späť na zoznam článkov

Je to kurie oko alebo vírusová bradavica?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Je to kurie oko alebo vírusová bradavica?
Zdroj foto: Getty images

Vyskytujú sa prevažne na tvári, krku, rukách, chodidlách ale môžu sa objaviť kdekoľvek inde na tele.  Pôsobia rušivo, neesteticky a spôsobujú bolesť v mieste, na ktorom sa nachádzajú. Sú častým dôvodom návštevy kožného lekára. Reč je o výrastkoch na koži, ktorých poznáme niekoľko druhov. Najčastejšie nás však vedia potrápiť bradavice (veruccae) a kurie oká (clavus). Rozdiely medzi nimi sú badateľné. V článku sa dočítate ako ich správne zdiagnostikovať ale aj účinne liečiť.


Kurie oko a aj vírusová bradavica patria medzi kožné výrastky. Nie sú nebezpečné, obmedzujúľudí skôr po estetickej stránke. Rozdiely medzi nimi sú viditeľné voľným okom a ich odstránenie je možné rôznymi spôsobmi.

Čo sú kožné výrastky, prečo a kde vznikajú?

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a chráni ho pred vonkajšími vplyvmi fyzikálnymi, chemickými ale aj biologickými (vírusy, baktérie, plesne). Tieto faktory prípadne ich kombinácia majú za následok aj vznik rôznych kožných výrastkov. Miesto vzniku a typ výrastku priamo závisia od vyvolávajúcej príčiny.

Kožný výrastok je útvar na koži rôznej veľkosti, tvaru, farby a konzistencie. Objavujú sa kdekoľvek na tele. Pre niektoré z nich je typický výskyt na tvári, pre iné na nohe či prstoch ruky.

V prípade, že sú zásobované krvnými cievami a majú svoju vlastnú inerváciu (nervové zásobenie), spôsobujú bolestivosť a aj ich odstraňovanie býva veľmi bolestivé. Niektoré z nich obťažujú svrbením.

Bradavice a kurie oká – príčiny ich výskytu

Bradavica (verrucae) je vírusové ochorenie, ktorého pôvodcom je humánny (ľudský) papilomavirus (HPV-virus). V kožnom epitely (výstelka) spôsobuje benígne (nezhubné) bujnenie. Výsledkom je vznik hyperkeratotického (nadmerne zrohovateného) kožného ložiska.

Takisto sa objavujú vplyvom autoinokulácie (prenos mikroorganizmov) na miesta, ktoré sú predilekčne (vymedzene, určene) menej zásobené krvnými cievami a sú menej prekrvené. V týchto miestach je väčšia pravdepodobnosť vzniku hrubšej kože, na ktorú sa sekundárne prenesie vírus.

Naopak kurie oko (clavus) je spôsobené mechanicky. Vplyvom dlhotrvajúceho a sústavného tlaku na určité miesto na koži (napríklad vplyvom tlaku zlej obuvi na palec na nohe) vzniká jeho miestne zrohovatenie (hyperkeratóza). V tomto predilekčnom mieste sa neskôr tvorí mozoľ (tylloma).

Pri pretrvávajúcom tlaku sa zavŕtava hlbšie a vzniká clavus. Z časti vyčnieva nad úroveň kože. Väčšou časťou zasahuje do zamše, čím utláča nervy a spôsobuje lokálnu bolesť. To znamená, že kurie oko je väčšie ako to, čo v skutočnosti vidíme voľným okom na povrchu.

Kde všade možno pozorovať bradavice?

Miesto vzniku vírusových bradavíc závisí od ich druhu. Poznáme veľa druhov bradavíc, ktoré sa takisto od seba odlišujú veľkosťou, tvarom a aj miestom, v ktorom sa typicky vyskytujú. Dôvodom je fakt, že vírusové bradavice sú síce spôsobené tým istým humánnym papilomavírusom ale iným kmeňom.

Veruccae vulgaris

bradavica hnedej farby na koži chrbta
Veruccae vulgaris

Vyskytuje najčastejšie na rukách a tvári ale možno ju vidieť kdekoľvek na tele. Postihuje v rovnakej miere deti aj dospelých.

Bradavica má guľovitý tvar a veľkosť sa pohybuje od veľkosti špendlíkovej hlavičky až do niekoľko centimetrov. Jej konzistencia je tuhšia s drsnejším povrchom, ktorý je tvorený navrstvenou a popraskanou keratózou. Sfarbenie má sivastý až sivožltý odtieň.

Vyskytuje sa izolovane (samostatne) ale môže tvoriť aj škaredé, viacpočetné až mnohopočetné zoskupenia, pričom centrálne sa nachádza bradavica väčších rozmerov (materská) a v okolí sú viditeľné menšie (dcérske) bradavičky.

Veruccae digitata

Najčastejšie vo vlasoch, na tvári, prednostne na brade. Nazýva sa aj prstovitá bradavica, pretože je tvorená zrohovatenými výrastkami, ktoré rastú z jej povrchu a podobajú sa tvaru prstov. Okrem postihnutia kože nevynechá ani sliznice.

Veruccae filiformis

Na tvári, mihalniciach, perách a krku sa objavuje veruccae filiformis. Predilekčnými miestami sú teda tie časti, kde je koža veľmi jemná. Často postihuje dospelých.

Filiformná bradavica je malý mäkký výrastok, ktorý svojím úzkym pretiahnutým tvarom pripomína nitku alebo stopku. Tieto typy bradavíc sú veľmi jemné a ľahko o ne môžeme zaprieť. Následne krvácajú. Krvácanie je nebezpečné tým, že sa bradavica veľmi rýchlo šíri dom okolia a vytvára zoskupenia viacerých bradavíc.

Veruccae plantaris

bradavica farby kože na stupaji nohy
Veruccae plantaris alebo stupajová bradavica

Podobná otlaku vzhľadovo aj miestom výskytu (stupaj, päta) je veruccae plantaris, alebo tiež stupajová bradavica. Rovnako ako clavus vzniká na miestach predilekčne vystavených tlaku.

Spočiatku je nenápadná hladká, nevyčnieva na povrch. Sfarbená je do žlta. Pokiaľ nie je hneď liečená rastie a vyčnieva na povrch. Má tvar elipsy. Jadro bradavice tvorí priehlbinka prepadnutá dovnútra, v ktorej sú viditeľné bodkovité čierne krvácania.

Veruccae plana

Juvenilný (detský typ) bradavíc nazývaný veruccae plana alebo plochá bradavica vidno na tvári a vnútorných stranách horných aj dolných končatín (zápästia, členky). Postihujú najmä deti.

Sú to tvarovo ploché, hladké, mierne vyčnievajúce a ružovo sfarbené bradavice. Priemer jednej môže byť zhruba do 5mm ale málokedy sa bradavica vytvorí solitárne. Väčšinou ich je viac, niekedy až stovky a sú svrbivé.

Veruccae genitalis

Na pohlavných orgánoch a análnom otvore bývajú takzvané genitálne bradavice veruccae genitalis, ktoré majú bledoružové sfarbenie.

Sú mäkké, s hladkým povrchom no pokiaľ ich neriešime môžu stvrdnúť. Niekedy majú tvar špendlíkovej hlavičky na stopke, ktorou sú zásobené krvnými cievami.

Vyskytujú sa v skupinách, kedy vzhľadovo pripomínajú karfiol. Nie sú bolestivé ale spôsobujú nepríjemné svrbenie. Prenášajú sa pohlavným stykom a počas neho neraz krvácajú. Sú považované za najčastejšiu pohlavne prenosnú chorobu vôbec.

Veruccae senilis

hnedé starecké bradavice na koži chrbta
Veruccae senilis alebo sterecké bradavice

Pre starších ľudí sú typické senilné bradavice vznikajúce na stareckej koži s prevahou na hrudníku ale aj na tvári.

Nazývame ich veruccae senilis alebo takzvané starecké bradavice. Názov sa vzťahuje na typický vek, kedy vznikajú.

Sú to ploché žltohnedé až do čierna sfarbené bradavice s mastným a drobivým povrchom. Majú nerovný tvar a sú mierne vyvýšené.

Vyskytujú sa kdekoľvek na koži. Najčastejšie ich však možno vidieť na koži chrbta. Vyskytujú sa vo väčších počtoch blízko seba.

Čo je kurie oko a kde sa vyskytuje?

Kurie oká vznikajú len na miestach, na ktoré je vytváraný neprimeraný dlhodobý či opakujúci sa tlak alebo trenie odumretej zrohovatenej kože.

Tie najčastejšie spôsobuje nevhodná úzka obuv, ktorá tlačí na prsty dolných končatín alebo vytvára postranný tlak. Postihnutá býva aj stupaj.

Riziko zvyšuje aj teplé, vlhké a nevzdušné prostredie (niektoré typy nevhodnej obuvi). Opakujúci sa tlak na prsty horných končatín zapríčiňujú aj opakujúce sa činnosti so záťažou na ruky, konkrétne na určitú jej časť (strihanie kríkov, manuálna výroba niektorých predmetov...).

Ako ich správne diagnostikovať?

Na to aby sme správne určili, či sa jedná o bradavicu alebo kurie oko, treba zhodnotiť niekoľko aspektov. Najväčšiu úlohu zohráva samotný vzhľad útvaru, potom jeho veľkosť, tvar, konzistencia, lokalizáciapredilekčné miesto. Najväčšiu diagnostickú hodnotu má vzhľad samotného útvaru.

Bradavice

Verrucae vzniká v mieste inokulácie mikroorganizmami. Najskôr má tvar tuhého papulózneho útvaru rovnakej farby ako je koža. Postupne sa jej povrch zväčšuje, stáva sa drsnejším ako okolité tkanivo a sfarbuje sa dožlta niekedy až do hneda. Jej veľkosť spravidla nepresahuje 1cm.

Konglomeráty bradavíc môžu dosahovať aj viac centimetrov. Má tvar malého hrbolčeka o veľkosti špendlíkovej hlavičky, guľovitý tvar veľkosti hrášku ale bývajú aj ploché vo farbe pokožky. Bradavice sú nebolestivé s drsnejším povrchom vplyvom ich následného rohovatenia.

Kurie oká

kurie oko na stupaji nohy ktoré si chorý vylupuje nožnicami
Clavus na stupaji nohy

Clavus je vždy viditeľne ohraničená keratóza kruhovitého, niekedy elipsovitého tvaru s drsným povrchom a s jadrom kužeľovitého tvaru, tvoreným väčším ložiskom zrohovatenej kože (koreňom), ktoré sa nachádza hĺbkovo.

Tlačí na cievy a nervy, čím pôsobí bolesť. Z menšej časti vyčnieva na povrch, väčšia časť zasahuje hlbšie do zamše. Viditeľná voľným okom je len vyčnievajúca časť.

Je ľahko zameniteľný s mozoľom (tylloma), z ktorého v konečnom dôsledku vzniká. Základný diagnostický rozdiel je v tom, že mozoľ nebýva na rozdiel od clavusu ešte bolestivý a kurie oko spôsobuje bolesť a má jasný okraj.

Kurie oko - rozdelenie

Mäkké kurie oko vzniká väčšinou na prstoch rúk vplyvom trenia. Vytvorí sa mozoľ, z ktorého sa stáva neskôr clavus, keď sa vyvolávajúca príčina neeliminuje. Pôsobením teplavlhka potením je mäkké s prstencovitým jadrom.

Tvrdé kurie oko sa nachádza na prstoch nôh, kde je keratóza badateľnejšia. Pri pretrvávaní príčiny sa stáva stále tvrdším a bolestivejším. V jadre možno pozorovať kapiláry (vlásočnice). Na pohľad sú to malé čierne bodky uprostred kurieho oka.

Základom je prevencia

Preventívne opatrenia cieľové pre vznik kurích očí a bradavíc. Vzhľadom na fakt, že liečba je zdĺhavá a nepríjemná, samotné výrastky neraz pôsobia svrbenie a bolesť, je efektívnejšie byť obozretný a vyvarovať sa ich vzniku. Vhodné je myslieť vždy o krok vpred.

žena pilníkujúca si päty
Starostlivosť o telo a nohy je základ prevencie

Prevencia vzniku bradavíc

 • opatrnosť je na mieste na verejných priestranstvách ako sú kúpaliská, sprchy vo fitnes centrách či v zdravotníckych zariadeniach. Odporúča sa tieto miesta a sprchy navštevovať výhradne s ochranou vo forme šľapiek, aby neprišlo ku kontaktu kože s vírusom. Zvýšené riziko je pri poranení kože, kedy vírus ľahko preniká do organizmu.
 • treba zvýšiť hygienické návyky a používať iba vlastné uteráky, spodnú bielizeň, ponožky, hubky na umývanie, žiletky a ostatné hygienické potreby.
 • vyhýbať sa treba hlavne priamemu kontaktu s bradavicou. V prípade, že k nemu došlo je nevyhnutné si poriadne umyť a vydezinfikovať kontaktnú časť tela, hlavne sa jedná o ruky a nohy.
 • vzniknuté bradavice treba izolovať náplasťou, neškriabať a neprenášať vírus. Pri ošetrovaní bradavíc dodržiavajte hygienické opatrenia.

Prevencia vzniku kurích očí

 • prvoradé je zamedziť vzniku zrohovatenej kože, väčšinou na nohách a to vhodnou obuvou, krémami a prípravkami na zmäkčenie kože, prípadne odstraňovanie zhrubnutej kože hoblíkom alebo priamo v salónoch na pedikúru.
 • nohy by sme mali udržiavať čisté, v suchu a používať ponožky, ktoré dobre sajú vlhkosť napríklad bavlnené.
 • vyhýbať by sme sa mali tesnej a nevzdušnej obuvi. Nevhodné sú aj topánky na vysokých podpätkoch pri pravidelnom nosení.
 • je vhodné si osvojiť aspoň raz za určité obdobie pravidelné kúpele nôh, prípadne masky.

Aká liečba je vhodná?

Na internete nájdete mnoho tipov a trikov ako odstrániť bradavice či kurie oká. Liečba sa zo širšieho hľadiska delí na domácu, ktorá je zdĺhavá a väčšinou málo efektívna. Potom je to liečba farmakologická, ktorá je takisto bolestivá ale prípravky určené na odstránenie týchto kožných výrastkov sú efektívnejšie.

Moderná doba ponúka aj laserové riešenie odstránenia bradavíc a kurích očí alebo zmrazovanie tekutým dusíkom. Najrýchlejšie riešenie stále zostáva ich chirurgické odstránenie.

Domáca liečba bradavíc a kurích očí

 • veľa ľudí používa lepiacu pásku. Tou je však možné iba odstránenie povrchových epitelových vrstiev kože. Väčšinou po dlhej námahe je aj tak potrebné iné riešenie.
 • o niečo efektívnejší ako lepiaca páska je cesnak, ktorý je známi svojimi antimikrobiálnymi a antivírusovými účinkami. Pri kožných výrastkoch je však v popredí jeho schopnosť poškodenú kožu spáliť, čím sa začne pomaličky olupovať.
 • horúci kúpeľ zmäkčuje kožu, ktorá sa potom ľahšie odstraňuje za pomoci nástrojov na pedikúru. Táto metóda je vhodná pri oboch popisovaných výrastkoch.

Farmakologická liečba

potieranie bradavice na prste koloidom
Koloid Forte - účinne vypaluje kožné výrastky
 • pri bradaviciach aj kurích okách sú vhodné keratolytické maste, ktoré obsahujú 10-40% kyseliny acetylsalicylovej. Táto kyselina je hlavnou zložkou lieku proti teplote a bolesti známej ako acylpirín. Takýto prípravok so schopnosťou až lokálne poleptať výrastok je napríklad Kolodium Forte (veľmi účinný, treba dbať na to, aby sa nedostal mimo postihnuté miesto a aplikovať pravidelne.
 • pri bradaviciach sú účinné sú cytostatiká 5-fluorouracil alebo Verrumal.
 • konkrétne pri veruccae planae juveniles je vhodná Eudyna, Locacyd, Retin A.

Moderná medicína

Medicína zaznamenáva pokrok vo všetkých oblastiach. V liečbe kožných výrastkov je momentálne mnoho možností. Patria sem napríklad:

 • zmrazovanie kurích očí a bradavíc tekutým dusíkom
 • rtg terapia
 • laserové odstránenie výrastkov
 • galvanokauterizácia dnes známa ako elektrokauterizácia
 • najrýchlejšie odstránenie bradavíc aj calvusov je chirurgické. Jedná sa o abráziu alebo chirurgickú excíziu postihnutého miesta. Táto metóda sa využíva hlavne pri výrastkoch väčších rozmerov, kedy vyššie popísané metódy strácajú na účinnosti. Výhoda je excízia výrastku aj z koreňom. Zanecháva jazvy.

 

Otestujte sa

1. Kde sa môže objaviť bradavica alebo kurie oko?

2. Čo je to kožný výrastok?

3. Môžu byť útvari na koži bolestivé?

4. Čo spôsobuje vznik bradavíc?

5. Čo spôsobuje vznik kurieho oka?

6. Ako nazývame nadmerné rohovatenie kože?

7. Ktorá bradavica je podobná otlaku?

8. Ako sa prenášajú genitálne bradavice?

9. Na základe čoho odlišujeme kurie oko od bradavice?

10. Aká liečba je vhodná na kurie oko a bradavicu?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 3. 12. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 3. 12. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.