späť na zoznam chorôb

Zápal pľúc: Aké príznaky má pneumónia a ako sa delí? (atypický, vírusový, bakteriálny)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Zápal pľúc: Aké príznaky má pneumónia a ako sa delí? (atypický, vírusový, bakteriálny)
Zdroj foto: Getty images

Zápal pľúc, nazvaný odborne aj pneumónia, je zápalové ochorenie charakteristické postihnutím pľúcneho tkaniva a jeho poškodzovaním. Podľa pôvodu ochorenia môže mať tento zápal viacero foriem, a to infekčné aj neinfekčné.


Charakteristika

Zápal pľúc, odborne pneumónia, je zápal pľúcneho parenchýmu. Infekčný zápal pľúc je častejší.

Avšak, priebeh ako aj závažnosť tejto respiračnej choroby závisia nielen od pôvodu zápalu, ale aj od celkového stavu človeka a prípadného stavu imunity, ktorý má veľký podiel na priebehu liečby.

Väčšinou je akútny, teda náhly, ale môže prebiehať aj chronicky. Vyvolávateľom ochorenia je väčšinou kvapôčková infekcia. Šíri sa hlavne z horných dýchacích ciest.

Menej často sa vyskytujú aj neinfekčné zápaly pľúc a ich príčinou môže byť alergická reakcia a fyzikálne alebo chemické pôsobenie. Zápaly pľúc patria medzi najčastejšie zápalové ochorenia.

Zápal pľúc sa rozdeľuje podľa viacerých kritérií. Môže mať rôzne formy, napríklad infekčná forma môže byť spôsobená baktériami, vírusmi, hubami. Pričom, najčastejšie sú bakteriálne zápaly, ktoré vznikajú prestupom cez ústnu dutinu a horné dýchacie cesty. Najmenej časté sú zápaly spôsobené infekciou húb alebo plesní.

Neinfekčné zápaly sú charakteristické tým, že dochádza k zápalovej reakcii aj bez vzniku infekcie, napríklad ak sa do pľúc dostanú chemikálie, plyny alebo tekutiny. Rizikom je však, ak sa k tomuto typu zápalu pridruží aj infekcia.

Rozdelenie zápalu pľúc:

 • podľa priebehu
  • akútny - náhly, s trvaním maximálne do 3 mesiacov
  • chronický - dlhodobý, nad 3 mesiace
  • opakujúci sa, čiže recidivujúci, v jednej oblasti
  • migrujúci, keď sa zápal presúva na rôzne miesta
 • podľa vyvolávajúcej príčiny
  • infekčný - bakteriálny, vírusový, plesňový, parazitárny
  • neinfekčný - po aspirácii, čiže vdýchnutí, po vdýchnutí agresívnej látky, alergický
 • podľa epidemiológie
  • komunitný - na bežných verejných miestach, ľahšia liečba
  • nozokomiálny - v nemocničnom prostredí, horší priebeh liečby
 • podľa klinického prejavu
  • typický - keď príznaky značia zápal pľúc, ako napríklad kašeľ, horúčka, dýchavičnosť
  • atypický - zápal pľúc môže prebiehať bez horúčky, či zvýšenej telesnej teploty, prípadne chrípkové príznaky, ako je slabosť, únava, bolesť kĺbov a svalov
 • podľa mechanizmu vzniku
  • primárny - iba zápal pľúc
  • sekundárny - ak je následkom iného ochorenia
 • podľa patologického obrazu
  • alveolárny - postihnuté sú pľúcne mechúriky
  • intersticiálny - postihnuté je tkanivo medzi ostatnými štruktúrami, ako sú pľúcne mechúriky
 • podľa RTG nálezu
  • alárny - ak je postihnuté celé pľúcne krídlo
  • lobárny - zápal je iba v jednom pľúcnom laloku
  • segmentálny - prípadne v segmente
  • bronchopneumónia - zápal postihuje aj dýchacie cesty

Všeobecne pri zápale v pľúcach dochádza k poškodzovaniu pľúcneho tkaniva. To spôsobuje kašeľ a problémy s dýchaním. Vzhľadom na častý komplikovaný priebeh a dlhodobú liečbu zápalu pľúc je lepšia prevencia, a to v podobe pravidelného očkovania proti respiračným chorobám a chrípke. A tiež v podobe zdravého životného štýlu.

Model respiračného systému, pľúca, rozdelenie na pravé a ľavé pľúca, pravé majú tri laloky a ľavé dva
Pravé pľúca majú tri laloky a ľavé dva, pre prispôsobenie k polohe srdca. Zdroj foto: Getty images

Príčiny

Zápal pľúc vzniká vtedy, ak prichádza vplyvom infekcie alebo neinfekčného dráždenianarušovaniupoškodzovaniu pľúcneho tkaniva. Najčastejšie vzniká zápal na infekčnom podklade, či už bakteriálnom, vírusovom, mykotickom alebo parazitárnom.

Neinfekčne môže vzniknúť pri podráždení plynnými alebo kvapalnými chemikáliami, ktoré sa dostanú do dýchacích ciest. Podobne je to aj následkom aspirácie, čiže vdýchnutia cudzieho telesa do pľúc. Najrizikovejšia je aspirácia žalúdočnej šťavy.

Tá obsahuje agresívnu žalúdočnú kyselinu, prípadne čiastočky stravy. Následkom toho vzniká komplikovaný zápal. Riziko aspirácie žalúdočného obsahu vzniká hlavne v bezvedomí, pri ťažkej opitosti, ale aj pri intoxikácii liekmi či drogami.

Pri dlhodobom ležaní sa hromadí hlien v dolných dýchacích cestách a v pľúcach. To podporuje množenie baktérií, čo vyvolá tiež zápalovú reakciu. Tieto zápaly sú časté najmä u starších nesebestačných a imobilných ľudí. Ktorí sa nevedia pravidelne polohovať.

Zápalom pľúc sú najviac ohrozené malé deti, hlavne do 1 roka života. A aj ľudia nad 60 rokov, ľudia s oslabenou imunitou i ľudia s pridruženými chronickými ochoreniami. Problém môže byť pneumónia spôsobená odolnou infekciou. Vtedy prebieha komplikovanejšie.

Najčastejšie sú bakteriálne zápaly pľúc. Vyvolávajú ich baktérie ako sú Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes či aureus. Ale aj Haemophilus influenzae alebo Klebsiella pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila. Toto sú zástupcovia komunitného typu bakteriálneho zápalu pľúc. A vyskytujú sa bežne v komunite, teda na verejnom priestranstve, mimo nemocničné prostredie.

V prípade nemocničných nákaz, teda nozokomiálnych, je to hlavne zastúpenie Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae alebo napríklad E. coli, RS vírus, Herpes vírus. Pri tomto type pneumónie je riziko ťažšieho liečenia, a to z dôvodu odolných, čiže rezistentných kmeňov.

Chorá žena má chrípku, nádchu, zápal horných dýchacích ciest, vreckovky, lieky
Chrípka či iný zápal horných dýchacích ciest ako riziko vzniku pneumónie. Zdroj foto: Getty images

Rizikové faktory pre vznik pneumónie:

 • vek  - deti a ľudia nad 60 rokov
 • chrípka
 • infekcia horných dýchacích ciest
 • chronické ochorenia respiračného systému - chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
 • chronické ochorenia kardiovaskulárneho systému
 • cievna mozgová príhoda (CMP)
 • oslabený imunitný systém (po chemoterapii, imunosupresíva, AIDS)
 • onkologické ochorenia
 • cukrovka
 • ochorenie obličiek - dialyzovaní pacienti
 • tehotenstvo
 • fajčenie
 • drogová závislosť
 • alkoholizmus
 • pôsobenie chemikálií, napríklad pracovné prostredie v stavebníctve či poľnohospodárstve

Príznaky

Vzhľadom na rozmanitosť pôvodcov a príčin pneumónie sa dá predpokladať, že aj príznaky budú odlišné. Bakteriálny zápal pľúc sa prejavuje mierne odlišne ako vírusový či plesňový. 

Modelové znázornenie pľúcneho mechúrika a pľúcnej cievy, výmena dýchacích plynov
Dýchavičnosť pre poruchu funkcie pľúcnych mechúrikov následkom zápalu. Zdroj foto: Getty images

Všeobecne by sa dalo uviesť, že pneumónia má príznaky ako:

 • dýchavičnosť
 • môže byť prítomné zrýchlené dýchanie
 • kašeľ (podľa pôvodcu buď suchý alebo naopak produktívny)
 • bolesť na hrudi, zhoršená pri hlbokom nádychu, kašli

Pridružujú sa aj celkové prejavy, a to v rôznej intenzite:

 • triaška, zimnica
 • zvýšenie telesnej teploty až horúčka
 • nechutenstvo
 • nevoľnosť
 • únava
 • slabosť
 • bolesť hlavy
 • bolesť kĺbov, svalov

Typickým príznakom pre pneumóniu je teda ťažké dýchanie a kašeľ. Či už suchý, alebo neskôr vlhký aj s hlienom a obvykle medzi charakteristické klinické prejavy patrí aj zvýšená teplota, niekedy horúčka.

Podľa vyvolávajúcej príčiny však zápal sprevádzajú aj iné príznaky. Pri ťažších formách pneumónie dochádza aj k dýchavičnosti a bolestiam na hrudníku. Bolesti na hrudi môžu byť pálčivého, bodavého alebo iného charakteru.

Bakteriálny zápal pľúc

Pri bakteriálnych zápaloch je prítomná horúčka, čiže telesná teplota nad 38°C a celková vysilenosť. Bakteriálny zápal sa vyznačuje aj produktívnym kašľom. Objavuje sa aj vykašliavanie hlienu či hnisu. Hlien môže byť rôznej konzistencie, farby (zelený, žltý, hnedastý, s prímesou krvi) a rôzneho množstva.

Vírusový zápal pľúc

Pri vírusovom zápale je obvykle len zvýšená teplota (telesná teplota do 38°C). Vírusové zápaly prebiehajú s menšou intenzitou príznakov. Avšak, kašeľ je dráždivý, suchý, dusivý. Pridružujú sa, samozrejme, ťažkosti s dýchaním. Vyskytuje sa pri nich aj bolesť na hrudi. 

Obojstrannú pneumóniu (Covidovú pneumóniu - zápal pľúc) s typickým obrazom mliečneho skla na RTG má tiež ochorenie COVID-19,
ktoré vyvoláva nový koronavírus, teda SARS-CoV-2.
Pre viac informácií navštívte sekciu: Koronavirus - COVID-19 

Ostatné typy zápalu pľúc

Pri mykotickom pôvode zápalu sú prejavy podobné ako pri vírusovom. Obvykle pri infekčných zápaloch nastávajú aj celkové príznaky ako sú zvýšenie telesnej teplotybolesti kĺbov, svalov a hlavy.

Pri neinfekčných zápaloch môže nastať aj nevoľnosť. Zápal pľúc môže prebiehať aj atypicky. Napríklad ako zápal pľúc bez telesnej teploty až horúčky, s miernym kašľom. Môže sa pridružiť dýchavičnosť po námahe. V prípade vyšetrenia posluchom môže byť nález negatívny. Pričom, RTG snímka vykáže rozsiahle postihnutie pľúc.

Diagnostika

Diagnózu zápalu pľúc určíme na základe anamnézy a klinického obrazu. Prítomnosť zmien pri dýchaní sa vyšetruje posluchom, a to pomocou fonendoskopu. Medzi zobrazovacie metódy patrí RTG hrudníka, prípadne CT.

RTG a CT vyšetrenie hrudníkapľúc odhaľuje rozsah napadnutiapoškodenia pľúcneho tkaniva a určuje miesto zápalu. Na základe anamnézypríznakov sa zisťujú možné rizikové faktory pre vznik komplikácií.

Fonendoskop slúži na vyšetrenie pľúc, a teda dýchania posluchom
Fonendoskop slúži na základné vyšetrenie dýchania posluchom. Zdroj foto: Getty images

 

Samozrejme, ako pri každom zápale, vykonáva sa aj laboratórne vyšetrenie krvi. A teda hlavne krvný obraz, sérologické vyšetrenie. Dopĺňa sa vyšetrenie spúta na mikrobiologické vyšetrenie a citlivosť na antibiotiká, čiže ATB.

Prípadne sa vykonáva bronchoskopia, a to pri chronických ťažkostiach. A aj v prípade nejasného nálezu na RTG. Dôvodom je vylúčenie tumoru, čiže onkologického ochorenia. Niekedy je nutné pri bronchoskopii odobrať vzorku aj priamo z dýchacích ciest.

Vznik, prejavy a liečba zápalu pľúc

Vznik, prejavy a liečba zápalu pľúc

Priebeh

Vo väčšine prípadov má zápal pľúc akútny charakter. A to aj ako komplikácia zápalu horných dýchacích ciest. Ako komplikácia chrípky či iného zápalu, bez rozdielu či ide o vírusový, alebo bakteriálny pôvod.

Primárny zápal pľúc v prípade bakteriálneho pôvodcu má ťažší priebeh a vyznačuje sa výstupom telesnej teploty, a to až nad úroveň 38 °C, teda až do horúčky. Počas prvých hodín býva prítomný suchý kašeľ. Následne sa mení na produktívny.

Ortuťový teplomer
Pri bakteriálnom zápale horúčka, pri vírusovom zvýšená telesná teplota. Zdroj foto: Getty images

Vykašliava sa hlien rôznej konzistencie, farby, ako napríklad zelenej, žltej, hnedastej, hnisavý hlien či s prímesou krvi. Vírusový pôvodca nevyvoláva vysoké horúčky, ale väčšinou len zvýšenú telesnú teplotu, teda do 38°C. Kašeľ je suchý, dráždivý a dusivý.

Pridružuje sa sťažené dýchanie. Dýchanie môže byť zrýchlené a plytké. Počuť sú chrapoty a aj pískanie či vrzgoty. Problém v podobe bolesti na hrudi robí hlbší nádych a kašeľ. Výrazné bolesti viazané na dýchanie svedčia v zápal pohrudnice.

Takzvané chrípkové prejavy môžu byť prítomné aj pre prvotnú chrípku, ale aj z dôvodu pneumónie. Medzi celkovými príznakmi sa teda vyskytuje celková slabosť, malátnosť, únava, nevoľnosť, bolesť svalov, kĺbov, končatín. Ale aj bolesť hlavy, nechutenstvo, ťažoba na žalúdku až vracanie.

Celkové príznaky, bez typického priebehu pneumónie môžu byť prítomné pri atypickom zápale pľúc. Samozrejme, dôležité je, ak sa vyskytnú závažnejšie ťažkosti okamžité odborné vyšetrenie. Aby sa predišlo komplikáciám.

Medzi možné komplikácie pneumónie patrí:

 • pleuritída, čiže zápal pohrudnice
 • empyém - hnisavé ložisko v pohrudnicovom priestore
 • abces - opúzdrený zápalový proces
 • gangréna - odumretie tkaniva
 • septický šok
 • pri ťažkých pneumóniách smrť

Zápal vzniká imunitnou reakciou organizmu na narušovanie a poškodzovanie pľúcneho tkaniva. Pričom, je veľmi dôležité rýchle stanovenie diagnózy a čo najskorší začiatok liečby. V prípade nedostatočnej liečby hrozí vznik chronického pľúcneho ochorenia, prípadne môže vzniknúť pľúcny absces a tiež trvalé zníženie pľúcnych funkcií. U rizikových skupín dokonca končí skoro tretina prípadov až smrťou.

Infografika uvádza aké sú odlišnosti pri vírusovom a bakteriálnom zápale pľúc
Odlišnosti v priebehu vírusového a bakteriálneho zápalu pľúc
Ako sa lieči: zápal pľúc

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • wikiskripta.eu - Wikiskriptá s informáciami o pneumónii
 • solen.cz - informácie o pneumónii, diagnostika, liečba v pdf

Naposledy aktualizované 27.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne? Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne?

Horúčka najmä u detí dokáže rodičov poriadne znepokojiť. Zvýšená teplota nie je sama o sebe chorobou, ale príznakom. Ak však prekročí určité hranice, je dobré vedieť si s ňou poradiť....

Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky Ako vplýva klimatizácia na naše zdravie? + Choroby a nežiadúce účinky

Klimatizácia má slúžiť na zvýšenie komfortu v práci, doma či počas cestovania. Pri nesprávnom používaní a zanedbanej údržbe má negatívny vplyv na zdravie. Je pôvodcom chorôb dýchacieho,...

Ako používať, či nastaviť, klimatizáciu správne a aby nám neškodila? Ako používať, či nastaviť, klimatizáciu správne a aby nám neškodila?

Klimatizácia je našim dôverným pomocníkom počas horúcich dní. Avšak, ak ju používame nesprávne, vystavujeme sa riziku. Bolesť hlavy, krčnej chrbtice, kĺbov, svalov a rôzne infekcie...

Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií? Ako odlíšiť prechladnutie od važnejších respiračných infekcií?

Žijeme v časoch, keď každé obyčajné prechladnutie vzbudzuje v ľuďoch obavy a strach. Vedomosť o základných prejavoch a rozdieloch najčastejších ochorení dýchacích ciest je tým správnym...

Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia? Ako sa prejavuje zápal pľúc, a aká liečba je najefektívnejšia?

Keď povieme liečba zápalu pľúc, väčšina si predstaví antibiotiká, lieky uľahčujúce dýchanie a lieky proti teplote. Zápal pľúc sa týmito farmakami síce lieči, ale iba jeho časť. Dôvodom...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jana Šudíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Utorok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Streda 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Štvrtok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
    Piatok 07:00 15:30  12:00-12:30  Objednaní 13:00 - 14:00 
   • MUDr. Emília Lobotková
    Adresa: Ambulancia pre deti a dorast, Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 10:00   
    Utorok 07:00 10:00   
    Streda 07:00 10:00  od 10:00 - 12:00 poradňa 
    Štvrtok 07:00 10:00   
    Piatok 07:00 10:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Anna Forgáčová
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftiziológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:30 
    Utorok 07:00 15:30 
    Streda 07:00 15:30 
    Štvrtok 07:00 15:30 
    Piatok 07:00 15:30 
   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Kodajová
    Adresa: NZZ Pneumológia a ftizeológia, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Utorok 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Streda 07:30 15:00  13:00-13:30  dispenzár +obj.pacienti 
    Štvrtok 07:30 15:00  13:00-13:30  ambulancia+konzíliá 
    Piatok 07:30 13:00    test a očkovanie proti TBC 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Darina Plžíková
    Adresa: Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 13:30 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
    Adresa: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
   • MUDr. Martina Miškovská
    Adresa: Pneumoftizeologická ambulancia, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 14:30   
    Utorok 07:00 14:30   
    Streda 07:00 14:30  len akútni pacienti 
    Štvrtok 07:00 14:30   
    Piatok 07:00 14:30   
 • Košický kraj
  • Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

   Mieru 12, 07301 Sobrance

   Telefón - ústredňa: 056 6522 396

   Interné ambulancie (1)

   • MUDr. Irena Remáčová
    Adresa: Poliklinické oddelenie tbc a pľúcnych chorôb, Mieru 12, 07301 Sobrance
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 15:30  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Streda 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 15:30  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 15:30  12:00-13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
zle určená diagnóza a antibiotiká pri zápale pľúc - vlado 04.09.2015 01:59

Pred pár rokmi som podcenil chorobu, na ktorú som dostal zlé antibiotiká (Zinnat), ktoré nezaberali. Neustály kašeľ a teploty.

Čo mi pomohlo

Po týždni nonstop horúčiek 38,5 °C som šiel pľúcnemu lekárovi. Ten ma poslal na röntgen hrudníka a zistil, že mám zápal pľúc. Predpísal liek Avelox a hneď po prvej tabletke mi klesla teplota na normál. Ležal som dokopy mesiac.