späť na zoznam článkov

Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?
Zdroj foto: Getty images

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré prechádzajú brušnou stenou a odrážajú sa od telových tkanív. Tieto vlny sú zachytávané a zobrazené vo forme ultrazvukového obrázku plodu. 


Ultrazvukové vyšetrenie sa v gynekológii využíva na potvrdenie gravidity prítomnosťou embrya v maternici od jeho začiatkov a vylúčenie mimomaternicového tehotenstva. 

Vyšetrením sa sleduje veľkosť plodu, počet plodov, jeho vitalita a taktiež dĺžka prebiehajúceho tehotenstva. 

Výpočet pripadajúceho týždňa tehotenstva sa určuje podľa nameranej dĺžky plodu 

Keďže veľa žien nevie povedať presný deň poslednej menštruácie a nie je si istá, je na určenie týždňa tehotenstva a určenie gestačného veku závislá od sonografického merania plodu

Ultrazvukové, alebo sonografické, v skratke USG vyšetrenie je súčasťou prenatálnej starostlivosti. Napomáha gynekológovi sledovať vývoj plodu, určiť jeho gestačný vek na základe jeho veľkosti a zistenie anomálii a zachytiť odchýlky v jeho raste. 

Čo sa môžete dočítať v článku? 

 • Kedy sa robí sonografické vyšetrenie a načo slúži?  
 • Fetálna biometria, čo to znamená? Morfológia a biometria plodu v tehotenstve 
 • Potvrdenie tehotenstva USG vyšetrením 
 • Kedy sa robia hlavné sonografické vyšetrenia podľa trimestrov? 
 • Tabuľka - Týždeň a deň tehotenstva podľa CRL (temeno-kostrčovej vzdialenosti) v 1. trimestri  
 • Tabuľka znázorňujúca priemernú dĺžku CRL a váhy plodu v mesiacoch tehotenstva 
 • Čo sa premeriava u plodu a aké skratky sa používajú? 
 • Tabuľky nameraných hodnôt pripadajúcich pre daný týždeň tehotenstva + tabuľka s akceptovateľnými odchýlkami v meraní 
 • Obmedzenie rastu plodu v maternici 
 • Rozdiely medzi tabuľkami biometrie plodu 
 • Viacplodové tehotenstvo a hypotrofia plodu 

Kedy sa robí sonografické vyšetrenie a načo slúži? 

Počas tehotenstva sa žene robia USG vyšetrenia ktoré sú povinné 1. 2. 3. trimestri. Štandardne sa ale vykonáva približne 5 vyšetrení, ale to závisí od priebehu tehotenstva, i od zvyklosti gynekológa. 

Ultrazvukové vyšetrenie sa hodnotí podľa doporučených predpisov rozdelených do tabuliek, kde sa rozdeľuje aj jednopočetná gravidita, dvojpočetná, i viacpočetná gravidita a pri poruche rastu plodu. 

Fetálna biometria 

Fetálna biometria znamená anatomické premeriavanie častí tela plodu. 

Meranie pri viacnásobnom tehotenstve je obzvlášť komplikované 

Biometria zahŕňa ultrazvukové meranie na vyhodnotenie gestačného veku, rastu plodu a približnú hmotnosť

Morfológia a biometria plodu v tehotenstve 

Podrobná morfológia plodu, je zameraná na sledovanie a určenie tvaru plodu, jeho formu a odhalenie malých aj veľkých vývojových vád dieťaťa. 

Prvé podrobné sledovanie plodu, teda jeho morfológiubiometriu, ktorou sa premeriava jeho veľkosť, dĺžka častí tela a ich obvod sa robí medzi 12. – 14. týždňom tehotenstva. 

Pri rizikovom alebo patologickom tehotenstve sa počet vyšetrení zvyšuje, najmä pri viacplotovej gravidite, preeklampsii, pri diabetičkách, atď. 

1. trimestri sa sonografické vyšetrenie robí pre potvrdenie tehotenstva. Zväčša v 6. - 9. týždni tehotenstva je cieľom vyšetrenia potvrdiť tehotenstvo, zistiť jeho umiestnenia a počet plodov. 

Potvrdenie tehotenstva USG vyšetrením 

Gestačný vak je viditeľný od 4,5. týždňa.  

Od 6. týždňa tehotenstva je sonograficky viditeľný v gestačnom vaku žĺtkový vak a na ňom zárodočný terčík

Od 6,5 týždňa tehotenstva je možné zmerať CRL - temenokostrčovú vzdialenosť a pozrieť akciu srdca plodu. 

Od 7. týždňa tehotenstva je už zobrazená pulzácia krvného obehu a temenokostrčová vzdialenosť viac ako 10 mm. Pokiaľ plod nie je dostatočne veľký môže sa jednať o mimomaternicové tehotenstvo, kedy sú nutné ďalšie vyšetrenia a tento stav sa musí doriešiť, inak môže byť ohrozený život matky. 

Od 9. týždňa sa objavuje vitalita embrya jeho pohybmi. 

Od 9. - 11. týždňa sa stanovuje rozmer embrya na základe temenokostrčovej vzdialenosti CRL

Kedy sa robia hlavné sonografické vyšetrenia podľa trimestrov? 

 • 1. trimestri sa hlavné vyšetrenie robí medzi 11. – 14. týždňom tehotenstva 
 • 2. trimestri medzi 20. – 22. týždňom tehotenstva 
 • 3. trimestri medzi 30. – 32. týždňom tehotenstva 

Pri vyšetrení sa sleduje vitalita plodu, jeho životaschopnosť, poloha, biometria, základná morfológia, lokalizácia placenty, množstvo plodovej vody, miesto úponu pupočníka, anatomické premeranie častí tela plodu a v 30.- 32. týždni aj posúdenie prietokových parametrov.  

10. mesiaci sa plus sleduje uloženie plodu a zistenie EFW - hmotnosti plodu k pôrodu. 

Týždeň a deň tehotenstva podľa  CRL (temeno-kostrčovej vzdialenosti) v 1. trimestri 

Na určenie týždňa tehotenstva existujú presné tabuľky, podľa ktorých sa riadi každý gynekológ. 

Plod v maternici rastie každým dňom a na základe jeho merania, jeho dĺžky sa dá určiť jeho približný gestačný vek 

V tabuľke je znázornená dĺžka CRL - temenokostrčová vzdialenosť pripadajúca na vek plodu do 10. týždňa tehotenstva

Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň
+ deň
3 mm 6 + 1 10 mm 7 + 1 18 mm 8 + 1 26 mm 9 + 1
4 mm 6 + 2 11 mm 7 + 2 19 mm 8 + 2 27 mm 9 + 2
5 mm 6 + 3 12 mm 7 + 3 20 mm 8 + 3 29 mm 9 + 3
6 mm 6 + 4  13 mm 7 + 4 21 mm 8 + 4 30 mm 9 + 4
7 mm 6 + 5 14 mm 7 + 5 23 mm 8 + 5 31 mm 9 + 5
8 mm 6 + 6 16 mm 7 + 6 24 mm 8 + 6 33 mm 9 + 6
9 mm 7 + 0 17 mm 8 + 0 25 mm 9 + 0 34 mm 10 + 0

 

Tabuľka nameraných mier CRL - temenokostrčovej vzdialenosti u plodu od 10. týždňa tehotenstva

Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň + deň          Dĺžka CRL Týždeň + deň
37 mm 10 + 1 45 mm 11 + 1 57 mm 12 + 1 70 mm 13 + 1
38 mm 10 + 2 47 mm 11 + 2 59 mm 12 + 2 72 mm 13 + 2
39 mm 10 + 3 48 mm 11 + 3 61 mm 12 + 3 74 mm 13 + 3
41 mm 10 + 4 50 mm 11 + 4 62 mm 12 + 4 76 mm 13 + 4
42 mm 10 + 5 52 mm 11 + 5 64 mm 12 + 5 79 mm 13 + 5
43 mm 10 + 6 53 mm 11 + 6 66 mm 12 + 6 81 mm 13 + 6
44 mm 11 + 0 55 mm 12 + 0 68 mm 13 + 0 82 mm 14 + 0

V tabuľke sú znázornené miery plodu, je viditeľné že plod každým dňom počas celého prvého trimestra rastie veľkou rýchlosťou. 

Plod v maternici rastie každým dňom, rastie do dĺžky a naberá na váhe. 

V ďalšej tabuľke sú uvedené priemerné miery zdravo vyvíjajúceho plodu v maternici, uvedené pre každý jeden lunárny mesiac tehotenstva. Nameranie jeho dĺžky od temena po kostrč, ako uvedená dĺžka CRL a jeho približná váha v danom mesiaci. 

CRL - temeno-kostrčová vzdialenosť plodu. Zdroj: Getty Images
Meranie temeno-kostrčovej vzdialenosti CRL u plodu sonografom je v začiatkoch tehotenstva najpresnejším ukazovateľom gestačného veku s odchýlkou 3 - 5dní. Zdroj: Getty Images

Tabuľka znázorňujúca priemernú dĺžku CRL a váhy plodu podľa mesiaca tehotenstva

Lunárny mesiac tehotenstva CRL - temeno kostrčová vzdialenosť Predpokladaná váha
na daný mesiac 
1. mesiac 0,1 cm celková veľkosť Pod 1 g
2. mesiac 1,6 cm 1 g
3. mesiac 4,5 – 5,5 cm 23 g
4. mesiac 5,5 – 11,6 cm 100 g
5. mesiac 12 - 17 cm 160 - 360 g
6. mesiac 18 - 22 cm 260 - 650 g
7. mesiac 22 - 25 cm 1000 - 1300 g
8. mesiac 25 - 29 cm 1500 - 1900 g
9. mesiac 30 - 37 cm 2500 - 2700 g
10. mesiac 38 - 48 cm 3200 – 3700 g

Čo sa premeriava u plodu a aké skratky sa používajú? 

 • CRL – Crown Rump Length, temeno-kostrčová vzdialenosť 
 • BPD - Biparietal diameter– dĺžka hlavičky, jej priečny priemer 
 • OFD - Occipitofrontal Diameter – priemer hlavy od tyla k čelu 
 • HC -  Head Circumference - obvod hlavičky, ktorý sa meria ručne, alebo použitím elipsy, niekedy je presnejší ako BPD 
 • AC - Abdominal Circumference - obvod brucha, v rovine žalúdočnej bubliny 
 • FL - Femur Length - dĺžka stehennej kosti 
 • HL – Humerus Length - dĺžka ramennej kosti 

CRL - temeno-kostrčová vzdialenosť 

Najpresnejšie je možné zistiť gestačný vek pri hodnote dĺžky CRLzačiatkoch tehotenstva v prvom trimestri. 

Vyšetrenie plodu, jeho vitalita, presná dĺžka CRL v mm by mala byť urobená do 14. týždňa tehotenstva, optimálne medzi 8. – 12. týždňom tehotenstva pri CRL nad 10 mm. Táto získaná informácia je aj presným určením termínu pôrodu a zistenie prípadnej zmeny ako napríklad poruchu rastu. 

Presnosť merania CRL v rannom štádiu je s odchýlkou 3 - 5 dní. 

Dĺžka medzi 20 - 40 mm pripadá na 8. – 10. týždeň tehotenstva 

Ďalšie veľmi dôležité vyšetrenie je medzi 20. – 22. týždňom tehotenstva pri ktorom sa sleduje vitalita plodu, počet plodov nachádzajúcich sa v maternici, premeranie plodu, jeho dĺžku, ktorá umožňuje porovnať rast plodu z prvým ultrazvukom a podľa zistených parametrov sa určí dátum pôrodu. 

BPD - priečny priemer hlavičky 

Pri ňom sa stanovuje gestačný vekrast plodu. Tieto štandardy merania sú však rôzne v niektorých krajinách, čo závisí aj od techniky merania

Na základe BPD v 14. – 24. týždni tehotenstva je výpočet gestačného veku dostatočne presný. Pričom sú odchýlky +/- 1 - 1,5 týždňa.

Optimálny čas merania, aby sa zistil najpresnejší vek je medzi 12. – 24. týždňom. Čo pribúdajúcim vekom plodu táto presnosť klesá. 

BPD - priečny priemer hlavičky plodu. Zdroj: Getty Images
Meranie BPD - priečneho priemeru hlavičky plodu sonografom, pomocou ktorého sa stanovuje gestačný vek plodu. Zdroj: Getty Images

 

HC - obvod hlavičky 

Obvod hlavičky je meranie vonkajšieho obvodu hlavy.

Pri určovaní veku plodu závisí veľa od formy hlavy plodu. Pri USG zobrazení by mala byť hlava plodu oválna. 

HC - obvod hlavičky plodu. Zdroj: Getty Images
Obvod hlavičky plodu HC meraní pomocou elipsy. Zdroj: Getty Images

 

FL - dĺžka stehennej kosti 

Presnosť merania FL (dĺžky stehennej kosti) na určenie gestačného veku je +/- 2,8 týždňa. S pribúdajúcim vekom plodu klesá aj presnosť FL. Určovanie veku plodu podľa FL meraného 10. – 25. týždni tehotenstva je rovnako spoľahlivé ako HC – nameraný obvod hlavičky. 

FL - dĺžka stehennej kosti plodu. Zdroj: Getty Images
Meranie dĺžky stehennej kosti - FL u plodu. Zdroj: Getty Images

 

AC - obvod brucha 

Obvod brucha - AC sa premeriava elipsou. Na stanovenie gestačného veku je tento parameter veľmi nepresný a preto sa na učenie veku neodporúča

Určenie hmotnosti plodu - EFW

Na určenie hmotnosti plodu sa predovšetkým využívajú iba merania plodu FL (dĺžka stehennej kosti) a AC (obvod brucha), pretože ostatné merania pri viacpočetnom tehotenstve skresľujú výsledky. 

Odchýlky v nameraných hodnotách plodu sa vyskytujú bežne a nemusia značiť nič vážne 

Veľa budúcich mamičiek je zvedavých a zaujíma ich aké veľké je ich dieťatko v maternici počas tehotenstva, práve v tom týždni, v ktorom sa nachádzajú. Berú do ruky centimeter a merajú približnú dĺžku plodu pre lepšiu predstavu aké veľké je ich bábätko v brušku. 

Iné mamičky porovnávajú a merajú či ich veľkosť dieťatka sedí s nameranou hodnotou pomocou sonografu a boja sa či sa ich dieťa vyvíja tak ako má. Preto vám prinášame tabuľku, v ktorej si môžete porovnať veľkosť dieťatka v danom týždni.  

Pri meraní sú v tabuľke znázornené priemerné hodnoty nameraných parametrov u zdravo vyvíjajúceho sa plodu, dané pre určitý týždeň vývoja, ku ktorému sa pripočítavajú, alebo odrátavajú určite malé rozdiely v milimetroch. 

V prípade neprospievania plodu, alebo nadmernému rastu plodu vás váš gynekológ upozorní a zvýši sledovanosť plodu častejšími návštevami prenatálnej poradne. Preto vás upozorňujem, aby ste pri daných rozdieloch v mierach plodu nezúfali a neobávali sa, že niečo nie je v poriadku. Mierne odchýlky sú úplne bežné.

Malé odchýlky sú bežné a netreba sa preto znepokojovať. Pri pochybnostiach sú kontroly častejšie.

Tabuľky s veľkosťou a váhou plodu podľa týždňa tehotenstva - vývoj plodu

Hodnoty sú približné: 
Každý plod/dieťa sa vyvíja inou rýchlosťou.
Odchýlky v meraní sú bežné.
Nie vždy sa dajú miery plodu presne zmerať. 

Gestačný vek od 4. týždňa do 12. týždňa tehotenstva. Priemerné namerané hodnoty (Tabuľka)

Vek 
v týždňoch tehotenstva
CRL 
Dĺžka od temena po kostrč
Hmotnosť Celkové miery
od temena po pätu
HC
Obvod hlavičky
BPD 
Priečny priemer hlavičky v mm
AC 
Obvod brucha
FL 
Dĺžka stehennej kosti
4. týždeň 0,1 cm Pod 1 gram - - - - -
5. týždeň 0,2 cm Pod 1 g - - - - -
6. týždeň 0,3 - 0,7 cm Pod 1g  -  -  -  -  -
7. týždeň 0,8 - 1,5 cm Pod 1 g  -  -  -  -  -
8. týždeň 1,5 - 22 mm 1 g  -  -  -  -  -
9. týždeň 23 - 30 mm 1,5 - 2g  -  -  -  -  -
10. týždeň 31 - 43 mm 2 – 4 g  -  -  -  -
11. týždeň 41 - 53 mm 7 – 10g  - 59  mm (+/- 15) 16 mm (+/-2) 52 mm (+/-10) 8 mm (+/-2) 
12. týždeň 55 - 66 mm 14 – 19 g 75 mm 70 mm 20 mm 63 mm 10 mm

 

Gestačný vek od 13. týždňa do 20. týždňa tehotenstva. Priemerné namerané hodnoty (Tabuľka) 

Vek 
v týždňoch tehotenstva
CRL 
Dĺžka od temena po kostrč
Hmotnosť Celkové miery
od temena po pätu
HC 
Obvod hlavičky v mm
BPD 
Priečny priemer hlavičky v mm
AC 
Obvod brucha v mm
FL 
Dĺžka stehennej kosti v mm
13. týždeň 68 - 81 mm 23 g 10 cm 84  24  74  11 
14. týždeň 82 - 95 mm 43 g 12 cm 97,9  29,6  80,6  13,1 
15. týždeň 105 mm 70 g 14 cm 110,4  32,6  91,9  16,3 
16. týždeň 116 mm 100 g 16 – 17 cm 122,9  35,7  103,2  19,5 
17. týždeň 12 – 13 cm 140 g 18 cm 135,4  38,8  114,4  22,5 
18. týždeň 14 cm 190 g 20 cm 147,9  42  125,6  25,5 
19. týždeň 16 cm 240 g 22 cm 160,3  45,2  136,7  28,5 
20. týždeň 16,4 cm 300 g 25 – 27 cm 172,5  48,4  147,7  31,3 

 

Gestačný vek od 21. týždňa do 31. týždňa tehotenstva. Priemerné namerané hodnoty (Tabuľka) 

Vek 
v týždňoch tehotenstva
Dĺžka celková Hmotnosť HC 
Obvod hlavičky v mm
BPD 
Priečny priemer hlavičky v mm
AC 
Obvod brucha v mm
FL 
Dĺžka stehennej kosti v mm
21. týždeň 26,7 cm 360 g 184,5  51,7  158,7  34,1
22. týždeň 27,8 cm 430 g 196,3 55 169,6 36,7
23. týždeň 28,9 cm 500 g 207,8 58,2 180,4 39,4
24. týždeň 30 cm 600 g 219,1 61,4 191,2 41,9
25. týždeň 34,6 cm 660 g 230 64,5 201,8 44,4
26. týždeň 35,6 cm 760 g 240,5 67,6 212,4 46,7
27. týždeň 36,6 cm 875 g 250,7 70,6 222,9 49,1
28. týždeň 37,6 cm 1000 g 260,4 73,5 233,3 51,3
29. týždeň 38,6 cm 1150 g 269,6 76,3 243,6 53,4
30. týždeň 39,9 cm 1320 g 278,4 78,9 253,8 55,5
31. týždeň 41,1 cm 1500 g 286,6 81,4 263,9 57,5

 

Gestačný vek od 32. týždňa do 43. týždňa tehotenstva. Priemerné namerané hodnoty (Tabuľka) 

Vek 
v týždňoch tehotenstva
Dĺžka celková Hmotnosť HC 
Obvod hlavičky v mm
BPD 
Priečny priemer hlavičky v mm
AC 
Obvod brucha v mm
FL 
Dĺžka stehennej kosti v mm
32. týždeň 42,4 cm 1700 g 294,4 83,8 273,9 59,5
33. týždeň 43,7 cm 1920 g 301,5 85,9 283,8 61,3
34. týždeň 45 cm 2150 g 308,1 87,9 293,6 63,1
35. týždeň 46,2 cm 2380 g 314,1 89,7 303,3 64,8
36. týždeň 47,4 cm 2620 g 319,4 91,2 312,8 66,4
37. týždeň 48,6 cm 2860 g 324,1 92,5 322,3 68
38. týždeň 49,8 cm 3080 g 328,1 93,6 331,6 69,4
39. týždeň 50,7 cm 3290 g 331,4 94,4 340,8 70,8
40. týždeň 51,2 cm 3460 g 334 94,9 349,8 72,1
41. týždeň 51,7 cm 3597 g 344 98 367 77
42. týždeň 52,1 cm 3685 g  -  -  - -
43. týždeň 52,4 cm 3717 g  -  -  -

Odchýlky v meraní sú bežné. Nie vždy sa dajú miery plodu presne zmerať

V ďalších tabuľkách sú znázornené akceptovateľné odchýlky v nameraných hodnotách merania plodu. 

Pri meraní BPD sa podľa týždňov pridávajú, alebo uberajú miery (Tabuľka) 

BPD 
Priečny priemer hlavy
 
Do 11. týždňa tehotenstva  +/- 2 mm
od 12. - do 15. tt.   +/- 4mm
16. - 19. tt.  +/- 5 mm
20. – 21. tt.  +/-4,0 mm
22. – 24. tt.  +/- 5,0 mm
25. tt. +/- 6,0 mm
26. tt.  +/- 4,0 mm
27. tt. +/- 5,0 mm
28. – 30. tt  +/- 4,0 mm
31. tt.  +/- 6,0 mm
32. tt.   +/- 4,0 mm
33. - 38. tt.  +/- 6,0 mm
39. – 42. tt.   +/- 8,0 mm

 

Pri meraní HC sa podľa týždňov pridávajú, alebo uberajú miery (Tabuľka) 

HC 
Obvod hlavičky
 
11. – 17. tt.   +/- 15 mm
18. – 28. tt.  +/- 20 mm
29. – 41. tt.   +/- 25 mm

 

Pri meraní AC sa podľa týždňov pridávajú, alebo uberajú miery (Tabuľka) 

AC 
Obvod brucha
 
11. – 17. tt.   +/- 10 mm
18. – 20. tt.   +/- 15 mm
21. – 25. tt.   +/- 20 mm
26. – 30. tt.   +/- 25 mm
30. – 35. tt.   +/- 30 mm
36. – 41. tt.   +/- 35 mm

 

Pri meraní FL (dĺžka stehennej kosti) sa podľa týždňov pridávajú, alebo uberajú miery (Tabuľka) 

FL 
Dĺžka stehennej kosti 
 
FL sa v začiatkoch akceptuje rozdiel vo veľkosti  +/- 2 - 3 mm
od 16. tt.  +/- 4 mm
 vo vyššom štádiu tehotenstva   +/- 5 - 6 mm 

Obmedzenie rastu v maternici 

Rast plodu v maternici je predurčený genetickými faktormi, placentárnou výživou a matkou. 

Veľkosť plodu taktiež závisí od rasy a pohlavia plodu.  

Existujú zásady porúch rastu plodu v maternici 

 • Prvé je charakterizované pomalým rastom plodu v maternici, kedy je plod a aj všetky vnútorne orgány menšie a tento pomalý vývoj bol ovplyvnení od veľmi ranného štádia. Medzi príčiny spomaleného rastu patria vnútromaternicové infekcie v začiatkoch tehotenstva ako napríklad rubeola, toxoplazmóza, chromozomálne abnormality, anémia. 
 • Asymetrický sa vyznačuje že plod ma hlavu a mozog normálnej veľkosti, len brucho je menšie. Tento typ tvorí 70 - 80% prípadov. Táto abnormalita sa väčšinou zistí až v 3. trimestri kedy je viditeľná. Častou príčinou je preeklampsia, alebo placentárna insuficiencia. 
 • Malá veľkosť plodu ktorá sa líši a je pod normou podľa populácie v rastových grafoch. Deti sa rodia úplne zdravé, donosené, dobre živené. V tomto prípade sa v 70 % prípadoch jedná od faktorov ako výška, váha matky a od etnického pôvodu. 

Vnútromaternicová hmotnosť plodu sa meria podľa nameraných hodnôt merania BPD, HC,FL, AC. Najlepšia presnosť sa dosiahne pri meraní AC hlavne pri vývine porúch rastu plodu. 

Na stanovenie rastu plodu je teda štandardom fetálna ultrazvuková biometria, ktorou sa dá zistiť neprospievanie plodu v prípade porúch rastu a viacpočetných tehotenstvách. Ďalšie merania ako Dopplerov test, meranie množstva plodovej vody sú tiež užitočné pre ďalšie informácie o raste a vývoji plodu v prenatálnom tehotenstve. 

Sonografický snímok dvojičiek. Zdroj: Getty Images
Sonografický snímok dvojičiek. Pri dvoj a viac početných tehotenstvá je ťažšie presné nameranie častí tela plodov. Viacpočetné plody bývajú menšie na svoj gestačný vek. Zdroj: Getty Images

 

Rozdiely medzi tabuľkami biometrie plodu

Základom hodnotenia rastu plodu je biometria plodu. Vzhľadom na to, že abnormálny rast alebo nedostatočný rast môže vyžadovať špecifickú pôrodnícku starostlivosť by sa mali brať do úvahy aj iné faktory

Medzi tieto faktory patria výška a hmotnosť matky, pohlavie plodu, fyziologické a patologické zmeny, ochorenie matky, vzťah k drogám a tabaku, etnicky pôvod, genetické predispozície, zlyhanie placenty, vrodené anomálie, choroby matky a užívanie liekov. 

Rozdielne hodnoty v meraní a odhad hmotnosti plodu boli zistené medzi rôznymi etnickými skupinami

Čínske, japonské a juhoázijské deti sú na svoj gestačný vek menšie. Severoamerické indické a severoafrické sú väčšia ako belošské deti 

Tak isto závisí aj od pohlavia plodu. Vedecky sa dokázalo že chlapci sú väčší než dievčatá, ale tento rozdiel je zanedbateľný a nemá veľký význam. 

Tabuľky na zistenie gestačného veku plodu sú zaznamenané v priemerných číslach. Čiže hraničné hodnoty sú +,- niekoľko milimetrov

Takže sa nemusíte obávať, keď na daný gestačný vek má vaše dieťatko o pár milimetrov menšiu veľkosť. Takéto odchýlky sú úplne bežné a samozrejme treba dodať, že merania závisia aj od polohy plodu, jeho uloženia a samozrejme aj jeho aktivity, keďže niektoré detičky majú tendenciu sa v kuse otáčať a brániť sa vyšetreniu. 

Viacplodové tehotenstvo

Pri viacplodovom tehotenstve sa častejšie vyskytuje vnútromaternicová rastová retardácia plodu, ktorá zvyšuje novorodeneckú chorobnosť až úmrtnosť. V takomto prípade je žena pravidelne sledovaná gynekológom a sledujú sa plody, ich vývoj, rast a je vhodné presné načasovanie pôrodu. 

Hypotrofia plodu

Znamená, že plod nie je dostatočne veľký na svoj gestačný vek a pohlavie. Príčinu hypotrofie zapríčiňujú najmä ochorenia matky. 

Ak plod nie je dostatočne vyživený, často to súvisí aj s chorobným stavom spojeným s poruchou výživy a abúzy ako fajčenie, alkohol, drogy. 

Častou príčinou hypotrofie sú  

 • Kardiovaskulárne ochorenia matky 
 • Hematologické choroby, anémia matky 
 • Ochorenia maternice, zmenšená, nedostatočne vyvinutá maternica matky 
 • Abnormality placenty kedy placenta neplní dostatočne svoju funkciu 
 • Ochorenia a patológie plodu 

Hypotrofia plodu sa diagnostikuje ťažšie lebo neexistuje špeciálny diagnosticky test. Preto sa na základe klinického sledovania pre podozrenie na hypotrofiu da určiť až po pôrode plodu. 

Väčšie rastové výkyvy nastavajú od 35. – 37. týždňa tehotenstva. Podozrenie na hypotrofiu je možné diagnostikovať až od 2. polovici gravidity, kde možno porovnať namerané hodnoty plodu. 

Čítajte tiež v sekcii a v článku: 

 

Zdroje

 • Literatúra
  • Moderní porodnictví: 2., přepracované a doplněné vydání: Roztočil Aleš, a kolektiv 
  • Základy gynekológie a pôrodníctva: Jozef Višňovský, I Vysokoškolské skriptá 2013, Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine 
 • zona.fmed.uniba.sk - Ultrazvuk v pôrodníctve, MUDr. Eva Korňanová
 • v anglickom jazyku  
  • sciencedirect.com - Fetal biometry: Relevance in obstetrical practive
  • ncbi.nlm.nih.gov - Analysis of fetal biometric measurements in The last 30 years, Journal of Prenatal Medicine

Naposledy aktualizované 12.10.2021

Galéria k článku

BPD - priečny priemer hlavičky plodu. Zdroj: Getty Images
CRL - temeno-kostrčová vzdialenosť plodu. Zdroj: Getty Images
Sonografický snímok dvojičiek. Zdroj: Getty Images
FL - dĺžka stehennej kosti plodu. Zdroj: Getty Images
HC - obvod hlavičky plodu. Zdroj: Getty Images
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...

Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva? Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?

Placenta, alebo plodový koláč, má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva. Počas tehotenstva vyživuje vaše bábätko, aby mohlo pekne rásť, chráni ho, dýcha zaň a nahrádza mu všetky...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.