späť na zoznam chorôb

Artróza

Artróza

Artróza je ochorenie kĺbov, ktoré vzniká na základe viacerých faktorov, označuje sa aj ako osteoartróza. Významnú úlohu hrá genetika, vek, pridružené ochorenia. Je najčastejším ochorením kĺbov a tiež frekventovanou príčinou vyhľadania lekárskeho vyšetrenia.


Charakteristika

Artróza, tiež osteoartróza, je najčastejším ochorením, ktoré postihuje kĺby. A podobne, je aj najčastejšou príčinou, ktorá donúti človeka k vyhľadaniu odbornej pomoci. Celosvetovo touto chorobou trpí 3,6 % populácie. Vo veku nad 65 rokov sú prítomné zmeny pri RTG vyšetrení až v 60 percentách. Ochorenie zasahuje rovnako mužov aj ženy.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že osteoartróza je 4. najčastejšou príčinou práceneschopnosti u žien a 8. najčastejšou u mužov.

Osteoartróza bola považovaná za dôsledok starnutia a degenerácie následkom opotrebovania kĺbu. Avšak, toto tvrdenie nie je presné. Nakoľko, na vzniku ochorenia sa podieľajú viaceré faktory. A to sú napríklad, genetické, metabolické, biochemické, biomechanické činitele. Následkom nich vzniká zápalový proces a celá kaskáda postihnutia kĺbu a okolitých štruktúr.

Čo je to chrupka?

Chrupka je spojivové tkanivo. Je pevná, ale pružná. Zložená je z buniek, čiže z chondrocytov. Chondrocyty následne produkujú zložky medzibunkovej hmoty. Celá je obalená perichondriom, čo je tenký väzivový obal.

Perichondrium je zásobené cievami, ktoré privádzajú živiny. Inak samotná chrupka cievy neobsahuje. Vnútorná štruktúra chrupky je usporiadaná do chondrónov. Chondrón je tvorený z chondrocytov a okolo nich je medzibunková tekutina a drobné vlákna, ktoré dodávajú pevnosť.

Chrupka je buď bunková, hyalínová, elastická či väzivová. V kĺboch je zastúpený hyalínový typ. Tu slúži ako tlmič nárazov otrasov. Čo zabezpečuje jej pevnosť a pružnosť. Povrch chrupky je klzký, čo má pozitívny vplyv pri trení.

Osteoartróza = poškodenie chrupky

anatomické znázornenie chrupky
Koleno - chrupka

Osteoartróza sa vyznačuje poškodením chrupavky. Poklesom jej kvality a zúžením. Znehodnotenie vo forme erózie zasahuje od povrchu do hlbších štruktúr. Tento proces narušenia má za následok spustenie procesov novotvorby a aj remodelácie (zmeny tvaru) okrajovej časti kosti.

Následne sú zasiahnuté aj kĺbové plochy a kosť v oblasti pod chrupavkou. Okrem toho poškodenie zasahuje aj väzy, celkovo kĺbové puzdro a okolité svalstvo. V konečnom dôsledku tieto zmeny vedú k poškodeniu kĺbu.

Poškodenie pri osteoartróze zasahuje:

 • kĺbovú chrupku
  • tá sa rozvlákňuje
  • zužuje sa jej priemer
  • na jej povrchu vznikajú trhliny
 • kosť
  • tvorbu osteofytov, čiže výrastkov
  • v oblasti pod chrupkou, subchondrálna časť, dochádza k subchondrálnej skleróze
 • kĺbové puzdro
 • svaly
 • väzy
 • kĺbovú štrbinu sa zužuje
  • zvýšená tvorba kĺbovej tekutiny (synoviálna tekutina)

Osteoartróza sa rozdeľuje na primárnu a sekundárnu. Pri primárnej osteoartróze nie je dôvod poškodenia celkom objasnený. Sekundárny typ má známu príčinu, ktorá môže byť vyvolaná vnútornými faktormi, ale aj vonkajším pôsobením.

Vznik sekundárnej osteoartrózy podmieňuje teda iné ochorenie alebo úraz, či vrodené vývojové chyby. Medzi ochorenia, ktoré sú príčinou artrózy sa zaraďujú napríklad, DNA, cukrovka a aj artritída.

TIP: Informácie o zápalovom poškodení kĺbov v článku o chorobe artritída.

Chrupka v kĺbe nie je zásobená krvou, ale iba z okolitej tekutiny. To má vplyv aj na jej regeneráciu, ku ktorej nedochádza. Čo znamená, že ak sa chrupka raz poškodí, už sa nezhojí. Pri poškodení a strate chrupky dochádza k opotrebovaniu na seba naliehajúcich kostí.

Poškodenie je následne dôsledkom narušenia funkcie kĺbu, čiže obmedzenia pohybu a bolesti. Artróza môže postihnúť kĺb už u 30. ročného človeka. A poškodzuje hlavne malé kĺby a kĺby, ktoré zodpovedajú za nosenie váhy tela.

Pri označení postihnutia daného kĺbu sú aj širokej verejnosti známe pomenovania ako:

 • koxartróza, čo je postihnutie bedrového kĺbu
 • gonartróza, keď artróza zasahuje koleno
 • spondylartróza pri poškodení medzistavcových kĺbov, teda chrbtice

Artróza nepostihne všetky kĺby naraz. Môže postihnúť iba jeden kĺb. Niekomu zasiahne malé kĺby rúk a nôh. U druhého veľké kĺby, ako koleno či bedro. U mužov je to zväčša koleno a u žien najmä bedrový kĺb. Alebo sa vyvíja postupne na viacerých kĺboch.

Príčiny

Artróza vzniká na základe spustenia kaskády, ktorá má za následok degeneráciu kĺbu, čiže jeho chrupky, kosti, kĺbového puzdra, priľahlých svalov a iných mäkkých tkanív. Primárna osteoartróza nemá úplne objasnenú príčinu.

Sekundárnu spôsobí známa príčina. Tá môže mať základ v inom ochorení, metabolickej, endokrinnej, hormonálnej poruche, zápale ako aj v úraze. Spôsobiť ju môže aj chybné anatomické postavenie. Ako je to v prípade hypermobility kĺbu alebo aj rozdielna dĺžka kostí dolných končatín, čo je problém hlavne pri chôdzi.

Medzi rizikové faktory, ktoré majú vplyv na vznik osteoartrózy patria:

Artróza u staršieho muža
Vek je rizikovým faktorom
 • vysoký vek
 • genetické faktory
 • dedičnosť
 • pohlavie, u žien väčšinou koxartróza, u mužov gonartróza
 • vrodené vývojové chyby
 • zápalové ochorenia kĺbov
  • reumatická artritída
  • septická artritída
 • metabolické príčiny
  • cukrovka
 • DNA
 • endokrinné ochorenia
 • obezita
 • hypertenzia
 • hormonálne faktory
  • u žien aj počet gravidít
 • fajčenie
 • úraz
 • anatomické postavenie, osové postavenie kĺbov, hypermobilita, skrátenie jednej končatiny
 • zlý pohybový návyk, biomechanická príčina
 • nedostatok pohybu
 • nadmerná záťaž či už pracovná, alebo pohybová aktivita, šport
 • svalová sila

Degeneratívny dej, ktorého dôsledkom je postupná erózia chrupky, narušenie jej povrchu a trhliny v štruktúre. To má za následok poškodenie funkcie chrupky ako tlmiča a kĺbového ložiska.

Pridružuje sa tvorba kostných výbežkov, zvýšená tvorba vnútrokĺbovej tekutiny, a tým pádom zvýšený tlak vo vnútri kĺbu. Poškodenie kosti pod kĺbovou chrupkou, narúšanie okolitých mäkkých tkanív, ako sú väzivá či svaly. Výsledkom je porucha funkcie kĺbubolesť a iné ťažkosti.

Príznaky

Uvedené štrukturálne zmeny chrupky a ostatných častí sú príčinou poruchy funkcie kĺbu. Funkciou kĺbu je zväčša súčasť na tvorbe pohybu. A porucha znamená obmedzenie pohybu. Následne vzniká bolesť.

Okrem týchto dvoch hlavných príznakov sa vyskytujú aj iné, pridružené ťažkosti. Samotná porucha pohybu má svoje typický priebeh. Charakteristické je zatuhnutie kĺbu počas inaktivity. Tak je to hlavne ráno, pričom stuhnutie kĺbu môže pretrvávať 15 - 30 minút do rozhýbania.

Závažnejšie je obmedzenie pohyblivosti kĺbu. Samozrejme, záleží na stupni degenerácie a poškodenia kĺbu. Podobne, od rozsahu záleží aj bolesť. Tá môže byť prvotne námahová, štartovacia. Rovnako, teda ráno a po inaktivite. Pokojová bolesť značí závažné poškodenie kĺbu.

V neskoršom štádiu môžu byť pri pohybe počuteľné rôzne zvuky. Pochádzajú z kĺbu pre zvýšené trenie na seba naliehajúcich kostí. Prejavom je vŕzganie či škripot, pripomínajúci ako keby piesok v kĺbe.

Novotvorba kosti má za následok rôzne kostné výbežky a výrastky. Odborne sa označujú ako osteofyty. Tieto výrastky vznikajú dlhodobo. Sú príčinou zhoršenia funkcie postihnutého kĺbu, bolesti či tŕpnutia a deformácie kĺbu.  

Medzi príznaky osteoartrózy patrí:

Artróza kolena muž má bolesti
Prvým príznakom býva bolesť
 • obmedzenie funkcie kĺbu, to sa môže prejavovať ako krívanie
 • zatuhnutie kĺbu po inaktivite, najmä ráno po zobudení
 • obmedzenie pohybu až strata pohyblivosti kĺbu
 • bolesť
  • štartovacia bolesť po inaktivite
  • námahová bolesť
  • bolesť pri pasívnom pohybe
  • v neskorom štádiu aj bolesť v pokoji, nočné bolesti
  • bolesť môže zhoršovať aj poloha končatiny, počasie
 • tŕpnutie
 • škrípanie, vŕzganie, ako keby piesok v kĺbe
 • deformácia kĺbu
 • opuch v oblasti kĺbu
 • lokálne zvýšenie teploty pokožky
 • začervenanie kože v mieste kĺbu
 • v neskorom štádiu je postihnutý aj sval, čo sekundárne prispieva k bolesti
  • ochabnutie svalu, svalová atrofia
  • jeho skrátenie
 • skrátenie končatiny, nasleduje po poškodení svalov
 • instabilita kĺbu

Diagnostika

Diagnóza osteoartrózy sa určuje na základe anamnézy odobratej od postihnutého človeka a klinického obrazu. Následne sa vykonáva fyzikálne vyšetrenie. Lekár, zväčša ortopéd pri klinickom vyšetrení hodnotí:

RTG kolien
RTG snímok kolien
 • funkčný stav kĺbu
 • rozsah pohybu
 • stuhnutosť
 • bolestivosť
 • deformitu
 • opuch, teplotu a farbu pokožky

Dôležité je vylúčenie reumatoidnej artritídy a iných ochorení. Na vylúčenie inej diagnózy sa môže voliť laboratórne vyšetrenie krvi (reumatické ochorenie, psoriáza, DNA). Následne sú dôležité zobrazovacie metódy ako je RTG, USG, scintigrafia, CT či MRI. Rozsah osteoartrózy sa rozdeľuje do štyroch štádií po vyhodnotení RTG nálezu.

Tabuľka znázorňuje 4 štádiá podľa RTG nálezu

Štádium Popis
1. štádium
 • mierne až nepatrné zúženie kĺbovej štrbiny
 • malé výrastky
2. štádium
 • progresia zúženia štrbiny
 • ľahká nerovnosť kĺbových plôch
3. štádium
 • kĺbová štrbina je dokázateľne zúžená
 • viacpočetné kostné výrastky
 • pseudocysty
 • osteoporóza
 • osteoskleróza
4. štádium
 • kĺbová štrbina je výrazne zúžená až zaniká
 • viacpočetné kostné výrastky
 • subchondrálna sklerotizácia
 • deformácia
 • patologické postavenie
 • indikácia kĺbovej náhrady (endoprotézy)

Artroskopia môže byť indikovaná pre inú príčinu a popri nej sa nájde vedľajší nález. A tým bude poškodenie chrupky. Ako pri každom ochorení, aj pri artróze je dôležitá skorá diagnostika. Po včasnom odhalení diagnózy nastupuje liečba, ktorá má za účel obmedzenie prejavov a komplikácií ochorenia.

Artróza alebo artritída

Artróza alebo artritída

Priebeh

Degeneratívne zmeny, zápal, obnova a novotvorba pôsobia postupne na chrupku, tá sa stenčuje, stráca lesk, štruktúru, trhá sa. To následne negatívne vplýva na okolie. Osteoartróza okrem toho zasahuje všetky ostatné štruktúry kĺbu.

Popis štádií osteoartrózy
Štádiá osteoartrózy

Prvý príznakom je štartovacia bolesť kĺbu. Bolesť sa zmierni po rozhýbaní, dokonca, úplne ustupuje. Neskôr sa vyskytuje ponámahová bolesť. Neskoré štádium je význačné bolesťou v pokoji, najmä ako nočná bolesť.

Bolesť zhoršuje námaha, nevhodná poloha končatiny. Výrazne ju môže ovplyvniť počasie. Pridružená je stuhnutosť kĺbu po inaktivite, a to hlavne ráno. Zväčša trvá 10 - 15 minút, aj polhodinu.

V neskoršom štádiu sa mení tvar kĺbu, prítomné sú rôzne deformácie a postavenie kostí. Zmenšuje sa rozsah pohybu a výsledkom je obmedzenie až zánik schopnosti pohybu. V poslednom štádiu sú počuteľné škrípanie a vŕzganie. Dotyční ľudia opisujú aj ako keby pocit piesku v kĺbe.

Lokálne sa vyskytuje opuch, začervenanie a zvýšene teploty pokožky. Postihnutie sa týka aj svalu a ostatných mäkkých tkanív. To má za následok instabilitu v danom kĺbe. Svaly chabnú, končatina môže byť skrátená.

Artroza - infografika - čo pomáha
Čo pomáha pri a proti artróze
Chcete sa dozvedieť ako sa lieči artróza?

Liečba

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 02.11.2018

Lieky na artrózu bez predpisu

Suplasyn injekčný roztok 1X20MG/2ML sterilný roztok Stada Pharma Suplasyn injekčný roztok 1X20MG/2ML sterilný roztok

Vysoko viskózny roztok čistej kyseliny hyaluronovej.

Condrosulf 400mg cps.60x400mg IBSA SLOVAKIA S.R.O., BRATISLAVA Condrosulf 400mg cps.60x400mg

Condrosulf® je určený na dlhodobú liečbu osteoartrózy (OA), a to hlavne na liečbu nasledovných typov: femoro - tibiálna OA, femoro - patelárna OA,...

Suplasyn M.D roztok kyseliny hyalurónovej 7 mg/0,7 ml 1ks Mylan Institutional Suplasyn M.D roztok kyseliny hyalurónovej 7 mg/0,7 ml 1ks

Viskoelastická náhrada synoviálnej tekutiny pre malé kĺby

ERECTUS 1X2 ML INJ CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH ERECTUS 1X2 ML INJ

Erectus je sterilný, nepyrogénny, viskózoelastický slaný roztok sodnej soli kyseliny hyalurónovej, získaný fermentáciou, sterilizovaný vlhkým...

Ukázať všetky lieky na artrózu bez predpisu

Všetky lieky

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koxartróza môže skončiť umelou náhradou bedrového kĺbu Koxartróza môže skončiť umelou náhradou bedrového kĺbu

Degeneratívny proces postihujúci bedrové kĺby sa nazýva koxartóza. Toto ochorenie narúša nie len štruktúru v bedrovej oblasti, ale spôsobuje aj ankylózu kĺbového spoju, nerovnosti v...

Artróza a význam stravy v prevencii a liečbe Artróza a význam stravy v prevencii a liečbe

Nenadarmo sa hovorí, že sme to čo jeme. Strava výrazne ovplyvňuje rôzne pochody v organizme a vplýva na psychiku človeka. Má význam nielen pri vzniku ochorení ale aj pri ich prevencii a...

Artróza kolena pomaly, ale isto ničí vaše kolenné kĺby Artróza kolena pomaly, ale isto ničí vaše kolenné kĺby

Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí bezpodmienečne artróza kolena - gonartróza. Ide zároveň o jedno z najčastejších, degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov vôbec....

Zatočte s artrózou Zatočte s artrózou

Artróza tvorí iba zlomok ochorení pohybového aparátu. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu starších pacientov sa s ňou však stretávame čoraz častejšie. Jedná sa o degeneratívne ochorenie...

Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny Trápi vás nespavosť? Pozrite sa s nami bližšie na jej príčiny

Potreba spánku je pre život nevyhnutná rovnako tak ako voda či vzduch. Čo všetko sa deje počas spania je v poslednej dobe predmetom záujmu vedcov a lekárov z rôznych medicínskych...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Ladislav Kosa
    Adresa: Chirurgická ambulancia so zameraním na proktológiu, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Karol Šúth
    Adresa: Ambulancia úrazovej chirurgie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Utorok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Streda 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Štvrtok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
    Piatok 07:00 15:30  07:00 - 08:00 a 13:30 - 15:30 akútne stavy 
 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Martin Abelovský
    Adresa: Chirurgická ambulancia AB MED s.r.o., Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:30 14:30 
    Utorok 07:30 14:30 
    Streda 13:30 17:00 
    Štvrtok 07:30 14:30 
    Piatok 07:30 14:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.