznaky nastupujú rýchlo nástup ťažkostí prevažne až po časovom zdržaní, najčastejšie v noci

Zvýšené riziko u detí, seniorov a v tehotenstve

Aj keď majú úpal a úžeh odlišný mechanizmus vzniku, sú rovnako rizikové pre určité skupiny ľudí. Vyššie nebezpečenstvo komplikácií a ťažší priebeh treba predpokladať u:

 • detí, a hlavne malých detí
 • starších ľudí
 • tehotných
 • pri dehydratácii
 • ľudí so srdcovo - cievnymi ochoreniami
 • pri horúčke
 • poruchy funkcie potných žliaz
 • pri poruchách vylučovania vody a solí
 • pri užívaní liekov na vysoký krvný tlak, diuretík (liekoch na odvodňovanie), psychofarmák
 • pri zneužívaní drog
 • pri požívaní alkoholu a alkoholizme
 • vysokej fyzickej záťaži

V detstve sa úpal a úžeh spolu s dehydratáciou podpisuje na závažnom ohrození zdravotného stavu. Preto je potrebné myslieť na dostatočnú ochranu pred priamym slnečným žiarením a na pitný režim. Dieťa počas hry nemyslí na pitie tekutín a nechráni sa pred teplom a slnkom.

Rovnako seniori, majú znížení pocit smädu. Nezvyčajné nie je ani nadmerné obliekanie sa počas leta, nakoľko, u niektorých prevláda pocit chladu. Súčinne s vysokou teplotou a slnečným žiarením sa vystavujú riziku vzniku úpalu a úžehu.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Pozor je treba dávať aj v období tehotenstva, keď môže byť hypertermia dôvodom potratu. Zvýšenie telesnej teploty tehotnej ženy nad 38°C je rizikové pre plod, najmä pre nebezpečenstvo vrodených vývojových vád. Preto sa v tehotenstve neodporúčajú horúce kúpele či saunovanie. Pozor, telesná teplota stúpa aj pri zvýšenej fyzickej námahe, a to najmä počas horúcich dní.

Zaujímavé informácie:
chrípke, horúčke a rizikách počas tehotenstva uvádzame v magazínovom článku na Zdravotéke.

Prvá pomoc

Prvá pomoc pri úpale a úžehu sa zameriava na zmiernenie vplyvu tepla a slnečného žiarenia. Postihnutého je potrebné premiestniť do chladnejšieho prostredia. Následne ho treba uložiť do polohy ležmo alebo do polosedu. Uvoľníme mu odev alebo vyzlečieme tesný a nepriedušný textil.

Dôležitý je pokoj v jeho okolí a následné chladenie. Postihnutého chladíme vlažnou vodou. Pozor, nie studenou, to by spôsobilo zúženie krvných ciev a zadržiavanie tepla v tele. Preto ho potierame v zásade iba vlažnou vodou! Na chladenie môžeme použiť aj ventilátor a prúd vzduchu.

Prípadne ho môžeme prikryť vlhkou plachtou či tenkou dekou. Taktiež nebude namočená v ľadovej vode, ale vo vlažnej. Aplikujeme zábal podobne ako počas horúčky. Postup uvádzame v magazínovom článku chrípka u detí.

Veľmi dôležitý je pitný režim, a to v prípade každej vekovej kategórie. Človek by mal prijímať hypotonické roztoky, ako napríklad čistú vodu a minerálku riedenú vodou v pomere 1:1. Nevhodné sú sladené vody a sýtené nápoje.

Takisto nepodávame kávu a horúci čaj, ani energetické nápoje. Ak má človek zmenu správania a nespolupracuje alebo je v bezvedomí, tekutiny nepodávame. Hrozí riziko aspirácie, čiže vdýchnutia do dýchacích ciest.

Ak človek nespolupracuje, ťažkosti sa nezlepšujú a nastupuje porucha správania či bezvedomie je potrebné volať odbornú pomoc, lekára, lekársku službu prvej pomoci (LSPP) a pri závažnom stave záchrannú zdravotnú službu.

Prevencia úpalu a úžehu

Tak ako v iných prípadoch, aj pri úpale a úžehu je najlepšia prevencia. Prevencia sa zameriava na predchádzanie vzniku ťažkostí a ochorenia. Vo veľa prípadoch sa dá úpalu predchádzať. Úžehu vieme predísť v plnej miere, ak sa dostatočne pripravíme a chránime.

Základné zásady prevencie pred úpalom a úžehom uvádzame v tabuľke

Preventívne opatrenie Popis
Pitný režim
 • piť dostatok tekutín už v predstihu dní
 • myslieť na pitný režim už od rána
 • telo je po spánku odvodnené
 • nepiť studené nápoje
Prúdenie vzduchu
 • ovievať sa
 • použiť ventilátor
 • klimatizáciu
  • pozor na zásady správneho používania
Teplota prostredia
a slnečné žiarenie
 • klimatizované miestnosti
 • pozor na správne používanie klimatizácie
 • inak hrozia iné zdravotné komplikácie
 • v meste sa skryť do nákupného centra
  • vyhľadávať tieň
  • nezdržiavať sa na slnku príliš dlho
  • chrániť si hlavu prikrývkou
 • kožu chrániť opaľovacím prostriedkom
 • oči slnečnými okuliarmi s UV filtrom
 • počas cestovania častejšie prestávky
 • varenie krátko a ľahké jedlá
 • neslniť sa medzi 11 - 15 hodinou
Vetranie
 • vetrať iba skoro ráno a po západe slnka
 • cez deň sa miestnosť zvyšuje teplota
Sprchovanie
 • vo vlažnej vode
 • 2 - 3 krát počas dňa a krátko
Pohyb a telesná záťaž
 • aklimatizácia na horúce prostredie
 • pomáha denné cvičenie
 • hlavne v prvých dňoch
 • pri telesnej záťaži zvýšiť príjem tekutín
  • hypotonické roztoky
  • pred záťažou
  • počas
  • aj po námahe
  • častejšie v menšom množstve
 • obmedzenie ťažkej práce
 • ak tak ráno alebo večer
Oblečenie pamätajte si, že v letnom horúcom období by sme mali voliť oblečenie, ktoré je:
 • vzdušné
 • ľahké
 • má svetlé farby
 • prírodné materiály
 • nie je tesné, elastické a umelé oblečenie
Alkohol STOP alkoholu
Zateplenie domov pomáha v zime, ale aj v lete

Dostatočný pitný režim vieme odkontrolovať. V prvom rade je to za pomoci telesnej váhy. Ak sa hmotnosť zníži o približne o 2 %, značí to ľahkú dehydratáciu. Pri strate 5 % je stredná a nad 7 % závažná strata tekutín.

Iným objektívnym meradlom je farba moču. Moč by mal mať svetlo - žltú farbu. Tmavý moč značí nedostatočný príjem tekutín.

 

Predtým než vykročíte spoza počítaču do horúceho počasia

A opäť tu pre vás máme krátky test o dnešnej téme úpal a úžeh.

Úpal je

Úžeh je

Úpal a úžeh

Úžeh vzniká ako dôsledok

Úpal môže byť následkom choroby

Pri oboch hrá dôležitú úlohu voda a príjem tekutín

Pred teplom a slnkom sa

Treba sa

Výborne, ste pripravený na leto a teplo

Ste pripravený na teplé počasie a leto

Nechýba vám opaľovací krém?

Na leto sa musíte ešte trocha pripraviť

Najskôr ešte raz čítať a potom ísť v lete von

Bude treba teoretická príprava

Prehrieva sa nám v miestnosti?

Nedostatočná známka

Neprospel/a

 

Zaujímavé zdroje informácií

Čo sa deje pri...

Čo sa deje pri...

Naposledy aktualizované 08.06.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 17. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 17. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 17. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 17. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 17. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 17. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz? Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz?

Kvasinková infekcia pošvy, nazývaná aj vaginálnou mykózou je nepríjemná hubová infekcia postihujúca ženské pohlavné orgány. Prejavuje sa nepríjemným svrbením, pálením, opuchom a výtokom...

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 17. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 17. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.