späť na zoznam článkov

Prvá pomoc pri infarkte myokardu + Znamená bolesť na hrudi infarkt?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Prvá pomoc pri infarkte myokardu + Znamená bolesť na hrudi infarkt?
Zdroj foto: Getty images

Tie ochorenia, ktoré sú najviac rozšírené medzi populáciou na celej zemi a sú častou príčinou úmrtí, nazývame civilizačné ochorenia. Medzi ne zaraďujeme aj ochorenia srdcovo - cievneho systému (kardiovaskulárne ochorenia).


Aká je prvá pomoc pri srdcovom infarkte? + Môže každá bolesť na hrudníku značiť infarkt? 

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou hospitalizácie a úmrtia nie len v našej republike.

I napriek modernej dobe, keď sa vďaka včasnej diagnostike a liečbe, minimalizujú negatívne následky pre celkový zdravotný stav pacienta, alebo sa znižuje riziko úmrtia. Okrem rizikovej skupiny ľudí sa čoraz častejšie vyskytujú u mladších ľudí, asi aj pre zvýšenú mieru stresu a zlú životosprávu.

Čo sú kardiovaskulárne ochorenia?

Sú to ochorenia srdca a ciev tela. Toto tvrdenie je až príliš všeobecné a medzi užšiu skupinu ochorení sa radí ischemická choroba srdca, dolných končatín a ischemická cievna mozgová príhoda. Majú spoločné rizikové faktory.

 1. vysoký krvný tlak
 2. zvýšená hladina cholesterolu
 3. obezita
 4. znížená konzumácia zeleniny a ovocia
 5. fajčenie
 6. alkohol
 7. málo pohybovej aktivity

Rizikové faktory sa dajú rozdeliť do dvoch skupín podľa toho, ako ich vieme ovplyvniť.

 • skupina neovplyvniteľných rizikových faktorov, do ktorej patrí vek, pohlavie, rodinná a osobná anamnéza, dedičnosť, rasa.
 • skupina ovplyvniteľných rizikových faktorov, do ktorej sa zahŕňajú zvýšená hladina cholestrerolu, vysoký krvný tlak, fajčenie, alkohol, cukrovka, obezita, nedostatok pohybovej aktivity, nesprávna strava, stres a hormonálne vplyvy.

Ochorenia kardiovaskulárneho systému sa u mužov vyskytujú vo väčšej miere aj v nižšom veku, u žien je rizikovým obdobím po menopauze.

Ischemická choroba srdca = ICHS

Ako už bolo napísané, je to civilizačné ochorenie. Je zapríčinené nedostatočným prekrvením srdcového svalu (myokardu), tým zníženou hladinou kyslíku pre bunky myokardu, vzhľadom ku potrebe. Príčinou je zúženie až uzáver srdcových tepien (vencovitých, koronárnych). Zúženie ciev na viac ako 50 % je funkčne významné.

Pri zúžení nad 50 % vzniká námahová bolesť na hrudi (stenokardia) - stabilná angína pectoris (AP, z gréckeho angere zvieravá bolesť na prsiach). Námahová preto, lebo vzniká pri fyzickej alebo psychickej námahe. Ustupuje zvyčajne do 15 minút po prerušení fyzickej aktivity, po upokojení.

Ak je zúženie koronárnych ciev viac ako 70 % vzniká nestabilná angína pectoris a pri zúžení nad 95 % infarkt myokardu.

Akútny koronárny syndróm = AKS

Možno ste už zachytili aj tento pojem a nie je vám celkom jasné, čo znamená. Je to súhrnné označenie nestabilnej angíny pectoris (NAP), infarktu myokardu a náhlej smrti, ktorá je následkom uzáveru koronárnej tepny. Akútny koronárny syndróm môžete nájsť aj pod označením AKS.

Ak by sme chceli zachádzať do detailov, tak AKS sa ďalej delí podľa zmien EKG na STEMI a NON STEMI (NSTEMI). Okrajovo to znamená, či je na EKG prítomná elevácia ST segmentu v prípade STEMI (uzáver koronárnej cievy), alebo ST elevácia na EKG nie je prítomná, teda NON- STEMI (je zachované aspoň čiastočné prekrvenie).

Pacient so STEMI je indikovaný na primárnu reperfúznu liečbu (angioplastiku) v kardiocentre (PKI centrum) do 12 hodín od vzniku ťažkostí. Ďalší manažment pacienta záchrannou službou je ideálny transport pacienta od zistenia prítomnosti ST elevácie na EKG, teda diagnostikovanie STEMI a časom príjazdu do PKI centra 90 minút (90 + 30 minút = 120 minút od zistenia STEMI do príjmu v PKI centre).

 • Nestabilná angína pectoris je ischémia (nedokrvenie) srdcového svalu, ktoré môže vznikať v pokoji, bez námahy alebo iného faktoru.
 • Infarkt myokardu je odumretie srdcového svalu, ktoré nastáva už za 15 minút nedokrvenia srdcového svalu. Konečné odumretie buniek srdcového svalstva nastáva do 10 - 12 hodín od uzáveru.
 • Náhla smrť je definovaná ako úmrtie, ktoré nastalo do jednej hodiny od vzniku ťažkostí a až 70 % z nich má príčinu v ischemickej chorobe srdca. A zlou správou je to, že môže byť prvým prejavom ochorenia.

Akútny koronárny syndróm je v dnešnej dobe dobre zvládnuteľný, ale dôležitý je proces pred hospitalizáciou pacienta v zdravotníckom zariadení. Preto je dôležité pri príznakoch kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby.

Ako už bolo napísané, odumieranie buniek srdcového svalu nastáva po 15 minútach a každé časové zdržanie je v neprospech zdravia a ohrozuje život!

 

Čo by ste mali vedieť o prvej pomoci pri infarkte myokardu?

Predtým ako sa človek s príznakmi dostane do rúk odborníkov je dôležité, aby ste zaistili pár jednoduchých úkonov:

 • pokoj na lôžku v polosede. Zovšeobecniť by sme to mohli tým, že postihnutého jednoducho usadíte, podopriete. Ak nie je po ruke lôžko, kreslo, sedačka, tak hoc kde na zem. V tej chvíli je dôležité prerušiť akúkoľvek fyzickú či psychickú námahu, záťaž. Pokojné by malo zostať aj okolie. Každé rozrušenie je nevhod.
 • uvoľniť odev okolo krku a pása. Ak sa jedná o človeka v obleku, tak kravata preč.
 • otvorte okno, vyvetrajte miestnosť.
 • privolajte záchrannú zdravotnú službu (číslo tiesňovej linky záchrannej zdravotnej služby na našom území je 155, ak si v stresovej situácii spomeniete na 112 je to v poriadku).
 • v prípade, že je človek liečený na ischemickú chorobu srdca a má predpísané lieky od lekára podáme ich. Nitroglycerín pod jazyk (NTG alebo iné nitráty, sprej pod jazyk) a Anopyrín (kyselinu acetylsalicylovú). NTG je určený pre prípady bolesti na hrudníku a nie na podanie pri akejkoľvek nevoľnosti. Dôležitým údajom je aj momentálna hodnota krvného tlaku, ktorá by mala byť v prípade podania NTG nad “100” systolického krvného tlaku.
 • v prípade zástavy dýchania a krvného obehu je najdôležitejšie začať vykonávať kardiopulomálnu resuscitáciu (KPR). Tak známe stláčanie hrudníka, napríklad z filmov, ale aj z kurzov prvej pomoci (v autoškole). Ak si náhodou nepamätáte na presný postup, pri volaní na 155 vám operátor záchrannej zdravotnej služby ochotne pomôže a navedie vás na správny postup. Dôležitá je spolupráca s linkou 155.

Pri zastavení krvného obehu mozgové bunky odumierajú už po piatich minútach. A pre život zachraňujúci úkon potrebujeme len ruky a ochotu pomôcť. A samozrejme, nebáť sa poskytnúť pomoc.

Odporúčanie pre verejnosť zahŕňa po určení typických ťažkostí infarktu myokardu privolanie záchrannej zdravotnej služby. Tá na základe informácií od pacienta (anamnézy) a vyšetrení (EKG, krvný tlak, pulz) určí či sa jedná o infarkt myokardu. Ak áno, je dôležité dostať postihnutého do nemocnice čo najskôr.

Liečba sa volí na základe komplexných informácií. V dnešnej dobe je AKS dobre zvládnuteľný, vďaka koronárnej angioplastike. Možno ste už počuli ľudovo nazývané balónikovanie ciev. Zdravotnícke zariadenie s touto možnosťou liečby je nazývané kardiocentrum, inak PKI centrum. Na územný našej republiky ich máme niekoľko.

 

Nie každá bolesti na hrudi alebo v hrudníku = infarkt myokardu!

Ak je človek liečený na ischemickú chorobu srdca (AP, NAP) alebo už v minulosti mal infarkt myokardu, rozpozná, či sú bolesti na hrudníku kardiálneho pôvodu, alebo nie. Dôležité je mať na pamäti, že nie každá bolesť na hrudi, v hrudníku, či na prsiach znamená infarkt myokardu. Môže sa jednať o rovnako závažné, menej závažné, ale aj nezávažné ťažkosti alebo ochorenie a jeho príznaky.

 • úzkosť, ktorá je navodená psychicky
 • spazmy (kŕče) svalov, úrazy hrudníka, zlomeniny rebier, hrudnej kosti
 • zápaly dýchacích ciest, PNO (pneumothorax - vzduch v pleurálnej dutine), pľúcna hypertenzia, pľúcna embólia, pľúcny emfyzém
 • perikarditída, aneuryzma aorty
 • GERD je gastroezofagiálny reflux, pálenie záhy, hiátová hernia, vredová choroba žalúdka a duodéna, žlčníkové kamene, kolika
 • neuralgie, napríklad pri herpes zoster, bolesti chrbtice (pri hernii disku) a iných ochoreniach chrbtice

Akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu môžete konzultovať s vašim praktickým lekárom. Bolesť na hrudi sa môže opakovať, môže mať veľa podôb a ešte viac príčin.

Nie každé pichnutie na hrudi, v hrudníku alebo na prsiach je srdcový infarkt.

Ten sa môže prejavovať typicky, aj atypicky. Niekedy môže prebehnúť asymptomaticky, teda bez príznakov.

Každý človek je osobitý, u niekoho majú ťažkosti ľahký priebeh, u niekoho naopak. Prah bolesti je taktiež u každého rozdielny. Ľudia liečený na cukrovku nemusia bolesť pociťovať vôbec. Srdcový sval je zásobený niekoľkými koronárnymi cievami a uzáver cievy môže nastať na akomkoľvek mieste, následne podľa daného výskytu sa prejavuje.

 

Otestujte svoje vedomosti

10 otázok, ktoré preveria to, čo ste si o téme zapamätali.

Kardiovaskulárne ochorenie je

Rizikom pre vznik srdcovo - cievnych ochorení je

ICHS je skratkou pre

Prejavuje sa aj ako

Táto bolesť vzniká pre

Pri obmedzení prekrvenia srdcového svalu nad 95% vzniká

Srdcový infarkt ohrozuje zdravie a život človeka

Medzi prvú pomoc patrí

Prvá pomoc zahŕňa aj zavolanie odbornej pomoci

Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby má telefónne číslo

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. ischemická choroba srdca je kardiovaskulárne ochorenie
 2. rizikom pre ich vznik sú obezita, fajčenie, alkoholizmus, znížená pohybová aktivita
 3. ischemická choroba srdca má skratku ICHS
 4. do jej prejavov patrí bolesť na hrudi
 5. a príčinou vzniku je nedostatočné prekrvenie srdcového svalu
 6. ak je prietok krvi obmedzený na 95 % vzniká infarkt srdca
 7. ten ohrozuje zdravie a život človeka
 8. do prvej pomoci patrí pokoj na lôžku v polosede
 9. a privolanie záchrannej zdravotnej služby
 10. a to na číslo 155, čo je tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby. Číslo 112 je kontakt na integrovaný záchranný systém

Naposledy aktualizované 09.02.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj? 7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj?

Otázka znie, ako sa dá znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Pri znížení krvného tlaku sa podieľajú viaceré faktory, a to napríklad strava, obmedzenie alkoholu a fajčenia, ale aj stresu....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.