späť na zoznam článkov

Zatočte s artrózou: Ako žiť s artrózou a ako ju liečiť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Zatočte s artrózou: Ako žiť s artrózou a ako ju liečiť?
Zdroj foto: Getty images

Artróza tvorí iba zlomok ochorení pohybového aparátu. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu starších pacientov sa s ňou však stretávame čoraz častejšie. Jedná sa o degeneratívne ochorenie kĺbových chrupaviek postihujúce ruky nohy či chrbticu. Tento degeneratívny proces má rôzne príčiny no najčastejšie je spôsobený starnutím. Starnutie je dej nezvratný, na ktorý boli krátky alchymisti z minulosti ale aj dnešná medicína. Do určitej miery je však možné mierniť jej príznaky a robiť tak život chorého s artrózou plnohodnotnejším. Ako na to?


Osteoartróza postihuje približne 15 % celkovej populácie.

Vyskytuje sa u ľudí v strednom veku a jej výskyt priamo úmerne s vekom stúpa. Má ju zdiagnostikovanú až 50 % pacientov nad 50 rokov a 70 % pacientov vo veku nad 65 rokov. Nad 75 rokov sa dá povedať, že ju má prakticky každý. (tieto štatistické údaje nie sú celosvetové a môžu sa líšiť podľa krajiny)

Čo je to osteoartróza a ako vzniká?

Artróza alebo presnejšie osteoartróza je nezápalové, degeneratívne ochorenie kĺbových chrupaviek a okolitých tkanív (subchondrálnu kosť - pod kĺbom, synoviálnu membránu - vnútornú výstelku kĺbu, kĺbové puzdro, okolité svaly a väzivové tkanivo).

Vplyvom týchto degeneratívnych zmien postupne dochádza k deštrukcii kĺbovej chrupavky, k zmene jej vlastností, k obmedzeniu jej funkcie a pohyblivosti a v konečnom dôsledku k jej úplnému zničeniu. Pozrime sa spolu na artrózu bližšie.

Rozdelenie artrózy na základe príčin vzniku

TYP Príčina
Primárna osteoartróza
 • nie je známa - predpokladá sa kombinácia viacerých príčin
Sekundárna osteoartróza
 • starnutie organizmu
 • vrodené vývojové chyby (dysplázia kĺbov, Perthesova choroba)
 • anatomické anomálie (hypermobility kĺbov, rozdielna dĺžka končatín)
 • zápalové ochorenia (reumatoidná artritída, septické stavy)
 • endokrinné poruchy (cukrovka, akromegália)
 • metabolické poruchy (chondrokalcinóza, dna, obezita)
 • mechanické vplyvy (preťažovanie kĺbov, zmena postavenia osi)
 • traumatické (poúrazové) zmeny (vnútrokĺbové poškodenia, zlomeniny)
starší muž v šiltovke s kruhom
Foto: Getty images

Ktoré kĺby môžu byť postihnuté?

Osteoartróza môže postihovať jednotlivé kĺby samostatne (lokalizovaná osteoartróza) alebo tri a viac kĺbových skupín naraz (generalizovaná osteoartróza). Postihnutie jednotlivých kĺbov má svoj špecifický názov podľa lokalizácie a predstavuje samostatné ochorenie.

Zaujímavé:
Artrotické zmeny na chrbtici (spondylartróza), ktoré spôsobujú kyfózu (hrbatenie) a odumretie tela stavca sa nazývajú Scheurmannova choroba. Toto ochorenie postihuje hlavne deti v období dospievania. Trpí ním až 10 % populácie, častejšie chlapci.

Najčastejšie sú postihnuté kolenné kĺby (tzv.gonartróza) a bedrové kĺby (tzv.coxartróza). Kolenné a bedrové kĺby sú váhonostné, čo je dôvod ich prednostného poškodenia.

Lokalizovaná osteoartróza

 • spondylartróza znamená degeneratívne zmeny chrupaviek v oblasti medzistavcových kĺbov
 • coxartróza je pojem zahrňujúci zmeny na chrupavkách v oblasti bedrových kĺbov
 • gonartróza je označenie pre artrózu chrupaviek kolenných kĺbov
 • halux valgus je artróza kĺbu na palci nohy - tzv. vybočenie palca
 • rhizartróza znamená degeneratívne zmeny na koreňovom kĺbe palca hornej končatiny
 • Heberdenove uzle sú degeneratívne zmeny distálnych kĺbikov prstov hornej končatiny
 • Bouchardove uzle predstavujú artrotické poškodenie proximálnych kĺbikov prstov hornej končatiny

Generalizovaná osteoartróza

 • polyartrotický syndróm je súhrnné označenie pre artrotické zmeny na veľkých kĺboch (koleno, bedro, lakeť, rameno), malých kĺboch (prsty na nohách a rukách) a súčasne na chrbtici

Osteoartróza môže postihovať rôzne kĺby v tele

silueta človeka s detailami postihnutých kĺbov
Foto: Getty images

Čo sa deje vo vnútri chrupavky?

Rozvoj artrózy prebieha nepozorovane, niekedy až desiatky rokov, kým sa začne prejavovať navonok. Prvotné zmeny prebiehajúce v chrupavke sú len na úrovni metabolizmu.

Vplyvom cytokínov dochádza k utlmeniu anabolických dejov, čím prevažujú katabolické, deštruktívne deje. To časom spôsobuje poškodenie kostného matrixu (základná kostná hmota).

Poškodená kĺbová chrupavka sa stenčuje a vytvárajú sa na nej erózie a trhlinky. Kĺbová štrbina sa zužuje, kĺbové plôšky sú nerovné (asymetrické). Tieto zmeny sa ešte nemusia prejavovať navonok a telo ich v úvode dobre kompenzuje.

Následne nastáva sklerotizácia subchondrálnej časti kosti pod kĺbom. Kosť stráca ochranný kryt. Nechránená kosť reaguje na zvýšenú záťaž zväčšovaním.

Kĺby a koncové časti kostí sú deformované, stuhnuté, málo pohyblivé a bolestivé.

Štádiá osteoartrózy

Štádium Patofyziológia
I.štádium metabolické zmeny, stenčovanie chrupavky a postupné zužovanie kĺbovej štrbiny
II.štádium progresia I. štádia, nerovnosti kĺbových plôch a sklerotizácia regionálnych kostí
III.štádium progresia I. a II. štádia, tvorba osteofytov, osteosklerózy, osteoporózy
IV.štádium úplné zaniknutie kĺbovej štrbiny, výrazné deformácie, patologické postavenie kĺbov
rentgen s klbom
Artrotické zmeny sú viditeľné na RTG. Foto: Getty images

Život s artrózou. Aké obmedzenia spôsobuje?

V počiatočných štádiách sa artróza navonok nijako neprejavuje. V čase zužovanie kĺbovej štrbiny ju možno pozorovať na RTG snímkach. Neskoršie štádia však môžu pacienta obmedzovať v bežných denných činnostiach dokonca pri menšom pohybe.

Ďalšou komplikáciou je nepríjemná bolesť.

Poruchy pohyblivosti znemožňujú denné činnosti

Pre artrózu je typická ranná stuhnutosť. Tá poľaví po prebudení a rozhýbaní sa. S rozvojom ochorenia býva stále nepríjemnejšia a výraznejšia. Okrem stuhnutosti, vplyvom deformít vzniknutých na kĺboch vzniká nestabilita kĺbov, vychýlenie osi, a tým obmedzenie v pohybe.

Napríklad pri gonartróze majú pacienti problém s chôdzou po schodoch, pri spondylartróze zase so zohýbaním sa a s držaním tela.

Bolesti nás nielen obmedzujú ale zhoršujú aj náladu

V úvode ochorenia sú bolesti len mierne. Nie sú stále, zväčša sa objavujú pri zvýšenej fyzickej aktivite alebo nadmernom zaťažovaní konkrétneho kĺbu. Pri spondyloartróze sú bolesti lokalizované v oblasti chrbta, najčastejšie v krížovej oblasti.

Neskôr sú bolesti nárazové, a to nielen počas činnosti ale aj v období pokoja. Zvyšujú sa na jar a na jeseň.

Aké opatrenia treba dodržiavať?

 • pohybová aktivita, rehabilitácia
 • obmedzenie nevhodnej aktivity a nadmerného zaťažovania kĺbov
 • redukcia nadmernej hmotnosti u obéznych pacientov
 • masáže
 • zdravá strava
 • vhodné doplnky stravy
 • lieky, prípadne chirurgický zákrok ak je nevyhnutný
nápis arthrosis z rúk
Foto: Getty images

Zdravá strava a životný štýl môže oddialiť vznik artrózy

Strava bohatá na vitamíny a minerály je dôležitá pre správne fungovanie organizmu. Nedostatok alebo aj nadbytok niektorej látky môže spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Takisto aj dostatočná fyzická aktivita a zdravý životný štýl sa v neskoršom veku vypláca.

Zázrak zvaný kolagén udržiava kĺby zdravé

Kolagén je bielkovina nerozpustná vo vode. Je základným stavebným prvkom podporných tkanív. Spája bunky a formuje tkanivá, čím nadobúdajú určitú formu (štruktúru). Okrem iného zabezpečuje integritu svalov, kostí a kĺbov, teda je nenahraditeľným pre ich správnu funkciu.

Tvorí až 40% kĺbovej hmoty.

Kolagén ako doplnok stravy podporuje regeneráciu a sceľovanie kĺbovej chrupavky, posilňuje kĺbové puzdro čím celkovo kĺb spevňuje. Dostatok kolagénu zlepšuje pohyblivosť kĺbov. Nedostatok kolagénu naopak môže spôsobiť problémy pohybového aparátu a neskôr vznik artrózy.

Aký význam má telesná hmotnosť a pohyb v prevencii artrózy

Aj obezita je jedným z rizikových faktorov pri vzniku osteoartrózy. Nadmerná hmotnosť, a to hlavne u patologicky obéznych, svojou váhou zaťažuje kĺby (prevažne váhonosné). V prvom rade sa jedná o kolenné kĺby a následný vznik gonartrózy.

Časté sú aj spondylartrózy vplyvom porušenia osi chrbtice.

Aké sú dnešné možnosti liečby artrózy?

Liečba artrózy sa u konkrétnych pacientov líši na základe stupňa ochorenia ale aj iných faktorov ako je napríklad príčina samotného ochorenia, pridružené ochorenia, vek pacienta, celkový stav pacienta a iné.

Bohužiaľ je smutným faktom, že v niektorých prípadoch zohráva významnú úlohu aj samotná ekonomická situácia chorého a jeho finančné možnosti.

Alternatívna medicína

Liečba artrózy alternatívnymi spôsobmi môže byť účinná, respektíve môže pomáhať prekonať určité príznaky ako je bolesť len dočasne, a to v začiatočných štádiách. Pri neskorších štádiách je neúčinná a pacientom, ktorí dúfajú v jej pozitívne účinky, môže odďaľovať začiatok spoľahlivej, medicínskej liečby, prípadne nutnosť operačného výkonu.

K alternatívnym metódam patrí v prvom rade zmena stravy (ryby, chrupkové časti mäsa) a životného štýlu (pohyb, cvičenia). Na bolestivé miesta sa pôsobí suchým teplom, prípadne sa prikladajú bylinné obklady (najvhodnejšie pŕhľavové).

Na trhu sú takisto homeopatické prípravky pôsobiace na uvoľnenie svalov v blízkosti chorého kĺbu.

Liečba artrózy liekmi 

Analgéza je pri bolestivých stavoch ako je osteoartróza nevyhnutnosťou. Liekom prvej voľby je paralen odporúčaný európskou reumatologickou spoločnosťou. Denná dávka by nemala presiahnuť 3 g a jednorázová 650 mg. Vhodná je aj kyselina acetylsalicilová alebo kombinácia týchto dvoch preparátov.

Lieky proti bolesti sa dajú využiť a vo forme náplastí.

Vnútrokĺbovo sa podávajú kortikosteroidy a kyselina hyalurónová. V liečbe artrózy sa používajú aj prípravky s obsahom glkosamín sulfátu, chondrotín sulfátu, diacerheinu (výťažok z rebarbory), ASU (výťažok z avokádového a sójového oleja stimulujú syntézu kolagénu) či kolagénové peptidy.

Liečba kmeňovými bunkami

Liečba artrózy kmeňovým bunkami predstavuje medicínsky prevrat. Ide o liečebnú metódu využívajúcu vlastné kmeňové bunky z tukového tkaniva, kde ich je najviac. Tie majú regeneračné účinky, teda schopnosť vlastnej obnovy, čo je nevyhnutné pri poškodenom a opotrebovanom kĺbe.

Táto terapia sa využíva aj v SR, pričom je indikovaná u pacientov s artrózou I. a II. stupňa do 75 rokov. U starších a polymorbídnych pacientov alebo pri vyšších štádiách je možná, ale poskytuje len dočasné zlepšenie stavu.

Chirurgické obrúsenie a transplantácia kĺbovej chrupavky

Pri ľahších štádiách osteoartrózy je možné zarovnanie a obrúsenie chrupkovej časti dohladka. Tým sa dosiahne hladké kĺzanie kĺbových plôch, ktoré je dôležité pre pohyb.

Transplantácia kĺbovej chrupavky, tzv. osteochondrálna transplantácia patrí k chirurgickým zákrokom, kedy sa do poškodenej kĺbovej oblasti prenesie chrupavka z nezaťaženej časti kĺbu. Praktizuje sa u závažných poškodeniach.

Výmena kĺbu - umelý implantát

Totálna výmena kĺbu je indikovaná výhradne ortopédom, u pacientov so závažným poškodením a deformáciou kĺbu prevažne vo vyšších štádiách osteoartrózy, kedy je výrazné obmedzená pohyblivosť.

Dá sa povedať, že ide o pacientov, ktorí už vyčerpali všetky predchádzajúce možnosti liečby. Výmena poškodeného kĺbu umelým implantátom sa nazýva endoprotéza.

artroskopická operácia kolenného kĺbu
Operačný výkon kolenného kĺbu u pacienta s gonartrózou. Foto: Getty images

Doplnkové a vysoko účinné metódy

Okrem samotných liečebných procedúr existujú aj procedúry doplnkové. Najúčinnejšie sú, keď sa využívajú spolu so samotnou primárnou terapiou. Kombináciou týchto dvoch terapeutických metód môžu pacienti dosiahnuť rýchlejší nástup účinku a takisto znásobenie výsledného efektu.

Profesionálne, uvoľňujúce a relaxačné masáže

Masáž je súčasťou mechanoterapie. Názov pochádza z arabského slova masa, čo v preklade znamená dotýkať sa alebo ohmatať. V latinčine to zase znamená cesto. Cieľom masáže sú pohyby prstov a rúk (chodidiel), ktorými masér priamo pôsobí na postihnuté (boľavé) časti tela. Tým dochádza k podráždeniu periférnych nervov a uvoľneniu stuhnutých svalov. Pri artróze sa tak miernia bolesti.

Rehabilitačné cvičenia

Rehabilitácia využíva cviky a fyzický pohyb ako prostriedok na prevenciu a aj liečbu niektorých chorôb. Ide o komplexný proces, pričom je dôležitá aj pravidelnosť rehabilitácií. Pri liečbe artrózy je mimoriadne významná, pretože pravidelná aktivita zamedzuje stuhnutiu svalov a kĺbov, čím uľahčuje pohyb a zmierňuje bolesti.

Cviky na artrózu musia byť opatrné, so zreteľom na najviac postihnuté oblasti, aby sa zamedzilo nadmernému preťaženiu.

Zmysluplná ergoterapia

Ergoterapia je podkategóriou alebo súčasťou rehabilitačných cvičení. Úlohou ergoterapeuta je zamestnať chorého tak, aby to pre neho bolo zmysluplné. Ide o využitie jeho schopností pri bežných denných činnostiach a iných ľahších aktivitách. Cieľom je zvýšenie ako jemnej motoriky, tak aj celkovej aktivity, koordinácie pohybov a citlivosti u ľudí s rôznym stupňom postihnutia.

Liečivé účinky vody

Vodoliečba alebo tiež hydroterapia bola známa už v antickej dobe. Veľmi dobre ju poznali už starovekí Gréci či Rimania. Jej pozitívne účinky sa využívajú dodnes. V dnešnej dobe je časťou fyzickej liečby, ktorá využíva pôsobenie vody, jej liečivých účinkov ale aj teploty na organizmus človeka.

Vodoliečba pôsobí priaznivo na viacero systémov. V liečbe artrózy má najväčšie pozitívum jej vplyv na správnu funkciu nervového systému a termické účinky na uvoľňovanie svalstva.

Elektrický prúd má pozitívny vplyv na liečbu bolestivých stavov

Elektroliečba ako už názov napovedá, je liečba elektrickým prúdom pomocou špeciálnych prístrojov. Podobne ako hydroterapia je súčasťou fyzickej terapie. Praktizuje sa len v rehabilitačných centrách. Jej princípom je nervová stimulácia striedaním elektrického prúdu.

Zlepšuje prekrvenie tkanív, zmierňuje bolesti a zápalové procesy, uvoľňuje a regeneruje svaly.

Kĺby končatiny postihnuté osteoartrózou - výrazné deformácie
Kĺby končatiny postihnuté osteoartrózou - výrazné deformácie. Foto: Getty images

Strava u pacienta s osteoartrózou

Správne stravovanie u pacienta s osteoartrózou je dôležitejšie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dokonca aj v liekovej terapii sa využívajú niektoré látky obsiahnuté v potravinách.

Prehľad potravín obsahujúcich dôležité látky pre liečbu osteoartrózy

prvok popis vplyv  v boji proti  artróze surovinové zdroje
glukosamin monosacharid základný komponent chrupavky zníženie bolestivosti zlepšenie funkcie kĺbu pozitívne zmeny v stavbe kĺbu  doplnok stravy
chondrotin - sulfát heteropolysacharid ovplyvňuje metabolizmus chondrocytov stimuluje tvorbu kolagénu bráni katabolickým procesom pôsobí protizápalovo živočíšne chrupavky bravčové uši bravčový rypák
kolagén prírodný kolagén  základná stavebná hmota v tele hovädzie chrupavky bravčové chrupavky kuracie chrupavky
kolagénový hydrolyzát kolagénový peptid (získaný štiepaním želatíny) syntéza kolagénu v tenkom čreve zníženie bolestivosti kĺbov bravčová koža kožné štepy kosti
mangán esenciálny stopový prvok transport kolagénu v tele obilniny orechy listová zelenina čaje
boswellové kyseliny  extrakt zo živice znižuje bolestivosť kĺbov znižuje stuhnutosť kĺbov  indický strom (Boswellia serrata)
MSM organická zlúčenina s obsahom síry  zdroj organickej síry rôzne druhy ovocia rôzne druhy zeleniny praslička
vitamín C vitamín, esenciálna látka syntéza kolagénu syntéza elastínu syntéza kostnej hmoty listová zelenina jahody, šípky, rakytník kyslá kapusta

Vznik osteoartrózy v neskoršom veku môže viesť až k trvalej invalidite a bolestiam. Preto je dôležité už počas mladého veku na toto myslieť a žiť zdravo.

Preventívne opatrenia odďaľujú jej vznik a  pomáhajú udržať si plnohodnotný život čo najdlhšie.

Ďalšie zaujímavé zdroje

Otestujte sa

1. Čo je to artróza?

2. U koho sa najčastejšie vyskytuje?

3. Ktoré kĺby bývajú postihnuté najčastejšie?

4. Ako sa dá artróze predchádzať?

5. Čo znamená endoprotéza?

6. Koľko štádií má artróza?

7. Čo je to kolagén?

8. Ako sa prejavuje osteoartróza?

9. Čo je to spondylartróza?

10. Ako sa nazývajú artrotické zmeny na troch a viacerých kĺboch?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 22.09.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov , ktorý...

Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba

Trápia vás bolesti ramena počas aktivity, pokoja a hlavne v noci? Je pohyb v ramene značne obmedzený? Možno aj vy trpíte syndrómom zmrznutého ramena . Čo toto ochorenie presne...

Reuma škodí celému organizmu a v každom veku Reuma škodí celému organizmu a v každom veku

Reuma je ochorením, ktoré spájame hlavne s bolestivými kĺbmi. Potrebné je však vedieť, že škodí celému organizmu, a to v každom veku, nevyhýba sa deťom ani mladým.

Zdravé kĺby: Ako im pomôcť? Čo je dobré na výživu, premazanie + cviky Zdravé kĺby: Ako im pomôcť? Čo je dobré na výživu, premazanie + cviky

Kĺby a kĺbové spoje sú anatomické štruktúry nášho tela, ktoré denne zaťažujeme bez toho, aby sme si to uvedomovali. Je od nich závislý každý náš pohyb. Udržiavanie kĺbov zdravých je...

Vojtova metóda: Prínos pri diagnózach? Kedy sa používa + cviky, body Vojtova metóda: Prínos pri diagnózach? Kedy sa používa + cviky, body

Vojtova metóda je metóda založená na princípe reflexnej lokomócie . Jej objaviteľ Václav Vojta pomocou nej dosiahol obdivuhodné pokroky u detských pacientov s detskou obrnou. Čo to...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
koleno - koleno 24.10.2018 01:42

niekedy ma bolí koleno viac a niekedy menej, niekedy je to iba po namahe a niekedy ked je zima. bolest ide zo stredu. zatial sa neblokuje ako ma upozornil jeden znamy..... drep je v pohode od pol, uplny je vacsi oriesok, niekedy spravim 5 a niekedy iba 2 bez bolesti. neskusil som este specialne prirpavky tak neviem ci mam zacat alebo cakat lebo vrtat do kolena sa mi nechce velmi.....