späť na zoznam článkov

Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Vianočné sviatky: Psychická záťaž a depresie? Ako ich prežiť bez stresu?
Zdroj foto: Getty images

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a chaos, ako aj samotné Vianoce veľkým náporom na ľudskú psychiku. Pre mnohých je toto obdobie jedným z najťažších v roku.


Vianoce predstavujú pre väčšinu ľudí jeden z najdôležitejších sviatkov v roku.

Ako ich prežiť v pokoji a bez stresu, hlavne počas predvianočných príprav.

Pre silne veriacich ide o deň narodenia ich spasiteľa,
pre tých menej veriacich zase o čas strávený v kruhu rodiny a blízkych.
Mal by to byť čas radosti, pokoja a spolupatričnosti.

Takúto úlohu by mali plniť, avšak nie je tomu vždy tak.

V dnešnej dobe nie je klamstvom tvrdiť, že vianočné sviatky postupne strácajú svoj význam a svoje čaro. 

Vianoce sú jedna veľká reklama, nedajte sa strhnúť!

Vianoce sa stali  významným obdobím pre veľkých i malých podnikateľov, a obchodné reťazce, ktoré sa snažia predať maximálne množstvo svojich produktov.

Zarábajú tak počas sviatkov nemalé peniaze.

Obchodné centrá sú preplnené ľuďmi, ktorí sa neraz zadĺžia, len aby si mohli dovoliť kúpiť to, čo k Vianociam patrí.

Žena má prázdnu peňaženku a hlavu plnú stresu z predvianočných nákupov
Nákupy dajú zabrať psychike i peňaženke. Zdroj foto: Getty images

Nedostatok peňazí, nesplnené priania. Ale tiež iné dôvody vytvárajú pochmúrnu atmosféru.

Narastá napätie, podráždenosť až zlosť, prehlbujú sa úzkostné a iné negatívne psychické stavy, ktoré môžu mať vážne dôsledky.

Zaujímavé:
Príchod Vianoc si ľudia uvedomujú každý rok o čosi skôr,
čo znamená že aj stres sa dostaví skorej.

Dôvodom sú reklamy, ktoré sú skutočne všade,
a nepriamo nám vnucujú svoj produkt, službu.

Tie strategicky upozorňujú na všetko čo ľuďom chýba,
čo nemajú a mohli by mať.

Čas stresu, súťaženia, konfliktov a hádok medzi ľuďmi

V období predvianočných sviatkov je na človeka kladená enormne veľká psychická záťaž, aj keď si to neuvedomuje v plnom rozsahu.

Všetci sa všade ponáhľajú, a neraz pozorujeme aj ľudskú závisť a súťaženie kto z koho, ale je to nutné?

Závisť a súťaživosť vyvoláva v jednotlivcovi negatívny postoj voči inému, vznikajú konflikty a hádky.

Spory pozorujeme vo zvýšenej miere aj medzi rodinnými príslušníkmi, ktorý nie sú zvyknutý tráviť toľko času spolu. Dá sa povedať, že niektorý z nich sú spolu nasilu iba preto, že na Vianoce to tak má byť.

V ľuďoch drieme vo zvýšenej miere neopodstatnené napätie, vnútorný tlak a stres. Podobné pocity majú aj tí, ktorí trávia Vianoce sami.

Predvianočný stres má vplyv na ľudské zdravie

Stres je obranná reakcia organizmu na skutočné, alebo potencionálne ohrozenie. Odpoveď tela na stres je objektívne viditeľná (prejavy stresu), a má slúžiť k riešeniu situácie aktiváciou všetkých síl.

Ide o poplachovú a zároveň obrannú reakciu tela. Organizmus nám signalizuje, že niečo nie je v poriadku a zároveň sa bráni adaptáciou.

Z toho vyplýva, že stres v menšej miere je prínosný, pretože nás núti prispôsobovať sa. Vo väčšej miere je škodlivý a ohrozuje ľudské zdravie.

Prejavy stresu:

 • zvýšený tlak krvi
 • sčervenanie pokožky, hlavne tváre
 • bolesť hlavy
 • závrate
 • zrýchlená akcia srdca
 • búšenie srdca, bolesť na hrudi
 • návaly tepla, nadmerné potenie
 • nevoľnosť, zvracanie
 • sucho v ústach
 • celková slabosť
 • chvenie tela (vnútorné aj vonkajšie)
 • zvýšené napätie
 • psychomotorický nepokoj
 • podráždenosť, zlosť
 • zajakavosť, poruchy reči
 • poruchy pamäte a racionálneho uvažovania
 • nespavosť
 • syndróm dráždivého čreva

Počas Vianoc je miera stresu zvýšená

Počas Vianoc miera umelo vytvoreného stresu stúpa priamo úmerne zo zvýšenými nárokmi na jednotlivca.

Predvianočné upratovanie, nakupovanie darčekov, stavanie stromčekov, svetelná výzdoba, vypekanie koláčikov a iné drobnosti nás dokážu plne zamestnať.

Každý chce všetko stihnúť, a čo viac, každý chce byť pripravenejší ako ten druhý.

Toto je ale ten najzaťažujúcejší prístup, aký môže človek zaujať. Berie si tým na seba bremeno, ktoré nemusí byť schopný niesť.

5 najčastejších stresorov Vianoc:

 1. tlak vytváraný okolím
 2. tlak spôsobený reklamami a médiami
 3. finančné ťažkosti
 4. rodinné problémy
 5. samota
Animovaný obrázok znázorňuje ženu stresujúcu sa vianočnými nákupmi
Zoznam darčekov nie je jediným faktorom, ktorý nás pripraví o energiu. Zdroj foto: Getty images

Ako prežiť Vianoce bez stresu? 5x?

Základným aspektom zvládania nadmerného stresu je naučiť sa vážiť si sám seba, a určiť si priority, ktoré sú pre vás skutočne tie dôležité.

Opýtajte sa sami seba:

 1. Chcete prežiť sviatky v pohodlí domova, alebo v nákupnom centre?
 2. Chcete byť obklopený svojimi blízkymi, alebo tlačenicou cudzích ľudí?
 3. Chcete sa hádať, alebo si užívať každú sekundu s tými, ktorých milujete?
 4. Chcete nakupovať drahé darčeky a zadlžiť sa, alebo darčeky na základe vášho rozpočtu, ktoré aj tak potešia?
 5. Chcete plný dom jedla, ktoré aj tak nezjete, alebo koláč upečený z lásky od vašich najbližších?

... takýchto otázok si v duchu môžete položiť nespočetne veľa, a úprimne si na ne odpovedať.

Na základe vašich odpovedí vám bude jasné, že v skutočnosti si sami vytvárate stres, aby ste nevytŕčali z davu, pričom vaše priority sú úplne iné. 

Vianočné sviatky sú obdobím ťažkých depresií

Depresia je definovaná ako závažná afektívna porucha (porucha afektu, nálady), pri ktorej dominuje chorobný smútok.

Nejedná sa o izolované psychické ochorenie, ale o ochorenie celého organizmu.

Človek sa nedokáže radovať z vecí, ktoré mu predtým spôsobovali radosť, stráca záujmy, izoluje sa od okolia, uzatvára sa do seba, pociťuje dlhodobý smútok, beznádej, úzkosť, únavu a vnútorné napätie.

Psychický obraz dopĺňajú fyzické prejavy depresie, ktoré bývajú zároveň prejavom somatického ochorenia, kde duševné rozpoloženie zohralo veľkú rolu.

Prejavy depresie:

 • pocity smútku
 • častý plač
 • pesimizmus
 • nezáujem o okolie
 • vyhľadávanie samoty, izolácia
 • vnútorné napätie
 • skleslosť
 • spomalené reakcie
 • poruchy myslenia
 • poruchy koncentrácie
 • poruchy pamäte
 • znížené sebavedomie
 • pocity viny, seba - obviňovanie
 • únava, vysilenosť
 • strata životnej energie
 • suicidálne myšlienky, pokusy, samovražda
 • celková slabosť
 • nechutenstvo
 • úbytok hmotnosti
 • bledosť v tvári
 • nespavosť, kruhy pod očami
 • celková neupravenosť

Vianoce so sebou prinášajú stavy depresie a jej prehlbovanie

Podobne ako pri strese, aj depresie sa počas Vianoc začínajú prehlbovať. Dokazuje to aj zvýšený počet telefonátov na tiesňové linky a linky dôvery.

Na prehĺbení starej, ale aj na vzniku novej depresie sa podieľa viacero faktorov.

Jednak je to vyššie uvedená zvýšená miera stresu, ale aj pribúdajúci počet hádok, konfliktov, samota, nedostatok financií, ale taktiež zamýšľanie sa nad prežitým rokom a uvedomovanie si všetkých negatív a prípadných strát (rozvod, úmrtie).

Ste smutný a myslíte si, že nikto sa nemôže mať horšie ako vy? Omyl!
Podľa štatistík trpí depresiou v období Vianoc každý druhý človek. To je až 50% ľudí na planéte. Čo to spôsobuje?

Najčastejšie príčiny vianočnej depresie:

 • samota, osamelosť
 • počasie (tma, sychravosť, nedostatok serotonínu)
 • zvýšený tlak okolia
 • finančné ťažkosti
 • rodinné problémy
 • hodnotenie predošlého roku, pocit zlyhania

Ako prežiť Vianoce bez boľavej duše? 11x AKO...

Depresia má rôzne stupne. Od ľahkej formy, až po tú ťažkú. Počas Vianoc dochádza k atakom zhoršenia stavu, takže každú jednu depresiu je treba brať vážne a nepodceniť ju. Pacient trpiaci pocitmi smútky by nemal zostať sám!

Čo robiť keď vás prepadne smútok:

 1. najlepším liekom proti depresii je spoločnosť
 2. nesnažte sa izolovať
 3. snažte sa nepripúšťať si všetko čo sa stalo tak vážne
 4. nechajte minulosť minulosťou
 5. v prípade negatívnych myšlienok sa vyplačte, vyventilujte, nedržte to v sebe
 6. žite v prítomnosti
 7. myslite pozitívne
 8. zamestnajte si myseľ niečím pekným
 9. oprášte staré záujmy, vhodný je šport, hudba, meditácia, maľovanie
 10. pripravte si upokojujúci bylinkový čaj
 11. ak je to potrebné, užite svoj liek, navštívte lekára, psychológa
Žena relaxujúca počas Vianoc je šťastná
Vyhnúť sa stresu a depresii sa dá viacerými spôsobmi. Každý človek si musí nájsť pre seba ten najvhodnejší. Zdroj foto: Getty images

Existuje veľa rád čo robiť, keď niekto trpí intenzívnym smútkom. Prežívanie konkrétneho pacienta však nikdy nemôžeme pochopiť, pokiaľ sme nezažili rovnakú situáciu.

Ale ak vyššie uvedené informácie pomôžu aspoň jednému z milióna, stále je to úspech, pretože každý život je dôležitý. 

Na Vianoce stúpa riziko samovrážd

Samovražda (latinsky suicidium) je dobrovoľné ukončenie života.

Častejšie sa o samovraždu pokúšajú ženy, no dokonaná samovražda je častejšia u mužov. Dôvodom je, že ženy používajú menej drastické prostriedky oproti mužom.

U žien prevažuje intoxikácia liekmi, či podrezanie si žíl na zápästiach. Muži volia pomerne drastické spôsoby ako sú skoky z výšok, hodenie sa pod vlak, alebo obesenie.

Najčastejšie páchajú samovraždy ľudia trpiaci depresiou, pričom takmer polovica z celkového počtu predtým požije alkohol alebo iné drogy.

Dá sa povedať, že suicidium je vyvrcholením ťažkej formy depresie, kedy sa pacient rozhodol ukončiť svoje trápenie tým, že si vzal život. Vyskytuje sa aj pri iných psychických poruchách, avšak aj bez nich.

Zaujímavé:
Podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácie (SZO) sa vo svete zabije každých 40 sekúnd jeden človek. Vyšší výskyt samovrážd je v západných a rozvinutých krajinách. Sú zároveň najčastejšou príčinou smrti u ľudí od 15 do 24 rokov.
Bohužiaľ štatistiky zahŕňajú aj deti.

Počas Vianoc stúpajú volania na tieňovú linku, počet samovrážd je priebežne rovnaký

Počet volaní na tiesňovej linke je počas Vianoc vyšší. Nejedná sa len o pokusy vziať si život, ale aj o rôzne iné ťažkosti. Niektoré volania sú opodstatnené, väčšina však nie.

Viaceré somatické ťažkosti, ako je búšenie srdca, triaška, hyperventilácia, bolesť na hrudi, závrate, vysoký tlak krvi, sú však vyvolané psychickou nadstavbou.

Častejší je výskyt depresie, pocitu bezmocnosti, ale aj ekonomické problémy, ktoré s depresiou úzko súvisia.

Vianočná depresia zvyšuje riziko dokonanej samovraždy. Zväčša je stav pacienta zhoršený vplyvom nedostatku financií, rodinných konfliktov a samoty.

Ako sa správa pacient, ktorý chce ukončiť svoj život?

V praxi rozoznávame dva základné typy pokusov o samovraždu na základe kategorizácie podľa úmyslu pacienta.

Existujú pacienti, ktorí sa chcú naozaj zabiť, a zväčša sa im to aj podarí.

Potom sú pacienti, ktorý síce majú nejaké problémy, no fingovaním pokusu o samovraždu chcú na seba len upozorniť.

Demonštratívna samovražda - ide o typ fingovaného pokusu o samovraždu. Najčastejšie ju pozorujeme u žien vo veku od 15 do 30rokov. Pacienti zväčša upozornia osobu, ktorá je príčinou ich zlej nálady na to, že sa idú zabiť (slovne, sms, mail). Takto si vynucujú pozornosť konkrétnej osoby.

Príklady demonštratívnej samovraždy:

 • jemne podrezané zápästia (poškrabané, mierne krvácajúce)
 • prehltnutie menšieho množstva liekov, prípadne klamanie o ich požití
 • príprava lana, alebo špagátu, motanie si ho okolo krku

Správanie pacienta reálne uvažujúceho o samovražde:

 • psychické ťažkosti, predchádzajúca trauma
 • pokus o samovraždu v minulosti zvyšuje riziko
 • abuzus návykových látok (alkohol, drogy)
 • nikdy na seba neupozorňuje
 • izoluje sa od spoločnosti
 • seba - obviňovanie, pocit, že je príťažou
 • úzkostné stavy, plač
 • podráždenosť, agresivita
 • často premýšľa, je zamyslený
 • je uzavretý do seba, málo komunikuje
 • ak sa rozhodne zabiť, tak v čase, keď vie, že ho nikto nebude rušiť

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • solen.sk - Stres, eustres a distres
 • npz.sk - Samovražda nemusí byť len dôsledkom psychického ochorenia. Ako rozpoznať samovražedné správanie?

Naposledy aktualizované 09.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať? Aký dlhý spánok je potrebný? Čo je REM, NON REM a prečo musíme snívať?

Platí, že spať by sme mali tak dlho, aby sme sa ráno po prebudení cítili sviežo a plní sily. Ako dlho to však je? Koniec koncov, dôležitá nie je len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita.

Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST Syndróm vyhorenia: Máte ho? Ako ho prekonať? + Urobte si online TEST

O vyhorení človeka sa hovorilo už v dávnej minulosti ako o stave vyčerpanosti tela a duše. Pojem syndróm vyhorenia alebo, ak chcete, i burnout syndróm bol prvý krát popísaný a definovaný...

Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor) Psychologička Barbora Kuchárová o pandémii korona vírusu: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili? (Rozhovor)

Aký má pandémia vplyv na duševné zdravie a čo robiť, aby sme sa nezbláznili? Pozrite si videorozhovor s klinickou psychologičkou.

Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí Máte príznaky depresie? Tento test Vám to odhalí

Depresia patrí medzi psychiatrické ochorenia . Možno práve z tohto dôvodu ľudia sami pred sebou neradi priznávajú, že ňou trpia a rovnako tak neradi o nej hovoria otvorene. 


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.