späť na zoznam článkov

Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?
Zdroj foto: Getty images

Placenta, alebo plodový koláč, má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva. Počas tehotenstva vyživuje vaše bábätko, aby mohlo pekne rásť, chráni ho, dýcha zaň a nahrádza mu všetky orgány, ktoré sa počas vnútromaternicového vývinu vyvíjajú. Je spojením medzi matkou a dieťatkom. 


Placenta, ľudovo nazývaná aj ako plodový koláč, plodové lôžko je orgán, ktorý sa vytvára len počas tehotenstva a napája sa na sliznicu maternice, čím spája plod a matku a vytvára medzi nimi puto. Svojou funkciou vplýva na celý jeho priebeh. Produkuje hormóny, chráni plod, vyživuje ho a nahrádza mu všetky orgány.

Kedy a ako vzniká placenta a načo slúži? 
Ako vyzerá, aký má tvar a ako mení svoju veľkosť počas tehotenstva? 
Akú má funkciu a jej význam pre plod a tehotenstvo a v  2. a 3. dobe pôrodnej. 
Aké môžu byť jej nepravidelnosti? 
Placenta po pôrode, jej využitie a kultúrne zvyky a rituáli po pôrode.

Kedy a ako vzniká placenta? 

Bunky embrya ešte pred jeho uhniezdením, približne na 4. deň sa rozdelia na embryoblast a trofoblast, z ktorého sa vyvinie placenta, pupočná šnúra a plodové obaly. Na 7. deň už trofoblast, z ktorého sa vyvinie plodový koláč úplne prilieha na stenu maternice a začína produkovať HCG (ľudský chóriový gonadotropín). 

Prečítajte si tiež: Ako dochádza k oplodneniu vajíčka a ako dlho trvá jeho uhniezdenie?

Po uhniezdení sa napája na matku, a tak prebieha výmena krvi medzi ňou a plodom. Postupne sa viac vnára do sliznice maternice a vyživuje plod. Od 12. týždňa tehotenstva je už plne funkčná

Placenta sa v prvých týždňoch vyvíja v predstihu, aby pripravila všetko potrebné pre rýchlo sa vyvíjajúci plod.

Načo slúži placenta? 

Tvorí akúsi bariéru, čo chráni plod pred škodlivými vplyvmi a preniknutiu škodlivých látok. Nie však všetky škodliviny dokáže zastaviť a niektoré prenikajú do plodu. 

Preto by si mala budúca mamička dať pozor na lieky, alkohol, kofeín, cigarety a iné škodlivé látky. Nikotín je veľmi škodlivý a môže spôsobiť poruchy rastu plodu. U matiek fajčiarok sa často rodia malé deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou. 

Medzi materskou a plodovou časťou placenty je priestor kde sa privádza materská krv s kyslíkom a živinami a obmýva choriové klky. Čím nastáva výmena živýn a plynov. V cieviach plodu prúdi zmiešaná krv, nedelí sa ako u narodeného človeka na okysličenú a odkysličenú. 

Krv matky a plodu sa nikdy nemieša. 

Placenta je orgán tvorený len počas tehotenstva. Spája plod s telom matky naviazaním sa na stenu maternice. Cez ňu prechádzajú z krvi matky do krvi plodu živiny, odstraňujú sa odpadové látky a umožňuje sa výmena plynov.  

Ako vyzerá a aký má placenta tvar? 

Je tvorená chórovými klkmi

Rozlišujeme na nej dve strany
Vnútorná, plodová strana placenty je lesklá, krytá plodovými obalmi a z vnútornej strany vystupuje pupočník. 
Druhá strana, materská, ktorá je prirastená na stenu maternice. 

Takto vyzerá placenta po pôrode, anatomické foto
Takto vyzerá anatomicky placenta po porodení. Zdroj foto: Getty images

Tvarovo je plochá a okrúhla, v podobe disku aj keď veľkosťou a tvarom sa u každého líši. Zvyčajne je pripevnená v hornej, bočnej, prednej alebo zadnej časti maternice. V zriedkavých prípadoch je uložená v dolnej časti maternice. 

Približný priemer má 22 cm a hrúbku 2 – 2,5 cm
Váži približne 500 - 600 g

Farba placenty je tmavo červeno modrá alebo ma fialkastú farbu. Je spojená s plodom pupočnou šnúrou, ktorá zvyčajne meria 55 – 60 cm a je zložená z tepien a žiliek, cez ktoré prechádza výmena krvi medzi matkou a plodom. Cez tepnu je odvádzaná odkysličená krv, odpadové látky z tela plodu do placenty a pupočná žila zásobu plod okysličenou krvou a živinami. 

V časti spojenia s pupočnou šnúrou je placenta najhrubšia, najčastejšie v strede. 

Mení placenta veľkosť počas tehotenstva? 

Placenta rastie súčasne s plodom a zaujíma približne 15 – 30 % povrchu maternice. Počas tehotenstva sa zväčšuje do 26. – 38. týždňa a mení sa aj jej hrúbka. Hrubne približne do 8. mesiaca tehotenstva a pred pôrodom sa začína stenčovať. 

Viac o tehotenstve a vývoji plodu sa môžete dočítať v článku: Tehotenstvo po týždňoch: Ako prebieha tehotenstvo a vývoj plodu?

Akú má funkciu placenta? 

 • Ochranná – chráni plod pre škodlivinami, chemickými látkami, liekmi a infekciami 
 • Výživná – zabezpečuje výmenu plynov a živín medzi matkou a plodom 
 • Sekrečná – produkciou hormónov 

Aký má význam placenta pre plod a tehotenstvo? 

Má význam nielen v transportnej funkcii medzi matkou a plodom, kde dochádza k výmene plynov a živín, ale aj množstvo iných funkcií čo zabezpečuje správny vývoj plodu a priebeh normálneho tehotenstva. 
Teda má aj endokrinnú funkciu zameranú na produkciu hormónov, imunologickú, ochrannú a aj termoregulačnú funkciu.

V tabuľke sú uvedené ženské hormóny a hormóny produkované placentou 

HCG 
 • hormón choriogonadotropin
 • prvým placentárnym hormónom už v skorej tehotnosti
 • tvorený je už 10. deň po oplodnení
 • nachádza v krvi a v moči matky krátko po uhniezdení zárodku do maternice
 • je v tele ženy len počas tehotenstva
 • maximum dosahuje v 3. mesiaci tehotnosti
 • potom postupne klesá
 • V tele ženy sa hormón HCG dá zistiť až do 7. -14. dňa po pôrode
 • potláča v tele matky imunologickú reakciu, a tým zabezpečuje, že cudzia bielkovina z plodu nie je odvrhnutá
Laktogén 
 • placenta produkuje aj ľudský placentárny laktogén
 • podporuje rast mliečnej žľazy a prípravu na laktáciu – tvorbu mlieka
 • a taktiež podporuje aj rast plodu
 • je tvorený už od prvého mesiaca tehotenstva
Estrogén 
 • v krvi každej ženy, ale počas tehotenstva sa produkcia zvyšuje
 • podporuje rast maternice potrebný pre rast plodu
 • vplýva aj na rast mliečnej žľazy
 • v prvých týždňoch tehotenstva je tvorení žltým tehotenským telieskom a placentou približne od 3 mesiaca tehotenstva.
Progesterón 
 • zabraňuje predčasnému pôrodu znížením dráždivosti, kontrakcií sliznice maternice
 • podporuje rast mliečnej žľazy
 • počas celého tehotenstva sú jeho hladiny veľmi vysoké

Úprava imunitného systému matky je počas tehotenstva veľmi dôležitá, aby organizmus matky toleroval tehotenstvo i plod, a aby sa mohlo vyvíjať. 

Placenta a plod musia byť prijaté, tolerované a brané za dostatočne vlastné a pritom odlišné, aby sa zabezpečila ochrana proti napadnutiu plodu zo strany imunitného systému matky. 

Ako sa placenta vyšetruje?

Vyšetrenie sa robí ultrazvukom, pričom sa sleduje jej uloženie, tvar a funkcia. Krvné zásobovanie placenty medzi plodom je veľmi dôležité a sleduje sa na sonografickom vyšetrení, kde je možné zistiť poruchy prietoku krvi. Pri poklese prietoku krvi sa plod snaží vyrovnať prekrvenie do iných častí placenty. 

Placenta v 2. a 3. dobe pôrodnej 

Počas normálnej tehotnosti je uložená vpredu, po bokoch alebo v zadnej časti maternice. 

V druhej dobe pôrodnej má veľkú úlohu, lebo počas kontrakcií a vypudzovaniu plodu z maternici musí okysličovať dieťa. 

V tretej dobe pôrodnej ide o pôrod placenty, jej vylúčení z maternice. Za normálnych okolností môže trvať aj niekoľko desiatok minút. Maternica sa po pôrode novorodenca zmenší, stále prebiehajú kontrakcie ale už nie sú bolestivé. Vďaka tomu nasleduje postupné odlučovanie placenty zo steny maternice a po poslednom zatlačení rodičky vychádza z maternice spolu aj s plodovými obalmi. 

Nazývané aj ako pôrod placenty, čo už nie je bolestivé a veľa žien jej vylúčenie ani necíti. 

Po pôrode placenty ju pôrodník dôkladne prezrie a uistí sa, že nezostali kúsky z nej nalepené na stene maternice, ktoré neboli odlúčené. Ak má pôrodník podozrenie že zostal kúsok v maternici, vykoná sa čistenie, kyretáž  v celkovej anestézii. 

Počas 4. doby pôrodnej, trvajúcej 2 hodiny sa u rodičky sleduje krvácanie z rodidiel a jej celkový stav. Následne je preložená na oddelenie šestonedelia. 

Ďalší zaujímavý článok: Pôrod: Kedy sa začne? A ešte dôležitejšia otázka: Kedy sa skončí?

Aké môžu byť nepravidelnosti placenty? 

Nepravidelnosti vývoja placenty sa môže týkať veľkosti, tvaru, štruktúry, alebo funkcie. Môže mať rôzne tvary ako srdce, podkova alebo sa skladať z viac lalokov, placenta biloba - z dvoj lalokov, triloba – troch, multiloba – viac lalokov. 

Pri úplne oddelených častiach placenty, dvoch, troch placentách hovoríme o placenta bipartita – dvojdielna placenta, tripartita – trojdielna placenta. 

Ďalšia placenta, ktorá je menšia nazývame placenta succenturiata.  
Obe sú spojené cievami.
Problém môže spôsobiť pri pôrode, tým že hlavná placenta sa vylúči a druhá časť ostáva v maternici. 

Placentárny infarkt – na placente sú viditeľné odumreté malé časti tkaniva ako bledé fľaky, niekedy ako červené fľaky. Placentárne infarkty v malom rozsahu v poslednom trimestrinormálne. Sú časté pri gestózach, vysokom krvnom tlaku alebo cukrovke. Ak sú vo väčšom množstve môžu spôsobiť zhoršenie jej funkcie a následkom toho vzniká hypotrofický plod alebo až odumretie plodu. 

Preto sú veľmi dôležite kontroly v gynekologickej ambulancii a sledovanie vývoju plodu a prietoky krvi. 

Nepravidelne umiestnenie placenty 

Placenta praevia – nazývaný aj ako vcestný plodový koláč. Jedná sa o abnormálnu lokalizáciu a uhniezdenie vajíčka. Neprejaví sa hneď v 1. trimestri, ale ako komplikácia v 2. – 3. trimestri tehotenstva. Umiestnenie placenty nad krčkom, v bezprostrednej blízkosti krčka maternice, alebo dolnej časti maternice. 

Patrí k najzávažnejším krvácaniam v 2. - 3. trimetri. Je tam zvýšené riziko úmrtia plodu a matky dôsledkom krvácania. Častejší výskyt je u žien nad 30 rokov. 

Placenta praevia sa rozdeľuje do 4 stupňov uvedených v tabuľke

1. Centrálna placenta praevia
 • placenta praevia centralis (totalis)
 • vnútorná bránka je celkom prekrytá placentou
2. Parciálna placenta praevia
 • placenta praevia partialis
 • vnútorná bránka je len čiastočne prekrytá placentou
3. Marginálna placenta praevia
 • placenta praevia marginalis
 • placenta neprekrýva vnútornú bránku, ale svojim okrajom do nej zasahuje behom pôrodu
4. Nízko nasadajúca placenta
 • insertio placecentae profunda
 • placenta sa nachádza v dolnej časti maternice, ale nezasahuje vnútornú bránku, a tak nie je prekážkou pôrodu

Placenta praevia sa vyskytuj u 5 z 1000 pôrodov. Deti narodené pri takomto uložení placenty sa častejšie rodia s menšou pôrodnou hmotnosťou. 

Prejavom je vaginálne krvácanie, ktoré nastáva náhle, bez príznakov v 2. - 3.  trimestri, najčastejšie v 27. – 32. týždni tehotenstva. Krv býva jasno červenáZačiatok krvácania nie je výraznýneohrozuje život matky ani plodu, zvyčajne spontánne prestane. 

Závažné býva pri opakovaných krvácania. 

Preto vždy treba informovať svojho gynekológa ak sa spozoruje krvácanie z rodidiel, aby boli budúce mamičky kontrolované a pod dohľadom lekárskej starostlivosti. 

Vyšetrenie pri krvácaní, pri placente praevie sa nikdy nevykonáva vaginálne a rektálne
Vyšetrenie sa robí na operačnej sále, kde je zabezpečený okamžitý zákrok cisárskeho rezu. 

V dnešnej dobe sa pri potvrdenej placente praevie a už začínajúcich komplikáciách odporučí hospitalizácia tehotnej ženy. Pre lepšiu kontrolu a vyhnutiu sa vzniku komplikácii. Liečba spočíva v podávaní liekov, kľudom na lôžku, až vyčkanie kým bude plod životaschopný. Hospitalizácia je dôležitá pre prípad okamžitého zákroku a odstránení rizík spojených s úmrtím. 

Ženy v domácom prostredí s diagnostikovanou placentou praevia by mali vylúčiť pohlavný styk. 

Nepravidelnosti placenty 

Placenta adherens –je pevnejšie prirastená placenta k maternici. Pri pôrode sa ťažšie odlučuje, niekedy je potrebné vykonať manuálnu lýzu, čiže vybratie manuálne rukou. 

Placenta accreta – zrastená placenta - znamená hlboké vrastenie do maternice, od ľahšieho zarastenia až po celkové vrastenie do svaloviny maternice až do okolitých orgánov. 
Počas tehotenstva nepredstavuje žiadne ťažkosti.

Normálne prirastená placenta sa počas pôrodu odlúči ľahko, ale ak ide o placentu accreta sú ženy vystavené riziku krvácaniu počas jej odstránenia. Odlučuje sa ťažšie, čo môže trvať viac ako 30 minúť. Pri ľahšom zarastení sa robí manuálne odlúčenie, manuálna lýza placenty od steny maternice. Pri jej zarastení a pri ťažkom priebehu sa urobí chirurgicky zákrok na zastavenie krvácania. Ak je úplne prerastená je nutné vykonať hysterektómiu, odstránenie maternice. 

Počas tehotenstva sa placenta accreta ťažšie diagnostikuje, ale ak je už potvrdené jej zarastenie, tak sa plánuje cisársky rez. 

Predčasné odlúčenie placenty 

Ablatio, abruptio placentae praecox – predčasné odlučovanie placenty ešte pred pôrodom. Výskyt predstavuje 1% pôrodov. Príčinou môžu byť gestózy s ochorením srdca a obličiek, vysoký krvný tlak alebo úraz v oblasti brucha. Počas pôrodu ho môže vyvolať príliš krátky pupočník a následným ťahom sa začína odlučovať. 

Odlúčenie môže byť čiastočné, alebo až úplne. Pri miernom odlúčení a následnom krvácaní nemusia byť príznaky ani u matky a ani u plodu. Pri ťažkých formách, najčastejšie po úrazoch, nastavajú príznaky šoku ako bledosť, nitkovitý pulz, nízky tlak, maternica je bolestivá a napnutá. Liečba spočíva od veľkosti odlúčenia placenty, podávaním liekov, kľudom na lôžku, ľad na brucho, čo zastavuje krvácanie a pri ťažších formách sa vykoná cisársky rez. 

Insuficiencia placenta – placenta ma zníženú funkciu, nedostatočnú činnosť a nie je schopná dostatočne zásobovať plod. Vyskytuje sa u neskorých gestóz, prenášaní plodu, diabetes melitus, pri porušení jej časti. Prejavuje sa zmenou srdcových oziev plodu, zvýšenými pohybmi plodu, pri vyšetrení plodovej vody ja voda zelenkastá, skalená. 

Placenta po pôrode a jej využitie 

V dnešnej dobe sa stále skúma pôsobenie placentárnych kmeňových buniek a ich účinku na liečbu rakoviny, poškodených orgánov a ich široké využitie pre ich liečivý účinok. Na spracovanie placenty existuje niekoľko spôsobov. V dnešnej dobe je možné si dať vyrobiť výživné tabletky, ktoré obsahujú výživné látky. 

Cieľom je zmierniť popôrodnú depresiu a zlepšenie produkcie mlieka. 

Dokonca niektoré mamičky aj jedia svoju placentu, pripravujú z nej pokrmy, alebo ju vysušia a využívajú napr. do polievok ako vývar, alebo si spravia placentový kokteil. Vyrábajú sa aj rôzne tinktúry alebo esencie pre matku a dieťa. 

O jej blahodarných účinkoch vie aj kozmetický priemysel, ktorý využíva placentu na rôzne prípravky a krémy na pleť pre mladistvejší vzhľad pleti, ktorý má neuveriteľné účinky pre svoje regeneračné schopnosti. Taktiež na výrobu prípravkov proti vypadávaniu vlasov, balzamov na pery. 

Kultúra a Rituáli po pôrode placenty 

V rôznych kultúrach sa s ňou zaobchádzalo podľa rituálov alebo povier. 

kultúre východného Slovenska bola placenta považovaná za liečivý prostriedok pre jej liečivý účinok. Fliačiky novorodenca boli ňou potierane, aby vybledli. Potom bola hneď zakopaná do zeme ďaleko od ľudí. 

V českej ľudovej kultúre bola placenta považovaná taktiež za liečivý prostriedok, hlavne u prvorodičky. Potierali sa ňou znamienka novorodencov, aby obledli a ženy ju používali ako skrášľovací prostriedok. Zvykom bolo aj jej zakopanie na záhrade, alebo zahrabanie do hnojiska. Niekedy bola spálená v bielej plienke, čo malo chrániť pred všetkým zlým. 

Mayovia berú placentu ako mladšieho súrodenca novorodenca a preto ju zabalili do banánových listov a zavčas rána išli zakopať do džungle na tajné miesto, o ktorom vedel iba muž. Vykopal jamu do ktorej ju vložil, zasypal popolom a položil na ňu zrná kukurice a zahrabal jamu hlinou. Tento rituál vykonávali preto, aby boh smrti nezjedol dušu dieťaťa a neublížil rodičom. 

Ortodoxní židia nemali zvláštne rituáli spojene s narodením dieťaťa. Ich viera nemôže využívať časti ľudských tkanív, tak ani placenta sa nesmela využiť na nič. Bola využitá jedine pri úmrtí novorodenca, kedy bola pochovaná s dieťaťom. 

V Tibete je placenta s pupočníkom dôležitou častou rituálu. Najskôr ju prehliadol astrológ ktorý určil, v ktorý deň bol vhodný na jej pochovanie. Zabalili ju do látky a pochovali na určené miesto hlboko do zeme otcom novorodenca, tak aby ju zver nevyhrabala. Tento rituál bol vyjadrením úcty celého rodu. 

Zdroje

V anglickom jazyku

Naposledy aktualizované 24.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria? Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré...

Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.