späť na zoznam článkov

Pečatenie zubov u detí: Má svoj význam a čím sa pečatí?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Pečatenie zubov u detí: Má svoj význam a čím sa pečatí?
Zdroj foto: Getty images

Medzi najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o chrup, patrí i pečatenie zubov. Jedná sa o úkon, ktorým cieľom je chrániť zub pred kazom. Má slúžiť teda ako prevencia. Uprednostňuje sa najmä v detskej stomatológii.


Zubný lekár je strašiakom hlavne pre deti. Najmä, ak je prvá návšteva u lekára nepríjemným zážitkom.

Prevencia pred zubným kazom, by preto mala byť v povedomí každého zodpovedného rodiča. Viete čo všetko môžete urobiť, aby ste predišli, alebo aspoň minimalizovali bolestivú skúsenosť vášho dieťaťa u zubára?

Jednou z možností je i pečatenie zubov. Vykonáva sa však len za určitých podmienok.

Ako rastú detské zúbky a čím sa odlišujú od tých dospeláckych, trvalých?

Mliečne zúbky zohrávajú dôležitú úlohu. Často je podceňovaný význam ich starostlivosti. Tieto zúbky držia miesto pre trvalé zuby a sú dôležité pre rast čeľuste a sánky. Sú potrebné i pri správnom rozprávaní či vyslovovaní.

Ak sú mliečne zuby kazové, či inak poškodené, následky to má i pre tie trvalé.

Náchylnosť ku kazovosti mliečnych zubov je spôsobená najmä ich nedostatočnou mineralizáciou a výraznými jamkami a štrbinami na ich korunke. V týchto miestach sa ľahko vytvára zubný plak a množia baktérie.

Matka si spolu s dieťaťom na rukách umývajú zuby.
Aj pri pravidelnom čistení, sa môže vytvoriť kaz. Účinnou prevenciou môže byť práve pečatenie. Foto: Thinkstock

Ako prvé sa v ústach dieťaťa objavujú mliečne zúbky. Výnimkou bývajú takzvané prelaktálne zuby,  ktoré sa môžu vyskytnúť už pri narodení. Je to však ojedinelí jav.

Takéto zúbky sú nežiadúce a je potrebné ich odstrániť.

Väčšinou okolo šiesteho mesiaca sa začínajú prerezávať prvé mliečne zuby. Toto obdobie, ktoré nazývame aj obdobím mliečneho chrupu, trvá zhruba do troch rokov, kedy by mal byť mliečny chrup kompletný.

Asi vo veku šiestich rokov sa prerežú prvé trvale zuby a to šestky. Tie nemajú mliečneho predchodcu a prerežú sa v rade za mliečnymi päťkami. To je dôvod, prečo si ich mnohí rodičia nevšimnú. Väčšinou očakávajú vypadnutie a prerezanie jednotiek, no tie väčšinou nasledujú až po prerezaných dospeláckych šestkách.

Často im nie je venovaná taká pozornosť a aj to je dôvodom ich častej kazovosti.

Prečítajte si tiež článok: Zubný kaz.

Orientačný čas prerezávania zúbkov

mliečne zuby (20 zubov):  
4 - 7 mesiacov spodné jednotky - rezáky
8 - 12 mesiacov horné jednotky - rezáky
9 - 16 mesiacov horné a dolné dvojky - druhé rezáky
12 - 19 mesiacov horné aj dolné prvé stoličky
16 - 33 mesiacov horné a dolné trojky - očné zuby dolné a potom horné  - druhé stoličky 
trvalé zuby (28 zubov):  
6 rokov prerežú sa trvalé šestky - prvé stoličky vymenia sa mliečne jednotky - rezáky za trvalé 
7 - 8 rokov výmena dolných a horných dvojok - druhé rezáky
9 rokov výmena dolných trojok - očné zuby
10 rokov horné  a dolné štvorky - črenové zuby
11 rokov výmena horných, potom dolných pätiek - črenové neskôr horné trojky - očné
12 - 13 rokov prerezávanie sedmičiek - druhé stoličky
17 - 21 rokov osmičky - tretie stoličky (zuby múdrosti), mnohým sa neprerežú počas celého života

Prerezávanie mliečnych i trvalých zubov je u každého jedinca individuálna. Údaje v tabuľke sú len orientačné. Pri pochybnostiach však neváhajte kontaktovať svojho zubného lekára.

Viac o zuboch, či starostlivosti o ne, si prečítajte v článku: Ako na zdravé zuby.

Čo to je pečatenie zubov?

Ústna dutina je prvou časťou tráviacej sústavy. Tu sa jedlo hryzie, žuje či premiešava so slinami, ktoré obsahujú enzýmy, dôležité k spracovaniu potravy.

Zuby tvoria dôležitú súčasť celého tráviaceho systému. Ich povrch však obsahuje rôzne ryhy či štrbiny, v ktorých sa môžu hromadiť zvyšky jedla. To predstavuje ideálne prostredie pre množenie baktérií. Tie po prísune cukrov z potravín, tvoria kyselinu.

Tá rozožiera zubnú sklovinu, následkom čoho vzniká zubný kaz.

Tieto časti zubného povrchu, môže byť ťažké vyčistiť. Štrbiny, najmä detských zubov, môžu byť tak malé, že štetinky kefky či kartáčika, sú na ich vyčistenie príliš veľké. A tak sú hlavne žuvacie plochy zubov, ktoré sú navyše ešte nie dostatočne mineralizované, náchylnejšie na vznik kazu. Ide hlavne o takzvané šestky a sedmičky. 

Takto môžu ľahko vzniknúť kazy aj u detí, ktoré si zúbky čistia dôkladne.

Riešením môže byť práve ich pečatenie. Vykonať sa musí však ešte na zdravých a nepoškodených zuboch. Ide vlastne o akési zaliatie týchto zubných štrbínnerovností, niečím ako je tmel. Takýto zub má hladký povrch a jeho čistenie je jednoduchšie a efektívnejšie. 

Neznamená to však, že o dotyčný zub sa už netreba starať. Ide len o uľahčenie čistenia nerovností a štrbín na žuvacích plochách zubu. Takto sa správnym a pravidelným čistením účinne predchádza zubným kazom.

Dievča v zubárskom kresle pri ošetrení zubárom
Pečatenie je bezbolestný výkon, ktorý trvá približne 5 minút. Foto: Thinkstock

U koho a na ktorých zuboch sa vykonáva pečatenie?

Pečatenie zubný lekári väčšinou odporúčajú u detí, a to čo najskôr po prerezaní prvých stálych zubov. Existujú prípady, kedy sa pečatenie môže vykonať i na mliečnych zuboch. Ide najmä o deti, ktoré majú vysokú kazovosť zubov.

Dôležitá je však i spolupráca dieťaťa.

Zákrok sa vykonáva najmä na stoličkách a to na takzvaných žuvacích plochách. Tieto plôšky sa najviac dostávajú do kontaktupotravou a nachádza sa tu najviac rýh. Miestom pečatenia môže byť i bočná stena zuba, kde sa nachádzajú jamky.

Sú to najčastejšie miesta lícnych plôch dolných šestiekpodnebných plôch horných šestiek.

Keďže sa najčastejšie pečatí len horná, žuvacia časť, je možné dať dieťaťu zapečatiť i zub ktorý ešte nie je úplne celý vonku.

Možné je tiež zapečatiť plombované zubyzuby dospelej osoby. Záleží však od zhodnotenia lekára. V žiadnom prípade sa však nesmie robiť pečatenie zubu, na ktorom je kaz.

Ako prebieha pečatenie "zalievaine" a čím sa zuby pečatia?

Pečatiť sa môže len zdravý zub bez kazu.

Preto je prvým krokom vždy kontrola. Tá sa môže robiť i za pomoci rtg hryzových snímkov (bitewingov), alebo pomocou laserového vyšetrenia prostredníctvom prístroja, ktorý sa nazýva Diagnodent.

Zub treba dôkladne vyčistiť. Lekári na to používajú rotačnú kefku airflow - teda pieskovanie, alebo takzvaný aipolishing, čo je v jednoduchosti povedané čistenie či leštenie využívajúce vodu, vzduch a špeciálny práčok. Následne sa zub sterilizuje ozónom. Ten zničí mikroorganizmy prítomné na zube.

Na povrch sa nanesie malé množstvo kyseliny fosforečnej.

+

Tá zabezpečí prichytenie tmeliacej hmoty na povrch zuba.

+

Pomocou jemného štetca, alebo malej striekačky sa nanáša samotný tmel.

+

Sondou sa overí či pod pečatidlom nevznikli nežiadúce bubliny.

Napokon sa miesto ožiari UV svetlom, ktoré spôsobí zatvrdnutie tmelu a zafluoriduje sa. Výkon trvá zhruba 5 minút a po výkone je možné prakticky ihneď jesť i piť.

Usmiate dievča v zubárskom kresle so zubárom.
Správnou prevenciou predídete nepríjemným zážitkom vášho dieťaťa v zubárskom kresle. Foto: Thinkstock

Čo je to fluoridácia zubov?

Fluoridácia je vlastne ďalšia z alternatív prevencie pred zubným kazom. Môže sa vykonávať samostatne, no preferuje sa i pri pečatení zubov. Ide o aplikáciu fluoridov, ktoré zvyšujú odolnosť zubov voči kyselinám, ktoré v zubnom povlaku vytvárajú baktérie. 

Fluoridácia môže byť systémová alebo lokálna. Systémová sa vykonáva prostredníctvom pridávania fluoridov do stravy, napríklad mlieka, vody či užívaním fluoridových tabliet.

Lokálna sa používa častejšie. Pri nej sa látky s obsahom fluóru, lokálne aplikujú na zuby.

Aké pečatidlá sa používajú?

Pečatidlá sú rôzne. Existujú biele či priesvitné, no i v rôznych odtieňoch. Na výber je teda široká škála. Tak sa dajú prispôsobiť farbe zubov. U detí sa používajú skôr biele, pre ich ľahšiu kontrolu.

dospelých, sa z hľadiska estetiky preferujú skôr odtiene čo najbližšie farbe ich zubov.

Medzi tie estetickejšie i trvácnejšie sú pečatidlá na báze živice. Používajú sa však len u dobre spolupracujúcich pacientov, nakoľko si práca s takýmto pečatidlom vyžaduje čo najsuchšie prostredie.

Menej náročné na suché prostredie v ústach sú pečatidlá na základe skloinomérnych cementov. Tie sa pre svoju nenáročnosť používajú najmä u detí. Sú však menej estetické.

Kontrola pečateného zubu

Zuby ošetrené zapečatením, treba kontrolovať dvakrát ročne. Napokon rovnako často by sa mali vykonávať bežné preventívne prehliadky.

Celistvosť pečatidiel, ktoré sú kontrastné, sa dajú ľahko skontrolovať i laickým okom. I tak je samozrejme nutná kontrola zubárom. Priesvitné sa prezerajú pomocou sondy. V prípade potreby sa pečatidlo môže doplniť, alebo úplne odstrániť a nahradiť novým.

Koľko vydrží zapečatenie zubov?

Vo všeobecnosti vydrží zapečatenie zubu zhruba tri až päť rokov. Závisí to od mnohých faktorov. Sú to najmä vonkajšie vplyvy ako konzumácia potravy, alebo dodržiavanie ústnej hygieny. Záleží tiež na postavení zubov v zuboradí.

Vplyv na trvácnosť zapečatených zubov má i to, že detský chrup sa vyvíja, a to približne do veku 12-13 rokov.

Koľko stojí pečatenie zubov?

Cena za jeden zub, sa pohybuje zhruba od 5 do 15 eura. Záleží to samozrejme od poskytovateľa. Tento výkon nie je hradený zdravotnou poisťovňou, i keď niektoré poisťovne občas poskytujú finančný príspevok.

Nevýhody a riziká pečatenia

Mnoho rodičov sa spolieha na to, že po zapečatení zubov nehrozí deťom vznik žiadneho kazu. Stáva sa tak, že zanedbávajú ústnu hygienu či správne stravovacie návyky. Zub je však zapečatený len na určitej, najčastejšie hryzacej časti. V žiadnom prípade teda nie je uchránený celý zub, či iné zuby.

I naďalej treba, aby si dieťa pravidelne a dôkladne zuby čistilo.  Samozrejmosťou je i minimálna konzumácia sladkých jedál, či nápojov. Tie vytvárajú v ústnej dutine kyslé prostredie, ktoré je spolu so zubným plakom ideálne, pre baktérie a vznik zubného kazu.

Dôležité je tiež používanie medzizubnej kefky či nite. 

Zaujímavé informácie si prečítate i v článku: Ako vyberať zubnú kefku.

Ďalším rizikom, ktorý môže nastať je, ak sa pred pečatením prehliadne zubný kaz. Ten sa pod zapečatením môže nepozorovane zväčšovať.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

  • mandibularka.sk - portál o novinkách zo sveta zubného lekárstva
  • skzl.sk - odborný článok o zubnom kaze - v pdf
  • procare.sk - portál s odbornými článkami v oblasti zdravotníctva

Ukážka pečatenia zubov

Ukážka pečatenia zubov

Naposledy aktualizované 01.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí? Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí?

Nástup dieťaťa do škôlky býva začiatkom častej chorobnosti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu zabrániť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť? Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.