späť na zoznam článkov

Ako rozpoznať preeklampsiu a jej príznaky v tehotenstve? Poznaj riziká

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ako rozpoznať preeklampsiu a jej príznaky v tehotenstve? Poznaj riziká
Zdroj foto: Getty images

Ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete? Možno ste už počuli o preeklampsii. Ak nie, tak v nasledujúcom článku nájdete informácie o tom, ako ju rozoznať a včas vyhľadať pomoc. 


Príčina preeklampsie nie je celkom známa, ale pravdepodobne za ňu zodpovedajú viaceré faktory, ako napríklad genetické alebo imunologické a iné. Vyskytuje sa po 20. týždni tehotenstva, u prvorodičiek približne 10 - 15 % a u viac rodičiek 5 - 7 % zastúpení.

Preeklampsia znamená riziko pre tehotnú a rovnako aj pre plod.

Tehotná je ohrozená napríklad ťažkosťami s vysokým krvným tlakom, problémom s obličkami, pečeňou a ohrozený je aj nervový systém, teda mozog.

Pre plod je najväčším rizikom zníženie prietoku krvi placentou, a tým pádom aj znížená dodávka kyslíku a živín.

Preeklampsia

Je vlastne tehotenstvom navodená hypertenzia (vysoký krvný tlak) s proteinúriou (bielkoviny v moči) a prípadne aj s edémami (opuchy) po 20. týždni tehotenstva. Niekedy ju môžete nájsť pod označením EPH gestóza.

Pričom EPH je skratkou pre E ako edémy (opuch), P pre proteinúria (bielkoviny v moči) a H pre hypertenzia (vysoký krvný tlak).

Riziká a príznaky preeklampsie

Presná príčina preeklampsie nie je známa. Na jej vzniku sa podieľajú viaceré faktory. Preeklampsia je ľahšou formou gestózy. Ťažká forma preeklampsie je prognosticky závažná a vedie k ukončeniu tehotenstva. Viac sa dočítate v samostatnom článku preeklampsia. Eklampsia je ťažká neskorá forma. Súčasťou postupu preeklampsie je aj HELLP syndróm. Včasné rozpoznanie príznakov je dôležité pre ochranu tehotenstva, zdravia matky aj dieťaťa.

Do hlavných rizík pre vznik preeklampsie sa zaraďujú:

 • vek tehotnej pod 20 rokov a nad 35 rokov
 • existujúce ochorenia pred otehotnením ako napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, ochorenia srdca, ciev, pľúc, pečene, obličiek, krvi
 • faktory z predchádzajúcich tehotenstiev ako sú predčasný pôrod, mimomaternicové tehotenstvo, opakované spontánne potraty, preeklampsia v predchádzajúcom tehotenstve
 • viac plodová tehotnosť
 • odstup od tehotenstiev viac ako 10 rokov
 • nadváha (BMI viac ako 35)
 • náhly nadmerný prírastok hmotnosti v tehotenstve
 • podvýživa, avitaminóza (nízka hladina vitamínov)
 • rodinná anamnéza, výskyt preeklampsie v rodine
 • Systémový lupus erythematodes (autoimunitné ochorenie)
 • PCOS syndróm polycystických vaječníkov
 • IUGR intrauterinná rastová retardácia
 • mola hydatidosa
 • fajčenie
 • socioekonomické postavenie

Počas tehotnosti sa niektoré ťažkosti vyskytujú aj bez prítomnosti preeklampsie. Je to napríklad nevoľnosť, únava, opuchy dolných končatín v oblasti členkov. Preto je potrebné pri pretrvávaní ťažkostí o nich informovať gynekológa. Samozrejmosťou by mali byť pravidelné kontroly u gynekológa počas celej tehotnosti.

Zanedbaním pravidelných návštev u lekára (tehotenských poradní) žena vystavuje seba aj svoje dieťa riziku. O každom zhoršení zdravotného stavu by mal byť lekár informovaný. Aké príznaky si treba všímať uvádzame v riadkoch nižšie.

Medzi hlavné príznaky preeklampsie sa zaraďujú:

 • vysoký krvný tlak hranica je 140/ 90, znakom preeklampsie pri 150/ 100
 • bolesť hlavy
 • poruchy videnia (rozmazané, čierne fľaky v zornom poli)
 • bolesti brucha (hlavne v epigastriu, čo je horná stredná časť v oblasti žalúdka)
 • kŕče v bruchu
 • malátnosť, únava
 • závraty
 • nevoľnosť, nauzea (pocit na vracanie), vracanie
 • bielkoviny v moči (nad 300 mg/ deň)
 • opuchy tela, najskôr dolné končatiny (členky), následne horné končatiny, tvár
 • v neskoršom štádiu poruchy prekrvenia mozgu, kolapsy, bezvedomie
 • kŕče tela
 • dyspnoe (sťažené dýchanie), cyanóza (omodranie končekov prstov, pier)

Tabuľka s rozdelením preeklampsie na ľahké a ťažké štádium

Príznaky Ľahká preeklampsia Ťažká preeklampsia
systolický krvný tlak viac ako 140 do 159 viac ako 160
diastolický krvný tlak viac ako 90 do 109 viac ako 110
proteinúria 0,3 g/ 24 hodín viac ako 5 g/ 24 hodín
počet trombocytov menej ako 150 000/ ml menej ako 100 000/ ml
AST normálne hodnoty 2 - 3 x zvýšené
oligúria nie menej ako 400 ml moču za 24 hodín
prírastok hmotnosti 0,6 až 1 kg za týždeň viac ako 1 kg za týždeň
bolesť hlavy, bolesť brucha (epigastrium),
nauzea, zvracanie, poruchy videnia, cyanóza,
pľúcny edém
nie áno

Komplikácie

Pri ťažkej preeklampsii sú hodnoty krvného tlaku nad 160 / 110, proteinúria nad 5g/ deň, (bielkovina v moči), oligoúria (znížené močenie), poruchy zraku, začiatočné štádiá pľúcneho opuchu. V tomto prípade sa zvažuje predčasné ukončenie tehotenstva.

Eklampsia

Ak sa preeklampsia nelieči, prechádza do eklampsie. To je vlastne ťažká forma neskorej gestózy s vysokým rizikom ohrozenia matky (kŕčmi tela, poruchou vedomia, poruchou funkcie obličiek, pečene, mozgu). Ohrozený je aj plod. Eklampsia je záchvat tonicko - klonických kŕčov alebo aj bezvedomie bez kŕčov.

HELLP syndróm

Je veľmi vážna komplikácia tehotenstva. Morbidita (chorobnosť) mortalita (úmrtnosť) je až 40%. Názov je odvodený z anglického Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Výskyt je 2 - 12 % z prípadov preeklampsií, najčastejšie v 36. týždni a 70 % pred pôrodom a 30 % po pôrode. V prípade výskytu HELLP syndrómu počas tehotenstva je predčasné ukončenie tehotenstva jedinou liečbou.

 • H - Hemolysis - hemolýza
 • E - Elevated - elevácia (zvýšenie)
 • L - Liver enzymes - pečeňových enzýmov
 • L - Low - nízka
 • P - Platelets - hladina trombocytov

Okrem toho, pri preeklampsii hrozí abrupcia placenty (predčasné odlučovanie placenty), poruchy homeostázy (DIC - diseminovaná intravaskulárna koagulopatia), encefalopatia, krvácanie do CNS (centrálny nervový systém), nefropatia (poškodenie obličiek), hepatopatia (poškodenie pečene), kardiomyopatia (poškodenie srdcového svalu).

Prevencia

Jednoznačné odporúčania ako sa vyhnúť preeklampsii neexistujú. Možno v období pred tehotenstvom ustráženie telesnej váhy, dobrá fyzická kondícia, správna životospráva a dostatočná liečba hypertenzie (ak sa tehotná na vysoký krvný tlak lieči pred otehotnením).

K nefarmakologickému ovplyvneniu preeklampsii sa odporúča pokoj na lôžku. Znižuje sa tým krvný tlak, zlepšuje sa prekrvenie placenty, rast plodu. Poloha v leže na ľavom boku. Strava by mala byť racionálna, vyvážená. Obmedzenie príjmu kuchynskej soli nemá opodstatnenie, iba v prípade ľudí citlivých na vyšší príjem sodíka. Dostatočný príjem tekutín (2 litre za deň).

Prísny zákaz platí pre fajčenie, alkohol a kávu. Diéty počas tehotenstva nie sú odporúčané. Diéta by mohla zapríčiniť nižšiu hmotnosť novorodenca a následne spomaliť rast novorodenca.

 

Zopakujte si tému formou kvízu

10 ľahkých otázok pre rýchle opakovanie problematiky preeklampsie.

Preeklampsia je

Preeklampsia je

Rizikom vzniku preeklampsie je aj vek

Rizikové sú aj ženy s obezitou

Rizikom vzniku preeklampsie je fajčenie

Pri eklampsii je hodnota krvného tlaku

Príznakom sú aj opuchy dolných končatín a tela

Pri preeklampsii sú prítomné bielkoviny v moči

Príznakom eklampsie sú aj

Počas tehotenstva sa diéta na schudnutie

Výborne. Všetky odpovede sú správne.

 1. Preeklampsia je nebezpečná pre plod aj tehotnú
 2. Preeklampsia je vlastne tehotenstvom navodená hypertenzia (vysoký krvný tlak) s proteinúriou (bielkoviny v moči) a prípadne aj s edémami (opuchy) po 20. týždni tehotenstva. Niekedy ju môžete nájsť pod označením EPH gestóza.
 3. Rizikovým je tehotenstvo nad 35 rokov a pod 20 rokov
 4. Podobne, riziková je obezita
 5. A aj fajčenie patrí ku rizikovým faktorom vzniku preeklampsie
 6. Hodnota krvného tlaku 150/ 100 značí preeklampsiu
 7. Medzi príznaky sa radia aj opuchy dolných končatín a tela
 8. Bielkoviny v moči nad 300 mg/ deň
 9. pri eklampsii sa vyskytujú kŕče tela
 10. Počas tehotenstva sú diéty na schudnutie zakázané

 

Zdroje

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria? Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré...

Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.