späť na zoznam chorôb

Ako sa lieči: Zápal pľúc

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Späť na Zápal pľúc: Aké príznaky má pneumónia a ako sa delí? (atypický, vírusový, bakteriálny)

Podľa diagnostiky a vyšetrení sa lieči zápal pľúc aj s ohľadom na celkový stav pacienta. U ľudí s oslabenou imunitou, detí a u seniorov sa väčšinou zápal pľúc lieči počas hospitalizácie. Pretože v prípade výskytu komplikácii s dýchaním či problémom s inými životnými funkciami je nutné umiestnenie na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Najčastejšie pri úvodnej diagnostike zápalu pľúc je bez ohľadu na pôvodcu infekcie začatá liečba antibiotikami. Vo väčšine prípadov je pneumónia bakteriálneho pôvodu. Čo prvotná ATB liečba pokrýva.

V drvivej väčšine prípadov je teda antibiotická liečba základná. Pričom, ak laboratórne vyšetrenie preukáže bakteriálny zápal, pokračuje sa v antibiotickej liečbe. Pri vyšetrení sa zisťovala aj citlivosť na antibiotiká, ktorá určí vhodnú skupinu účinnej látky.

Komplikované infekcie vírusového pôvodu sa liečia vo forme podávania antivirotík. Prípadne, ak ide o infekciu mykotickú, indukuje sa antimykotická liečba. Pri neinfekčnom pôvode pneumónie sa najčastejšie na liečbu využívajú kortikoidy.

Okrem toho sa podávajú lieky na pridružené príznaky. Napríklad na zníženie horúčky sa využívajú antipyretiká. Na ľahšie vykašliavanie a rozpustenie hlienu expektoranciá a mukolytiká. Proti suchému kašľu lieky na jeho, čiže antitusiká. Proti bolesti zase analgetiká.

Vhodná je aj nebulizačná liečba, teda inhalovanie malých častí liečiva. V nemocničnom prostredí sa môže v prípade potreby používať inhalovanie kyslíku. Liečba obvykle trvá od 1 do 3 týždňov, a to podľa druhu zápalu a celkového priebehu choroby.

Cigareta, dym, fajčenie, zhoršuje zápal pľúc
Režimové opatrenia zahŕňajú zákaz fajčenia. Zdroj foto: Getty images

Samozrejme, potrebné sú aj režimové opatrenia. Ako je pokoj na lôžku, zákaz fajčenia, pitia alkoholu. Významný je dostatočný pitný režim, aby sa predišlo dehydratácii. Čo je dôležité hlavne u detí. Rovnako, potrebný je aj primeraný príjem energie a vitamínov a minerálov.

Článok v magazíne Dehydratácia u detí môže byť nebezpečná.

Pri ťažkostiach a podozrení na zápal pľúc sa odporúča okamžité odborné vyšetrenie. Priebeh môže byť akútny, teda náhly. Čo môže znamenať aj rýchle zhoršenie zdravotného stavu a ohrozenie zdravia. V žiadnom prípade sa neodporúča domáca liečba zápalu pľúc a vyčkávanie na zlepšenie ťažkostí. Hrozia závažné komplikácie.

Rekonvalescencia, čiže uzdravenie a zotavenie po ochorení môže trvať i niekoľko týždňov. Človek počas nich môže pociťovať únavu, vysilenosť, vyčerpanie a nevýkonnosť, a to aj po námahe nízkej intenzity. Samozrejme, závisí to tiež od priebehu a komplikácií, ktoré chorobu sprevádzali.

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Šudíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
   • MUDr. Emília Lobotková
    Adresa: Ambulancia pre deti a dorast, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 10:00   
    Utorok 07:00 10:00   
    Streda 07:00 10:00  od 10:00 - 12:00 poradňa 
    Štvrtok 07:00 10:00   
    Piatok 07:00 10:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Anna Forgáčová
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftiziológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 15:30 
    Streda 07:00 15:30 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 15:30 
   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Kodajová
    Adresa: NZZ Pneumológia a ftizeológia, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Streda 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Štvrtok 07:30 15:00  13:00-13:30  ambulancia+konzíliá 
    Piatok 07:30 13:00    test a očkovanie proti TBC 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Darina Plžíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 13:30 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
    Adresa: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
   • MUDr. Martina Miškovská
    Adresa: Pneumoftizeologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30   
    Utorok 07:00 14:30   
    Streda 07:00 14:30  len akútni pacienti 
    Štvrtok 07:00 14:30   
    Piatok 07:00 14:30   
 • Košický kraj
  • Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

   Mieru 12, 07301 Sobrance

   Telefón - ústredňa: 056 6522 396

   Interné ambulancie (1)

   • MUDr. Irena Remáčová
    Adresa: Poliklinické oddelenie tbc a pľúcnych chorôb, Mieru 12, 07301 Sobrance
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Streda 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
zle určená diagnóza a antibiotiká pri zápale pľúc - vlado 04.09.2015 01:59

Pred pár rokmi som podcenil chorobu, na ktorú som dostal zlé antibiotiká (Zinnat), ktoré nezaberali. Neustály kašeľ a teploty.

Čo mi pomohlo

Po týždni nonstop horúčiek 38,5 °C som šiel pľúcnemu lekárovi. Ten ma poslal na röntgen hrudníka a zistil, že mám zápal pľúc. Predpísal liek Avelox a hneď po prvej tabletke mi klesla teplota na normál. Ležal som dokopy mesiac.